September 13, 2009

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ မိတ္ဆက္ျခင္း

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ မိန္႔ခြန္းမ်ား (မိတ္ဆက္)

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း သမိုင္းအက်ဥ္း

ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ၾကီး၏ ဖခင္၊ လြတ္လပ္ေရး ဗိသုကာၾကီးျဖစ္ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ၁၂၇၆ ခု၊ တေပါင္းလဆန္း (၁) ရက္ (၁၉၅၁ ခု၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၃ ရက္) စေနေန႔တြင္ မေကြးခရိုင္၊ နတ္ေမာ္ျမိဳ ႔၊ အဖအမိန္႔ေတာ္ရ ေရွ ႔ေနဦးဖာ၊ အမိေဒၚစုတို႔မွ ဖြားျမင္သည္။

အသက္ ခုႏွစ္ႏွစ္အရြယ္ နတ္ေမာက္ျမိဳ ႔၊ ဆရာေတာ္ ဦးေသာဘိတ၏ ေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္၍ အသက္ (၁၄) ႏွစ္အရြယ္တြင္ ေရနံေခ်ာင္းျမိဳ ႔ အမ်ိဳးသားအထက္တန္းေက်ာင္းသို႔ ကူးေျပာင္း သင္းၾကားရာ ၁၉၃၂ ခုႏွစ္အသက္ ၁၈ တြင္ အထက္တန္းပညာကိုေအာင္ျမင္၍ ထိုႏွစ္ဇြန္လမွာပင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္သို႔ ေရာက္ရွိေလသည္။

၁၉၃၅ ခုႏွစ္တြင္ တကၠသိုလ္ သမဂၢ အမႈေဆာင္ႏွင့္ သမဂၢမွ ထုတ္ေ၀ေသာ အိုေ၀မဂၢင္းစာေစာင္ စာတည္းအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သည္။ ၁၉၃၆ - ၃၇ ခုႏွစ္တြင္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား သမဂၢ ဒုတိယသကၠဌအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္း ခံရျပီးေနာက္ ၁၉၃၇ -၃၈ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢ ဥကၠဌအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ျခင္း ခံရျပန္ေလသည္။ ဤသို႔ ေက်ာင္းသား အေရးအရာမ်ားကို မဆုတ္မနစ္ ေရွ ႔ေဆာင္ေခါင္းရြက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျပီးေနာက္ ၁၉၃၈ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢ အျဖစ္မွထြက္၍ တို႔ဗမာအစည္းအရံုးသို႔ ၀င္ေရာက္ျပီးလွ်င္ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ေန႔ညမနား ေဆာင္ရြက္ေလသည္။

၁၉၃၉ တြင္ ဒုတိယကမာၻစစ္ၾကီး ျဖစ္ပြားလာရာ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ၾကီးသည္ နယ္ခ်ဲ ႔တို႔ လက္ေအာက္မွ ရွင္းရွင္းၾကီး လြတ္ေျမာက္ရမည္ဟူေသာ အဓိဌာန္ျဖင့္ ၁၉၄၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လတြင္ ျမန္မာျပည္ ျပင္ပသို႔ ထြက္ခြာျပီးေနာက္ ျမန္မာျပည္လြတ္လပ္ေရးရေစမည္ဟူေသာ ဂ်ပန္အစိုးရ၏ ကတိကိုယူ၍ ရဲေဘာ္သံုးက်ိတ္ႏွင့္အတူု စစ္ပညာကိုသင္ၾကားျပီးလွ်င္ ၁၉၄၁ ခု၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ျမိဳ ႔႔၌ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ကို ဖြဲ႔စည္းေလသည္။

ထို႔ေနာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ၾကီးမွဴးေရွ ႔ေဆာင္ေသာ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္သည္ ဂ်ပန္စစ္တပ္မ်ားႏွင့္ အတူ ပူးတြဲခ်ီတက္လာျပီးေနာက္ နယ္ခ်ဲ ႔မ်ားလက္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ၾကီးကို ျပန္လည္ သိမ္းပိုက္လိုက္ေလသည္။ သို႔ေသာ္ ဂ်ပန္စစ္တပ္သည္ ကတိေဖာက္ဖ်က္ရံုသာမက ျပည္သူလူထု အေပါင္းတုိ႔အား ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားကို ျပဳက်င့္သျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ဗမာ့တပ္မေတာ္ၾကီးႏွင့္တကြ တျပည္လံုးကို ေခါင္းေဆာင္လ်က္ ၁၉၄၅ ခု၊ မတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္တို႔အား အတိအလင္းစစ္ေၾကျငာ၍ သုတ္သင္ရွင္းလင္းျပီးလွ်င္ လူထုၾကီးတရပ္လံုးကို ဖတ္ဆစ္တို႔၏ ၾကမ္းၾကဳတ္ရက္စက္မႈေဘးမွ ကယ္တင္လိုက္ေလသည္။

ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္မ်ား ဆုတ္ခြာထြက္ေျပးၾကီျပီးေနာက္ ျဗိတိသွ်တပ္မ်ား ၀င္ေရာက္လာ၍လည္း ျဗိတိသွ်တို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ကြ်န္သက္ရွည္ေစမည့္ စကၠဴျဖဴစာတန္းကို ယူလာၾကျပန္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္တို႔ကို ေတာ္လွန္ခဲ့ေသာ " ဖ၊ တ၊ ပ၊ လ "ေခၚ ဖက္ဆစ္တိုက္ဖ်က္ေရး ျပည္သူ႔လြတ္လပ္ေရး အဖြဲ႔ၾကီးကို အမ်ိဳးသားတပ္ေပါင္းစုၾကီးအျဖစ္ ျပန္လည္ဖြဲ ႔စည္းျပီးလွ်င္ လြတ္လပ္ေရးေအာင္လံၾကီးကို လႊင့္ထူ၍ လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲၾကီး ၀င္ႏြဲေလသည္။ ထို႔ေနာက္ ယာယီၾကားျဖတ္ အစိုးရအဖြဲ႔တြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ေဆာင္ရြက္၏။ ျဗိတိသွ်တို႔ထံ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ အေရးဆိုရာ ၁၉၄၆ခု၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ဘိလပ္သို႔ ဖိတ္ၾကားျခင္း ခံရျပီးလွ်င္ ၁၉၄၇ ခု၊ ဇန္န၀ါရီလ(၂) ရက္ေန႔တြင္ သြားေရာက္ေလသည္။ ထို႔အျပင္ ျဗိတိသွ်အစိုးရ၏ ဖိတ္မန္ခ်က္အရ သြားရမည့္ဆဲဆဲတြင္ "ခါးေတာင္းက်ိဳက္ မျဖဳတ္ၾကႏွင့္" ဟု ျပည္သူလူထုအား အသင့္ရွိေစရန္ မွာၾကားခဲ့သည္။ ျပီးေနာက္ အဂၤလန္ျပည္ လန္ဒန္ျမိဳ ႔သို႔ တက္ေရာက္ကာ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ အေရးဆို၍ "ေအာင္ဆန္း အက္တလီ" စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ျပီးလွ်င္ "တစ္ႏွစ္အတြင္း၊ လြတ္လပ္ေရး ရရမည္" ဟူေသာ ရဲရဲေတာက္ ကတိၾကီးကို ျပည္သူလူထုအား ေပးေလသည္။ ထို႔ေနာက္ ပင္လံုတြင္ တျပည္ေထာင္လံုး ညီညြတ္ေရးၾကီးကို ျမဲခိုင္စြာ အုပ္ျမစ္ခ်ျပီးေနာက္ တႏိုင္ငံလံုး ကိုယ္စားလွယ္မ်း ပါ၀င္ေသာ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ၾကီးကို ေရႊးေကာက္ဖြဲ႔စည္း၍ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံ ဥပေဒၾကီးကို ေရးဆြဲခဲ့ေလသည္။

ထိုသို႔ ျပည္သူလူထုၾကီးတရပ္လံးကို လမ္းျပေခါင္းေဆာင္လ်က္ မိမိ၏ အသက္စည္းစိမ္ကို ျမဴတျခမ္းမွ် ပမာဏမျပဳဘဲ ျပည္သူလူထု၏ အက်ိဳး၊ ျပည္ေထာင္စုၾကီး၏ အက်ိဳးကိုသာမ်က္ေမာက္ျပဳ၍ အျပင္းအထန္ ေဆာင္ရြက္ေနဆဲမွာပင္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဇူလိႈင္ (၁၉) ရက္ေန႔၌ လူမသာတို႔၏လက္ခ်က္ျဖင့္ ျပည္သူလူထု၏ဖခင္ ေက်းဇူးရွင္ၾကီးသည္ လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲတြင္ က်ဆံုးခဲ့ရေလသည္။

0 comments:

Post a Comment

comment ေလးဖတ္ပါရေစ။
စိတ္ရွည္ သည္းခံေပးပါ။

 
ယခုသင္ဖြင့္ၾကည့္ေနေသာ ဘေလာ့ဂ္အား Mozilla Firefox ျဖင့္ဖြင့္ၾကည့္ပါက အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။