August 3, 2009

Republic of Costa Rica


၅၄။ေကာ္စတာရီကာ
(Costa Rica)
Republic of Costa Rica

ေနာက္ခံသမိုင္္း အက်ဥ္း
၁၆ ရာစု အေစာပိုင္းတြင္ စပိန္တို႔ စြန္႔စားေရာက္ရွိခဲ့ျပီး ကူးစက္ ေရာဂါသယ္ေဆာင္ျခင္းခို ႏြံအိုင္မ်ားေပါ မ်ားျခင္း၊ အလြန္ပူျပင္းျခင္း ၊ ေဒသတို႔၏ခုခံျခင္း ၊ ပင္လယ္ဓါးျပေပါမ်ားျခင္း စသည့္ အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ဦးစြာ ကို လိုနီျပဳရန္ စပိန္တို႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား အထမေျမာက္ခဲ့ေပ။ ရာသီဥတုေအးျမ၍ ေျမဆီေကာင္းမြန္ေသာ ကာတာဂို အလယ္ပိုင္းကုန္းျမင့္ေဒသတြင္ စတင္ေနထိုင္မႈအေျခခ်ေနထိုင္မႈ မျပဳမီအခ်ိန္ ၁၅၆၃ ခုႏွစ္ မတိုင္မီက အျမဲတမ္းအေျခခ်ေနထိုင္သူဟူ၍မရွိခဲ့ေပ။ ထို႔ေနာက္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၅၀ ခန္႔ စပိန္ ကိုလိုနီအျဖစ္ရွိ္ခဲ့သည္။ ၁၈၂၁ ခုႏွစ္တြင္ေကာ္စတာရီကာသည္ အေမရိကအလယ္ပိုင္းျပည္နယ္မ်ားစြာအနက္မွ ျပည္နယ္တစ္ခု ျဖစ္လာခ့ဲျပီး စပိန္ထံမွ အျခားျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ပူးတြဲ၍ လြတ္လပ္ေရးေၾကျငာရယူခဲ့သည္။ ေနာက္ႏွစ္ႏွစ္အၾကာတြင္ အေမရိက အလယ္ပိုင္းျပည္နယ္မ်ား ျပည္ေထာင္စုသို႔၀င္ေရာက္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ၁၈၃၈ ခုႏွစ္တြင္ ၎ျပည္နယ္မ်ား ျပည္ေထာင္စုျပဳိကြဲသြားခဲ့ျပီး ေကာ္စတာရီကာ က လြတ္လပ္ေရးေတာင္းဆို၍ ကိုယ္ပိုင္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ထူေထာင္ခဲ့သည္။ (၁၉) ရာစုေႏွာင္းပိုင္းမွစ၍ အေသးစားဆူပူအံုၾကြမႈ ႏွစ္ၾကိမ္မွ်သာ ျဖစ္ပြားခဲ့ျပီး တိုင္းျပည္၏ ဒီမိုကေရစီစနစ္ တိုးတက္ေရးကို အေႏွာက္အယွက္ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရး က႑သည္ တိုင္းျပည္၏ အဓိက အသက္ေသြးေၾကာ ျဖစ္ေသာ္လည္း နည္းပညာႏွင့္ ခရီးသြားနယ္ပယ္မ်ားတြင္ စီပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား တိုးခ်ဲ ့လ်က္ရွိသည္။ လူေနမႈ အဆင့္အတန္း အေတာ္အသင့္ ျမင့္မားသည္။ ေျမပိုင္ရွင္ စနစ ္က်ယ္ျပန္႕စြာတည္ရွိသည္။ပထ၀ီ အေနအထား
တည္ေနရာ
အေမရိက အလယ္ပိုင္း။ေျမာက္ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ ကာရစ္ဘီယံ ပင္လယ္တို႔ႏွင့္ထိစပ္။
နိုင္ကာရာဂြါ ႏွင့္ ပနားမား တို႔ၾကား။


ေျမပံုအညႊန္း
အေမရိက အလယ္ပိုင္း ႏွင့္ ကာရစ္ဘီယံ ပင္လယ္ ။

ဧရိယာ
ကုန္းေျမ - 50,600 sq km
ေရ - 440 sq km
စုစုေပါင္း - 51100 sq km


ထိစပ္နယ္ေျမ
ႏိုင္ကြာရာဂြါ - 309 km
ပနားမား - 330 km


ကမ္းရိုးတန္း
1290 km

ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္
ကမ္းရိုးတန္းေျမျပန္႔မ်ား ႏွင့္ မီးေတာင္ကုန္း (၁၀၀) ေက်ာ္ပါ၀င္ေသာ ေတာင္မ်ား
ဟူ၍ ပိုင္းျခားႏိုင္သည္။ ၎တို႔ထဲတြင္ မီးေတာင္ၾကီးမ်ားအပါအ၀င္ျဖစ္၏။

ရာသီဥတု
အပူပိုင္းေဒသႏွင့္ အပူပိုင္းေဒသဆန္ဆန္ ရာသီဥတု။ဒီဇင္ဘာ မွ ဧျပီလအထိ ေျခာက္ေသြ႔ရာသီ။
ေမလ မွႏို၀င္ဘာလ အထိ မိုးရာသီ။ ကုန္းျမင့္ေဒသမ်ား တြင္အေအးမိုး။


မ်က္ႏွာျပင္အျမင့္ျခားနားခ်က္
အနိမ့္ဆံုးအပိုင္း ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ - 0 m
အျမင့္ဆံုးအပိုင္း ဆာရိုခီရစ္ပို - 3810 m


သဘာ၀အရင္းအျမစ္
ေရအားလွ်ပ္စစ္။

လူ ့အရင္းအျမစ္
လူဦးေရ 4,195,914 (2008)
လူဦးေရတိုးႏႈန္း 1.388 % (2008)
ေမြးဖြားႏႈန္း 17.71 / 1000 ဦးေရ (2008)
ေသဆံုးနႈန္း 4.31 / 1000 ဦးေရ (2008)
ပွ်မ္းမွ်အသက္ က်ား - 74.79 ႏွစ္
မ - 80.14 ႏွစ္
စုစုေပါင္း - 77.4 ႏွစ္ (2008)


လူမ်ိဳး
ေကာ္စတာရီကန္ ။

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး
လူျဖဴ(မက္စတီဇို အပါအ၀င္) - 94 %
လူမည္း - 3 %
အေမရင္ဒီးယန္း - 1 %
တရုတ္ - 1 %
အျခား - 1 %


ကိုးကြယ္မႈ
ရိုမန္ကက္သလစ္ - 76.3 %
ဧ၀ံဂလိ - 13.7 %
ေယေ၀ါဟာ သက္ေသ - 1.3 %
အျခားပရိုတက္စတင့္ - 0.7 %
အျခား - 4.8 %
ဘာသာမဲ့ - 3.2 %


ဘာသာစကား
စပိန္ (ရံုးသံုး) ၊ အဂၤလိပ္ ။

ျမဳိ႕ေတာ္
ဆန္ဂ်ဳိ႕ (San Jose)

0 comments:

Post a Comment

comment ေလးဖတ္ပါရေစ။
စိတ္ရွည္ သည္းခံေပးပါ။

 
ယခုသင္ဖြင့္ၾကည့္ေနေသာ ဘေလာ့ဂ္အား Mozilla Firefox ျဖင့္ဖြင့္ၾကည့္ပါက အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။