May 22, 2011

May 19, 2011

လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးသည္ ဆိုေသာ္လည္း

အက်ဥ္းခ်ခံေနရသူမ်ားအား “လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္” ေပးသည္ ဆိုေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ သမတ ဦးသိန္းစိန္၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မွာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းခြင့္ အစစ္အမွန္ မဟုတ္ပဲ ျပည္တြင္းျပည္ပ ဖိအားမ်ားေၾကာင့္ မျဖစ္မေန လုပ္ေပးရသည့္ “ေလွ်ာ့ရက္ စတိ” မွ်သာ ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ျပည္သူမ်ားအေပၚ အမွန္တကယ္ ထားရွိအပ္သည့္ ေစတနာ မပါမွန္း၊ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး တိုးတက္ ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ အေထာက္အကူ မျပဳမွန္း၊ ျပည္သူတို႔အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး အာမခံခ်က္ မရွိမွန္း ဆက္လက္ သိသာေနဆဲ ျဖစ္သည္ကိုလည္း ေတြ႔ရျပန္သည္။
သို႔ေသာ္ ေသဒဏ္ အမိန္႔ခ်မွတ္ခံရသူမ်ားအတြက္ တသက္တကြၽန္း ျပစ္ဒဏ္သို႔ ေျပာင္းလဲခြင့္ျပဳျခင္းကိုမူ အျပဳအမူေကာင္းတရပ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္ပါသည္။

တိုင္းျပည္ႏွင့္ ျပည္သူတို႔၏ ေကာင္းရာေကာင္းက်ဳိးအတြက္ ႏိုင္ငံသမတတို႔က အက်ဥ္းက်ေနသူမ်ားအား လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ (amnesty) ႏွင့္ အျပစ္မွ ခြင့္လႊတ္ျခင္း (pardon) ျပဳေလ့ရွိၾကသည္။ ဗီယက္နမ္စစ္ပြဲအတြင္း စစ္မႈထမ္းေဆာင္ရန္ ျငင္းဆန္မႈေၾကာင့္ အက်ဥ္းခ်ခံရသူ တေသာင္းေက်ာ္ကို အေမရိကန္သမတမ်ား ျဖစ္ခဲ့ၾကေသာ ဂ်ရယ္ဖို႔ဒ္ႏွင့္ ဂ်င္မီကာတာတို႔က လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ျပဳခဲ့ဖူးသည္။ ျပည္ေထာင္စုအခြန္ မေပးေဆာင္ေရး ဆန္႔က်င္ခဲ့ၾကသူ ဝီစကီ ေတာ္လွန္ေရး (Whiskey Rebellion) သူပုန္အားလံုးကို အေမရိကန္သမတ ေဂ်ာ့ဝါရွင္တန္က လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ျပဳခဲ့ဖူးသည္။ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အတြက္ ျပည္သူတို႔၏ စာေရးသားေတာင္းဆိုမႈမ်ားေၾကာင့္ အေမရိကန္သမတ ဖရန္ကလင္ ရုစ္ဘဲ့က အက်ဥ္းသား ေလးေထာင္နီးပါးအား အျပစ္မွ ခြင့္လႊတ္ခဲ့ဖူးသည္။

ဒီမိုကေရစီ ရရွိေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေနသူမ်ားအား ျပစ္ဒဏ္ေပးသည့္အေနျဖင့္ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ အက်ဥ္းခ်ထားျခင္းသည္ ႏိုင္ငံအႀကီးအကဲ၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမတ တဦး၏ မည္သည့္အခါမွ် မွန္ကန္ေသာလုပ္ရပ္ မျဖစ္ပါ။ အဆိုပါ ႏိုင္ငံ၏ တရားစီရင္ေရးစနစ္ႏွင့္ တရားဥပေဒမ်ားက မွားယြင္းလ်က္ရွိေနေၾကာင္းကိုပင္ ထပ္မံ သက္ေသျပရာ ေရာက္သြားသည္။

ဒီမိုကေရစီ ဆိုသည္မွာ ျပည္သူမ်ား လြတ္လပ္စြာ ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ရန္အတြက္ (အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူတို႔၏) အေလ့အက်င့္မွ်သာ ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ သမတအေနျဖင့္ ဒီမိုကေရစီအေရး ႀကိဳးပမ္းေနသူမ်ားအား အထူး စိုးရိမ္ ေၾကာက္လန္႔ေနစရာ၊ ရန္ၿငိဳးထား ခ်ဳပ္ခ်ယ္ အက်ဥ္းခ်ထားစရာ မလိုပါ။ ဒီမိုကေရစီ ရရွိေရး ေထာက္ခံအားေပး ႀကိဳးပမ္းေနသူမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီ အေလ့အက်င့္မ်ားကိုသာ အေျခခံ၍ ႀကိဳးပမ္းေနျခင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မည္သည့္ဥပေဒႏွင့္မွ် တိုင္းတာ ကန္႔သတ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္၍ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ အစစ္အမွန္ ျဖစ္သည္ဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒႏွင့္ တရားစီရင္ထံုးမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီ အေလ့အက်င့္မ်ားကို လိုလုိလားလား ခြင့္ျပဳထားရေပလိမ့္မည္။

သမတ ဦးသိန္းစိန္အေနျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္ကို အမွန္တကယ္ ဦးေဆာင္ တည္ေဆာက္လိုလွ်င္ ဦးစြာအားျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ ရရွိေရး ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းခ်ခံေနရသူမ်ားအား လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အျပည့္အဝ ေပးကိုေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ လက္ရွိ တရားစီရင္ေရးစနစ္ႏွင့္ တရားဥပေဒမ်ားကို ျပန္လည္စိစစ္ကာ ဒီမိုကေရစီရႈေထာင့္မွေန၍ ျပဳျပင္သင့္သမွ် ျပဳျပင္ႏိုင္ေရးကို အားထုတ္သင့္သည္။ ျပဳျပင္ၿပီးသည့္အတိုင္း လက္ရွိအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱယားဘက္မွလည္း တိက်စြာ လိုက္နာက်င့္သံုးႏိုင္ေရးကို စီမံခန္႔ခြဲထားသင့္သည္။

ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္ကို တဦးတည္းက ဦးေဆာင္ႏိုင္ေသာ္လည္း တဦးတည္းျဖင့္ တည္ေဆာက္၍ မရႏိုင္ပါ။ ယံုၾကည္ခ်က္ ရွိသူ၊ အရည္အခ်င္းရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ လက္တြဲ ႀကိဳးပမ္းရမည္သာ ျဖစ္သည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ သမတအေနျဖင့္ ျပည္သူတို႔၏ ပံ့ပိုး ကူညီမႈႏွင့္ ေထာက္ခံ အားေပးမႈမ်ား လိုအပ္သည္။ ကိုယ္တိုင္ အေျမာ္အျမင္ ႀကီးမားဖို႔၊ သႏိၷဌာန္ ခိုင္မာဖို႔၊ စိတ္ထားျဖဴစင္ဖို႔၊ ေက်ာသား-ရင္သား မခြဲျခားဖို႔၊ ေလာဘ-ေဒါသ-ေမာဟ ကင္းစင္ဖို႔လည္း လိုသည္။

သမတ အလုပ္သည္ ႏိုင္ငံေရး အလုပ္တခုျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးတြင္ ရန္ၿငိဳး၊ ေဒါသႏွင့္ အေၾကာက္တရားမ်ား ပါရွိေနလွ်င္ မည္သည့္အခါမွ် ေအာင္ျမင္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ ေအာင္ျမင္သည့္တိုင္ေအာင္ လူထုမႀကိဳက္ေသာ တဖက္စြန္းေရာက္ အာဏာရွင္ ေအာင္ျမင္မႈသာ ျဖစ္လာေပလိမ့္မည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမတ ဟု ဆိုလိုက္ကတည္းက သမိုင္းဝင္ ပုဂၢိဳလ္မွန္း သိၾကသည္သာ ျဖစ္သည္။ သမတအလုပ္တြင္ ေကာင္းေကာင္းဆိုးဆိုး လုပ္သမွ် အေသးအဖြဲကအစ မွတ္တမ္းတင္ခံရမည္။ လူသိရွင္ၾကား ထုတ္ေဖာ္ခံရမည္။ တရက္တလမွ်သာ မဟုတ္ပဲ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာမက ရာစုႏွစ္ႏွင့္ခ်ီ၍ နာမည္ေကာင္း (သို႔) နာမည္ဆိုးျဖင့္ သမိုင္းတြင္ေနမည္ ျဖစ္သည္။

အေကာင္းအဆိုးကို ဆံုးျဖတ္ေပးသူမွာ ျပည္သူလူထုျဖစ္သည္။ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားကိုသာ ၾကည့္တတ္သူ လူတဦးစ၊ ႏွစ္ဦးစက ခ်ီးက်ဴး ေထာပနာျပဳျခင္းကို ခံယူရသည္ထက္ ျပည္သူ သန္းေပါင္းမ်ားစြာတို႔၏ ေထာက္ခံေသာ လက္ခုပ္သံမ်ားကို ခံယူရျခင္းက နာမည္ေကာင္းျဖင့္ သမိုင္းတြင္သြားသည့္ သမတအျဖစ္ တိုင္းျပည္အက်ဳိး သယ္ပိုးရက်ဳိး နပ္ေပလိမ့္မည္။

လြင္ေအာင္စိုး
၁၉-၅-၂ဝ၁၁

May 18, 2011

အေရွ႕အလယ္ပိုင္း

အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသသည္ သမိုင္းေၾကာင္းအရ အလြန္ရွည္လ်ားရႈပ္ေထြးေသာ ေဒသတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ေပသည္။ ပထမဦးစြာ ဘီစီ ၃၅၀၀ ခန္႕တြင္မက္ဆိုပိုေတးနီးယန္းေဒသအျဖစ္စတင္ျဖစ္တည္ခဲ့ၿပီး ဘီစီ ၄ ရာစုခန္႕တြင္ ဖာရိုဘုရင္မ်ားအုပ္စိုးေသာ အခါကာလျဖစ္ခဲ့သည္။ ဘီစီ ၁ ရာစုတြင္အေရွ႕ဘက္ေျမထဲ ပင္လယ္ေဒသတြင္ ရိုမန္အင္ပါယာျဖစ္တည္ခဲ့ၿပီးဂရိယဥ္ေက်းမႈမ်ားစိမ့္ဝင္ပ်ံ႕ွႏွံ႔ခဲ့သည္။ ၇ ရာစုခန္႕တြင္ရိုမန္ ႏွင့္ ပါရွန္းစစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ဘိုင္ဇန္တိုင္းရိုမန္ႏွင့္ ဆာဆနစ္ပါရွန္းတို႕အားနည္းလာခဲ့ၿပီး အစၥလာမ္အား ေကာင္း လာခဲ့သည္။ ၁၅ ရာစုတြင္ ေအာ္တိုမန္အင္ပါယာေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ ထို႕ေနာက္ ဂရိ၊ ေဘာ္လကန္ႏွင့္ ဟန္ေဂရီအထိနယ္ပယ္ခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ေအာ္တိုမန္အင္ပါယာ အားေကာငး္ခဲ့သည္။အေရွ႕အလယ္ပိုင္း


သို႕ေသာ္ ၁၇ ရာစုခန္႔တြင္ ဥေရာပသားတို႔ အရင္းရွင္စံနစ္ႏွင့္ စက္မႈေတာ္လွန္ေရးေအာင္ျမင္လာခဲ့ ေသာေၾကာင့္ စိီးပြားေရး၊ လူဦးေရ၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အထူးသျဖင့္ နည္းပညာပုိငး္တြင္ ဥေရာပသားတို႕ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းအာရပ္တို႕ထက္မ်ားစြာသာလြန္ခဲ့သည္။ ခရစ္ ၁၇၀၀ အတြင္း ဟန္ေဂရီေဒသတြင္းမွ ေအာ္တိုမန္တို႔ တျဖည္းျဖည္းခ်င္းဆုတ္ခြာလာခဲ့ရၿပီး အင္အားခ်ိန္ခြင္လွ်ာ ညီမွ်လာခဲ့သည္။ အယ္ေဘးနီးယားႏွင့္ ေဘာ့စနီးယားမွလြဲ၍ ေအာ္တိုမန္အင္ပါယာအတြင္းသက္ဆင္းခဲ့ေသာ အျခားဥေရာပ ေဒသမ်ားတြင္ မြတ္ဆလင္ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကူးစက္ပ်ံ႕ႏွ႔ံျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ ၁၇၀၀ မွ ၁၉၁၈ အတြင္း ေအာ္တိုမန္ အင္ပါယာ တျဖည္းျဖည္းခ်င္းအင္အားဆုတ္ယုတ္လာၿပီး ဥေရာပက တျဖည္းျဖည္းခ်င္းေက်ာ္တက္သြားခဲ့ သည္။ ၁၉ ရာစုအေရာက္တြင္ အေရွ႕အလယ္ပုိငး္ေဒသကို ဥေရာပက ေရာဂါသည္အျဖစ္သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး ေငြေရးေၾကးေရးအရလႊမ္းမိုးႏိုင္ခဲ့သည္။ ထိုကာလအတြင္း၌ပင္ ျပင္သစ္က အယ္ဂ်ီးရီးယားႏွင့္ တူနီးရွားကို က်ဴးေက်ာ္သိမ္းပိုက္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္းလက္ဘႏြန္ႏွင့္ဆီးရီးယားကိုပါလႊမ္းမိုးႏိုင္ခဲ့သည္။ အဂၤလန္က အီဂ်စ္ကိုက်ဴးေက်ာ္သိမ္းပိုက္ခဲ့ၿပီးပါရွန္းပင္လယ္ေကြ႕တြင္ ႀသဇာေညာင္းခဲ့သည္။ အီတလီက လစ္ဗ်ားႏွင့္ ဒိုဒီးဆင့္ကြ်န္းမ်ားကို က်ဴးေက်ာ္ခဲ့သည္။ အေနာက္သားတို႔၏ရန္မွကာကြယ္ရန္ ဂ်ာမဏီကို ဆရာတင္ခဲ့ ေသာ္လည္း အေႂကြးႏြံအိုင္အတြင္းသိဳ႕သာပိုမိုသက္ဆင္းလာခဲ့သည္။ ၁၉ ရာစုေႏွာင္းႏွင့္ ၂၀ ရာစုအေစာ ပိုင္းမ်ားတြင္ ဥေရာပႏွင့္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ေခတ္မီနိုင္ငံေတာ္အျဖစ္တည္ေဆာက္ရန္အားထုတ္ခဲ့သည္။ အီဂ်စ္မွ မယ္ဟမၼက္အလီႏွင့္ အဗၺဒူလ္ဟာမစ္ (ဒုတိယေျမာက္) တို႕က ၁၉၀၆ တြင္ေတာ္လွန္ေရးဆင္ႏႊဲၿပီး အေနာက္ပံုစံ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ျပည္သူ႕ဥပေဒ၊ ေလာကဓါတ္ပညာေရး၊ စက္မႈထြန္းကားေရးတို႕ကို ေဆာင္ရြက္ ခဲ့သည္။ ရထားလမ္းမ်ား၊ ေၾကးနန္းဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ား၊ တကၠသိုလ္မ်ားဖြင့္လွစ္ၿပီး၊ စစ္အရာရွိလူ တန္းစားမ်ား၊ ေရွ႕ေနမ်ား၊ ဆရာမ်ားႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာလူတန္းစားမ်ားေပၚေပါက္လာသ ျဖင့္ ယခင္ကအုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ပယ္ႏွင့္ပညာေရး၊ လူမႈေရးနယ္ပယ္မ်ားတြင္ပါ ၾသဇာေညာင္းေသာ အစၥလာမ္ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အတိုက္အခံျဖစ္လာခဲ့သည္။
သို႔ေသာ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္အသံုးျပဳရေသာေငြေၾကးမ်ားမွာ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားမွသာ ေခ်းငွားေဆာင္ရြက္ရသည္ျဖစ္၍ ႏုိင္ငံမြဲၿပီး အေနာက္သားတို႔ၾသဇာသာ ပိုကဲလာကာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး သမားမ်ားအေပၚအယံုအၾကည္နည္းခဲ့ၾကသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ အေျမွာ္အျမင္ အလြန္ႀကီးခဲ့ေသာ အီဂ်စ္မိုဟာမက္အလီ၏ စီမံကိန္းႀကီးမ်ားေၾကာင့္ သူ႕ေနာက္ဆက္ခံသူက ႏိုင္ငံေတာ္ ကို ေဒဝါလီခံေစခဲ့ရသည္။ အစၥလာမ္ကမၻာတြင္ အေနာက္ပံုစံက်င့္သံုးမႈမ်ားေၾကာင့္ ေၾကးစား စစ္တပ္မ်ားႏွင့္ ကိုယ္က်ဳိးရွာစစ္အရာရွိမ်ားထိုစဥ္ကတည္းကေပါက္ပြားလာခဲ့သည္။ ထိုသူတို႕သည္ မိမိတို႔အာဏာ စြန္႔ရန္မွတစ္ပါး အျခားအေျပာင္းအလဲမ်ားအားလံုးကို ေဆာင္ရြက္ရန္အသင့္ရွိေနသူမ်ားျဖစ္သည္။ ဤသည္ကပင္ျပႆနာတစ္ရပ္အျဖစ္ျဖစ္တည္လာခဲ့သည္မွာ ထိုစဥ္ကတည္းကျဖစ္သည္။
ပထမကမၻာစစ္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ေအာ္တိုမန္ကို ေတာ္လွန္ခဲ့ေသာအာရပ္တို႔၁၉၁၈ တြင္ အဂၤလိပ္လက္ေအာက္ သို႔က်ေရာက္ခဲ့သည္။ အဂၤလိပ္ႏွင့္ ျပင္သစ္တို႔က လွ်ဳိ႕ဝွက္စာခ်ဳပ္ဆိုၿပီး အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသကို ႏွစ္ကိုယ္ၾကားခဲြေဝယူခဲ့ၾကသည့္အျပင္ ပါလက္စတိုင္းေဒသတြင္ ဂ်ဴးအေျခခ်ု နယ္ေျမေပးရန္ ဘဲလ္ဖိုးေၾကျငာခ်က္ (Belfour Declaration) ျဖင့္ ကတိျပဳခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အဂၤလိပ္ႏွင့္ျပင္သစ္တို႕ကသာ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းကို စီမံခန္႔ခြဲခဲ့ၾကၿပီး ၎တို႕အလုိက်ျပဳျပင္ခဲ့သည္။
၁၉၀၈ ခုႏွစ္ ပါရွန္းတြင္ေရနံေတြ႕ရွိၿပီးေနာက္ပိုင္း ေဆာ္ဒီအာေရဗ်၊ လစ္ဗ်ားႏွင့္အယ္ဂ်ီးရီးယားတို႔ တြင္လည္းေရနံမ်ားေတြ႕ရွိလာေသာအခါ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းသမိုင္းတစ္ဆစ္ခ်ဳိးေျပာင္းလဲလာခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀ ရာစုစက္မႈေခတ္တြင္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသသည္အေရးပါလာခဲ့သည္။
၂၀ ရာစုဝက္ႏွင့္ ေႏွာင္းပိုင္းမ်ားတြင္အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသမ်ားမွ အေနာက္ႏွင့္ ဥေရာပသားတို႔
ထြက္ခြါသြားၿပီး အစၥေရးႏိုင္ငံကိုတည္ေထာင္ထားရစ္ခဲ့ျခင္းတို႔ျဖင့္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေခတ္သစ္သမိုင္း စတင္လာခဲ့သည္။ ထိုအခါ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ပါဝင္ပတ္သက္မႈ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းတြင္မိုပိုလာ ခဲ့သည္။ ၁၉၅၄တြင္ အီဂ်စ္၊ ၁၉၆၃တြင္ ဆီးရီးယား၊ ၁၉၆၈တြင္ အီရတ္၊ ၁၉၆၉တြင္ လစ္ဗ်ားတို႔၌ အေနာက္ ဆန္႔က်င္ေရးအစိုးရမ်ားအာဏာရလာေသာအခါ ဆိုဗီယက္က အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသတြင္ စစ္ေအးစာ မ်က္ႏွာသစ္ဖြင့္လွစ္ရန္ ျပင္ဆင္လာခဲ့သည္။ အီဂ်စ္မွ ဂေမးလ္ အက္ဘဒယ္ နက္ဆာႏွင့္ အီရတ္မွ ဆက္ဒမ္ ဟူစိန္တို႔ ဆိုဗီယက္ႏွင့္ မဟာမိတ္မ်ားျဖစ္လာခဲ့သည္။ အစၥေရးလ္ကိုေခ်မႈန္းရန္၊ အေမရိကန္ကို ဆန္႔က်င္ရန္၊ အေနာက္အရင္းရွင္စံနစ္ကို ဆန္႔က်င္ရန္ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ားျဖင့္ တက္လာေသာယင္းတို႕ကို လူႀကိဳက္မ်ားခ့ဲေသာ္လည္း လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ရန္ပ်က္ကြက္ခဲ့ၿပီး အာဏာရွင္ျဖစ္လာခဲ့ၾကသည္။
အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသရွိမိမိတို႕အက်ဳိးစီးပြားကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ အေမရိကန္အေနႏွင့္ အေရွ႕ အလယ္ပိုင္းရွိလက္က်န္မဟာမိတ္မ်ားျဖစ္ေသာ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်၊ ေဂ်ာ္ဒန္၊ အီရန္ႏွင့္ ပါရွန္းပင္လယ္ ေကြ႕ေစာ္ဘြားမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးရေတာ့သည္။ ရွီးအိုက္ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားဦးေဆာင္ၿပီး ဘုရင္ကိုေတာ္လွန္ျဖဳတ္ခ်၍ ဘာသာေရးအစိုးရတစ္ရပ္တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ၁၉၇၉ အထိ အီရန္ႏိုင္ငံသည္ အေမရိကန္၏ အဓိက မဟာမိတ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ထိုအခ်က္ေၾကာင့္ အေမရိကန္သည္ ေဆာ္ဒီႏွင့္ပိုမိုနီးစပ္လာခဲ့ သည္။ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ စစ္ပြဲအပါအဝင္ အာရပ္ႏွွင့္ အစၥေရးတို႕စစ္ပြဲႀကီးငယ္ေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာဆင္ႏႊဲခဲ့ၾက သည္။
အီဂ်စ္တြင္ နက္ဆာကို ဆက္ခံေသာ အဏၰဝါဆာဒက္အာဏာရလာေသာအခါ အစၥေရးႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခ့ဲသည္။ ၁၉၇၀ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ပါလက္စတိုင္း ယာဆာအာရာဖတ္ဦးေဆာင္၍ အေမရိကန္၊ ဂ်ဴးႏွင့္ အေနာက္ကို ပစ္မွတ္ထား၍အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကာလၾကာရွည္ေဆာင္ရြက္ခ့ဲသည္။ ပါလက္စတိုင္းတို႕ကို ဆီးရီးယား၊ လစ္ဗ်ား၊ အီရန္ႏွင့္ အီရတ္တို႕က ေထာက္ပံ့ခဲ့သည္။
၁၉၉၀ အေစာပိုင္းႏွစ္မ်ားတြင္ ဆိုဗီယက္ယူနီယံၿပိဳကြဲသြားၿပီးေနာက္ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒက်ဆံုးသြားျခင္း သည္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသအေပၚရိုက္ခတ္ခဲ့သည္။ ရုရွႏွင့္ ယူကရိန္းမွ အစၥေရးလူမ်ဳိးမ်ားအမ်ားအျပား အစၥေရးႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ဝင္ေရာက္လာခဲ့သျဖင့္ ပိုမိုအင္အားေတာင့္တင္းလာခဲ့သည္။ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား အေနျဖင့္လည္း ေရနံအတြက္ အာရပ္ႏိုင္ငံမ်ားအေပၚအားကိုးေနရျခင္းမရွိေတာ့ဘဲ ရုရွမွေရနံကို ေစ်းေပါ ေပါျဖင့္ဝယ္ယူသံုးစြဲခဲ့သည္။ အီဂ်စ္၊ အယ္ဂ်ီးရီးယား၊ ဆီးရီးယားႏွင့္ အီရတ္ စသည့္ဆိုရွယ္လစ္အာဏာရွင္ အစိုးရမ်ားကို စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရးအရ တုံ႔ဆိုင္းသြားေစခဲ့သည္။ ဆတ္ဒမ္ဟူစိန္ကဲ့သို႔အာဏာရွင္မ်ားကို လည္း ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒ အစား အာရပ္အမ်ဳိးသားဝါဒ ဘက္သို႔တိမ္းညႊတ္သြားေစခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အာရပ္ အမ်ဳိးသားဝါဒီကို အေျခခံ၍ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္မ်ား အီရန္-အီရတ္စစ္ပြဲႏွင့္ ၁၉၉၀ ကူဝိတ္က်ဴးေက်ာ္စစ္ေက်ာ္စစ္ မ်ားေပၚ ေပါက္လာခဲ့ရသည္။ အေမရိကန္ဦးေဆာင္ၿပီး ကုလသမဂၢသေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ေဆာ္ဒီအာေရးဗ်၊ အီဂ်စ္၊ ဆီးရီးယား တို႔ပူးေပါင္းကာ အီရတ္တို႔ကို ကူဝိတ္ေျမေပၚမွျပန္လည္ေမာင္းႏွင္တိုက္ထုတ္ေသာပါရွန္း ပင္လယ္ေကြ႕စစ္ပြဲဆင္ႏႊဲခဲ့သည္။ အက်ဳိးဆက္အေနႏွင့္ ေဆာ္ဒီအာေရးဗ်တြင္အေမရိကန္တို႔ အၿမဲတမ္း စစ္အေျခစိုက္စခန္းတည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး မြတ္ဆလင္မ်ားစြာတို႔က ဆန္႔က်င္ခဲ့ၾကသည္။
၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ အစၥေရးႏွင့္ ဟဇၨဘိုလာလက္နက္ကိုင္မ်ားတစ္လေက်ာ္ၾကာစစ္ပြဲျဖစ္ပြား ခဲ့ၿပီး ဇူလိုင္စစ္ပြဲ ဟုေခၚတြင္သည္။ ဟဇၨဘိုလာတို႔ကို အီရန္ႏွင့္ဆီးရီးယားက လက္နက္၊ ေငြေၾကးႏွင့္ စစ္သင္တန္းပို႔ခ်ေပးျခင္းမ်ားအကူအညီေပးခဲ့သျဖင့္ အမွန္တကယ္တြင္ အစၥေရးကတစ္ဖက္ ၊ အီရန္ႏွင့္ ဆီးရီးယားကတစ္ဖက္ျဖစ္ပြားေသာစစ္ပြဲကို ၾကားခံကိုယ္စားလွယ္ထား၍ တိုက္ခိုက္ၾကျခင္းသာျဖစ္ေပ သည္။
၁၉၉၀ ႏွစ္မ်ားတြင္အေနာက္တိုင္းေဝဖန္ေရးသမားမ်ားႏွင့္အခ်ဳိ႕ေသာအေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဝဖန္ေရး သမားအခ်ဳိ႕တို႔က အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသကို ျပႆနာဇုံအျဖစ္သာမက ေနာက္ျပန္ဆြဲေနေသာေဒသ အျဖစ္လည္းရႈျမင္ခဲ့ၾကသည္။ အေရွ႕ဥေရာပ၊ လက္တင္အေမရိကႏွင့္ အာဖရိကအခ်ဳိ႕ေဒသမ်ားတြင္ ဒီမိုကေရစီထြန္းကားၿပီး ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစံနစ္ေအာင္ျမင္လာမႈေၾကာင့္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသကို လ်င္ျမန္စြာေက်ာ္တက္သြားခဲ့သည္။
အေရွ႕အလယ္ပိုင္းႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးသည္ ႏိုင္ငံေရးအရထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ား၊ အာဏာပိုင္အသိုင္းအဝုိင္းႏွင့္နီးစပ္သူမ်ားသာလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ရွိခဲ့ၿပီး လက္နက္ႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ားတြင္ အလြန္အကြ်ံသံုးစြဲခဲ့ၿပီး ေရနံအေပၚတြင္အလြန္အကြ်ံမွီခိုအားထားခဲ့သည္။ လူဦးေရနည္းၿပီး ေရနံအဆမတန္ႂကြယ္ဝေသာေဒသမ်ားျဖစ္သည့္ ကာတာ၊ ဘာရိန္းႏွင့္ ယူေအအီးတို႔ကဲ့ သို႔ေသာႏိုင္ငံမ်ားသာ စီးပြားေရးေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။

အီဂ်စ္

ေအာ္တိုိမန္အင္ပါယာအတြင္း ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျဖင့္ေနထိုင္လာရာမွ ၁၉၁၄ တြင္ၿဗိတိသွ် ထီးရိပ္ခိုျဖစ္လာခဲ့ၿပီး ၁၉၂၂ တြင္လြတ္လပ္ေရးရခဲ့သည္။ ၁၉၅၂ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဂေမးလ္နက္ဆာက တစ္ပါတီစံနစ္ျဖင့္ အီဂ်စ္သမၼတႏိုင္ငံတည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ပိုင္းႏွစ္ေပါင္း ၆၀ အထိအာဏာရွင္ စံနစ္ျဖင့္ သမၼတသံုးဆက္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ ၁၉၅၄ မွ ၁၉၇၀ အထိ နက္ဆာ၊ ၁၉၇၁ မွ ၁၉၈၁ အထိအဏၰဝါ ဆာဒက္(လုပ္ၾကံခံရ၍ေသဆံုး)ႏွင့္ ၁၉၈၁ မွ ၂၀၁၁ အထိ ဟိုစနီမူဘာရက္တို႔အသီးသီးအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၾကသည္။
၂၀၁၁ တြင္လူထုလႈပ္ရွားမႈျဖင့္ ဟုိစနီမူဘာရက္ကို ျဖဳတ္ခ်ပစ္ခဲ့ၿပီး ေဖေဖၚဝါရီလမွစ၍ ယခုအထိစစ္တပ္ မွထိန္းသိမ္းထားသည္။
၁၈၈၂ တြင္ ဥေရာပမွလႊမ္းမိုးမႈကို ဆန္႔က်င္ရာမွ ေဒသခံထင္ရွားသူမ်ားၾကား တင္းမာမႈမ်ားႀကီး ထြားလာခဲ့သည္။ အႀကီးမားဆံုးေသာ စိ္န္ေခၚသူ အတိုက္အခံမ်ားမွာ စစ္တပ္မွေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ ၁၈၈၁ စက္တင္ဘာတြင္ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ စစ္တပ္မွဆႏၵျပမႈေၾကာင့္ ခါဒိုက္ ေတာ္ဖစ္၏ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကို ထုတ္ပယ္ပစ္ခဲ့ရသည္။ (“ခါဒိုက္” ဆိုသည္မွာ အာေရဗ် စကားျဖစ္၍ နယ္စားပယ္စားဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။) ၁၈၈၂ ဧၿပီလတြင္ တာဖစ္ကို အကာအကြယ္ေပးရန္ ျပင္သစ္ႏွင့္ၿဗိတိန္တို႔မွ စစ္သေဘၤာမ်ား အလက္ဇန္ ဒရီးယား ၿမိဳ႕သို႔ေစလႊတ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အာမက္အူရာဘီ ဦးေဆာင္ေသာ စစ္ဘက္အရာရွိမ်ားက အစိုးရကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားသျဖင့္ အလက္ဇန္ဒရီးယားသို႔ေတာ္ဖစ္ထြက္ေျပးခဲ့ရသည္။ ဇြန္လတြင္ ဥေရာပမွ လႊမ္းမိုးလာမႈကို မခံခ်င္ေသာအမ်ဳိးသားေရးဝါဒီအတိုက္အခံမ်ားလက္တြင္းသို႔ အီဂ်စ္သက္ဆင္းခဲ့သည္။ ၁၈၈၂ တြင္ ၿဗိတိသွ်တို႔ အလက္ဇန္ဒရီးယားကို ဗံုးႀကဲတိုက္ခိုက္ၿပီး ၾသဂုတ္လတြင္ ၿဗိတိသွ်ျပည္ပတိုက္ ခိုက္ေရးတပ္မ်ား ဆူးအက္တူးေၿမာင္း တစ္ဘက္တစ္ခ်က္တြင္ေျခကုပ္ယူႏိုင္ခဲ့သည္။ စက္တင္ဘာတြင္ တယ္အယ္ခယ္ဘီးယား၌ ၿဗိတိသွ်တို႔က အီဂ်စ္စစ္တပ္ကို ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး ေတာ္ဖစ္ကို ျပန္လည္ေနရာခ် ထားခဲ့သည္။ က်ဴးေက်ာ္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ခါဒစ္၏အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ႏိုင္ငံေရးတည္ၿငိမ္ေစရန္ ႏွင့္ ၁၈၇၉ ခုႏွစ္ကတည္းက ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကးထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ အီဂ်စ္ဘ႑ာေရးတည္ၿငိမ္မႈရွိေစ ရန္ျဖစ္သည္။
၁၉၁၄ တြင္ ေအာ္တိုမန္အင္ပါယာႏွင့္ စစ္ေၾကျငာေသာ ရလဒ္အျဖစ္ၿဗိတိန္က အီဂ်စ္ကိုအကာ အကြယ္ေပးရန္ထီးရိပ္ခို ႏိုင္ငံအျဖစ္ေၾကျငာခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ခါဒစ္ကို ဖယ္ရွားၿပီးခါဒစ္ႏွင့္ေဆြမ်ဳးိေတာ္ စပ္သူတစ္ဦးကို ဆူလ္တန္အျဖစ္ခန္႔ထားခဲ့သည္။ ၁၉၁၉ တြင္ ဝါ့ဖ္ဒ္ ေခၚအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ျပင္သစ္ႏိုင္ငံတြင္ျပဳ လုပ္ေသာ ပါရီၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံသို႔တက္ေရာက္ၿပီး အီဂ်စ္လြတ္လပ္ေရးအတြက္ အေရးဆိုခဲ့သည္။
ယင္းအဖြဲ႔၌ေနာင္တြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာမည့္ ဆားအက္ ဇက္ဂ္လူး ပါဝင္သည္။ ၎တို႔ကို ဖမ္းဆီး၍ ေမာ္လတာသို႔ပို႔ေဆာင္လိုက္ေသာအခါ အီဂ်စ္၌ လူထုအံုႂကြမႈႀကီးျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ အီဂ်စ္ပထမဆံုး ေတာ္လွန္ေရးအျဖစ္ သိခဲ့ၾကသည္။ ၿဗိတိသွ်တို႔အျပင္းအထန္ႏွိမ္နင္းေသာေၾကာင့္ လူ ၈၀၀ ခန္႔ေသဆံုးခဲ့ သည္။ ၁၉၁၉ ႏိုဝင္ဘာတြင္ မီလ္နာေကာ္မစ္ရွင္ကို အီဂ်စ္သို႔ေစလႊတ္ခဲ့သည္။ ၁၉၂၀ တြင္ ေလာ့ဒ္မီလ္နာ က ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးျဖစ္သူ ေလာ့ဒ္ ခါဇြန္ထံသို႔ ထီးရိပ္ခိုႏိုင္ငံအျဖစ္မွ မဟာမိတ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ထား ရွိရန္အစီရင္ခံစာတင္ခဲ့သည္။ ေလာ့ဒ္ခါဇြန္က လက္ခံခဲ့ၿပီး ဇက္ဂ္လူးႏွင့္ အက္ဒလီပါရွာဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႕ကို လက္ခံေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရန္သေဘာတူညီခဲ့သည္။ ၁၉၂၀ ဇြန္လတြင္ မစ္ရွင္အဖြဲ႔လန္ဒန္သို႔ေရာက္ရွိ ၿပီး ၾသဂုတ္လတြင္ အၿပီးသတ္သေဘာတူညီခ်က္ရရွိခဲ့သည္။ ၁၉၂၁ ေဖေဖၚဝါရီလတြင္ ၿဗိတိန္ပါလီမန္က သေဘာတူညီခဲ့ၿပီး စာခ်ဳပ္ကို အၿပီးသတ္ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ရန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အျပည့္အဝရွိေသာ အဖြဲ႔ေနာက္တစ္ဖြဲ႕ လန္ဒန္သို႔ေစလႊတ္ရန္ အီဂ်စ္ကို ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ၁၉၂၁ ဇြန္လတြင္ အက္ဒလီ ပါရွာဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႕လန္ဒန္သို႔သြားေရာက္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ေတာ္ဝင္ညီလာခံရွိ ဒိုမီနီယံကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ဆူးအက္ တူးေျမာင္းေဒသကို ထိန္းခ်ဳပ္ေရးကိုေျပာဆိုခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အက္ဒလီဦးေဆာင္ေသာ မစ္ရွင္အဖြဲ႕အီဂ်စ္သို႕ လွည့္ျပန္လာခဲ့ၾကသည္။
၁၉၂၁ ဒီဇင္ဘာတြင္ ကိုင္ရိုရွိ ၿဗိတိသွ်အာဏာပိုင္မ်ားက စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးထုတ္ျပန္ၿပီး ဇက္ဂလူးကို တိုင္းျပည္မွႏွင္ထုတ္ခဲ့သည္။ ထိုအခါဆႏၵျပမႈမ်ားျဖစ္ပြားၿပီး အဓိကရုဏ္းမ်ားေပၚေပါက္လာသည္။ အမ်ဳိးသားေရးဝါဒီမ်ား အားေကာင္းလာမႈကို သတိျပဳမိ၍၎၊ မဟာဝန္ရွင္ေတာ္မင္းႀကီး၏အႀကံေပးခ်က္ အရ၎ ၿဗိတိသွ်က အီဂ်စ္လြတ္လပ္ေရးေၾကျငာခဲ့သည္။ ၿဗိတိသွ်တို႔ကမူ ဆူးအက္တူးေျမာင္းကို ခ်ဳပ္ကိုင္ ထားခဲ့သည္။ ၁၉၂၅ တြင္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ႏွင့္ ၁၉၂၈ တြင္မြတ္ဆလင္ညီအစ္ကိုမ်ားပါတီ စသည္ျဖင့္ ႏိုင္ငံ ေရးအင္အားစုမ်ားေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ ၁၉၃၆ တြင္ ဖူးအက္ဘုရင္ကြယ္လြန္ျပီးေနာက္ဆက္ခံေသာ ဖာရြတ္ဘုရင္က ၿဗိတိသွ်တို႔ႏွင့္ အဂၤလိပ္-အီဂ်စ္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုၿပီး အဂၤလိပ္တို႔အီဂ်စ္မွထြက္ခြါေပးရန္ သေဘာတူညီခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဆူးအက္တူးေျမာင္းကိုမူ ၁၉၄၉ အထိထိန္းခ်ဳပ္ထားရန္သေဘာတူညီ သည္။ ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္း အဂၤလိပ္တို႔စစ္ေရးအရ အီဂ်စ္ကိုအသံုးျပဳခဲ့သည္။ ၁၉၄၇ တြင္ဆူးအက္ တူးေျမာင္းသို႔ဆုတ္ခြါသြား ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အမ်ဳးိသားေရးဝါဒီမ်ားႏွင့္ အဂၤလိပ္မုန္းတီးေရးစိတ္မ်ား ဆက္လက္ႀကီးထြားလာေန ခဲ့ေလသည္။
၁၉၅၂ တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မူဟာမက္နာဂူအစ္ဦးေဆာင္ေသာ စစ္တပ္မွ ဖာရြတ္ဘုရင္ကို ျဖဳတ္ခ်ၿပီး ဘုရင္စံနစ္နိဂံုးခ်ဳပ္ေစခဲ့သည္။ ၁၉၅၃ ဇြန္လ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံကို သမၼတႏိုင္ငံအျဖစ္ေၾကျငာခဲ့ သည္။ နက္ဆာသည္ အီဂ်စ္ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္သာမက အာရပ္ကမၻာကပါ အေလးထားေသာေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးအျဖစ္ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။
နက္ဆာသည္ အာဏာရွင္တစ္ဦးအေနႏွင့္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ္လည္းအီဂ်စ္ႏွင့္အာရပ္ကမၻာကပါ ေလးစားၾကည္ညိဳၿပီးလူႀကိဳက္မ်ားေသာသူတစ္ဦးျဖစ္သည္။ ၁၉၆၇ တြင္ျဖစ္ပြားေသာ ေျခာက္ရက္စစ္ပြဲ၌ အစၥေရးကို ရႈံးနိမ့္ၿပီး အီဂ်စ္မွ ဆိုင္းႏိုင္းကြ်န္းဆြယ္၊ ဂါဇာကမ္းေျမွာင္ေဒသ၊ ဆီးရီးယားမွ ဂိုလန္ကုန္းျမင့္၊ ေဂ်ာ္ဒန္မွ အေနာက္ဘက္ကမ္းႏွင့္ အေရွ႕ေဂ်ရုစလင္တို႔ကို လက္လြတ္ဆံုးရွဳံးရေသာအခါ နက္ဆာအတြက္ ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းဖြယ္အတိျဖစ္ခ့ဲရသည္။ ရာထူးမွ ႏႈတ္ထြက္ရန္ေတာင္းဆိုရာတြင္ လူထုဆႏၵျပမႈျဖင့္ မႏႈတ္ထြက္ရန္ ေတာင္းဆိုျခင္းခံခဲ့ရသျဖင့္ ဆက္လက္ရာထူးၿမဲခဲ့သည္။
နက္ဆာကြယ္လြန္ေသာအခါ ၁၉၅၂ ေတာ္လွန္ေရးတြင္ပါဝင္ခဲ့ေသာ စစ္တပ္အရာရွိတစ္ဦးျဖစ္သူ ဒုတိယသမၼတ အဏၰဝါအယ္ဆာဒတ္ကို သမၼတအျဖစ္ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၇၃ ေအာက္တိုဘာ ၆ ရက္ေန႔တြင္ အစၥေရးႏွင့္ စစ္တိုက္ခဲ့သည္။ ယင္းစစ္ပြဲတြင္ ေလေၾကာင္းအကူအညီျဖင့္ ဆိုင္းႏိုင္းကႏၱာရ အတြင္းပိုင္းအထိဝင္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ေအရီရယ္ရွယ္ရြန္ဦးေဆာင္ေသာ တင့္ကားတပ္မွာ လည္း ဆူးအက္ၿမိဳ႕အထိဝင္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ကုလသမဂၢေၾကျငာခ်က္ျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကားဝုိင္းျဖစ္ေပၚ ခဲ့ၿပီး အီဂ်စ္အတြက္ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္စစ္ပြဲအတြင္းက်ဆင္းခဲ့ေသာ ဂုဏ္သိကၡာျပန္လည္ အဖတ္ဆည္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ဆိုင္းႏိုင္းကြ်န္းဆြယ္တစ္ခုလံုးကို ျပန္လည္ရရွိခဲ့သည္။
ဆာဒက္သည္ စီးပြားေရးျပျပင္မႈမ်ားအႀကီးအက်ယ္အေျပာင္းအလဲလုပ္ရန္ႀကိဳးစားခဲ့ၿပီး နက္ဆာ၏ ဆိုရွယ္လစ္ထိန္းခ်ဳပ္ထားမႈမ်ားကို အဆံုးသတ္ပစ္ခဲ့သည္။ တံခါးဖြင့္ဝါဒကို စတင္ခဲ့ၿပီးထိုအတြက္ အေရးႀကီး ေသာ ႏိုင္ငံေရးလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ စီးပြားေရးမူဝါဒသစ္မ်ားကို ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္စီးပြားေရးအေပၚ အစိုးရခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလ်ာ့ပါးသြားၿပီး ပုဂၢလိကရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား အားေကာင္းလာခဲ့သည္။ အဆိုပါေျပာင္းလဲမႈ မ်ားေၾကာင့္ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝေသာလူတန္းစား၊ ေအာင္ျမင္ေသာအထက္တန္းစားႏွင့္ လူလတ္တန္းစားငယ္ မ်ားေပၚေပါက္လာကာ သာမန္လက္လုပ္လက္စားဆင္းရဲသားလူရဲသားလူတန္းစား၏ မေက်နပ္မႈမ်ား ႀကီး ထြားလာခဲ့ရာ ဆာဒက္အစိုးရအေပၚ၎တို႔ၿငိဳျငင္လာခဲ့သည္။ ၁၉၈၁ ေအာက္တိုဘာ ၆ ရက္ေန႔တြင္ အစၥလာမ္အစြန္းေရာက္မ်ားလက္ခ်က္ျဖင့္ သမၼတ ဆာဒက္ လုပ္ႀကံခံခဲ့ရသည္။ ထိုအခါ ဒုတိယသမၼတ အျဖစ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ဟုိစနီမူဘာရက္ကို သမၼတအျဖစ္ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခဲ့သည္။ ၎သည္ ေနာက္ထပ္ ၆ ႏွစ္သက္တမ္းသံုးႀကိမ္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္းခံရေသာ္လည္း သမၼေလာင္းအျဖစ္ စာရင္းသြင္းခံရသူမွာ မူဘာရက္တစ္ဦးတည္းသာ ရွိေၾကာင္း အေဝဖန္ခံခဲ့ရသည္။ သမၼတ ဆာဒက္ လက္ထက္က ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ကမ့္ေဒးဗစ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ၁၉၈၉ တြင္ အာရပ္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္သို႔ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ခဲ့သည္။ ၁၉၉၁ မွစ၍ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္း လဲေရး အစီအစဥ္မ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ျပည္သူပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်၍ ပုဂၢလိကပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ေစခဲ့သည္။ ေငြေၾကးေဖါင္းပြမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ၿပီး တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြအားျဖင့္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ ၄၅၃၅ အေမရိကန္ေဒၚလာ ဝင္ေငြရွိသည္။
ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအေတာ္ပင္အားနည္းခဲ့သည္။ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလတြင္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမတ္ေနရာ ၄၅၄ ေနရာရွိရာတြင္ အတိုက္အခံမွ ၃၄ ေနရာသာရရွိ ၿပီး အာဏာရ အမ်ဳိးသားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီမွ ၃၈၈ ေနရာရရွိသည္။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲထား ေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားစြာ သမၼတအျဖစ္ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ရခဲ့ ေသာ္လည္း မူဘာရက္က ၈၇% ျဖင့္ေနာက္ထပ္ ၆ ႏွစ္ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္းခံရသည္။ အဓိက အတိုက္အခံၿပိဳင္ဘက္မွာ ဂယ့္သ္ပါတီေခါင္းေဆာင္ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ ေအမန္နာဝါ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ ေအမန္နာဝါကို မသမာမႈမ်ားျဖင့္စြပ္စြဲၿပီး ေထာင္သြင္း အက်ဥ္းခ်ထားခဲ့သည္။ ၂၀၀၉ ေဖေဖၚဝါရီလတြင္ ၎ကိုျပန္လႊတ္ေပးခဲ့သည္။
မူဘာရက္သည္အီဂ်စ္ကို အာဏာရွင္စံနစ္ျဖင့္ တင္းက်ပ္စြာ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ အစိုးရမွ ပုဂၢလိကပိုင္ ခ်ေပးေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ မူဘာရက္၏သား အယ္လား ျခစားမႈသတင္းမ်ားေပၚထြက္လာၿပီးေနာက္ မူဘာရက္ႏွင့္ ၎၏စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအစီအစဥ္မ်ားကို ေထာက္ခံမႈအႀကီးအက်ယ္က်ဆင္းသြား ခဲ့သည္။ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ခန္႔တြင္ အယ္လားအေၾကာင္းေမွးမွိန္သြားၿပီး မူဘာရက္၏ ဒုတိယသားျဖစ္သူ ဂေမးလ္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီတြင္း လစ္ဘရယ္လက္သစ္အျဖစ္ ေပၚထြက္လာသည္။
၂၀၁၁ ဇန္နဝါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔မွစတင္၍ လူအမ်ားလမ္းေပၚထြက္ဆႏၵျပၾကၿပီး အာဏာဖီဆန္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားလာခဲ့သည္။ ရဲမ်ား၏ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ အေရးေပၚအေျခအေနဥပေဒျပ႒ာန္းထားမႈ၊ အလုပ္လက္မဲ့၊ လစာတိုးျမွင့္ေရး၊ အိမ္ယာခ်ဳိ႕တဲ့မႈ၊ အစားအေသာက္မ်ားေစ်းႀကီးျခင္း၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ား ေပါမ်ားျခင္း၊ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖၚေျပာဆိုခြင့္မရွိျခင္း၊ ေနထိုင္မႈအဆင့္အတန္းနိမ့္က်ျခင္း စသည့္ မေက်နပ္ခ်က္အမ်ား ေၾကာင့္ လူထုအံုႂကြမႈျဖစ္ေပၚလာရျခင္းျဖစ္ေပသည္။ ၂၀၁၁ ေဖေဖၚဝါရီ ၁၁ တြင္ စစ္တပ္ၾကားျဖတ္အစိုးရ သို႔အာဏာကို လႊဲေျပာင္း၍ သမၼတမူဘာရက္ အာဏာစြန္႔ခဲ့ေလေတာ့သည္။တူနီးရွား

တူနီးရွားႏိုင္ငံသည္ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာႀကိဳးပမ္းခဲ့ရသည္။ ၁၉၅၄ တြင္ တူနီးရွားအလုပ္သမားသမဂၢႏွင့္ အာရပ္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္တို႔မွ ေထာက္ခံေသာ နီယိုဒတ္စေတာ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ႏွင့္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံၾကား ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတြက္ ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ၁၉၅၅ ဧၿပီလတြင္ ျပင္သစ္က စစ္ဘက္ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရးကိုကိုင္တြယ္ထားေသာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေပးရန္သေဘာတူညီ ခ်က္ရရွိခဲ့သည္။ ေဘာ္ဂူအစ္ဘာကို ေထာင္ခ်ထားရာမွ ျပင္သစ္တို႔က ျပန္လည္လႊတ္ေပးခဲ့သည္။ ၁၉၅၆ မတ္လ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ တူနီးရွားႏိုင္ငံအျပည့္အဝလြတ္လပ္ေရးရခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ဇူလိုင္လတြင္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံျဖစ္လာခဲ့သည္။ ျပင္သစ္ထံမွ လြတ္လပ္ေရးရစဥ္က တူနီးရွားသည္ စည္းမ်ဥ္း ခံဘုရင္စံနစ္အျဖစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ အ႒မေျမာက္မူဟာမက္ အယ္ေအမင္ျဖစ္သည္။ ၁၉၅၆ မတ္လ ၂၅ ရက္တြင္က်င္းပေသာေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေဘာ္ဂူအစ္ဘာဦးေဆာင္ေသာ နီယို ဒက္စေတာပါတီ အႏိုင္ရရွိကာ ေဘာ္ဂူအစ္ဘီ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာေသာအခါ ဘုရင္စံနစ္ကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး ဘုရင့္ရုံးကိုလည္း ဖ်က္သိမ္းပစ္ခဲ့သည္။ ထို႕ေနာက္ သမၼတႏိုင္ငံေတာ္အျဖစ္ေၾကျငာကာ ေဘာ္ဂူအစ္ဘီ ပထမဆံုးသမၼတ ျဖစ္လာၿပီး တစ္ပါတီစံနစ္ကို က်င့္သံုးခဲ့သည္။
နီယိုဒတ္စေတာအစိုးရသည္ တင္းၾကပ္ေသာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားျဖင့္ ထိေရာက္ေအာင္ျမင္ ေသာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစံနစ္ကို တည္ေထာင္အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းတက်ေတာ့ မဟုတ္ ခဲ့ေပ။ ထို႕ေၾကာင့္ ေဘာ္ဂူအစ္ဘီ တစ္ဦးတည္းေနာက္ထပ္ ၃၁ ႏွစ္ၾကာေအာင္တိုင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ခဲ့ သည္။ တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္စီးပြားေရးအေပၚအမွီျပဳကာ တိုင္းျပည္ကိုအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ အစၥလာမ္အေျခခံဝါဒီမ်ား ကို ဖိႏွိပ္၍ အျခားအာရပ္ႏိုင္ငံမ်ားမတူဘဲထူးထူးျခားျခား အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရးမ်ား ဖြင့္ထားေပးခဲ့ သည္။
ေဘာ္ဂူအစ္ဘီကို ထင္ရွားေသာတူရကီအမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ အာတာတာ့ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ေျပာဆိုေလ့ရွိ သည္။ ေဘာ္ဂူအစ္ဘီဝါဒသည္ စစ္ဝါဒမဟုတ္ေၾကာင္း အခိုင္အမာေျပာဆိုေလ့ရွိသည္။ တူနီးရွားကို စစ္အင္ အားႀကီးႏိုင္ငံတစ္ခုအျဖစ္တည္ေဆာက္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ စစ္အင္အားတည္ေဆာက္ျခင္းသည္ အရင္းအ ျမစ္မ်ားကို ျဖဳန္းတီးပစ္ရာေရာက္ၿပီး စစ္အင္အားတည္ေဆာက္ျခင္းအားျဖင့္ အျခားေသာအေရွ႕ အလယ္ ပိုင္းရွိ စစ္အင္အားတည္ေဆာက္ေသာႏိုင္ငံ မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရး၌ ေတြ႕ႀကံဳခံစားေနရေသာ ႏိုင္ငံေရးတြင္ စစ္တပ္၏ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္းေထာက္ျပေျပာဆိုသည္။ စီးပြားေရးဖြ႕ံၿဖိဳးတိုး တက္ေရးေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာေျမယာမ်ားကို ျပည္သူပိုင္သိမ္းျခင္း၊ ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္း အမ်ားအျပားကို ဖ်က္သိမ္းပစ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ဘာသာေရးအေျခခံဝါဒီတစ္ဦးမဟုတ္ေသာ္လည္း ဘာသာတရားကိုဆန္႕က်င္ေသာသူတစ္ဦးလည္း မဟုတ္ခဲ့ေပ။ ေဘာ္ဂူအစ္ဘာ၏ အဓိကအတုိက္အခံမွာ ဆာလာဘန္ယူဆြတ္ျဖစ္ၿပီး ၁၉၅၀ ႏွစ္မ်ားအတြင္း ျပည္ႏွင္ဒါဏ္ေပးခံရၿပီး အီဂ်စ္ျပည္ကိုင္ရိုတြင္ခိုလႈံေန ခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ေဘာ္ဂူအစ္ဘာအတြက္ ေျပာပေလာက္ေသာ အတုိက္အခံဟူ၍ မရွိေတာ့ေပ။ လြတ္လပ္ေရးရစဥ္အခ်ိန္ကတည္းက တူနီးရွားသည္ တစ္ပါတီစံနစ္ျဖင့္သာအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ၁၉၆၃ တြင္ နီယိုဒတ္စေတာပါတီသည္ တရားဝင္ရပ္တည္ခြင့္ရသည့္ တစ္ခုတည္းေသာပါတီအျဖစ္ေၾကျငာခဲ့သည္။
ေဘာ္ဂူအစ္ဘာလက္ထက္တြင္ အတုိက္အခံမ်ားကို ဖိႏွိပ္ခဲ့သည္။ ၁၉၇၈ အေထြေထြသပိတ္ကို အင္အားသံုး ၿဖိဳခြင္းခဲ့ရာ ဒါဇင္ေပါင္းမ်ားစြာေသေၾကၿပီး ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ခဲ့သည္။ စာနယ္ဇင္းမ်ားကိုခ်ဳပ္ခ်ယ္ထားခဲ့ၿပီး အတိုက္အခံမ်ားကို မၾကာခဏဆိုသလိုဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ခဲ့သည္။ ၁၉၇၅ တြင္ ေဘာ္ဂူအစ္ဘီက ရာသက္ပန္သမၼတ အျဖစ္ေၾကျငာခဲ့သည္။
၁၉၈၀ ႏွစ္မ်ားတြင္ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အလြန္နည္းပါးခဲ့သည္။ ၁၉၈၃ တြင္ ေပါင္မုန္႕ႏွင့္ ဂ်ဳံေစ်းတက္မႈကို အေၾကာင္းျပဳ၍ လူထုဆႏၵျပမႈမ်ားျဖစ္ပြားရာတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဇိုင္း အယ္အဘီဒိုင္း ဘင္အာလီ ဦးေဆာင္ေသာစစ္တပ္မွ အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြဲခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ဘင္အာလီ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာခဲ့ သည္။ သမၼတ ဟာဘစ္ေဘာ္ဂူအစ္ဘီ က်န္းမာေရးအေျခအေနဆိုးရြားလာေသာေၾကာင့္ ၁၉၈၇ ႏိုင္ဝင္ဘာ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ဘင္အလီသမၼတရာထူးကို လက္ခံရယူခဲ့သည္။
ဘင္အလီလက္ထက္တြင္စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား အႀကီးအက်ယ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး တူနီးရွား စီးပြားေရးေတာင့္တင္းေစခဲ့ကာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားတိုးပြားလာသည္။ ဘင္အလီ သမၼတအျဖစ္စတင္ တာဝန္ယူခ်ိန္မွစ၍ ၁၉၈၆ တြင္ GDP ၁၂၀၁ ေဒၚလာရွိရာမွ ၂၀၀၈ တြင္ ၃၇၈၆ ေဒၚလာအထိသံုးဆေက်ာ္ တိုးတက္လာခဲ့သည္။ ၁၉၈၇ မွစ၍ ေနာက္ႏွစ္ႏွစ္ဆယ္အတြင္း ႏွစ္စဥ္ GDP ငါးရာခိုင္ႏႈန္းအတုိးျပသည္။ ၂၀၁၀ ဇူလိုင္တြင္ Boston Consulting Group မွ တူနီးရွားကို အာဖရိက ျခေသၤ့မ်ားထဲ တြင္ပါဝင္ေသာ ႏုိင္ငံတစ္ခုအျဖစ္သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ စိုက္ပ်ဳးိထုတ္လုပ္ေရး၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားျပန္လည္အားေကာင္းလာ ျခင္းႏွင့္ အီးယူႏွင့္ ေကာင္းမြန္းေသာဆက္ဆံေရးရွိျခင္းေၾကာင့္ GDP ပံုမွန္တိုးတက္လာေနခဲ့သည္။ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ တြင္ Global Competitiveness Report မွ တူနီးရွားကို အာဖရိကတြင္ နံပါတ္တစ္ႏွင့္ ကမၻာတြင္ အဆင့္ ၃၂ အျဖစ္သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ လူငယ္မ်ားၾကားအလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္းျမင့္မားမႈ၊ အေသးစားလုပ္ ငန္းမ်ား ကမၻာ့ေစ်းကြက္တြင္ယွဥ္ၿပိဳင္ေသာအခါ အေျခအေနမလွမႈမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနခဲ့သည္။ ၂၀၁၀ ဒီဇင္ဘာႏွင့္ ၂၀၁၁ ဇန္နဝါရီလတြင္ လူထုဆႏၵျပမႈႀကီးျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ထိုအခါ သမၼတဘင္အလီက ႏိုင္ငံေတာ္ အေရးေပၚအေျခအေနေၾကျငာခဲ့ၿပီး ၂၀၁၁ ဇန္နဝါရီ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ အစိုးရအဖြဲ႕ကိုဖ်က္သိမ္း ကာ ေျခာက္လအတြင္းေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကတိေပးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ထိုေန႔မွာပင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မိုဟာမက္ဂႏၷဴခ်ီက သမၼအာဏာကို ၎ကလႊဲေျပာင္းရယူလိုက္ေၾကာင္းအစိုးရရုပ္ျမင္သံၾကားမွ ထုတ္လႊင့္ေၾကျငာခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ဇန္နဝါရီည ၁၄၊ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ညေန ၄ နာရီတြင္ ဘင္အလီသည္ ဒူဘုိင္းသို႕ေလယာဥ္ပ်ံျဖင့္ ထြက္ေျပးသြားခဲ့ၿပီး ေဆာဒီအာေရးဗ်သို႔ ၁၅ ရက္ေန႔ေစာပိုင္းတြင္ေရာက္ရွိကာ ေဆာ္ဒီ အာဏာပိုင္မ်ားက ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကသည္။

လစ္ဗ်ား

မြမ္မါကဒါဖီ၏လက္ေအာက္တြင္ လစ္ဗ်ားႏိုင္ငံသည္ အႏွစ္ ၄၀ မွ်ရွည္လ်ားခဲ့သည္။ ၁၉၆၉ စက္တင္ဘာ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ငယ္ရြယ္ေသာလစ္ဗ်ားစစ္တပ္အရာရွိအုပ္စုတစ္စုဦးေဆာင္၍ ဘုရင္ ပထမအိုင္းဒရစ္ထံမွ အာဏာသိမ္းယူၿပီး ကဒါဖီအာဏာရွင္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ဘုရင္အိုင္းဒရစ္ကို အီဂ်စ္သို႔ ျပည္ႏွင္ဒါဏ္ေပးခဲ့သည္။ အစိုးရသစ္ကို ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ(RCC) ကဦးေဆာင္ၿပီး ဘုရင္စံနစ္ႏွင့္ အေျခခံဥပေဒကို ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည္။ လစ္ဗ်ားအာရပ္သမၼတႏိုင္ငံကိုတည္ေထာင္ခဲ့သည္။
၁၉၇၇ တြင္ လစ္ဗ်ားအာရပ္သမၼတႏိုင္ငံေတာ္ ဟူေသာ အမည္မွ ဂ်ာမာဟီရီယာ “ညီညြတ္ေသာျပည္သူ႕ ႏိုင္ငံေတာ္” ဟုေျပာင္းလဲေခၚေဝၚခဲ့ၿပီး ကဒါဖီသည္သူ႕ကိုယ္သူ ေတာ္လွန္ေရးႏွင့္ လမ္းညႊန္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးအျဖစ္ခံယူကာ ျပည္သူ႕ေကာ္မတီအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ၁၉၇၉ တြင္ လစ္ဗ်ား အေထြေထြျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္မွ ႏႈတ္ထြက္ၿပီး ၁၉၈၀ မွ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္မ်ားအထိ တိုင္းျပည္ကို တစ္ပါတီအာဏာရွင္စံနစ္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္လာခဲ့သည္။
၁၉၇၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ဆိုဗီယက္အုပ္စုႏွင့္မဟာမိတ္မ်ားျဖစ္ခဲ့ၿပီး ၁၉၇၀ မွ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္မ်ား တစ္ေလ်ာက္ ႏိုင္ငံတကာအၾကမ္းဖက္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ေနခဲ့သည္။ ၁၉၈၆ တြင္ ေရဂင္အစိုးရလက္ထက္ လစ္ဗ်ားကို ဗံုးႀကဲတိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ၁၉၉၃ တြင္ႏုိင္ငံတကာစီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ဆက္ဆံေရးအတြက္ ပံုစံတစ္မ်ဳိးျဖင့္ေျပာင္းလဲခ်ဥ္းကပ္ခဲ့သည္။ ၁၉၇၀ မွ ၁၉၉၀ ႏွစ္မ်ားအတြင္း အာဏာသိမ္းရန္ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ ၁၉၉၃ တြင္ ကဒါဖီကို လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ရန္ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ ၂၀၁၁ ေဖေဖၚဝါရီလတြင္ လူထုအံုႂကြမႈေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ စစ္တပ္ႏွစ္ျခမ္းကြဲသြားၿပီး ကဒါဖီဆန္႔က်င္ေရးသမားမ်ားက လစ္ဗ်ားအေရွ႕ပိုင္းၿမိဳ႕မ်ားကို သိမ္းပိုက္ထားခဲ့ ရာမွ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ကုလသမဂၢလံုၿခံဳေရးေကာင္စီက စစ္ေရးအရ ဝင္ေရာက္ရန္ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီး လစ္ဗ်ားႏိုင္ငံအတြင္း မပ်ံသန္းရဇုံသတ္မွတ္ကာ ႏိုင္ငံစံုတပ္မ်ားက ကဒါဖီတပ္မ်ားကို တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။
၁၉၅၉ တြင္ ေရနံသိုက္ရွာေဖြေတြ႕ရွိၿပီးေနာက္ ကမၻာ႔အဆင္းရဲဆံုးႏိုင္ငံအျဖစ္မွ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝ ေသာႏိုင္ငံျဖစ္လာခဲ့သည္။ စစ္တပ္မွ အရာရွိ ၇၀ ခန္႔ပါဝင္ေသာေတာ္လွန္ေရးအုပ္စုမွ ‘Free Officers Movement’ လႈပ္ရွားမႈျဖင့္ ၁၉၆၉ စက္တင္ဘာ ၁ ရက္တြင္ အာဏာသိမ္းပိုက္ခဲ့ၿပီး ဘုရင္စံနစ္ကိုျဖဳတ္ခ်ခဲ့ သည္။ အာဏာသိမ္းပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍ ေသြးေျမက်မႈမရွိခဲ့ေပ။
လစ္ဗ်ားအာရပ္သမၼတႏိုင္ငံအျဖစ္တည္ေထာင္ၿပီးေနာက္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ဦးေယာက္ဦးေဆာင္ မႈျဖင့္အုပ္ခ်ဳပ္မည္မဟုတ္ပဲ RCC မွဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟုေၾကျငာခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ ကဒါဖီသာ အာဏာရွင္ျဖစ္လာကာ RCC သည္ ၎၏ ေရာ္ဘာတံဆိပ္တံုးသာသာျဖစ္လာခဲ့ သည္။ ၁၉၆၉ ဒီဇင္ဘာတြင္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး အာမက္ဆာအစ္ ေဟာ္ဝက္ဇ္၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး မူဆာ အာမက္တို႔ကို အာဏာသိမ္းရန္ႀကံစည္မႈျဖင့္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခဲ့သည္။ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕ကိုဖြဲ႕စည္းၿပီးေနာက္ ကဒါဖီသည္ RCC ၏ ဥကၠ႒ အျဖစ္ႏွင့္ တာဝန္ခံဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး ရာထူးတို႔ကို တြဲဖက္ရယူ ခဲ့သည္။
၁၉၇၁ ႏွင့္ ၁၉၇၂ တြင္ ယခင္အစိုးရေဟာင္းမွ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္အျခားအစိုးရအဖြဲ႕မ်ား ၂၀၀ ေက်ာ္ကို ႏိုင္ငံေတာ္ သစၥာေဖာက္မႈျဖင့္ တရားစြဲဆိုခဲ့သည္။ ၁၉၇၁ တြင္ လြတ္လပ္ေသာစစ္တပ္အရာရွိမ်ား လႈပ္ရွားမႈကို “အာရပ္ ဆိုရွယ္လစ္သမဂၢ” (ASU) ဟူေသာအမည္ျဖင့္ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ တစ္ပါတီစံနစ္ကို က်င့္သံုးခဲ့သည္။ ကုန္သြယ္ေရးသမဂၢမ်ားသည္ ASU ႏွင့္အတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရသည္။ သတင္းစာမ်ား ကိုစိစစ္တည္းျဖတ္ခဲ့သည္။ ဂ်ဴးလက္က်န္အီတလီလူမ်ဳိးမ်ားကို တိုင္းျပည္မွ ႏွင္ထုတ္ၿပီးပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို သိမ္းယူခဲ့သည္။ စက္တင္ဘာအာဏာသိမ္းပြဲၿပီးေနာက္ ယခင္အစိုးရႏွင့္ သေဘာတူညီထားသည့္အတိုင္း ဝွီးလပ္စ္ ေလတပ္အေျခစိုက္စခန္းကို ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္အေမရိကန္ႏွင့္ဆက္ဆံေရး တျဖည္းျဖည္းပိုမိုတင္းမာလာကာ လစ္ဗ်ားသည္ ဆိုဗီယက္ယူနီယံႏွင့္ အျခားအေရွ႕ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ နီးစပ္ခဲ့သည္။ လစ္ဗ်ားလူ႕အဖြဲ႕အစည္းကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရာတြင္ ကဒါဖီ၏ အယူအဆမ်ားႏွင့္ေရာေမႊကာ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္မွ အစျပဳ၍ ယဥ္ေက်းမႈေတာ္လွန္ေရးအမည္ျဖင့္ စတင္က်င့္သံုးခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ႏိုင္ငံအႏွံ႔ လူထုေကာ္မီတီမ်ားဖြဲ႕စည္းကာ ေဒသတြင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေစခဲ့သည္။ ပံုမွန္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားေရြးခ်ယ္ျခင္း စသည္တို႔ျဖင့္ ျပည္သူ႕ေကာ္မီတီမ်ား သည္ တိုက္ရိုက္ဒီမိုကေရစီတြင္ ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းထားသည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္သည္ဟု ၁၉၆၇ ခုႏွစ္တြင္ ထြက္ေပၚလာေသာ ကဒါဖီ၏ စာအုပ္စိမ္းထဲတြင္ ရည္ညႊန္းထားသည္။ ယင္းေကာ္မီတီမ်ား၏ ဗဟုိမွာ ယခင္ RCC ကို အစားထိုးဖြဲ႕စည္းလိုက္ေသာ အေထြေထြ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ (GPC) ျဖစ္သည္။
၁၉၇၇ မတ္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ကဒါဖီ၏ အမိန္႔ျဖင့္ GPC သည္ “ျပည္သူ႕အာဏာတည္ေထာင္ျခင္း ေၾကျငာခ်က္” ႏွင့္ “ဆိုရွယ္လစ္ျပည္သူ႕လစ္ဗ်ားအာရပ္ ညီညြတ္ေသာျပည္သူ႔ႏုိင္ငံေတာ္” ဟူ၍ သတ္မွတ္ခဲ့ သည္။ GPC ၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ကဒါဖီကို အတည္ျပဳခဲ့ၾကၿပီး ကဒါဖီက ဖ်က္သိမ္းခဲ့ေသာ RCC မွလက္က်န္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကိုအေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕အျဖစ္ဖန္တီးဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။
ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးအာဏာမ်ား ကို GPC ကခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည္။ တဖန္ အာဏာ အမ်ားစုမွာလည္း အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးမ်ား အဖြဲ႕၌သာတည္သည္။ RCC တြင္ ဥကၠ႒အျဖစ္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သလိုပင္ GPC ၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးတစ္ဦးအေနႏွင့္ ကဒါဖီသည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား၊ မူဝါဒမ်ားခ်သူျဖစ္သည္။ ေဒသဆိုင္ရာ အေျခခံ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ (BPC) မ်ားတြင္လည္း အရြယ္ေရာက္သူတိုင္း ပါဝင္ေျပာေရးဆိုခြင့္၊ ေဆြးေႏြးခြင့္၊ တင္ျပခြင့္မ်ားကို ခြင့္ျပဳၿပီး ယင္းတို႔ထံမွ တက္လာေသာ ဆံုးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ဖြယ္ကိစၥမ်ားကို GPC သို႔တင္ျပၿပီးအမ်ဳိးသားမူဝါဒအျဖစ္ခ် မွတ္ကာ စဥ္းစားေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္သည္။ ဤသို႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို ကဒါဖီက တိုက္ရိုက္ျပည္ သူ႕အာဏာဟု အမည္ေပးသည္။ လစ္ဗ်ားႏိုင္ငံေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစံနစ္ကို ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲသည့္ အေန ျဖင့္ ၁၉၇၇ မွစ၍ “ေတာ္လွန္ေရးေကာ္မီတီ” တစ္ရပ္ကို ကဒါဖီဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ယင္းေကာ္မီတီက ျပည္သူ႔ေကာ္မီတီမ်ားကို ႀကီးၾကပ္အႀကံေပးရန္ တာဝန္ေပးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လက္ေတြ႕တြင္ ျပည္သူလူထု ကိုေထာက္လွမ္းရန္၊ အတိုက္အခံမ်ားကို နွိမ္ႏွင္းရန္ လုပ္ေဆာင္သည္။ လစ္ဗ်ားတြင္ ဤသို႔ေစာင့္ၾကည့္ ေထာက္လွမ္းသည့္ အလုပ္ကို လစ္ဗ်ားလူမ်ဳိး ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိလုပ္ကိုင္သည္။ တိုင္းျပည္အႏွံ႔ ေတာ္လွန္ေရး ေကာ္မီတီမ်ားေပၚေပါက္လာၿပီး ေကာ္မီတီမ်ားအတြင္း ႏိုင္ငံေရးေတာေၾကာင္ မ်ားျဖင့္ေျခခ်င္းလိမ္ေနေတာ့သည္။ ၁၉၇၉ တြင္ BPC ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ေတာ္လွန္ေရးေကာ္မီတီမ်ားက ထိန္းခ်ဳပ္လာခဲ့သည္။ တရားဝင္အစိုးရဖြဲ႕အစည္းမဟုတ္ေသာ္လည္း ျပည္တြင္းနိုင္ငံေရးေလာကတြင္ အေရး ပါေသာ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္လာခဲ့သည္။
ကဒါဖီသည္ႏိုင္ငံတကာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားတြင္ အားေပးအားေျမွာက္ျပဳခဲ့သည့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ား စြာရွိခဲ့သည္။ ပါလက္စတိုင္း အၾကမ္းဖက္အုပ္စုတြင္ေစတနာ့ဝန္ထမ္းပါဝင္လႈပ္ရွားလိုသူမ်ားသည္ မည္သည့္ လစ္ဗ်ားသံရုံးတြင္မဆို စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ၿပီး လိုအပ္ေသာ စစ္သင္တန္းမ်ားႏွင့္ လက္နက္မ်ား တပ္ဆင္ေပးၿပီး ေငြေၾကးေထာက္ပံ့သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၁၉၇၁ ဇြန္လတြင္ ကဒါဖီက ေၾကျငာခဲ့သည္။ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ဂ်ပန္တပ္နီေတာ္မွ လုပ္ေဆာင္ေသာ ေလာ့ဒ္ ေလဆိပ္ အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္သတ္ျဖတ္မႈကို ကဒါဖီက ခ်ီးက်ဴးခဲ့ၿပီး ပါလက္စတိုင္း အၾကမ္းဖက္မ်ားအေနႏွင့္လည္း ဤသို႔လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၁၉၇၂ ျမဴးနစ္ေႏြရာသီအိုလံပစ္ပြဲေတာ္တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ ေသာ အမဲေရာင္စက္တင္ဘာဟု အမည္ေပးခဲ့ေသာ အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္သတ္ျဖတ္မႈ၏ ေငြေၾကးေထာက္ ပံ့သူမွာ ကဒါဖီျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။ အိုင္ယာလန္ရွိ IRA သူပုန္မ်ားကိုလည္း ေထာက္ပံ့ခဲ့သည္။ ၁၉၈၁ တြင္ အေမရိကန္သမၼတေရာ္နယ္ေရဂင္ကို လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ရန္ ကဒါဖီမွေျပာဆိုမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ ၁၉၈၁ ေအာက္တိုဘာတြင္ အီဂ်စ္သမၼတ အဏၰဝါဆာဒက္လုပ္ႀကံခံရၿပီးေသဆံုးသြားမႈအေပၚ အားရေက်နပ္မႈရွိခဲ့ ၿပီး အျပစ္ေပးခံရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုခဲ့သည္။ သမၼတေရာ္နယ္ေရဂင္က ၎ကို အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေခြးရူး ဟုအမည္ေပးခဲ့သည္။ နီကာရာဂြာရွိ ဆန္ဒီနစၥတာမ်ားကို စစ္သင္တန္းမ်ားေပး ျခင္း၊ လက္နက္ေထာက္ပံ့ျခင္း စသည္ျဖင့္ ေဒၚလာသန္းေပါင္းမ်ားစြာေထာက္ပံ့ခဲ့သည္။ ၁၉၈၅ ဒီဇင္ဘာ ေရာမႏွင့္ ဗီယင္နာ ေလဆိပ္မ်ားတိုက္ခိုက္မႈတြင္ ၁၉ ဦးေသဆံုးၿပီး ၁၄၀ ခန္႔ဒါဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။ ယင္းအျဖစ္အပ်က္မ်ားၿပီးေနာက္ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားအေနႏွင့္လစ္ဗ်ားဆန္႔က်င္သူမ်ားကို ေထာက္ခံေနသမွ် ကာလပတ္လံုး သူကလည္း ဂ်ာမဏီအၾကမ္းဖက္တပ္နီေတာ္အဖြဲ႕၊ အီတလီအၾကမ္းဖက္ တပ္နီအဖြဲ႕၊ အိုင္းရစ္ IRC သူပုန္အဖြဲ႕တို႕ကိုေထာက္ခံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာဆိုခဲ့သည္။ လစ္ဗ်ားႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ကလည္း ယင္းသို႔အၾကမ္းဖက္သတ္ျဖတ္မႈမ်ားကို သူရဲေကာင္းလုပ္ရပ္ ဟုေခၚဆိုခဲ့သည္။
၁၉၈၆ တြင္ အေမရိကန္နွင့္ ဥေရာပအက်ဳိးစီးပြားမ်ားကို တိုက္ခိုက္ရန္ လစ္ဗ်ားက အေသခံဗံုးခြဲ တပ္ဖြဲ႕မ်ားကိုေလ့က်င့္ ေပးေနေၾကာင္း လစ္ဗ်ား ႏိုင္ငံပိုင္ရုပ္သံမွေၾကျငာခဲ့သည္။ ၁၉၈၆ ဧၿပီ ၅ ရက္ေန႔ တြင္ လစ္ဗ်ားသူလွ်ဳိမ်ားက အေနာက္ဘာလင္ရွိ လာဘယ္လီ ညကလပ္ကို ဗံုးခြဲခဲ့ရာ သံုးဦးေသဆံုးၿပီး ၂၂၉ ဦးဒါဏ္ရာရွိခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အေရွ႕အေနာက္ဂ်ာမဏီျပန္လည္ေပါင္းစည္းသြားေသာအခါ ယခင္ အေရွ႕ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံလစ္ဗ်ားသံရုံးမွတစ္ဆင့္ ဗံုးခြဲမႈက်ဴးလြန္ခဲ့သူမ်ားကို ဖမ္းဆီးအျပစ္ေပးခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းႏွစ္မ်ားတြင္ အေနာက္ဥေရာပႏိုင္ငံအမ်ားအျပား လစ္ဗ်ားအေပၚ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျပဳ လုပ္ခဲ့သည္။
၁၉၈၈ တြင္ စေကာ့တလန္၊ ေလာ့ကာဘီ တြင္ ပန္အမ္ေလယဥ္အမွတ္ ၁၀၃ ဗံုးေဖါက္ခြဲခံခဲ့ရမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကဒါဖီကိုစြပ္စြဲခဲ့သည္။ ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ကုလသမဂၢက လစ္ဗ်ားကို စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔ အေရးယူမႈေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ၂၀၀၃ ဒီဇင္ဘာတြင္ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္ေသ ေစႏိုင္ေသာ လက္နက္ပစၥည္းမ်ား ရရွိပိုင္ဆိုင္မႈ အစီအစဥ္ကို စြန္႔လႊတ္ေၾကာင္းႏွင့္ အၾကမ္းဖက္လမ္းစဥ္ကို စြန္႔လႊတ္ေၾကာင္းေၾကျငာခဲ့သည္။ အေနာက္ဥေရာပမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို လက္ခံေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး ကိုယ္တိုင္ လည္း ၂၀၀၄ ဧၿပီတြင္ အေနာက္ဥေရာပသို႕ ၁၅ ႏွစ္အတြင္း ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ဘရပ္ဆဲလ္သို႔ သြားေရာက္ခဲ့သည္။ ေလာ္ကာဘီဗံုးကြဲမႈ၊ လာဘယ္လီ ညကလပ္ဗံုးကြဲမႈ၊ UTA 772 ဗံုးကြဲမႈတို႔ႏွင့္ပတ္သက္ ၿပီးေလ်ာ္ေၾကးမ်ားေပးရန္ကမ္းလွမ္းခဲ့သည္။ ၂၀၀၆ ဇြန္လတြင္ အေမရိကန္မွ လစ္ဗ်ားအေပၚသတ္မွတ္ထား ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈေထာက္ခံေသာႏိုင္ငံ စာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ေပးခဲ့သည္။
ရွည္လ်ားလွေသာ ကဒါဖီအုပ္ခ်ဳပ္မႈကာလအတြင္း အတိုက္အခံတို႔၏ တြန္းလွန္မႈ၊ အာဏာသိမ္းရန္ ႀကံစည္မႈတို႔မွ ခုခံကာကြယ္ခဲ့ရသည္။ ယင္းဖီဆန္မႈမ်ားကို တန္ျပန္ရာတြင္ တိုင္းျပည္တြင္းအင္အားစုမ်ားကို ထိန္းညွိျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အၾကမ္းဖက္ဖိႏွိပ္ၿဖဳိခြင္းျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း တန္ျပန္ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံတြင္း လူမ်ဳိးစုမ်ားစြာအၾကား တစ္စုကို မ်က္ႏွာသာေပးၿပီး အျခားတစ္စုကို ထိန္းထားေစျခင္းျဖင့္ အင္းအားထိန္း ညွိရာတြင္ေအာင္ျမင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ စစ္တပ္မွ အာဏာသိမ္းျခင္းမျပဳႏိုင္ေအာင္ လစ္ဗ်ားစစ္ တပ္တြင္း အရာရွိမ်ားကို အလွည့္က်ေဆာင္ရြက္ေစျခင္းျဖင့္ အားနည္းေစခဲ့သည္။ တစ္ဖက္တြင္ အခြင့္ထူး ခံ ေတာ္လွန္းေရးအေစာင့္အၾကပ္တပ္၊ ခါမစ္ အထူးတပ္ဖြဲ႕ နွင့္ သူ႕ကိုယ္ပိုင္အေမဇုန္သက္ေတာ္ေစာင့္တပ္ တို႔ကို အားကိုးအားထားျပဳေနခဲ့သည္။ ဖိႏွိပ္ၿဖိဳခြဲျခင္း၊ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ျခင္းျဖင့္ လူထု အတိုက္အခံျပဳမႈမ်ားကို ရွင္းလင္းေနခဲ့သည္။ အတိုက္အခံမ်ားကို ႏွိမ္နင္းရာတြင္ ျပည္ေျပးအတိုက္အခံမ်ား အျဖစ္ျပည္ပသို႔ေရာက္ရွိေနသူမ်ားကိုပင္ သူလွ်ဳိမ်ားလႊတ္၍ လိုက္လံသတ္ျဖတ္ႏွိမ္နင္းေစခဲ့သည္။
၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ အစၥလာမ္စစ္ေသြးႂကြမ်ား၏ စိန္ေခၚမႈႀကံဳေတြ႕ရသည္။ ၁၉၉၃ ေအာက္တို ဘာတြင္ လစ္ဗ်ားစစ္တပ္မွ ကဒါဖီကို မေက်နပ္သူမ်ားကလုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ရန္ႀကိဳးပမ္းရာမေအာင္ျမင္ခဲ့ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း သူ၏ေတာ္လွန္ေရးအေစာင့္အၾကပ္တပ္မ်ားကို အသံုးျပဳ၍ အံုႂကြမႈမ်ား၊ အစၥလာမၼစ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းခဲ့သည္။
၂၀၁၁ ေဖေဖၚဝါရီတြင္ လူထုအံုႂကြမႈႀကီးေပၚေပါက္လာခဲ့ရာ ေဖေဖၚဝါရီ ၁၅ ရက္၌ ဘင္ဂါဇီတြင္ လူထုဆႏၵျပမႈမ်ားကိုရဲမ်ားက နွိမ္နင္းမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အယ္ဂ်ာဇီးယားရုပ္သံႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးျပဳလုပ္ခဲ့သူ စာေရးဆရာ အိုင္ဒရစ္ အယ္-မတ္စ္မာရီကို ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခဲ့သည္။ ေဖေဖၚဝါရီလ ၂၆ မွစ၍ ကဒါဖီကို ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္းေတာ္လွန္ၿပီး ႏိုင္ငံအေရွ႕ျခမ္းရွိ စစ္တပ္အေျခစိုက္ေနရာမ်ားကို အတုိက္အခံမ်ားက သိမ္းပိုက္ထားခဲ့သည္။ ကဒါဖီကို သစၥာခံေသာတပ္မ်ားက အတိုက္အခံတို႔တပ္စြဲထားေသာ ၿမိဳ႕မ်ားကို ေလေၾကာင္းမွဗံုးႀကဲတိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ အရပ္သားမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးရန္ ကုလသမဂၢ အဆံုး အျဖတ္ျဖင့္ ၂၀၁၁ မတ္လ ၁၇ ရက္မွစ၍ လစ္ဗ်ားတြင္ မပ်ံသန္းရနယ္ေျမမ်ားသတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ကုလသမဂၢဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ကဒါဖီတပ္မ်ားက အရပ္သားမ်ားကိုေျမျပင္ထိုးစစ္ျဖင့္ တိုက္ခိုက္ေနေသာ ေၾကာင့္ ေလေၾကာင္းမွ တိုက္ခိုက္ရန္အခြင့္ေပးခဲ့သည္။ ျပင္သစ္၊ ၿဗိတိန္ႏွင့္ အေမရိကန္တို႔ အဓိကဦး ေဆာင္၍ ကဒါဖီစစ္ဘက္အေဆာက္အဦးမ်ား၊ ေလတပ္အေျခစိုက္စခန္းမ်ား၊ ေျမျပင္တင့္ကားမ်ားကို ေလေၾကာင္းမွ တိုက္ခိုက္ဖ်က္စီးပစ္ခဲ့သည္။

ဆီးရီးယား

ဆီးရီးယားသည္ ဘီစီ ၁၀ ၀၀၀ ခန္႔ ေက်ာက္ေခတ္သစ္ကတည္းကစတင္၍ ကမၻာတြင္ ပထမဦးဆံုး စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ကြ်ဲ၊ႏြား ေမြးျမဴေရးတို႔ကို လုပ္ကိုင္လာခဲ့ေသာ ယဥ္ေက်းမႈအစဥ္အလာႀကီးမားေသာ ႏိုင္ငံတစ္ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ ဘီစီ ၈၃ တြင္ အာေမးနီးယန္းဘုရင္ တိုက္ဂရာနိစ္လက္ေအာက္သို႔က်ေရာက္ခဲ့ၿပီး ၁၃ ၾကာမွ် ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့ကာ ေနာက္ဆံုး ဘီစီ ၆၄ ခန္႔တြင္ ေရာမအင္ပါယာအတြင္း သက္ဆင္းခဲ့သည္။
ေအဒီ ၆၄၀ ခန္႔တြင္ ခါလက္ အစ္ဘင္ အယ္-ဝါလစ္ ဦးေဆာင္ေသာ ရာရွီဒါန္ စစ္တပ္မွ သိမ္းပိုက္ခဲ့ၿပီး အစၥလာမ္ကမၻာအစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္လာခဲ့သည္။
၁၅ ရာစုအကုန္တြင္ ဥေရာပမွ အေရွ႕ဖ်ားသို႔သြားလာေသာ ေရလမ္းခရီးကို ေတြ႔ရွိၿပီးေနာက္ ဆီးရီးယားကိုျဖတ္၍ သြားလာရေသာကုန္းတြင္းလမ္းကို အသံုးျပဳျခင္းမရွိေတာ့ေပ။ မြန္ဂိုတို႔ဖ်က္ဆီး ျခင္းကို ခံရၿပီးေနာက္ ေအာ္တိုမန္အင္ပါယာအတြင္း အလြယ္တကူပင္က်ေရာက္သြားခဲ့သည္။
မဟာမိတ္သံတမန္ႏွစ္ဦးျဖစ္ေသာ ျပင္သစ္လူမ်ဳိး ဖရန္ကိုစစ္ ေဂ်ာ့-ပီေကာ့ ႏွင့္ ၿဗိတိသွ် မာ့ခ္စကိုက္ တို႔သည္ ပထမကမၻာစစ္ႀကီးမျဖစ္ခင္အခ်ိန္မ်ားစြာအၾကာကာလကတည္းက ေအာ္တိုမန္ အင္ပါယာကို မည္သို႔ အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာပိုင္းၿပီး၊ မည္သို႔ ၾသဇာလႊမ္းမိုးရမည္ဆိုသည္ကို ႀကိဳတင္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ ႀကံစည္ခဲ့ၾကသည္။ ပထမကမၻာစစ္ႀကီးၿပီးဆံုးသြားေသာအခါ ေအာ္တိုမန္အင္ပါယာသည္ ဂ်ာမဏီနွင့္မဟာ မိတ္အျဖစ္ျဖင့္ ႏွိမ္နင္းခံခဲ့ရၿပီး စံနစ္တက်စတင္ၿဖဳိခြဲေလေတာ့သည္။
၁၉၁၆ တြင္ ခ်ဳပ္ဆိုေသာ စကိုက္-ပီေကာ့ သေဘာတူညီခ်ကျဖင့္ အေနာက္ေတာင္အာရွေဒသ အတြက္ ေနာက္ရာစုႏွစ္အတြင္း ကံႀကမၼာမ်ားကို ဖန္တီးခဲ့သည္။ ယင္းစာခ်ဳပ္အရ ေျမာက္ဘက္နယ္ေျမမ်ား ျဖစ္ေသာ ဆီးရီးယားႏွင့္ ေနာက္ပုိင္း လက္ဘႏြန္အျဖစ္ေပၚထြက္လာမည့္ ေဒသမ်ားကို ျပင္သစ္ကရရွိခဲ့ၿပီး ေတာင္ဘက္ အီရတ္ႏွင့္ ေနာက္ပုိင္း ပါလက္စတိုင္းႏွင့္ ေဂ်ာ္ဒန္တို႔ အျဖစ္ေပၚထြက္လာမည့္ နယ္ေျမမ်ားကို ၿဗိတိန္ကရရွိခဲ့သည္။ အဆိုပါနယ္ေျမႏွစ္ခုကို ေဂ်ာ္ဒန္မွ အီရန္အထိမ်ဥ္းေျဖာင့္ဆြဲ၍ပိုင္းျခားခဲ့သည္။ ၁၉၂၀ မွစ၍ ႏိုင္ငံေပါင္းစံုအသင္းႀကီး၏ ခြင့္ျပဳခန္႔အပ္ထားမႈျဖင့္ ျပင္သစ္ႏွင့္ ၿဗိတိသွ်ပိုင္နယ္ေျမမ်ားအျဖစ္ နိုင္ငံတ ကာအသိအမွတ္ျပဳခဲ့သည္။
၁၉၂၀ တြင္ လြတ္လပ္ေသာဆီးရီးယားအာရပ္ဘုရင့္ႏိုင္ငံေတာ္ ဟူ၍ ဖိုင္ဆယ္ဘုရင္၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေအာက္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ဖိုင္ဆယ္ဘုရင္သည္ေနာက္ပိုင္းတြင္ အီရတ္ဘုရင္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ဆီးရီးယားကို လအနည္းငယ္ၾကာအုပ္စိုးၿပီးေနာက္ ၎၏ ဆီးရီးယားစစ္တပ္ႏွင့္ ျပည္သစ္ စစ္တပ္တို႔ၾကား ေမဆာလြန္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားၿပီး ျပင္သစ္တို႔က တုိက္ပြဲတြင္ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ဆန္ရီမိုညီလာခံတြင္ ႏိုင္ငံေပါင္းခ်ဳပ္အသင္းႀကီးက ဆီးရီးယားကို ျပင္သစ္သို႔အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ အပ္ႏွင္းခဲ့သည္။
၁၉၅၂ တြင္ ဆူလ္တန္ ပါရွာ အယ္-အက္ထရက္ ဦးေဆာင္ၿပီးျပင္သစ္တို႔ကို ေတာ္လွန္ခဲ့သည္။ ေတာ္လွန္ေရးမွာျပင္းထန္ခဲ့ၿပီး ျပင္သစ္တပ္ႏွင့္ ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ားၾကား တိုက္ပြဲမ်ားျပင္းထန္စြာျဖစ္ပြား ခဲ့သည္။ ပထမပိုင္းတြင္ ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ားအေရးသာၿပီး ေအာင္ပြဲအလီလီခံႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ျပင္သစ္က ေမာ္ရိုကိုနွင့္ ဆီနီေဂါမွ စစ္သားေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကို ေခတ္မီလက္နက္မ်ားတပ္ဆင္ေစလႊတ္ ေခ်မွဳန္းေစရာ ေတာ္လွန္ေရးအေရးနိမ့္ၿပီး ဆူလ္တန္ အယ္-အက္ထရက္ကို ေသဒဏ္ေပးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္သြားၿပီး ေနာက္ပိုင္းအျပစ္မွ ခြင့္လႊတ္ခဲ့သည္။ ဆီးရီးယား-ျပင္သစ္လက္မွတ္ေရးထိုး ၿပီးေနာက္ ၁၉၃၇ တြင္ ဆီးရီးယားသို႔ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာရာ လူထုက တခဲနက္ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကသည္။
၁၉၃၆ စက္တင္ဘာတြင္ ဆီးရီးယားႏွင့္ျပင္သစ္တို႔ လြတ္လပ္ေရးစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသစ္ႏွင့္အညီဘုရင္ ဖုိင္ဆယ္လက္ထက္က ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္လုပ္ခဲ့ေသာ ဟာရွင္ အယ္-အာတာဆီ ကို ပထမဆံုးသမၼတအျဖစ္ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ လြတ္လပ္ေရးစာခ်ဳပ္ကို ျပင္သစ္တရားေရးက အတည္မျပဳသျဖင့္ အသက္ဝင္မလာခဲ့ေပ။
၁၉၄၁ တြင္ ဆီးရီးယားက လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ထပ္မံေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ၁၉၄၄ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ လြတ္လပ္ေသာသမၼတႏိုင္ငံအျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳခဲ့သည္။ ဆီးရီးယား အမ်ဳိးသားေရးဝါဒီမ်ား ႏွင့္ ၿဗိတိသ်တို႔ဝုိင္းဝန္းဖိအားေပးမႈေၾကာင့္ ၁၉၄၆ ဧၿပီတြင္ ျပင္သစ္တပ္မ်ား ဆီးရီးယားမွထြက္ခြာသြားခဲ့ၿပီး ရီပတ္ဘလီကန္အစိုးရ ဆီးရီးယားကို အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။
လြတ္လပ္ေရးေၾကျငာၿပီးေနာက္ စီးပြားေရးလ်င္ျမန္စြာတိုးတက္ခဲ့ေသာ္လည္း ၁၉၆၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ဆီးရီးယားႏိုင္ငံေရး မတည္ၿငိမ္ခဲ့ေပ။ ၁၉၄၆ ႏွင့္ ၁၉၅၆ ၾကားတြင္ အစိုးရဝန္ႀကီးအဖြဲ႕ ၂၀ ရွိခဲ့ၿပီး ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ေလးခါ သီးျခားစီေရးဆြဲခဲ့ရသည္။ ၁၉၄၈ အာရပ္-အစၥေရးစစ္ပြဲအတြင္း ဆီးရီးယားပါဝင္ခဲ့ သည္။ ၁၉၄၉ တြင္ ကာနယ္ ဟူစနီ အယ္-ဇာအင္မ္ ကအာဏာသိမ္းယူခဲ့သည္။ ဒုတိယကမၻာစစ္စတင္ခ်ိန္မွ စ၍ အာရပ္ကမၻာတြင္ ပထမဦးဆံုးအျဖစ္ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္တစ္ဖန္ ကာနယ္ ဆာမီ အယ္-ဟင္နဝီ ကအာဏာထပ္မံသိမ္းယူခဲ့ၿပီး ထိုႏွစ္ထဲမွာပင္ သူ႕ထံမွ ကာနယ္ အာဒစ္ ရွီရွက္ခလီ ကတတိယ အႀကိမ္ေျမာက္အျဖစ္ အာဏာသိမ္းယူခဲ့ျပန္သည္။ ထို႔ေနာက္ ၁၉၅၁ တြင္ ထပ္မံအာဏာသိမ္း ကာ သူ၏အုပ္ခ်ဳပ္မႈခိုင္မာေစၿပီး ပါတီစံုစံနစ္ကို ကိုလည္းတျဖည္းျဖည္းဖ်က္သိမ္းပစ္ခဲ့သည္။ ၁၉၅၄ တြင္ သူကုိယ္တိုင္အာဏာအသိမ္းခံခဲ့ရၿပီး ပါလီမန္စံနစ္ကိုျပန္လည္အသက္သြင္းခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းအခ်ိန္ကလည္း အရပ္သားအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွာ နာမည္ေကာင္းမရရွိဘဲ စစ္တပ္ကသာ အာဏာခ်ဳပ္ကိုင္ ထားျခင္းသာလွ်င္ အသင့္ေလ်ာ္ဆံုးျဖစ္သည္ဟု ထင္မွတ္ေနခဲ့ၾကသည္။ ပါလီမန္မွာအင္အားခ်ိနဲ႔လ်က္ရွိၿပီး ထိထိေရာက္ေရာက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္းမရွိေခ်။ ၁၉၅၆ဆူးအက္တူးေျမာင္း ျပႆနာတြင္ ဆိုင္းႏိုင္းကြ်န္း ဆြယ္သို႕ အစၥေရးတပ္မ်ား က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္လာၿပီး ျပင္သစ္ႏွင့္ ၿဗိတိန္တို႔လည္းက်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္ လာေသာအခါ ဆီးရီးယားတြင္ စစ္ဥပေဒထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
၁၉၅၆ တြင္ ဆိုဗီယက္ယူနီယံႏွင့္ စာခ်ဳပ္တစ္ခုခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၿပီး အစိုးရအတြင္း ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒကို လက္ခံ ခဲ့ၿပီး အျပန္အလွန္အားျဖင့္ ဆိုဗီယက္မွ ေလယာဥ္မ်ား၊ တင့္ကားမ်ားႏွင့္ အျခားစစ္ဘက္ဆိုင္ရာအေထာက္ အပံ့မ်ားလက္ခံခဲ့သည္။ ဤသို႔စစ္ေရးအရေတာင့္တင္းလာမႈအေပၚ တူရကီက စိုးရိမ္မကင္းျဖစ္လာခဲ့သည္။ ႏွစ္ဘက္အျငင္းပြားေနေသာ အစၥကန္ဒါရန္ၿမိဳ႕ကိုဆီးရီးယားက စစ္ေရးျဖင့္ျပန္လည္သိမ္းပိုက္သြားမည္ကို စိုးရိမ္ျခင္းျဖစ္သည္။ တူရကီက ဆီးရီးယားနယ္စပ္တြင္ စစ္အင္အားအလံုးအရင္း ျဖင့္ ခ်ထားျခင္းအေပၚ လည္း ဆီးရီးယားႏွင့္ ဆိုဗီယက္ယူနီယံတို႔က မေက်နပ္ေခ်။ ထိုျပႆနာမ်ားၾကားတြင္ ဆီးရီးယားအစိုးရႏွင့္ စစ္တပ္တို႔တြင္ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒႀကီးစိုးခဲ့သည္။ ၁၉၅၄ အာဏာသိမ္းမႈၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံေရးမတည္ၿငိမ္မႈမ်ား ႏွင့္ ဆူးအက္တူးေျမာင္းအေရးတြင္ အီဂ်စ္သမၼတ ဂေမး နက္ဆာ၏ ဦးေဆာင္မႈတို႔ေၾကာင့္ ဆီးရီးယားသည္ အီဂ်စ္ႏွင့္ေပါင္းစည္းရန္ အေၾကာင္းဖန္လာခဲ့သည္။ ၁၉၅၈ ေဖေဖၚဝါရီ ၁ တြင္ ဆီးရီးယားသမၼတ ရွဴကရီ အယ္-ခူဝက္တလီႏွင့္ အီဂ်စ္သမၼတ နက္ဆာတို႔ပူးေပါင္း၍ အာရပ္သမၼတျပည္ေထာင္စု အျဖစ္ေၾကျငာၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံေပါင္းစည္းခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ၾကာရွည္မခံခဲ့ေပ။ ၁၉၆၁ စက္တင္ဘာ ၂၈ တြင္ ဆီးရီးယား၌ အက္ အယ္-ခါရင္ အယ္ နာလဝီ ဦးေဆာင္ေသာစစ္တပ္မွ အာဏာသိမ္းေသာအခါ အီဂ်စ္မွ ခြဲထြက္ၿပီး ဆီးရီးယားအာရပ္သမၼတႏိုင္ငံထူေထာင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ေနာက္ထပ္ ၁၈ လအတြင္းမတည္ၿငိမ္မႈမ်ား ေၾကာင့္ ၁၉၆၃ မတ္လ ၈ ရက္ေန႔တြင္ လက္ဝဲစြန္းေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ(NCRC) ေခၚဆီးရီးယား စစ္တပ္ထိပ္သီးမ်ားက အာဏာသိမ္းယူခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္၎တို႔က ပင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရး အာဏာမ်ားအားလံုးကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားခဲ့သည္။ အာဏာသိမ္းပြဲကို ညႊန္ၾကားလမ္းျပခဲ့ေသာ အာရပ္ျပန္လည္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ေရးပါတီ ေခၚ ဘားသ္ပါတီမွ ဝင္မ်ားဝန္ႀကီးအဖြဲ႕တြင္ေနရာရခဲ့သည္။
ဟာဖက္ဇ္ အယ္-အာဆက္ အာဏာရလာေသာအခါ အစိုးရတြင္းအေျခခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိ လွ်င္ျမန္စြာဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းအားကို ခိုင္မာေစခဲ့သည္။ အာဆက္၏ အာရပ္ဘာ့သ္ဆိုရွယ္လစ္ ပါတီ တိုင္းေဒသဌာနခ်ဳပ္မွ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္တြင္ အမတ္ ၁၇၃ ေနရာရရွိခဲ့သည္။ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ တြင္ ၈၇ ေနရာရွိခဲ့သည္။ အျခားေနရာမ်ားကို က်န္ေသာပါတီမ်ားခြဲေဝရရွိခဲ့သည္။ ၁၉၇၁ မတ္လတြင္ ဘာ့သ္ပါတီက ေဒသဆိုင္ရာညီလာခံမ်ားက်င္းပၿပီး အဖြဲ႕ဝင္ ၂၁ ဦးပါဝင္၍အာဆက္ဦးစီးေသာ ေဒသဆိုင္ ဦးစီးမ်ားေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခဲ့သည္။ ထိုလတြင္းမွာပင္ အာဆက္သမၼတသက္တမ္း ၇ ႏွစ္ထမ္းေဆာင္ေရး အတည္ျပဳႏိုင္ရန္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲတစ္ရပ္က်င္းပခဲ့သည္။ အစိုးရကို အေျခခိုင္ေစရန္ ၁၉၇၂ မတ္လတြင္ ဘာ့သ္ပါတီဦးေဆာင္၍က်န္ပါတီမ်ားညြန္႔ေပါင္းပါဝင္ေသာ အမ်ဳိးသားတိုးတက္ေရးတပ္ဦးကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ သည္။ ျပည္နယ္ ၁၄ ခုရွိ ေဒသခံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားဖြဲ႕စည္းရန္အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက်င္းပခဲ့သည္။ ၁၉၇၃ မတ္လတြင္ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒအသစ္ စတင္အသက္ဝင္ခဲ့သည္။ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒအရ ဆီးရီးယားသည္ ေလာကီအစိုးရတစ္ရပ္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ၿပီး အစၥလာမ္ဘာသာကို အမ်ားစု ကိုးကြယ္ေသာဘာသာအျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳခဲ့သည္။
၁၉၇၃ တြင္ အစၥေရးလ္က ဂိုလန္ကုန္းျမင့္ကို ရုတ္တရက္ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္သိမ္းပိုက္ခဲ့ၿပီး ၁၉၆၇ ခုႏွစ္က သတ္မွတ္ထားေသာ နယ္နိမိတ္ကိုပင္ေက်ာ္လြန္ကာ ဝင္ေရာက္လာခဲ့သည္။
၁၉၇၆ အေစာပိုင္းတြင္ လက္ဘႏြန္ျပည္တြင္းစစ္ေပၚေပါက္လာေသာအခါ လက္ဘႏြန္ မာရြန္နိတ္ ခရစ္ယာန္အစိုးရ၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို အာရပ္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏သေဘာတူညီမႈျဖင့္ ဆီးရီးယားက စစ္တပ္အင္ အား ၄၀ ၀၀၀ ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့သည္။
၂၀၀၀ ဇြန္လ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ အႏွစ္သံုးဆယ္ႏိုင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္ၿပီးေနာက္ သမၼတ အယ္-အာဆက္ ကြယ္လြန္ခဲ့သည္။ သမၼတ အယ္-အာဆက္ေသဆံုးသည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ ပါလီမန္က အေျခခံဥပေဒတြင္ သမၼတတာဝန္ယူရမည့္ကာလကို အႏွစ္ ၄၀ မွ ၃၄ ႏွစ္အထိေျပာင္းလဲေရးဆဲြခဲ့သည္။ အာဏာရဘာ့သ္ပါတီ က အယ္-အာဆက္၏ သားျဖစ္သူ ဘာရွာ အယ္-အာဆက္ကို သမၼတေလာင္းအျဖစ္ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၀၀ ဇူလိုင္ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္လံုးကြ်န္ဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပကာ ၿပိဳင္ဘက္မရွိ မဲအေရအတြက္ ၉၇.၂၉ % ျဖင့္ သမၼတျဖစ္လာခဲ့သည္။
၂၀၀၀ ေႏြရာသီတြင္ ဒမားစကတ္ၿမိဳ႕ေတာ္၌ ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈမ်ားေပၚေပါက္လာၿပီး ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ၂၀၀၁ ေဆာင္းဦးေပါက္တြင္ ၎လႈပ္ရွားသူမ်ားကိုႏွိပ္ကြပ္ ခဲ့ၿပီး ပညာတတ္ေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕ကိုေထာင္ခ်ခဲ့သည္။ ယင္းလႈပ္ရွားမႈမွာ ၆ လခန္႔သာၾကာျမင့္ခဲ့ေသာ္ လည္း ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ လူ႕အဖြဲ႔အစည္းတြင္းေျပာဆိုေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပင္းထန္စြာ လႈပ္ရွားျဖစ္ေပၚခဲ့ သည္။
ႏွစ္မ်ားစြာအတြင္း အစိုးရက အင္တာနက္ဆင္ဆာမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အင္တာနက္သံုးစြဲသူမ်ား ကိုမွတ္တမ္းတင္ထားရန္ အင္တာနက္ဆိုင္မ်ားကို ဖိအားေပးခဲ့သည္။ အေနာက္တိုင္းေတးဂီတမ်ားကဲ့သုိ႔ ေသာေရဒီယိုအစီအစဥ္မ်ားကို ခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း ဝီကီပီဒီးယား၊ ယူက်ဳ၊ ေဖ့စ္ဘြတ္ႏွင့္ အေမဇုန္ စသည့္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ားကို ပိတ္ဆို႔ထားခဲ့သည္။
၂၀၀၃ ေအာက္တိုဘာ ၅ တြင္ ဒမားစကတ္အနီး ေနရာတစ္ခုကို အစၥလာမ္ဂ်ီဟက္အဖြဲ႕ဝင္ မ်ားကို အၾကမ္းဖက္သင္တန္းမ်ားေပးေနသည္ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္ျဖင့္ အစၥေရးလ္ကဗံုးႀကဲခဲ့သည္။ ယင္းကို လက္တုံ႔ျပန္ေသာအားျဖင့္ အစၥေရးလ္ၿမိဳ႕ျဖစ္ေသာ ဟိုင္ဖာၿမိဳ႕စားေသာက္ဆိုင္တစ္ဆိုင္တြင္ ဗံုးခြဲခံရသျဖင့္ ၁၉ ဦးေသဆံုးခဲ့သည္။ အစၥလာမ္ဂ်ီဟက္အဖြဲ႕က အစၥေရးတို႔ဗံုးႀကဲခဲ့ေသာစခန္းကို အသံုးျပဳျခင္းမရွိေတာ့ ေၾကာင္းေျပာဆိုခဲ့ၿပီး ေသဆံုးသူမ်ားမွာ အရပ္သားမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ဆီးရီးယားကဆိုသည္။
ဆီးရီးယားသည္ အီရန္ႏွင့္အနီးကပ္ဆက္ဆံခဲ့သည္။ ၂၀၀၇ စက္တင္ဘာ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ေျမာက္ ကိုရီးယားပညာရွင္မ်ားဦးစီးလုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု သံသယရွိေသာႏ်ဴကလီးယားဓါတ္ေပါင္းဖိုကို အစၥေရး ကဗုံးႀကဲခဲ့သည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ တူရကီ၏ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းမႈျဖင့္ ဆီးရီးယားႏွင့္ အစၥေရးတို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာ ခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရန္ေဆြးေႏြးေနေၾကာင္း သမၼတအာဆက္က ကာတာရီသတင္းစာသို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဂိုလန္ ကုန္းျမင့္ေဒသအေရးမွာ အဓိက ျပႆနာျဖစ္ေနၿပီး အာဆက္က အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကို အျပစ္တင္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။
၂၀၁၁ မတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ဆီးရီးယား၌ လူထုအံုႂကြမႈေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံအဝွမ္း လမ္းမမ်ားေပၚထြက္လာၾကၿပီး ဆႏၵၿပခဲ့ၾကသည္။ အစိုးရက ပစ္ခတ္ႏွိမ္နင္းရာတြင္ ေသေၾကဒဏ္ရာရ မႈ မ်ားစြာရွိခဲ့သည္။

February 8, 2010

နိပြန္ႏိုင္ငံ

နိပြန္ႏိုင္ငံ

အမြိဳင္ျမိဳ ႔၌ ၂ လၾကာမွ် ေစာင့္ဆိုင္းျပီးေနာက္ နီပြန္ ဗိုလ္မွဴးကေလးတစ္ဦး ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အား အေခၚလြတ္ကာ ဗမာႏိုင္ငံရွိ ကြႏ္ုပ္တို႔၏ ရဲေဘာ္မ်ားက ပို႔လိုက္ေသာ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ဓာတ္ပံုမ်ားကို ျပသလ်က္ ထိုင္၀မ္ကြ်န္းရွိ မစၥတာ မီနာမီဆိုသူႏွင့္ ေတြ႔ၾကံဳလိုစိတ္ရွိ မရွိေမးေလသည္။ ေတြ႔ရမည္ဆိုက အထူး ၀မ္းေျမာက္သည့္အေၾကာင္း ေျပာျပသည္ကို အေၾကာင္း ေျပာျပသည္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ တိုက်ိဳျမိဳ ႔ေတာ္သို႔ ၁၉၄၀ ခု၊ ႏို၀င္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ေရာက္သြားေလေတာ့သည္။

ဟ-ေနဒါ ေလယ်ာဥ္ပ်ံကြင္းတြင္ ဗိုလ္မိုးၾကိဳး (၀ါ) မစၥတာမီနာမီသည္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အား သူ႔လက္ေထာက္တစ္ဦးႏွင့္ အတူလာေရာက္ ၾကိဳဆိုလ်က္ရွိေလသည္။ ကာနယ္စူဇူကီးႏွင့္အတူ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္၊ တိုက်ိဳျမိဳ ႔ေတာ္၌ ၃ လၾကာမွ် အလုပ္ အစီအစဥ္မ်ားကို လုပ္ကိုင္စီစသ္ၾကျပီးေနာက္၊ ဂ်ပန္သေဘာၤတစင္ျဖင့္ ဗမာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္ခဲ့၍ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ လုပ္စရာ လုပ္ငန္းမ်ားကို သိရွိေစခဲ့ရ၏။

ရန္ကုန္ျမိဳ ႔သို႔ ၁၉၄၁ခု၊ မတ္လ ၃ ရက္တြင္ ေရာက္၍ မတ္လ ၉ ရက္ေန႔ထိေန၏။ စစ္ပညာ သင္ၾကားရန္အတြက္ မဌမႏိုင္ငံခ်စ္ လုလင္တစ္စုကို ကြ်ႏ္ုပ္ႏွင့္ တစ္ပါတည္းေခၚေဆာင္ခဲ့ကာ တိုက်ိဳျမိဳ ႔သို႔ သေဘာၤျဖင့္ ျပန္လာခဲ့၏။ မတ္လ ၂၇ ရက္တြင္ တိုက်ိဳျမိဳ ႔သို႔ေရာက္ခဲ့သည္။ ၁၀ရက္ခန္႔မွ် တိုက်ိဳတြင္ ေနျပီးေနာက္ စစ္အတတ္သင္ၾကားရန္ ဗမာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ လက္နက္မ်ား ပို႔ေဆာင္ေရးကို မစၥတာ စူဇူကီးႏွင့္အတူ ေဆာင္ရြက္ရန္ ကြ်ႏု္ပ္ဟိုင္နန္မွ ယိုးဒယားသို႔ ထြက္ခဲ့ေလသည္။ သို႔ေသာ္ အင္ဒိုခ်ိဳင္းနားကို အတူပူးေပါင္း ကာကြယ္ေရး စာခ်ဳပ္တစ္ခု နီပြန္ႏွင့္ျပင္သစ္တို႔ ခ်ဳပ္ဆိုျပီးသည့္အခါတြင္ကား ႏိုင္ငံခ်င္း ဆက္သြယ္ေရးသည္ အေတာ္ပင္ ပ်က္ျပားဆိုးရြားလာေလရကား၊ ကြ်ႏ္ုပ္မွာ ေနာက္ပိတ္ဆံုးအစီအစဥ္မ်ားကို အျပီးသတ္ စီစဥ္ေဆြးေႏြးျပဳလုပ္ရန္ ဟိုင္နန္သို႔ ျပန္ခဲ့ရ၏။ ထိုမွတစ္ဖန္ တိုက်ိဳျမိဳ ႔သို႔ျပန္ေပးခဲ့ရ၏။ စစ္ေက်ညာျပီးေနာက္ ယိုးဒယားေန ဗမာမ်ားႏွင့္ပင္ ဗမာ႔လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ ဖြဲ႔စည္းရန္အတြက္ ဘန္ေကာက္သို႔ ျပန္သြားရ၏။

February 1, 2010

ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ ဗုိလ္ခ်ဳပ္- ၁

ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးအေရးေတာ္ပံု

၁၉၃၈ ေအာက္တိုဘာလတြင္ တို႔ဗမာ အစည္းအရံုးသို႔ သခင္အျဖစ္ စာရင္းသြင္းခဲ့၏။ ဥပေဒတန္း၌ စခန္းကုန္ သင္ရန္ကိစၥကို၄င္း၊ ကြ်ႏု္ပ္၏ ေရွ ႔အလားမ်ားကို၄င္း တပါတည္း အျပီးသတ္ စြန္႔လႊတ္လိုက္ကာ ကြ်ႏ္ုပ္သည္ ၾသဂုတ္လအတြင္း ႏွစ္၀က္ ေက်ာင္းပိတ္ရက္ ရသည့္အခါမွ စ၍ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းေတာ္ၾကီးမွ ထြက္ခဲ့၏။

ဥေရာပါတိုက္တြင္ ျမဴနစ္အေရးေပၚေပါက္လာျခင္းသည္ပင္ ဒုတိယ ကမာၻစစ္ၾကီး မလြဲျဖစ္ရမည့္ အေရးကို ကြ်ႏ္ုပ္၏ အသိဥာဏ္အတြင္း ထင္ကနေပၚေစေတာ့၏။ ထို႔ထက္ေစာစြာကပင္ ၁၉၃၉-၄၀ ခုေလာက္၌ ကမာၻစစ္ျဖစ္မည့္အေရးကို ကြႏု္ပ္တို႔တစ္ခုတြက္ဆျပီးျဖစ္၏။ ထိုအခ်ိန္ေလာက္တြင္ လက္နက္ ျဖည့္တင္းေရးကိစၥမ်ားသည္ ႏိုင္ငံၾကီးမ်ား၌ လံုး၀ျပီးစီးမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္လည္း ကမာၻႏွင့္အမွ် စစ္မီးေလာင္ကြ်မ္းအခ်ိန္တြင္ တို႔ဗမာမ်ား မည္သုိ႔ ေျခလွမ္းလွမ္းၾကမည္ကို ကြႏု္ပ္တို႔လူစု မေတြးဘဲ မေျပာဘဲ မေနႏိုင္ျပီ။ ေျပာဆို ေဆြးေႏြးၾက၏။

သို႔ေသာ္ ထိုအခါက ကမာၻစစ္ၾကီး မလြဲျဖစ္ေတာ့မည္ကို တြက္ဆမိရံုသာ တြက္ဆမိ၍ ဧကန္အတိအက်ကား ေျပာဆိုႏိုင္ခဲ့သည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း၊ ျမိဳ ႔ႏွစ္ျမိဳ ႔၌ အဂၤလိပ္ နန္းရင္၀န္ ခ်ိန္ဘာလိန္သည္ မိမိႏိုင္ငံေတာ္ၾကီး၏ ဂုဏ္သိကၡာကိုမွ် မငဲ့မေထာက္ႏိုင္ရွာေတာ့ဘဲ၊ ဟာရ္ဟစ္တလာ ေၾကေအးႏွစ္သိမ့္ေရးအတြက္ ဦးႏွိမ္လိုက္သည့္ အခါတြင္ကား ကမာၻစစ္ၾကီး တံခါးမ၌ ဆိုက္ေရာက္ေနျပီျဖစ္ေၾကာင္းကို သဲထိတ္ရင္ဖို သိရွိရေလေတာ့၏။

ကမာၻစစ္ၾကီး အမွန္ျဖစ္ေခ်ေတာ့မည္။ ဗမာ့အေျခအေနကား အသို႔နည္း။ ဗမာေတြ ဘာလုပ္ၾကမည္နည္း။ ဤျပႆနာမ်ားကား ကြ်ႏု္ပ္ေရွ ႔တြင္ အလွ်ိဳအလွ်ိဳ တသီၾကီး ေပၚလာေလေတာ့၏။ တစ္ခုတည္းေသာ အဓိဌာန္ကို ရုတ္ျခည္း ကြႏု္ပ္ျပဳလိုက္၏။

"ငါ့အတြက္ ျဖစ္လိုရာ ျဖစ္ေစေတာ့၊ ႏိုင္ငံေရး ဂယက္၀ဲအတြင္းသို႔ ေျခစံုပစ္၍ ဇြတ္ဆင္းကာ ငါ၏ႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ မေနမနား စြန္႔စားလံုးပန္း ေတာ့အံ့။"

ဤအဓိဌာန္ကို သန္သန္ၾကီး ျပဳလိုက္မိေတာ့၏။ မည္သူသည္ ဤသို႔ အခါေကာင္း အခြင့္ထူး ေရႊလမ္းၾကီး ျဖဴးေနသည့္ အခုိက္မ်ိဳးတြင္ ကိုယ့္ႏိုင္ငံအတြက္ စြန္႔စားေရးကို လက္လြတ္ခံႏိုင္ျခိမ့္မည္နည္း။ ဟိသစၥံ၊ ထိုစကားမွန္၏။ ကြ်ႏု္ပ္အတြက္မွန္လွ၏။ ကြ်ႏု္ပ္ လက္လြတ္မခံ၊ စြမ္းအားရွိသေလာက္ ကိုယ့္လူမ်ိဳး ၾကံဳေတြ႔ေနရေသာ ၾကမၼာဆိုးကို ကေျပာင္းကျပန္ ေမွာက္လွန္ထုေတြ အျမစ္ပါႏုတ္၍ ေခ်ေတာ့အံ့။ သခင္ အစည္းအရံုးမွ တစ္ဆင့္ ႏိုင္ငံ့လြတ္လပ္ေရးတိုက္ရန္ တုိက္ပြဲတြင္းသို႔ ကြ်ႏ္ုပ္ စတင္သက္ဆင္းမိခဲ့ေလသည္။

ကြ်ႏု္ပ္ သခင္ဘ၀တြင္း ဆင္းမိသည္ႏွင့္ တစ္ျပိဳင္နက္ သပိတ္ေမွာက္မႈ၊ စီတန္းလမ္းေလွ်ာက္ အင္အားျပမႈ ေတာ္လွန္ေရးဒီလိႈင္း တံပိုးတို႔သည္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ဖံုးလႊမ္းခသြားခဲ့ေလသည္။ ျဗိတိသွ်အစိုးရကလည္း ထၾကြမႈမ်ားကို ငဲ့ညွာမရွိ ျပင္းထန္စြာ တန္ျပန္ တိုက္ေလေတာ့၏။ ကြ်ႏ္ုပ္ႏွင့္တကြ ၾကံရာပါ ေဖၚတသင္းသည္(ကြ်ႏု္ပ္တို႔ကို ဖမ္းခ်ဳပ္လိုက္သည့္ အဂၤလိပ္ ပုလိပ္မင္းၾကီး စကားအတိုင္း သံုးရက) "အစိုးရအဖြဲ႔ကို အင္ႏွင့္အားႏွင့္ ေတာ္လ်န္လုပ္ၾကံမႈ" ျဖင့္ အစစ္အေဆးမရွိ ရန္ကုန္ေထာင္တြင္း အတန္ၾကာမွ် အက်ဥ္းခ်ထားျခင္း ခံလိုက္ၾကရ၏။

အမွန္မွာလည္း ထိုေတာ္လွန္မႈမ်ားတြင္ ကြ်ႏ္ုပ္၏အနည္းငယ္မွေသာ လက္ရာသည္ ပါသည္မွန္၏။ ေျပာျပေလာက္ေသာ လက္ရာကား မဟုတ္လွပါ။ ဤအေရးမ်ားသည္ အရွိန္ယူေနျပီျဖစ္ေသာ ကမာၻစစ္ၾကီးကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ေပၚလာရမည့္ မေ၀းလွေတာ့ေသာ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး အေရးေတာ္ပံုၾကီး၊ မဟာအခါၾကီးမ်ားအတြက္ နိဒါန္းကေလးမွ်သာ ျဖစ္ေၾကာင္းကို ေကာင္းေကာင္းၾကီး ထင္ျမင္မိေတာ့၏။

ဥေရာပစစ္

ကြ်ႏ္ုပ္ထင္သကဲ့သို႔ပင္ အမွန္ပင္စစ္ျဖစ္ရေတာ့၏။ ၁၉၃၉ခု၊ စက္တင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ ဥေရာပါစစ္ စတင္တိုက္ေလသည္။ (ကြ်ႏု္ပ္၏ အမွတ္အသားမမွားပါက) စစ္မေက်ညာမွ ၂ ရက္ကပင္ တို႔ဗမာအစည္းအရံုး ျပည္လံုးဆိုင္ရာ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔၏ အထူးအစည္းအေ၀းပြဲကို က်င္းပကာ ပါတီမေရြး ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးကို ခ်စ္သူ အားလံုးပါ၀င္၍ တို႔ဗမာ အစည္းအရံုးႏွင့္ ေဒါက္တာ ဘေမာ္၏ ဆင္းရဲသား အစည္းအရံုးကို အေျခထားလ်က္ ဗမာ့ထြက္ရပ္ဂိုဏ္းတစ္ခု တည္ေထာင္ရန္ကို ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကေလသည္။

အမွန္ အေပၚေပါက္လာေတာ့မည္ျဖစ္ေသာ ကမာၻစစ္ကို ၾကိဳတင္၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မ်တ္ၾကျခင္းျဖစ္၏။ ဤဆံုးျဖတ္ခ်က္အတိုင္းပင္ ဗမာ့ထြက္ရပ္ ဂုိဏ္းၾကီးကိုလည္း ဖြဲ႔စည္းမိေလသည္။ ထိုဂိုဏ္းၾကီး ျပန္႔ပြားမႈအတြက္ အနည္းငယ္မွ်သာ စီမံရစဥ္မွာပင္ ျဗိတိသ်ွအစိုးရသည္ ႏိုင္ငံအႏွံ႔ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္မႈ မ်ားကို စတင္ျပဳလိုက္ရကား၊ အဖမ္းခံရသူမ်ားအထဲတြင္ အရာေရာက္ေသာ ထြက္ရပ္ဂိုဏ္း ေခါင္းေဆာင္မ်ား အားလံုးေလာက္ ပါ၀င္သြားေလေတာ့သည္။

ကြ်ႏ္ုပ္ကား တစ္ေယာက္တည္း လြတ္က်န္ရစ္သည္။ ကြ်ႏု္ပ္အား အမွန္ဖမ္းမည့္ အေရးမွာလည္း လွ်ဳိ ႔၀ွက္ထားခ်က္ပင္ ဆိုေသာ္လည္း အမ်ားသိျပီး ျဖစ္ေလျပီ။ ကြ်ႏ္ုပ္မွာလည္း ထိုအခါက အိႏိၵႏိုင္ငံတြင္ ရမ္ဂါကြန္ဂရက္ အစည္းအေ၀း တက္ေရာက္၍ ဂႏၵီ၊ ဂ်၀ါဟာလ္လာေနရူး၊ ဆူဘတ္စ္ဘို႔စ္ အစရွိေသာ ကြန္ဂရက္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုးျပီး ဗမာ့ႏိုင္ငံသို႔ ျပန္ေရာက္ျဖစ္၏။

အိႏိၵယႏိုင္ငံတြင္ ကြ်ႏ္ုပ္တိ သြားေလရာတုိ႔၌ ေနာက္က အစိုးရ စံုေထာက္မ်ား ဇြဲေကာင္းေကာင္းႏွင့္ လိုက္ေနေၾကာင္း သိခဲ့၏။ ဗမာႏိုင္ငံသို႔ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ျပန္ေရာက္သည္ဆိုလွ်င္ပင္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ အိႏိၵယတြင္ လုပ္ကိုင္ခဲ့သမွ် ကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အစီအရင္ခံစာတို႔ကို စီရင္စုတိုင္းရွိ အရာရွိမ်ားထံ ေ၀ငွ ေပးပို႔ထားေၾကာင့္သိရွိရ၏။ သခင္အစည္းအရံုးကို မတရားအစည္းအရံုးအျဖစ္ ေက်ညာလိမ့္မည္ဟူေသာ သတင္းမ်ားမွာလည္း ျပန္႔လ်က္ရွိေလသည္။

ေပၚေပါက္လ်က္ရွိေသာ အေျခအေနအားလံုးကို ျခံဳ၍ ထင္ျမင္ေအာင္ ဆင္ျခင္ၾကည့္ျပီးေနာက္ ေပၚေပၚထင္ထင္ မေနဘဲ ခပ္လွ်ိဳးလွ်ိဳးေနျခင္းသာ ေကာင္းမည္ဟု ေတြးေတာမိသည့္အေလ်ာက္ ၾကံဳလာရမည့္ အေရးဟူသေရြ ႔ကို ရင္ဆိုင္ရန္ အသင့္ စီစဥ္ရေလသည္။ သို႔ေသာ္ စီစဥ္သင့္သေရြ ႔ကို အျပီးအစီး မစီစဥ္ရေသးမီ ကြ်ႏု္ပ္၏ ရဲေဘာ္အားလံုးေလာက္ပင္ ေထာင္တြင္းေရာက္ကုန္ၾကေလျပီ။

ေျခရာေပ်ာက္ လွ်ိဳး၍ေနရန္ကို ေလာေလာဆယ္ ကြ်ႏ္ုပ္စီမံရေတာ့၏။ ေျခရာေဖ်ာက္မိျပီး မၾကာမီပင္ ကြ်ႏ္ုပ္အား ဖမ္းဆီးရန္ ၀ရမ္းထြက္၍ လာေလေတာ့သည္။ ဆံျခည္တစ္လံုးၾကား လြတ္ေျမာက္သြားရျခင္းတည္း။ ဤသို႔သာ မလြတ္ေျမာက္ပါက ကမာၻစစ္ၾကီး တာရွည္သေလာက္မွ်သာမကဘဲ ကမာၻ႔ အေရွ ႔ပိုင္းတြင္ အဂၤလိပ္ အေျခေသခ်ာ တည္ျမဲသည့္အခ်ိန္ထိ ကြ်ႏ္ုပ္၏ဘ၀ကို အက်ဥ္းေတာင္တြင္ ျမဳပ္ႏွံျခင္း ျပဳရေတာမည္ျဖစ္ရကား၊ အလုပ္မရွိ အခ်ိန္အားသည္ႏွင့္အမွ် အေရးမပါသည့္ ေဒါသကို မ်ဳိသိပ္ကာသာ ဘာကိုမွ် လုပ္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေသာ ဘ၀သို႔ ေရာက္ရေတာ့မည္အမွန္။

ဤေနရာ၌ ၾကားျဖတ္သေဘာျဖင့္ စိတ္၀င္စားဖြယ္ အျဖစ္အပ်က္ကေလးကို ခ်ဳပ္၍ ေျပာရဦးမည္ျဖစ္၏။ ကြ်ႏ္ုပ္ ေတာ္လွန္ေရးသမား တစ္ေယာက္အေနျဖင့္ ေရွာင္တိမ္းမေနရခင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ သမဂၢ တကၠသိုလ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႔၀င္လူၾကီးတစ္ေယာက္အျဖစ္ ေရြးေကာက္တငေေျမွာက္ခဲ့၏။ အစည္းအေ၀းတၾကိမ္မွ်သာ တက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့၏။ ထိုအခ်ိန္မွာပင္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံၾကီး မလြဲျပိဳအက္ပ်က္ျပားမည့္ အရိပ္နမိတ္တို႔သည္ ထင္ရွားလာေလသည္။ ျပင္သစ္ သမတ ဥကၠဌ အမ္ေရနဒ္သည္ ရုစဘဲလ္ထံသိုု႔ ေနာက္ဆံုး အသနားခံလိုက္ေသာ အခါတည္း။

ထိုအခါက ဗမာႏိုင္ငံ ပညာမင္းၾကီးျဖစ္ေသာ ေအ၊ ကင္းဘဲလ္သည္ တကၠသိုလ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႔၀င္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးျဖစ္၏။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔၏ အစည္းအေ၀း အျပီးတြင္ ကင္းဘဲလ္သည္ ကြ်ႏ္ုပ္အား သူ႔ကားႏွင့္ တင္ေခၚခဲ့၏။ အဂၤလိပ္ အရံစားရင္း၀င္ ဗိုလ္မွဴးေလး (ေမဂ်ာ) တစ္ေယာက္ျဖစ္ရံုသာမက အလြန္ထက္သည္ဟု ထင္ရွားေသာ ကင္းဘဲလ္လို လူမ်ိဳးတစ္ေယာက္က ကြႏ္ုပ္အား ဤသို႔ကားႏွင့္ တင္ေခၚျခင္းမွာ အလြန္ထူးျခားလာေလသည္။ ပိုထူးျခားခ်က္ကား ကြ်ႏု္ပ္ကဲ့သိေသာ သံမဏိ ျဗိတိသွ် ဆန္႔က်င္ေရးသမား တစ္ေယာက္ကို ယခုစစ္ၾကီးတြင္ အဂၤလိပ္အား ကူညီပါမည့္အေၾကာင္း သနားစဖြယ္ တုန္ရီေသာအသံျဖင့္ ေတာင္းပန္သကဲ့သို႔ မလုပ္ႏိုင္သျဖင့္ ၀မ္းနည္းေလေၾကာင္းႏွင့္ စကားခ်ီကာ အဂိလိပ္ ေနရွင္ စနစ္ကို ျဖိဳဖ်က္ရႏ္သာ ကြ်ႏု္ပ္လုပ္ရလိမ့္မည္အေၾကာင္းကို ျပန္ေျပာလိုက္ရ၏။

အေရးေတာ္ပံုကို ဆက္ရမည္ဆိုေသာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ေထာင္အျပင္ဘက္တြင္ က်န္ရစ္သူတစ္ခုမွာ စုေ၀းစည္းရံုး၍ လက္နက္ကိုင္ကြဲကာ ေတာ္လွန္ေရးျပႆနာကို ေဆြးေႏြးမိၾကေတာ့သည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔တို႔တြင္ လက္နက္လည္းမရွိ၊ ဘယ္သို႔ လက္နက္ရေအာင္ရွာမည္နည္း။ ဤျပႆနာသည္ ေပၚေပါက္လာေလေတာ့၏။

ေနာက္တစ္လ ႏွစ္လ အခါက ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ ၀င္ရိုးတန္း သူလွ်ိဳတစ္ေယာက္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုမိၾကသျဖင့္ ႏိုင္ငံတြင္းမွ ေန၍ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဖ်က္ဆီးမႈမ်ားသည္ အႏွံ႔အျပား ျပဳလုပ္ၾကရန္ စီစသ္ခဲ့ၾကေသး၏။ သို႔ေသာ္ ထိုအစီအစဥ္မ်ား အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့ေခ်။ ထိုအတြင္းမွာပင္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ အဆက္အသြယ္မွာ ေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ားေၾကာင္း ပ်က္ျပားသြားရေလသည္။ ေနာက္ထပ္တစ္ဖန္ အဆက္အသြယ္ရေအာင္ ၾကံၾကပါေသး၏။ ဆက္သြယ္ေရးတာ၀န္က်ေသာ ရဲေဘာ္အခ်ိဳ ႔ အဖမ္းခံၾကရျပန္သျဖင့္ ေနာက္ထပ္ထစတ္ဖန္အဆက္အသြယ္ရရန္ အေရးသည္လည္း ပ်က္ျပားရျပန္ေလသည္။

ဗမာ ေရာ္ဂ်ာေကးစ္တစ္ေယာက္ ေပၚေပါက္လာမွ ျဖစ္မည္ဟု ကြႏ္ုပ္တို႔ အားလံုး သေဘာ ကိုက္ညီၾကသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္၏ ကိုယ္ႏွင့္အသက္ကိုပင္ ေမာေရာ္ဂ်ာေကးစ္အျဖစ္ ယူရန္ ႏိုင္ငံအတြက္ စြန္႔လွဴလိုက္၏။


ထိုေၾကာင့္ ၁၉၄၀ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္ ၈ ရက္ေန႔ ဂ်ာမနီေလတပ္ၾကီးက ရာဇ၀င္တြင္ မၾကံဳဘူးေသာ ေလေၾကာင္းစစ္ပြဲၾကီး ဆင္ႏြဲကာ လန္ဒန္ျမိဳ ႔ၾကီးကို တိုက္ေသာေန႔၊ ထိုေန႔တြင္ပင္ ကြ်ႏ္ုပ္သည္ ဗမာႏိုင္ငံေတာ္ကို တရုတ္သေဘာၤသားမ်ား စီမံခန္႔ခြဲ ေမာင္းႏွင္သည့္ေနာ္ေ၀ပိုင္ သေဘာၤေပၚတြင္ တိတ္တဆိတ္ ပုန္းေအာင္းထြက္ခြာ လိုက္ပါသြားရေလေတာ့သည္။

ယခုအခါ တပ္ေပါင္းဗိုလ္တစ္ဦး ျဖစ္ေနရျပီျဖစ္ေသာ ရဲေဘာ္တစ္ဦးလည္း ကြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္အတူ ကူညီေဖာ္အျဖစ္ ပါခဲ့၏။ ကြ်ႏ္ုပ္၏ ခရီးဆံုဌာနမွာ အမြိဳင္ျမိဳ ႔ျဖစ္၍ ထိုျမိဳ ႔မွေန၍ ကြ်ႏု္ပ္၏ လုပ္ေဆာင္စရာရွိသည့္ ကိစၥအမ်ားကို ခန္႔ခြဲစီမံရမည္ျဖစ္၏။

က်ြႏု္ပ္အျဖစ္ကား သန္းေကာင္လကြယ္ ေတာအုပ္လယ္၌ ေရာက္သူပမာ ရွိေနေတာ့သည္။ ကြႏု္ပ္သြားရမည့္ ေနရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကြ်ႏ္ုပ္ ဘာတစ္ခုမွ် မသိ၊ ေဆြလည္းမရွိ၊ မ်ိဳးလည္းမရွိ၊ ကမာၻ႔ အေရွ ႔ပိုင္းသားသည္၊ အေရွ ႔ပိုင္း အေၾကာင္း အတုအေယာင္မွ်ေလာက္သာ သိ၏။ သိသမွ်လည္း မေရရာလွ၊ ဆိုးရြားေလစြ။

တကၠသိုလ္ေက်ာင္းတိုက္၌ တကၠသိုလ္သမဂၢအိုးေ၀ မဂၢဇင္း စာတည္းအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ေနစဥ္ ဦးဥတၱမကိုယ္ေတာ္ၾကီး၏ ေဟာေျပာခ်က္မ်ားကို နာၾကားရ၏။ ထိုအခါ အသိဥာဏ္တစ္ခုည္ ကြ်ႏ္ုပ္ဦးေႏွာက္တြင္း ပြင့္လင္းလာ၏။ ပညာေတာ္သင္မ်ားအား အေနာက္ႏိုင္ငံသို႔ လြတ္ရိုးလႊတ္စဥ္အတိုင္း မလႊတ္ေတာ့ပဲ အေရွ ႔အာရွ ဂ်ပန္ကိုသာလႊတ္သင့္ေၾကာင္း။ အေရွ ႔ကိုေရွ ႔ရွႈသင့္ၾကျပီ ျဖစ္ေၾကာင္းမ်ားကို ေရးသားခဲ့ဖူး၏။ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုး သပိတ္ေမွာက္မႈမ်ား ေပၚေပါက္လာျပီးေနာက္၊ ထိုအခါ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္မ်ားက ဂ်ပန္သို႔ ပညာေတာ္သင္မ်ားကို လႊတ္စျပဳခဲ့ေလသည္။

ကြ်ႏ္ုပ္ သခင္ျဖစ္လာသည့္ အခါတြင္ ကြႏ္ုပ္တို႔ ယေန႔တိုင္ လမ္းလြဲလိုက္လ်က္ ရွိၾကသည္ကို ထင္ျမင္လာ၏။ အာရွ ႏိုင္ငံေရးသေဘာမ်ားကို ႏွံ႔စပ္ေခ်ာက္ခ်ားေအာင္ ရွာေဖြဆည္းပူးသင့္ပါလ်က္၊ ကြႏ္ုပ္တို႔၏ အဖိုးထိုက္လွေသာ အခ်ိန္မ်ားကို မဆီမဆိုင္လွေသာ အေနာက္ႏိုင္ငံ အေရးမ်ားကို ေလ့လာရျခင္းျဖင့္ ျဖဳန္းခဲ့ၾကမိသည့္ အမွားကား ၾကီးလွ၏။ ကြ်ႏု္ပ္ တကၠသိုလ္တြင္ ပညာဆည္းပူးစဥ္က ႏိုင္ငံသမိုင္းကို ဘာသာတစ္ရပ္အျဖစ္ ယူခဲ့မိ၏။ ထိုသမိုင္းမွာလည္း အေနာက္ပိုင္းသမိုင္းသာတည္း။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္အေမျဖစ္ေသာ အလြန္ေရွးက်ခဲ့သည့္ ယဥ္ေက်းမႈၾကီးမ်ား ေပၚက္ဖြားတည္ထြန္းရာ တရုတ္ႏိုင္ငံၾကီးႏွင့္ ေခတ္သစ္ႏိုင္ငံၾကီးျဖစ္ေသာ ဂ်ပန္ စေသာ အေရွ ႔ႏိုင္ငံၾကီးမ်ား၏ အေၾကာင္းကိုကား ၀ိုး၀ါး မေသမခ်ာမွ်သာ သိခဲ့ရ၏။ မဟာ အေရွ ႔အာရွအေၾကာင္း အထူးသျဖင့္ နိပြန္သမိုင္းကို ေလ့လာရန္ စိတ္ပိုင္းျဖတ္မိခ်က္မွာ အထူးေႏွာင္းသြားေလသည္။ စာအုပ္ဆိုင္မ်ားရွိ စာအုပ္မ်ားမွာလည္း အဂၤလိပ္အား တုိက္ရမည္ဟူေသာ စာအုပ္တစ္အုပ္သာလွ်င္ ကြ်ႏ္ုပ္စိတ္ၾကိဳက္ႏွင့္ တိုက္ဆိုင္မိသည္။ ထိုစာအုပ္ ဖတ္ျပီးသည္ကစ၍ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးသည္။ အေရွ ႔ဖက္တြင္သာရွိ၏။ အေရွ ႔ရွိ နီပြန္ႏိုင္ငံတို႔ႏွင့္သာ ရွိ၏ဟူေသာ အခ်က္ကို က်ြႏ္ုပ္မ်ားစြာ ယံုၾကည္ ႏွလံုးသြင္းမိခဲ့ေတာ့၏။

တကၠသိုလ္တြင္ ရွိစဥ္ကလည္း (ေခတ္သစ္ ဂ်ပန္၏ တစ္စတစ္စ တိုးတက္မႈ) (ေခတ္သစ္ႏိုင္ငံ) (ဂ်ပန္ႏိုင္အျဖစ္) ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရးဆိုင္ရာ အသင္းမွ ၃ လတစ္ၾကိမ္ထုတ္ေ၀သည့္ (ေခတ္ျပိဳင္ဂ်ပန္) ေခၚ ဂ်ာနယ္စေသာ စာအုပ္မ်ားေလာက္ကိုသာ ဖတ္ခဲ့ရဖူး၏။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ကြ်ႏု္ပ္ အေရွ ႔သို႔ ထြက္လာသည့္ အေရးမွာ အေမွာင္တိုက္တြင္း သက္ဆင္းသည္ႏွင့္ တူလွ၏ဟု ကြ်ႏ္ုပ္ဆို၏ လူငယ္တို႔၏ တရွဴးထိုး( တံုးတိုက္ က်ားကိုက္) စိတ္၏ လႈံ ႔ေဆာ္မႈေၾကာင့္သာ ထြက္ခဲ့မိျခင္းျဖစ္သတည္။

အလုပ္အစီအစသ္ဟူ၍ အတိအက် ဘာမွရွိသည္မဟုတ္ေခ်။ ကြႏ္ုပ္၏ ေျမာ္ျမင္တတ္သမွ် ဥာဏ္ျဖင့္သာ ႊၾကံဳရမည့္ အေရးဟူသေရြ ႔ကို စီမံအုပ္စီးရန္ ကြ်ႏု္ပ္၏ရဲေဘာ္မ်ားက အာဏာကုန္လႊဲအပ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ အဘယ္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ငါသည္ အကယ္၍ ေသသြားသည္တိုင္ေအာင္ ျမတ္ေသာေသျခင္း၊ ႏိုင္ငံအတြက္ ေသျခင္းသာ ျဖစ္ည္ဟု ကိုယ့္ကိုယ္ကို ကိုယ္ႏွစ္သိမ့္ရေတာ့၏။ ၁၉၄၀ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၄ ရက္တြင္ အမြိဳင္ျမိဳ ႔သို႔ ေရာက္ခဲ့ေလသည္။

January 28, 2010

Saint Helena ,Ascension,and Tristan da Cunha၁၈၆ ။ စိန္႔ဟီလီနား အက္ဆန္းရွင္း၊ ထရစၥတန္ ဒါကူညာ
Saint Helena ,Ascension,and Tristan da Cunha
ေနာက္ခံသမိုင္းအက်ဥ္း
စိန္႔ဟီလီနားသည္ စိန္႔ဟီလီနား ႏွင့္ အက္ဆန္းရွင္း ကြ်န္းမ်ား၊ထရစၥတန္ဒါကူညာ ကြ်န္းစုတို႔ပါ၀င္ေသာ ျဗိတိသွ် အေ၀းေရာက္ ပိုင္နက္ နယ္ေျမမ်ားျဖစ္၏။

စိန္႔ဟီလီနာ ။ ။ ၁၅၀၂ ခုႏွစ္တြင္ ေပၚတူဂီတို႔ ပထမဦးဆံုး ေတ႔ြရွိခဲ့ျပီး လူသူေနထိုင္းျခင္း မရွိေသးေပ။ (၁၇) ရာစုတြင္ ျဗိတိသွ်တို႔ တပ္ခြဲထားခဲ့သည္။ ၁၈၁၅ မွ ေသဆံုးခ်ိန္ ၁၈၂၁ ခုႏွစ္အထိ နပိုလီယံဘိုနာပတ္ ကို ျပည္နင္ဒဏ္ေပးရာ ကြ်န္းအျဖစ္ ေက်ာ္ၾကားခဲ့သည္။ ၁၈၆၉ ္ ခုႏွစ္တြင္ ဆူးအက္တူးေျမာင္း (Suez canal) ဖြင့္လွစ္ျပီးေနာက္ပိုင္း အေရးၾကီး ဆိပ္ကမ္းတစ္ခု အျဖစ္မွ ေလ်ာက်သြားခဲ့သည္။

အက္ဆန္းရွင္းကြ်န္း ။ ၁၅၀၃ ခုႏွစ္တြင္ ေပၚတူဂီတို႔ ေတြ႔ရွိခဲ့ျပီး ကႏၱာရဆန္၍ လူသူမရွိေသာ ဤကြ်န္းကို ေပၚတူဂီ အမည္ေပးထားခဲ့သည္။ စိန္႔ဟီလီနာ ကြ်န္းတြင္ တကြ်န္းပို႔ထားေသာ နပိုလီယံကို ကယ္တင္ျခင္း မျပဳႏိုင္ေစရန္ ၁၈၁၅ တြင္ ျဗိတိသွ်သို႔ တပ္ခြဲထားခဲ့သည္။ ေတာ္၀င္ေရတပ္ အေနာက္အာဖရိက တပ္ရင္း၏ ကြ်န္းကုန္ကူးမႈ ႏွိမ္နင္းေရးတြင္ ေထာက္ပံ့ေရး စခန္းအျဖစ္ ထားရွိခဲ့သည္။ စိန္႔ဟီလီနာ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ခံ အျဖစ္ေရာက္ရွိခဲ့ေသာ ၁၉၂၂ အထိ ေရတပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ထားရွိခဲ့သည္။ ဒုတိယ ကမၻာစစ္အတြင္း အႏၱလႏိၱတ္ သမုဒၵရာတေလ်ာက္ ေလယာဥ္ပ်ံမ်ားအတြက္ ကြ်န္းေပၚတြင္ ေလယာဥ္ကြင္းတည္ေဆာက္ခြင့္ႏွင့္ ေတာင္အႏၱာလႏၱိတ္ သမုဒၵရာအတြင္း ေရငုပ္သေဘာၤ အႏၱရာယ္ႏွိမ္နင္းမႈ စစ္ဆင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ျဗိတိန္က အေမရိကန္ကို ခြင္႔ျပဳခဲ့သည္။ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ အေမရိကန္၏ အေရးၾကီးေသာ ေ၀ဟင္ေထာက္လွမ္းေရး ဌာနအျဖစ္အသံုးျပဳခဲ့သည္။ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္တြင္ ေဖါက္ကလန္ စစ္ပြဲအတြင္း ျဗိတိသွ် စစ္တပ္အတြက္ တစ္ဆင့္ခံ နယ္ေျမအျဖစ္ အလြန္အသံုး၀င္ခဲ့သည္။ လက္ရွိ အခ်ိန္အထိ ျဗိတိန္မွ ေတာင္အႏၱာလႏိၱတ္သို႔ ေလေၾကာင္းခရီးတြင္ အေရးပါေသာ ေလာင္စာျဖည့္တင္းရာ ေနရာအျဖစ္ အသံုးျပဳလွ်က္ရွိသည္။

ခရစၥတန္ဒါကူညာ ။ ။ ခရစၥတန္ဒါကူညာ၊ႏိုက္တင္ေဂးလ္၊ အင္အက္ဆက္ေဆးဘဲလ္ ႏွင့္ ဂို႔ကြ်န္းတို႔ ပါ၀င္ေသာ ကြ်္န္းစုျဖစ္၏။ ၁၅၀၆ တြင္ ေပၚတူဂီတို႔ ေတြ႔ရွိခဲ့ျပီး အမည္ေပးခဲ့သည္။ စိန္႔ဟီလီနာရွိ နပိုလီယံကို ကယ္တင္ျခင္းမျပဳႏိုင္ေအာင္ ၁၈၁၆ တြင္ ျဗိတိသွ်တို႔ တပ္ခြဲထားခဲ့သည္။ ဂို႔ႏွင့္ အင္အက္ဆက္ေဆးဘဲလ္ ကြ်န္းမ်ားကို ကမၻာ့အေမြအႏွစ္ေနရာမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။ ဂို႔ကြ်န္းေပၚတြင္ မိုးေလ၀သႏွင့္ဇလေဗး ဌာနတစ္ခုအတြက္ ေတာင္အာဖရိက မွ ငွားရမ္းထားသည္။

ပထ၀ီအေနအထား တည္ေနရာ
ေတာင္အႏၱာလႏိၱတ္ သမုဒၵရာအတြင္း၊ ေတာင္အေမရိက ႏွင့္ အာဖရိကၾကား။ စိန႔္ဟီလီနာကြ်န္း၏ အေနာက္ေျမာက္ဘက္ ေရပိုင္ ၇၀၀။ စိန္႔ဟီလီနာကြ်န္း၏ အေနာက္ေတာင္ဘက္ ေရပိုင္ ၂၃၀၀။

ေျမပံုအညႊန္း
အာဖရိက

ဧရိယာ
ကုန္းေျမ စိန္႔ဟီလီနာ = ၁၂၂ Sq km
အက္ဆန္းရွင္း = ၈၈ Sq km
ထရစၥတန္ဒါကူညာ= ၉၈ Sq km
ေရ မရွိ
စုစုေပါင္း ၃၀၈ Sq km

ထိစပ္နယ္ေျမ
မရွိ

ကမ္းရိုးတန္း
စိန္႔ဟီလီနာ = ၆၀ Sq km
အက္ဆန္းရွင္း = မရွိသေလာက္နည္းပါး
ထရစၥတန္ဒါကူညာ = ၄၀ Sq km

ရာသီဥတု
စိန္႔ဟီလီနာ။ အပူပိုင္းပင္လယ္။မွ်တ၊ ကုန္သည္ေလ တိုက္ခတ္မႈေၾကာင့္ အပူအေအး သမ။
အက္ဆန္းရွင္း ။ အပူပိုင္းပင္လယ္ ၊မွ်တ၊ မိုးအနည္းငယ္ေခါင္။
ထရစၥတန္ဒါကူညာ။ အပူအေအးမွ်တေသာ ပင္လယ္ ရာသီဥတု၊မွ်တ၊ကုန္သည္ေလ တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ အပူအေအးမွ်တ။

ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္
အႏၱာလႏိၱတ္သမုဒၵရာ အလယ္ကုန္းေၾကာ ႏွင့္ ဆက္စပ္ မီးေတာင္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာ။

စိန္႔ဟီလီနာ
ၾကမ္းတမ္း၊မီးေတာင္ေျမ။ျပန္႔က်ဲေနေသာ ကုန္းျမင့္လြင္ျပင္မ်ားႏွင့္ ေျမျပန္႔မ်ား။

အက္ဆန္းရွင္း
မ်က္ႏွာျပင္ကို ေခ်ာ္ရည္စီးေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ မီးေတာင္ ၄၄ ခုတို႔၏ ျပာေတာင္ပူစာတို႔ျဖင့္ ဖံုးလႊမ္းထား။ အေရွ႕ဘက္သို႔ ကုန္းေျမျမင့္တက္သြား။

ထရစၥတ္ဒါကူညာ
စက္၀ိုင္းနီးပါး ကမ္းရိုးတန္းတေလ်ာက္ မက္ေဆာက္ေသာ ကမ္းပါးမ်ားရွိ ပင္မမီးေတာင္၏ ခါးတြင္ မက္ေစာက္စြာ ျပတ္ေဂြ ႔လ်က္ရွိ။မီးေတာင္၀ႏွင့္ ကမ္းရိုးတန္း မက္ေစာက္ေက်ာက္ေဆာင္မ်ားၾကားတြင္ က်ဥ္းေျမာင္းေသာ ကမ္းရိုးတန္းလြင္ျပင္ရွိ။

အျမင့္ေပျခားနားခ်က္
အနိမ့္ဆံုးအပိုင္း အႏၱာလႏိၱတ္ သမုဒၵရာ = 0m
အျမင့္ဆံုးအပိုင္း ထရစၥတန္ဒါကူညာ = တြင္းေမရီေတာင္ထြက္ = ၂၀၆၂ m
အက္ဆန္းရွင္းကြ်န္း = ေတာင္စိမ္း = ၈၅၉ m
စိန္႔ဟီလီနာကြ်န္း = အက္တီယြန္ေတာင္= ၈၁၈ m

သဘာ၀အရင္းအျမစ္
ငါး ၊ ပုဇြန္ထုပ္။

လူ႔အရင္းအျမစ္
လူဦးေရ ၇၆၃၇ ဦးေရ (၂၀၀၉)
လူဦးေရၾကီးမားမႈ ကမၻာ့အဆင့္ = ၂၂၅
လူဦးေရတိုးႏႈန္း ၀.၄၄၅ % (၂၀၀၉)
ေမြးဖြားႏႈန္း ၁၁.၁၃ /၁၀၀၀ ဦးေရ (၂၀၀၉)
ေသဆံုးႏႈန္း ၆.၆၈ / ၁၀၀၀ ဦးေရ (၂၀၀၉)
ပွ်မ္းမွ်အသက္ က်ား = ၇၅.၅၂ ႏွစ္
မ = ၈၁.၅ ႏွစ္
စုစုေပါင္း = ၇၈.၄၄ ႏွစ္ (၂၀၀၉)

လူမ်ိဳး
စိန္႔ဟီလီယံ
တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး
အာဖရိက အႏြယ္ ၅၀ %
လူျဖဴ ၂၅%
တရုတ္ ၂၅%

ကိုးကြယ္မႈ
အဂၤလီကန္ (အမ်ားစု)၊ ဘက္စတစ္၊ ခုႏွစ္ရက္ေျမာက္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း ၊ရိုမန္ကက္သလစ္။
ဘာသာစကား
အဂၤလိပ္

ျမိဳ ႔ေတာ္
ဂ်ိမ္းစ္ေတာင္း (Jamestown)

January 27, 2010

Saint Barthelemy
စိန္႔ဘာသီလီမီ
Saint Barthelemy

ေနာက္ခံသမိုင္းအက်ဥ္း
၁၉၄၃ တြင္ ခရစၥတိုဖာကိုလံဘတ္(စ္) ကရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ့ျပီး ၎၏ အစ္ကို ဘာတိုလိုမီဟို၏ အမည္ကို ေပးခဲ့သည္။ စိန္႔ဘာသီလီမီ ၌ ၁၆၄၈ တြင္ ျပင္သစ္တို႔ ပထမဦးစြာ အေျခခ်ခဲ့သည္။ ၁၇၈၄ တြင္ ၎ကြ်န္းကို ျပင္သစ္က ဆီြဒင္ထံသို႔ ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ဘုရင္ ဂတ္စ္တဗ္(တတိယ)၏ အမည္ကို အစြဲျပဳ၍ အၾကီးဆံုးျမိဳ႔ကို ဂတ္စ္စတာဗီယာ ဟူ၍ အမည္ေပးခဲ့ျပီး အခမဲ့ ဆိပ္ကမ္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ၁၈ ရာစုတြင္ျဖစ္ပြားေသာ ကိုလိုနီ စစ္ပြဲအတြင္း ေထာက္ပံ့ေရးဌာနႏွင့္ ကူးသန္းေရးဌာနအျဖစ္ စီးပြားျဖစ္ထြန္းခဲ့သည္။ ၁၈၇၈ တြင္ ျပင္သစ္က ျပန္လည္၀ယ္ယူခဲ့ျပီး ဂြားီလုပ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ခံ နယ္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ စိန္႔ဘာသီလီမီ သည္ ဆီြဒင္တို႔ ေပးထားခဲ့ေသာ ျမိဳ႕အမည္မ်ား လမ္းအမည္မ်ားကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္း သံုးစြဲခဲ့ျပီး လက္ေမာင္းအမွတ္တံဆိပ္ မကိုဋ္သံုးခု အမွတ္အသားကို ဆက္လက္သံုးစြဲခဲ့သည္။ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ ကြ်န္းေနလူထုက ဂြါဒီလုပ္မွ ခြဲထြက္ရန္ မဲေပးခဲ့ၾကျပီး ၂၀၀၇ တြင္ ျပင္သစ္၏ အေ၀းေရာက္ ပိုင္ဆိုင္ေသာ နယ္ေျမတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့သည္။

ပထ၀ီအေနအထား
တည္ေနရာ
ဂြါဒီလုပ္မွ အေနာက္ေျမာက္ ၁၂၅ မိုင္အကြာ။

ေျမပံုအညႊန္း
အေမရိကန္ အလယ္ပိုင္း ကာရစ္ဘီယံ။

ဧရိယာ
၂၁ Sq km

ထိစပ္နယ္ေျမ
မရွိ

ရာသီဥတု
အပူပိုင္းေဒသ။ေဒသလိုက္ အပူခ်ိန္ေျပာင္းလဲမႈမရွိ
ေျခာက္ေသြ႔ရာသီႏွင့္ စိုထိုင္းေသာရာသီ ဟူ၍ ရာသီဥတု ႏွစ္ခုရွိ။

ေျမမ်က္နွာသြင္ျပင္
ေတာင္ကုန္းေပါးမ်ား၊ ေရတိမ္သႏၱာေက်ာက္တန္းမ်ား ကြ်န္းလံုးျပည့္နီးပါး ၀န္းရံထား၊ ကမ္းေျခ အခု ၂၀ ရွိ။

မ်က္ႏွာျပင္အျမင့္ ျခားနားခ်က္
အနိမ့္ဆံုးအပိုင္း ကာရစ္ဘီယံပင္လယ္ = ၀ m
အျမင့္ဆံုးအပိုင္း မြန္းဒူဗီတက္ = ၂၈၆ m

သဘာ၀အရင္းအျမစ္
အလြန္နည္းပါး။ ကမ္းေျခမ်ားသည္ အေရးအပါဆံုး အရင္းအျမစ္မ်ားျဖစ္သည္။

လူ႔အရင္းအျမစ္
လူဦးေရ ၇၄၄၈ ဦး (၂၀၀၉)
လူဦးေရ ၾကီးမားမႈ ကမၻာ့အဆင့္ = ၂၂၆
တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး = လူျဖဴ ၊ ခရီအိုးလ္ ၊ (မူလတို) ၊ဂြါဒီလုပ္မက္ဇတီဇို။

ကိုးကြယ္မႈ
ရိုမန္ကက္သလစ္
ပရိုတက္စတင့္
ေယေ၀ါဟာသက္ေသ။

ဘာသာစကား
ျပင္သစ္ (အဓိက) အဂၤလိပ္။

ျမိဳ႕ေတာ္
ဂတ္စတာဗီယာ (Gustavia)
January 25, 2010

January 20, 2010

Republic of Rwanda၁၈၄။ ရ၀မ္ဒါ
(Rwanda)
Republic of Rwanda


ေနာက္ခံ သမိုင္းအက်ဥ္း
ဘယ္လဂီ်ယံထံမွ လြတ္လပ္ေရးမရမီ (၃) ႏွစ္အလို (၁၉၅၉) တြင္ အင္အားၾကီးဟူတူ တိုင္းရင္းသားတို႔က တပ္ဆီ ဘုရင္ကို ျဖဳတ္ခ်ခဲ့သည္။ ေနာက္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာေအာင္ တပ္ဆီ တိုင္းရင္းသား ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ အသတ္ခံခဲ့ရသည္။ တစ္သိန္းခြဲေက်ာ္ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ႏွင္ထုတ္ခံခဲ့ရသည္။ ႏွင္ထုတ္ခံခဲ့ရေသာ တပ္ဆီ တိုင္းရင္းသားတို႔၏ မ်ိဳးဆက္မ်ားက ရ၀မ္ဒါ မ်ိဳးခ်စ္တပ္ဦး (Rwanda patriotic Front- RPF) ဖြဲ႔စည္းျပီး သူပုန္ထခဲ့ရာ ၁၉၉၀ တြင္ ျပည္တြင္းစစ္ စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။
အဆိုပါ ျပည္တြင္းစစ္ႏွင့္ အတူ ႏိုင္ငံေရး၊စီးပြားေရး ကေမာက္ကမ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ၁၉၉၄ ဧျပီတြင္ တပ္ဆီ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ယူတူ လူလတ္တန္းစား ၈၀၀,၀၀၀ ခန္႔ မ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္ခံရျပီး အထြဋ္အထိပ္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ၁၉၉၄ ဇူလိုင္တြင္ တပ္ဆီ သူပုန္မ်ားက ဟူတူ အစိုးရကို ေတာ္လွန္ေအာင္ျမင္ခဲ့ျပီးေနာက္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား ရပ္တန္႔သြားခဲ့သည္။ ဟူတူ တိုင္းရင္းသား ဒုကၡသည္ ႏွစ္သန္းခန္႔ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ ဘူရန္ဒီ၊တန္ဇန္းနီးယား၊ ယူဂႏၥၥာ၊ဇိုင္ရီ ႏို္င္ငံမ်ားသို႔ ထြက္ေျပး ခိုလႈံခဲ့ရသည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ဒုကၡသည္ အမ်ားစုမွာ ရ၀မ္ဒါ ႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္၀င္ေရာက္ခဲ့ေသာ္လည္း ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ဒုကၡသည္မ်ားမွာ အိမ္နီးခ်င္း ဒီမိုကရက္တစ္ သမၼတကြန္ရိုႏိုင္ငံ (ယခင္ ဇိုင္ရီ)တြင္ ရွိေနဆဲျဖစ္၏။
ထို႔ေနာက္ အစြန္းေရာက္ သူပုန္ အုပ္စုဖြဲ႔စည္းျပီး ၁၉၉၀ တြင္ RPF တို႔ ၾကိဳးပမ္းခဲ့သည့္နည္းတူ ႏိုင္ငံအာဏာကို ျပန္လည္ရယူရန္ ၾကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ ၁၉၉၀ တြင္ လူမ်ိဳးတုန္း သတ္ျဖတ္မႈ စစ္ပြဲ ေနာက္ပိုင္း ပထမဦးဆံုး သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပခဲ့သည္။ ၂၀၀၃ တြင္ ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပခဲ့သည္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ကြန္ရိုစစ္တပ္ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ဟူတူ အစြန္းေရာက္မ်ားကို ပူးေပါင္းစစ္ဆင္ေရး ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး တီဂါလီ ႏွင့္ ကင္ရွာဆာ တို႔ သံတမန္ ဆက္ဆံေရး ျပန္လည္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ေႏွာင္ပိုင္းတြင္ ဓနသဟာယ အဖြဲ႔သို႔လည္း ၀င္ေရာက္ခဲ့သည္။

ပထ၀ီ အေနအထား
တည္ေနရာ
အာဖရိက အလယ္ပိုင္း၊ကြန္ဂို အေရွ႕ ဘက္။

ေျမပံုအညႊန္း
အာဖရိက

ဧရိယာ
ကုန္းေျမ = ၂၄၆၆၈ Sq km
ေရ = ၁၆၇၀ Sq km

ထိစပ္နယ္ေျမ

ဘူရန္ဒီ ၂၉၀ km ဒီမိုကရက္တစ္ ကြန္ဂို
သမၼတႏိုင္ငံ ၂၁၇ km တန္ဇန္းနီးယား
ယူဂႏၥာ ၁၆၉ km

ကမ္းရိုးတန္း

မရွိ (ကုန္းတြင္းပိတ္)

ရာသီဥတု
အပူအေအးမွ်တ။မိုးရာသီႏွစ္ရာသီ (ေဖေဖၚ၀ါရီမွ ဧျပီ၊ ႏို၀င္ဘာ မွ ဇန္န၀ါရီ)
ေတာင္တန္းတြင္ ဆီးႏွင္းက်၍ သမမွ်တ။

ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္

အမ်ားအားျဖင့္ ျမက္လႊမ္းေသာ ကုန္းျမင့္၊ေတာင္တန္းမ်ား အေနာက္မွ အေရွ႕သို႔ အျမင့္ေပ နိမ့္က်လာျပီး ေတာင္တန္းမ်ားေျပျပစ္။

မ်က္ႏွာျပင္အျမင့္ျခားနားခ်က္။
အနိမ့္ဆံုးအပိုင္း ရပ္ဆီဇီျမစ္ ၉၅၀ m
အျမင့္ဆံုးအပိုင္း ေဗာ္လကန္ ကာရီဆင္ဘီ = ၄၅၁၉ m

သဘာ၀အရင္းအျမစ္
ေရႊ၊ သံျဖဴသတၱဳရိုင္း၊ ခေနာက္စိမ္းရိုင္း၊မိသိန္း၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္၊စိုက္ပ်ိဳးေျမ။

လူ႔အရင္းအျမစ္

လူဦၤးေရ ၁၀၄၇၃၂၈၂ ဦးေရ
လူဦးေရၾကီးမားမႈ ကမၻာ့အဆင့္ = ၇၇
လူဦးေရတိုးႏႈန္း ၂.၇၈၂% (၂၀၀၉)
ေမြးဖြားႏႈန္း ၃၉.၆၇/၁၀၀၀ ဦးေရ (၂၀၀၉)
ေသဆံုးႏႈန္း ၁၄.၁၂/၁၀၀၀ ဦးေရ (၂၀၀၉)
ပွ်မ္းမွ်အသက္ က်ား = ၄၉.၂၅ ႏွစ္
မ = ၅၁.၈၃ ႏွစ္
စုစုေပါင္း = ၅၀.၅၂ ႏွစ္ (၂၀၀၉)

လူမ်ိဳး
ရ၀မ္ဒါ

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး
ယူတူ(ဘန္ဘူ) ၈၄%
တပ္ဆီ (ဟန္မီတစ္) ၁၅%
ထြာ (ပစ္ဂမီ) ၁ %။

ကိုးကြယ္မႈ

ရိုမန္ကက္သလစ္ ၅၆.၅%
ပရိုတက္စတစ္ ၂၆ %
အက္ဒျပန္တစ္ ၁၁.၁%
မြတ္စလင္ ၄.၆ %
တိုင္းရင္းသား မီရိုးဖလာကိုးကြယ္မႈ ၀.၁ %
ဘာသာမဲ့ ၁.၇%

ဘာသာစကား
ကင္ညာရ၀မ္ဒါ (ရံုးသံုး) ဘန္ဘူ ေန႔စဥ္သံုးစကား။
ျပင္သစ္ (ရံုးသံုး)
အဂၤလိပ္ (ရံုးသံုး)
ကီဆြာဟီလီ(ဆြာဟီလီ) စီးပြားေရး တြင္သံုးသည္။

ျမိဳ႕ေတာ္
ကီဂါလီ (Kigali)

December 22, 2009

တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္

တတိုင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္


၁၉၄၇ ခု၊ ဇြန္လ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းကို စတင္ က်င္းပခဲ့သည္။ ဇြန္လ ၁၆ ရက္ေန႔ က်င္းပေသာ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ လြတ္လပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ ဖြဲ႔စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပံု ေရးဆြဲေရး လမ္းညႊန္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို အဆိုတင္သြင္း ေဆြးေႏြးေလသည္။ ဇူလိုင္လ ၁၃ ရက္ေန႔ ျမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၌ က်င္းပေသာ ျပည္သူ႔ အစည္းအေ၀းၾကီးတြင္ လက္ရွိ တည္ရွိေသာ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ ၏ ပံုသ႑န္ႏွင့္ လြတ္လပ္ေရးကို တႏွစ္ အတြင္း ရေစရန္ အာမခံေၾကာင္း၊ လြတ္လပ္ေရး ရလွ်င္ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ ထိုက္တန္ ေအာင္ အလုပ္ၾကိဳးစား လုပ္ၾကေစလိုေၾကာင္း ..... စသည္မ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကား သြား၏ ။ဤ ေျပာၾကားေသာ မိန္႔ခြန္းမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ေနာက္ဆံုး မိန္႔ခြန္းပင္ ျဖစ္သည္။ ဤ မိန္႔ခြန္းေျပာျပီး ဇူလိုင္ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ လုပ္ၾကံခံရ၍ က်ဆံုးခဲ့ရသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေျပာၾကားခဲ့ေသာ ေနာက္ဆံုးမိန္႔ခြန္း အျပည့္အစံုမွာ ေအာက္ပါ အတိုင္းျဖစ္သည္။

မူလတုန္းက အလုပ္ခို္င္းတုန္းကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေတြက ကိုယ့္နယ္ဆိုင္ရာ နယ္က ပရိတ္သတ္ကို တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္က ဘာေတြ လုပ္ေနတယ္ ဆိုတာ အစီရင္ခံဖို႔ အလုပ္ ခိုင္းတာပါဘဲ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ ဆိုလို႔ရွိယင္ အျခားႏိုင္ငံေတြမွာေတာ့ လႊတ္ေတာ္ အမတ္ေတြရယ္လို႔ တိုင္းျပည္က တင္ေျမွာက္လိုက္ တဲ့ အခါမွာ အဲဒီလႊတ္ေတာ္ အမတ္ေတြက လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း မွရိွတဲ့ အခါမ်ိဳးမွာ မိမိတို႔ အားလပ္ခ်ိန္ ရသမွ် အခ်ိန္အေတာအတြင္းမွာ မိမိတို႔ကို ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ လိုက္တဲ့ နယ္ကို ျပန္သြားျပီးေတာ့ ဒီလႊတ္ေတာ္မွာ ဘာျဖစ္ေနတယ္ ဘာလုပ္ေနတယ္ ဆိုတာ အစရွိတဲ့ အေျခအေန အရပ္ရပ္ကို ကိုယ့္နယ္ကို ျပန္ျပီး အစီရင္ခံတဲ့ ထံုးစံ ရွိပါ တယ္။

အဲဒီ ထံုးစံမ်ိဳးအတိုင္း ဗမာျပည္မွာလဲဘဲ ဒီထံုးစံ ျဖစ္ေစခ်င္တဲ့အတြက္ ဖ၊ဆ၊ပ၊လ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို ရန္ကုန္ျမိဳ႕မွာရွိတဲ့ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြက မိမိတို႔ကို တင္ေျမွာက္လိုက္တဲ့ နယ္အသီးသီးကို ျပန္ျပီး အစီ္ရင္ခံတဲ့ အစည္းအေ၀းပြဲေတြ လုပ္ဖုိ႔ ေျပာလိုက္တဲ့ အခါမွာ ဒီတိုင္းျပဳ ျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြက ေနျပီး ကိုယ့္နယ္ ဆိုင္ရာေတြကို ျပန္အစီရင္ခံဖို႔ အဓိပၸါယ္ မပါေတ့ာဘဲ ႏိုင္ငံေရး ရွင္းတမ္း တရားပြဲဆ္ိုျပီး ရပ္ကြက္ေတြမွာ လုပ္လာတယ္။ အခုလိုဘဲ ယေန႔ တျမိဳ႕လံုးအတြက္ ႏိုင္ငံေရး ရွင္းတမ္း ဆိုျပီး ေတာ့ကာ ႏိုင္ငံေရး ရွင္းတမ္းပြဲမ်ား ျဖစ္လာၾကတယ္။ သို႔ေသာ္လဲဘဲ ကြ်န္ေတာ္တို႔ က နဂိုေျပာခဲ့တဲ့ အတိုင္းဘဲ ယေန႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး ရွင္းတမ္းက ဖ၊ဆ၊ပ၊လ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ့ ဥကၠဌအေနျဖင့္သာ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ ဒီရန္ကုန္ျမိဳ႕နယ္ တနယ္ကေနျပီးေတာ့ တင္ေျမွာက္လိုက္တဲ့ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ အမတ္ အေနနဲ႔ ၊ဒီတိုင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ဘာေတြ လုပ္ေနလို႔ ဘာေတြလုပ္ခဲ့တယ္ ဆိုတာေတြကို နယ္သူ နယ္သားေတြ ျပန္သိေအာင္ အစီရင္ခံဖို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္က အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္အျဖစ္နဲ႔ ထားျပီးေတာ့ကာ ကြ်န္ေတာ္ အခုစကား ေျပာဆိုပါတယ္။ ဒီေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ တိုင္းျပဳ ျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ ဆိုတာကလဲ ေရွးတုန္းက ကြ်န္ေတာ္တို႔ တိုင္းျပည္မွာ ရွိတဲ့ လူေတြဟာ အနည္းက်ဥ္း ၾကးဘူးေပမယ့္ ဒီတခါမွဘဲ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ ဆိုုိုတာ ကို တိုင္းျပည္က လူေတြက ေရြးေကာင္ တင္ေျမွာက္ရျပီးတဲ့ေနာက္ အဲဒီ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ဆိုတာကိုလဲဘဲ အေကာင္အထည္ သေဘာမ်ိဳးနဲ႔ ျပင္ရတဲ့ အေျခအေနမ်ိဳး ဒီတခါမွလဲ ေရာက္လာၾကတယ္။ အမွန္စင္စစ္မွာ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ ဆိုျပီးေတာ့ တတိုင္းတျပည္လံုးမယ္ တိုင္းျပဳ ျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲေတြ လုပ္ခဲ့ေပမယ့္ ကြ်န္ေတာ္ထင္တာ ေျပာရမယ္ ဆိုယင္ေတာ့ တိုင္းျပည္မွာ ရွိတဲ့ လူအမ်ားဟာ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ဆိုတာကို ေရွးတုန္းက လုပ္ေနက် ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္ လိုဘဲ လို႔ ထင္ေနၾကတဲ့ လူေတြ အေျမာက္အမ်ား ရွိၾကဦးမွာဘဲ။

အဲဒီလိုဘဲ အခုေတာ့ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ရဲ့ အေၾကာင္းကို အစီရင္ခံရမယ္ဆိုယင္ ပဌမေရွးဦးစြာ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ဟာ ဘာေတြ ဆိုတာက ေနျပီးေတာ့ ေသေသ ခ်ာခ်ာ က်က်နန ကြ်န္ေတာ္ ရွင္းလင္းေျပာျပလိုပါတယ္။ ယခု ကြ်န္ေတာ္တို႔ တိုင္းျပဳ ျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ဟာ ဘယ္ေန႔က စျပီးေတာ့ ထင္ထင္ ရွားရွား ေပၚလာသလဲ လို႔ဆိုယင္ အမတ္ေတြ စံုစံုညီညီ ဒီ္ရန္ကုန္ျမိဳ႕မွာ စုေ၀းၾကျပီးေနာက္ ဇြန္လ ၁၀ ရက္ေန႔မွာ စတင္က်င္းပတဲ့ ေန႔ကစျပီးေတာ့မွသာလွ်င္ တိုင္ျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ ဆိုတာ ျဖစ္လာ ပါတယ္။ အဲဒီ အရင္တုန္းက ေရြးေကာက္ပြဲ ေပးပင္ေပးျငားေပမဲ့ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္လို အဖြဲ႔ကို မဖြဲ႔စည္းႏိုင္ေသးပါဘူး။ သို႔ေသာ္လည္းဘဲ ဒီတိုင္းျပဳ ျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ဟာ ကြ်တ္ေတာ္တို႔ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရး ရာဇ၀င္မွာေတာ့ အင္မတန္ ထူးဆန္းတဲ့ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္တမ်ိဳး ျဖစ္ေနပါတယ္။ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ေတြဟာ အျခား ႏိုင္ငံေတြမွာလဲဘဲ အသီးသီး ေပၚေပါက္ခဲ့ဘူးတယ္။ အဲဒီ ေပၚေပါက္ခဲ့တဲ့ တိုင္းျပည္ ေတြရဲ့ အေျခအေန အရ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေပၚေပါက္ခဲ့တဲ့ သက္ေသ သာဓကေတြ ရွိပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ကာ သေဘာတရားသက္သက္နဲ႔ ၾကည့္ျပီး ေျပာရမယ္ဆိုယင္ တိုင္းျပဳ ျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ဆိုတာဟာ ဘာျဖစ္လို႔ ေပၚေပါက္လာရသလဲ။ ဆိုယင္ တိုင္းျပည္အသစ္တည္လို႔ တိုင္းသစ္ ျပည္သစ္ ႏို္င္ငံသစ္ တည္ေထာင္ဖို႔ အတြက္ ေပၚ ေပါက္လာရျခင္း ျဖစ္တယ္လို႔ အဲဒီလို သေဘာတရားမွာ ရွိတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဗမာ့ စာေပနယ္မွာ ၾကည့္မယ္ဆိုယင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ကမၻာအစဆိုျပီး ဖြဲ႔တဲ့ အခါတုန္းက မဟာ သမၼတမင္း ေျမွာက္ၾကတယ္ဆိုျပီး လူေတြ စုရံုးျပီး ေျမွာက္ၾကတဲ့ အစည္းအေ၀းမ်ိဳးက ကမၻာၾကီးမွာ ပဌမဆံုး တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္လို႔ဘဲ ဆိုရမွာဘဲ။

အဲဒီေတာ့ အဲဒီႏိုင္ငံသစ္ တည္ေထာင္စရာရွိတဲ့ အခါမွာ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ ဆိုတာ ေပၚလာစျမဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံအသစ္ ဆိုတဲ့ သေဘာကိုလဲ ကိုယ့္တိုင္းျပည္ကို အျခားႏိုင္ငံ က ေနျပီးေတာ့ အုပ္စိုး လႊမ္းမိုးထားလို႔ အဲဒီ လႊမ္းမိုး အုပ္စိုးျခင္းကို တြန္းလွန္ ပယ္ဖ်က္ျပီးတဲ့ေနာက္ မိမိတို႔ တိုင္းျပည္ မိမိတို႔ အစိုးရ ကိုယ့္မင္းကိုယ့္ခ်င္း တည္ေထာင္ဖို႔ အတြက္ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ လုပ္တာက တမ်ိဳး၊အဲဒီလို တိုင္းသစ္ ျပည္သစ္ ႏိုင္ငံသစ္ အတြက္ တမ်ိဳးက ကြ်န္ေတာ္တို႔ အားလံုး သတင္းစာေတြမွာလဲဘဲ ခဏခဏ ဖတ္ေနရမွာဘဲ။ ဆိုဗီယက္ ယူနီယံေခၚတဲ့ ႏိုင္ငံၾကီးဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ အႏွစ္ ၃၀ ေလာက္က ေတာ္လွန္ေရး အၾက္ီးအက်ယ္ ျဖစ္ခဲ့တယ္။ ဒီလို ေတာ္လွန္ေရး အၾက္ီးအက်ယ္ ျဖစ္ျပီးတဲ့ေနာက္ သူလဲ ႏိုင္ငံသစ္ ျဖစ္လာတယ္လို႔ ေျပာရမွာဘဲ။ ဘယ္လို ႏို္င္ငံသစ္ ျဖစ္လာသလဲဆိုယင္ ေခတ္ေဟာင္း ေခတ္ေဆြးေတြကို မွီခိုေနတဲ့ ဇာဘုရင္စံနစ္နဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ တိုင္းျပည္ ေဟာင္း ၊စံနစ္ေဟာင္းၾကီးကို ေတာ္လွန္ တြန္းလွန္ပစ္ျပီးတဲ့ ေနာက္ အသစ္က်ပ္ခြ်တ္ ျပန္ျပီးေတာ့ကာ တိုင္းျပည္ကို စံနစ္တမ်ိဳးႏွင့္ တည္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ အဲဒီ ႏိုင္ငံ အသစ္က တမ်ိဳး ျဖစ္ေနတယ္။ ဒီႏိုင္ငံသစ္ကေတာ့ အျခားလူမ်ိဳးျခား ေအာက္မွာ ေရာက္ျပီးေတာ့မွ ျဖစ္လာတဲ့ ႏိုင္ငံသစ္မ်ိဳး မဟုတ္ဘဲနဲ႔ ကိုယ့္လူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္း ျဖစ္တဲ့ လူတန္းစား အခ်င္းခ်င္းရဲ့ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ အုပ္စိုးမႈမွ လြတ္ေျမာက္လာျပီးတဲ့ေနာက္ ႏို္င္ငံသစ္ ထူေထာင္တဲ့ နည္းျဖစ္တယ္။ အဲဒီေတာ့ ႏိုင္ငံသစ္ဆိုတာဟာ အၾကမ္းအားျဖင့္ ဆိုလို႔ ရွိယင္ အဓိပၸါယ္ ႏွစ္မ်ိဳး ရွိတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဗမာျပည္လို လက္ေအာက္ခံ ႏို္င္ငံေတြ အဖို႔မွာေတာ့ ႏိုင္ငံသစ္ ဆိုတဲ့ အဓိပၸါယ္ဟာ လူမ်ိဳးျခားရဲ့ လက္ေအာက္က လြတ္ေျမာက္ ျပီးေတာ့ ကိုယ့္ဘာသာ ၊ကိုယ့္ထီး ကိုယ့္နန္း၊ ကိုယ့္အစိုးရ နဲ႔ ကိုယ့္မင္း ကိုယ့္ခ်င္းနဲ႔ ထည္ေထာင္ လာတဲ့ ႏိုင္ငံသစ္ လို႔ဆိုရတယ္။ သို႔ေသာ္လဲ လြတ္လပ္တဲ့ ႏိုင္ငံေတြ ျဖစ္တဲ့ ကိုယ့္လူမ်ိဳး အခ်င္းခ်င္း အုပ္စိုးတဲ့ အဲဒီလို တိုင္ျပည္ေတြမွာေတာ့ကာ ခ်ည့္ခ်ည့္နဲ႔နဲ႔ အစိုးရ စံနစ္ အေဆာက္အအံု တခုလံုးကို ေျပာင္လဲဖ်က္ဆီးပစ္ျပီးတဲ့ေနာက္ အသစ္က်ပ္ခြ်တ္ ျပန္ျပီးေတာ့ စံနစ္တမ်ိဳး တို္င္းျပည္ဆိုတဲ့ ႏိုင္ငံသစ္၊တိုင္းျပည္သစ္ တခုကို ထူေထာင္ဖို႔က တမ်ိဳး အ ဲဒီလို ႏွစ္မ်ိဳး ရွိပါတယ္။

အဲဒီလို ႏွစ္မ်ိဳးရွိတဲ့ အခါမယ္ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုး ေပၚေပါက္လာတဲ့ အခ်ိန္အခါမ်ိဳးမွာ တိုင္းျပဳ ျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ဟာ ထံုးစံအားျဖင့္ ေပၚလာစျမဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီတိုင္းျပဳ ျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ဟာ ဘာျဖစ္လို႔ ေပၚလာစျမဲ ျဖစ္သလဲ ဆိုယင္ အဲဒီ တိုင္းျပည္ အသစ္၊ ႏိုင္ငံ အသစ္ ျဖစ္ေနေတာ့ ျပန္ျပီးေတာ့ကာ ဥပေဒေတြ ၊စံနစ္ေတြ အကုန္ အသစ္ျပန္ျပီး ေရးဆြဲ ရမယ္ ျဖစ္ေတာ့ အေျခခံက စျပီးေတာ့ ျပန္ျပီးေတာ့၊ ဥပမာအားျဖင့္ ရွိေနတဲ့ အိမ္ေဟာင္း ကို တည္ရံု အလုပ္မဟုတ္ဘဲနဲ႔ တခုလံုး ဖ်က္ဆီးျပီးတဲ့ေနာက္ အဲဒီ ပ်က္သြားတဲ့ ေနရာမွာ ထပ္ျပီး အိမ္သစ္ေဆာက္တာနဲ႔ တူပါတယ္။ အဲဒီလို အိမ္သစ္ေဆာက္တဲ့ အခါမွာလဲ ဒီႏိုင္ငံသစ္ကို ဘယ္လိုစံနစ္၊ဘယ္လို စီမံကိန္း မ်ိဳးနဲ႔ တည္ေဆာက္မယ္ဆိုျပီးေတာ့ကာ အင္ဂ်င္နီယာတို႔၊ ဗိသုကာ အတက္ဆရာတို႔က ပဌမေရွးဦးစြာ အိမ္ပံုစံေတြ ေရးဆြဲျပီး ေတာ့ကာ ဒီအိမ္ပံုစံအရ ေငြေပါင္း ဘယ္ေလာက္ကုန္မယ္။ ဘာျဖစ္မယ္ စသည္အားျဖင့္ ဒါေတြကို တြက္ခ်က္ျပီးတဲ့ေနာက္ ေသေသခ်ာခ်ာ ေန႔ေကာင္းရက္သား ေရြးျပီးေတာ့မွ အဲဒီလို အိမ္သစ္ ေဆာက္တာမ်ိဳးဘဲ။ ယခုလဲဘဲ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံသစ္ကို အဲဒီလို တည္ေဆာက္ဖို႔အတြက္ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ကေနျပီးေတာ့ကာ ဒါေတြကို စီစဥ္ ေရးဆြဲရပါလိ္မ့္မယ္။ စီမံကိန္းခ်ရ ပါလိမ့္မယ္။

ဘယ္လို တိုင္းျပည္ရဲ့ ႏိုင္ငံသစ္ရဲ့ ပံုစံဟာ ဘယ္လိုရွိသင့္တယ္္ဆိုတာကို တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ကေနျပီးေတာ့ကာ ျဖစ္ေအာင္လုပ္ဖို႔ လိုပါတယ္။ အဲဒီလိုဆိုေတာ့ကာ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ရဲ့ တာ၀န္ဟာ ဘာလဲ ဆိုယင္ ႏို္င္ငံသစ္ ထူေထာင္ဖို႔ တာ၀န္ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ ႏိုင္ငံသစ္ ထူေထာင္ဖို႔ဟာ သာမာန္အားျဖင့္ ေျပာရမယ္ဆိုယင္ ဘယ္တိုင္းျပဳ ျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္မဆို အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာနဲ႔ ျပည့္စံုတဲ့ တိုင္းျပဳ ျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္မ်ိဳးသာ ျဖစ္ရမယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ ဆိုလို႔ရွိယင္ ႏိုင္ငံသစ္ တည္ေထာင္ရေအာင္ ဆိုလို႔ရွိယင္ အဲဒီႏို္င္ငံသစ္ကို တည္ေထာင္ဖို႔ အတြက္ ေပၚေပါက္လာတဲ့ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ဟာလဲ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာရွိဖို႔ လိုပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီလို အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာနဲ႔ မျပည့္စံုလွ်င္လဲ ကိုယ္လိုခ်င္တဲ့ ႏို္င္ငံသစ္ကို တည္ႏိုင္တဲ့ အေျခအေန ရွိမွာ မဟုတ္ပါဘူး။

ဒီေတာ့ကာ ယခု ေျပာတဲ့ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ဟာ ကမၻာႏိုင္ငံေရး ရာဇ၀င္မွာ အေတာ္ေလး ထူးဆန္းတဲ့ တိုင္းျပဳ ျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ျဖစ္တယ္လို႔ ဘာျဖစ္လို႔ ေျပာခဲ့သလဲ ဆိုလို႔ရွိယင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ ေပၚေပါက္လာတဲ့ အေျခအေနနဲ႔ အျခားတိုင္းျပည္ေတြမွာ ေပၚေပါက္လာတဲ့ တိုင္းျပဳ ျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ အေျခအေနနဲ႔ ကြာျခားေနတဲ့အခ်က္ေတြရွိပါတယ္။ အဲဒီလို ကြာျခားမႈေတြေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ဟာလဲ ထူးထူးျခားျခား ျဖစ္တဲ့ အေၾကာင္းေတြ ရွိေနပါတယ္။ အျခားတိုင္းျပည္ေတြမွာ ဥပမာ ယခင္ ေခတ္ေတြက ဟိုေရွးတုန္းက ေတာ္လွန္ေရး ျဖစ္ျပီးတဲ့ေနာက္ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ဆိုတာမ်ိဳး ေပၚေပါက္ ခဲ့ဖူးပါတယ္။ အဲဒီလို ေပၚလာတဲ့ အခါမွာလဲ ဒီတိုင္းျပဳ ျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ဟာ အာဏာရျပီးသား လႊတ္ေတာ္ျဖစ္ေနတယ္။ ယခုအခါ ဒီစစ္ၾကီး ျဖစ္ျပီးတဲ့ေနာက္ ျပီးခဲ့တဲ့ စစ္ၾကီး အေတာအတြင္းမွာ ျပင္သစ္ ျပည္တို႔ ယူဂိုဆေလး ဗီယားတို႔ဟာ ဂ်ာမန္ေတြရဲ လက္ေအာက္ကို ေရာက္ခဲ့တယ္။ အဲဒီလို ဂ်ာမန္ေတြရဲ့ လက္ေအာက္ကို ေရာက္ျပီးတဲ့ ေနာက္ ျပန္ျပီးေတာ့ ဂ်ာမန္ေတြကုိ တြန္းလွန္ ေမာင္းထုတ္ျပီးတဲ့ေနာက္ ကိုယ့္တိုင္းျပည္ မယ္ ျပန္ျပီးေတာ့ ဂ်င္နရယ္ တီတိုး အစရွိသည္အားျဖင့္ ျပန္ေရာက္ လာၾကေတာ့ကာ ျပန္ျပီးေတာ့ တိုင္းသစ္ ျပည္သစ္ ႏိုင္ငံသစ္ကို ေဖာ္ရတယ္။ အဲဒီလို ေဖာ္ဖို႔အတြက္ တိုင္းျပဳ ျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ဆိုတာ တခါ ထပ္ျပီး လုပ္ရေသးတယ္။ အဲဒီလို လုပ္တဲ့ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ဟာ မိမိတိုင္းျပဳ ျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ရဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ကိစၥမွန္သမွ်ကို ခ်က္ခ်င္း ဥပေဒအတည္ ျဖစ္ေစျပီး ေတာ့ တတိုင္းတျပည္လံုးရဲ့ အာဏာစက္တည္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္တယ္။ ခ်က္ခ်င္း လုပ္လိုက္တယ္။ အဲဒီေတာ့ကာ အဲဒါမ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ အေမရိကန္ျပည္မွာ ဆိုလို႔ရွိယင္ လဲ ပဌမရွးဦးစြာ အဂၤလိပ္မ်ား လက္ေအာက္မွာ လူတမ်ိဳး တည္း အျဖစ္ ေနၾကျပီးတဲ့ေနာက္၊ အဂၤလိပ္ျပည္ကရွိတဲ့ အဂၤလိပ္အစိုးရကို အေက်နပ္လို႔ ေတာ္လွန္ျပီးေတာ့ကာ လြတ္လပ္ေရး တိုက္ပြဲေတြ၊ စစ္ပြဲၾကီး ဆင္ႏႊဲျပီးတဲ့ေနာက္ ႏိုင္တဲ့ အခါက်ေတာ့ကာ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ဆုိတာ က်င္းပခဲ့တယ္။ နည္မည္ေတာ့ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေခၚခဲ့တယ္။ သို႔ေပမဲ့ သေဘာကေတာ့ တိုင္းျပဳ ျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ပါဘဲ။ အဲဒီ တိုင္းျပဳ ျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ က်င္းပတဲ့ အခါတုန္းကလဲဘဲ သူတို႔ဟာ အာဏာရျပီး အေျခအေနမွာ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ကို က်င္းပတယ္။

သို႔ေသာ္လဲဘဲ ကြ်န္ေတာ္တို႔ တို္င္းျပည္ကေတာ့ ယခု တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ က်င္းပ ေနတဲ့ အခ်ိန္အခါမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ တိုင္းျပည္က အာဏာရျပီးတဲ့ အေျခအေန မေရာက္ ေသးပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ တိုင္းျပဳ ျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ အေျခအေနဟာ ဘာနဲ႔ တူသလဲ ဆိုယင္ ေတာင္ပို္င္း အိုင္ယာလန္မွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၇ ႏွစ္ေလာက္တုန္းက ျဖစ္တဲ့ အေျခ အေနမ်ိဳးနဲ႔ တူပါတယ္။ အဲဒီ အိုင္ယာလန္မွာ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးက ဘယ္လို ျဖစ္သလဲဆိုယင္ ပဌမ အဂၤလိပ္ အစိုးရကို ကမၻာစစ္ၾကီး အေတားအတြင္း ဆူပူေတာ္လွန္တာေတြ ျဖစ္ျပီးေတာ့ ေနာက္ဆံုးစစ္ျပီးတဲ့ အခါမွာ ဒီသူပုန္ကိစၥေတြဟာလဲ ရပ္သြားတယ္။ အဲဒီလို ရပ္သြားျပီးတဲ့ ေန္ာက္မွာ တခါ ဒီအဂၤလိပ္ အစိုးရနဲ႔ အိုင္ယာလန္ ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုျပီးေတာ့ကာ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ၾကတယ္။ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ၾကျပီးတဲ့ ေနာက္ သူတို႔ တိုင္းျပဳ ျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ဆိုတာ လုပ္တယ္။လုပ္တဲ့အခါမွာ အိုင္ယာလန္ ဟာ အာဏာ မရေသးပါဘူး။ သို႔ေသာ္လဲ ဘဲ ယခု ကြ်န္ေတာ္တို႔ ရတဲ့ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ဟာ အဲဒီ အိုင္ယာလန္ လႊတ္ေတာ္ လုပ္တဲ့ အေျခအေနတုန္းကထက္ သာတဲ့ အေျခအေနေတြလဲ ရွိတယ္ ဘယ္လိုသာေနတဲ့ အေျခအေနေတြ ရွိသလဲ ဆိုယင္ ဟိုးတုန္းက အိုင္ယာလန္ျပည္မွာ တိုင္းျပဳ ျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္လုပ္ရတဲ့ အခ်ိန္အခါ တုန္းက ဆိုယင္ အဲဒီ ပဌမ ကမၻာစစ္ၾကီး ျပီးတဲပ အခါမွာ ျဗိတိသွ် နယ္ခ်ဲ႕သမားဟာ အင္အား ဘာမွေလ်ာ့ပါးသြားတာ မရွိပါဘူး။ ဒီအေတာအတြင္း တုန္းက ျဗိတိသွ် နယ္ခ်ဲ႕ သမားေတြဟာ အမွန္စင္စစ္ စစ္ႏိုင္ျပီး အေတာ္ဘဲ ေတာင့္ေတာင့္ တင္းတင္း ႏိုင္ငံၾကီး တႏိုင္ငံ ျဖစ္တယ္။

ယခု ဒီကမၻာစစ္ၾကီး ျပီးတဲ့ေနာက္ ျဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕စံနစ္ရဲ့ အေျခအေနကေတာ့ အင္မတန္ မွဘဲ အားနည္းသြားတဲ့ အေျခအေန ေရာက္တယ္။ ဘယ္ေလာက္ထိေတာင္ အားနည္း သြားသလဲ ဆိုယင္ဘိလပ္ကို ေရာက္တဲ့လူေတြ ဆိုယင္ ပိုျပီးသိမယ္။ ဟိုမွာ ၾကာၾကာ ေနလို႔ရွိယင္ ေတြရမယ္။ အဲဒီလို ျဗိတိသွ် နယ္ခ်ဲ႕စံနစ္ဟာ အင္မတန္ အင္အားနည္း လာတဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးမွာ ဒီတိုင္းျပဳ ျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ ေပၚေပါက္လာရတဲ့ အခါျဖစ္တဲ့ အတြက္ ဟိုအိုင္ယာလန္ ျပည္တုန္းက တိုင္းျပဳ ျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္မ်ိဳးကေတာ့ အမွန္ စင္စစ္ ဒိုမီနီယံ အဆင့္အတန္း ျဖစ္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ိဳးကိုသာ ေရးဆြဲဖို႔ဆုိတဲ့ သေဘာမ်ိဳး ေလာက္သာ ျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လဲဘဲ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အခု ရထားတဲ့ တိုင္းျပဳ ျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ကေတာ့ကာ ကိုယ္ၾကိဳက္ရာ ဆံုးျဖတ္ျပီးေတာ့ လုပ္ႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့ ဟာကို အဂၤလိပ္ အစိုးရက သေဘာတူျပီးသား ျဖစ္တဲ့အတို္င္း ဒီေနရာမွာေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ တိုင္းျပဲျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္က အိုင္ယာလန္ျပည္က ဟိုးအခါတုန္းက ရတဲ့ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ထက္ တပန္းသာေနတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ကာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ တိုင္းျပဳ ျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ဟာ ဒီလို အေျခအေနမ်ိဳးမွာ ေပၚလာျပီး အဲဒီလို ထူးျခားတဲ့ အခ်က္ေတြ ရွိပါတယ္။ တခါ အိႏိၵယျပည္မွာ ရွိတဲ့ တိုင္းျပဳ ျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္နဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဗမာျပည္မွာ ရွိတဲ့ တိုင္းျပဳ ျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ကို ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ဖို႔ လိုပါေသးတယ္။ အိႏိၵယျပည္မွာ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ တိုင္းျပဳ ျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္နဲ႔ ကြ်န္ေတာ္ တို႔ ဗမာျပည္မွာ ေပၚလာတဲ့ တိုင္းျပဳ ျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အဆင္တူတဲ့ အခ်က္ေတြ ရွိတယ္။ မတူတဲ့ အခ်က္ေတြလဲရွိတယ္။ တူတဲ့ ခ်က္ေတြဆိုတာကေတာ့၊ အခုတင္က အိုင္ယာလန္ျပည္မွာ ျဖစ္တာမ်ိဳးနဲ႔ သိပ္ျပီးေတာ့ မျခားပါဘူး။ အဲဒီသေဘာမ်ိဳးအတိုင္း ဘဲ။ တိုင္းျပည္က အာဏာမရခင္ ေရွးဦးစြာ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ ေပၚေပါက္လာရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လဲဘဲ အိႏိၵျပည္မွာရွိတဲ့ တိုင္းျပဳ ျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ကို လုပ္တဲ့ အခါတုန္းက ဘယ္ကေနျပီး လုပ္လိုက္သလဲဆိုယင္ ျပည္နာ္အမွာရွိတဲ့ ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္ေတြကေနျပီး ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္လို္က္ပါတယ္။ အဲဒီလို ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္လိုက္တဲ့အခါမွာလဲ ကြ်န္ေတာ္တို႔ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ သလို ေသေသ ခ်ာခ်ာၾကီး၊ဥပမာ ႏိုင္ငံျခားသားေတြ မပါရဘူး။ ဘာ၊ညာ စသည္ျဖင့္ အဲဒီလုိ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ နားလည္မႈနဲ႔ ေနျပီး၊ ဥေရာပတိုက္သားေတြက မင္းတို႔ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ ေရြးတာထဲမွာ မပါပါဘူးဆိုတဲ့ ဖယ္ေနတဲ့ သေဘာမ်ိဳးသာ ျဖစ္တယ္။ ဒါေတာင္မွ ျပည္နယ္တနယ္မွာ သူတို႔ ဖယ္မေနၾကပါဘူး။မဲေပးတဲ့ ေနရာမွာ ၀င္ပါၾကတယ္။ သို႔ေသာ္လဲ အကုန္ျခံဳၾကည့္လိုက္မယ္ ဆိုယင္ျဖင့္ သူတို႔ဟာ သူတို႔ တိုင္းျပဳ ျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ကို လြတ္လြတ္ လပ္လပ္ လုပ္ႏိုင္တဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးေတာ့ ေရာက္သင့္သေလာက္ ေရာက္ပါတယ္. ေရာက္ျပီးတဲ့ေနာက္ အဲဒီ တိုင္းျပဳ ျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္မွာ “မြတ္စလိ(ခ္) ေခၚတဲ့ မူဆလင္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ၾကီးက ကိုယ္စားျပဳေတြ အေျမာက္အျမားလဲ ပါလာပါတယ္။ အဲဒီလို တိုင္းျပဳ ျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္မွာ ကိုယ္စားလွယ္ အေျမာက္အျမား ပါလာတဲ့ အခါမွာ မူဆလင္လိ(ခ္) က ကိုယ္စားလွယ္ အေျမာက္အျမားနဲ႔ ကြန္ဂရက္ ကိုယ္စားလွယ္ အေျမာက္အျမား အားလံုး စုေပါင္းျပီး ဖြဲ႔စည္းျပီးေတာ့ လုပ္ၾကမယ္ဆိုယင္ေတာ့ အင္မတန္ အင္အားေကာင္းတဲ့ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ၾကီး ျဖစ္သြားမွာဘဲ။ သို႔ေသာ္လဲဘဲ မူဆလင္ အစညး္အရံုးၾကိးကေနျပီး ဟိုဒင္း မေက်နပ္ႏိုင္ဘူး၊ ဘာလုပ္ေပးရမယ္။ ညာလုပ္ေပးရမယ္ စသျဖင့္ စည္းကမ္းခ်က္ေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ေတာင္းဆိုျပၤီး အဲဒါမ်ိဳးေတြ လုပ္ပါတယ္။

ေနာက္ ကြန္ဂရက္အဖြဲ႔ဖက္က ေခါင္းေဆာင္ေတြကလဲ ဒီတခါတုန္းက မူဆလင္ အစည္း အရံုးၾကီးကို အင္မတန္ဘဲ မေထမဲ့ျမင္ လုပ္တာ ရွိပါတယ္။ အဲဒီလို ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ တဦးႏွင့္ တဦး အေစးမကပ္ဘဲ ျဖစ္ေတာ့ မူဆလင္ အစည္းအရံုးၾကီးက တိုင္းျပဳ ျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ အမတ္ေတြဟာ ေတ္ာေတာ္မ်ားတယ္။ အဲဒီလူေတြဟာ တိုင္းျပဳ ျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ဒို႔မပါဘူးဆိုျပီးေတာ့ ဖယ္ေနၾကတယ္။ ေရွာင္ေနၾကတယ္။ အဲဒီလို ေရွာင္ေနတဲ့အတြက္ ကြန္ဂရက္ အဖြဲ႔၀င္ေတြ ျဖစ္တဲ့ အမတ္မ်ားေလာက္သာ အဲဒီ တိုင္းျပဳ ျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ ထဲမွာ ရွိျပီး တိုင္းျပဳ ျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ဟာ ေတာ္ေတာ္ကေလး ပ်က္ျပယ္ျပယ္ ျဖစ္သြားပါတယ္။ အဲဒီလို ျဖစ္သြားျပီးတဲ့ေနာက္ ယခု ေနာက္ဆံုးက်ေတာ့ (မူဆလင္) အစည္းအရံုးႏွင့္ ကြန္ဂရက္ အဖြဲ႔ႏွစ္ဖြဲ႔ဟာ ေစ့စပ္လို႔ အရႏိုင္တဲ့ အေျခအေနမ်ိဳး ေရာက္သြားေတာ့ အဂၤလိပ္ အစိုးရကေနျပီး ၾကားျဖန္ေပးတဲ့အတြက္ ယခု ေနာက္ဆံုး အေျခ အေနကေတာ့ ခ်က္ခ်င္း လက္ငင္း ယခု ဩဂုတ္လမွာ ကြန္ဂရက္ပိုင္တဲ့ ျပည္နယ္ ေတြကိုလဲ ဒိုမီနီယံ တခု သတ္သတ္ လုပ္ေပးမည္။ ေနာက္ျပီးေတာ့ မူဆလင္ေတြ ပိုင္တဲ့ ျပည္နယ္ေတြကို ပါကစၥတန္ေခၚျပီးေတာ့ ဒိုမီနီယံတခု သတ္သတ္ လုပ္ေပးမယ္ဆိုျပီး အဲဒီလို ေနာက္ဆံုးက်ေတာ့ ႏွစ္ဖက္ သေဘာတူၾကတဲ့ အေျခအေနမ်ိဳး ေရာက္တယ္။ ေရာက္ျပီးတဲ့ေနာက္ အဲဒီ ပါကစၥတန္ ဆိုတဲ့ ဒိုမီနီယံမွာလဲ တိုင္းျပဳ ျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ တခု သတ္သတ္ေပၚမယ္။ ေတာက္ျပီးေတာ့ အိႏိၵယလို႔ ေခၚမည့္ (ဟိႏၵဴစတန္မေခၚဘူး) ကြန္ဂရက္ပိုင္တဲ့ ျပည္နယ္ေတြကိုေတာ့ အိႏိၵယလို႔ ေလၚျပီး တိုင္းျပဳ ျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ ကလဲ တခု သတ္သတ္ ရွိရဦးမွာဘဲ။ အဲဒီလို ႏွစ္ခုရွိျပီးေတာ့ မဟာရာဂ်ာေတြ ပိုင္တဲ့ ျပည္နယ္ေတြလဲ အိႏိၵယျပည္မွာ အေျမာက္အျမား ရိွပါေသးတယ္။

အဲဒီ မဟာရာဂ်ာေတြပိုင္တဲ့ နယ္ေတြဟာ ဘယ္ေလာက္ၾကီးသလဲ ဆိုယင္ မဟာရာဂ်ာ တေယာက္ပိုင္တဲ့ နယ္တခ်ိဳ႕တေလဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဗမာျပည္ နီးပါးေလာက္ၾကီးတဲ့ နယ္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ မဟာရာဂ်ာေတြ ပိုင္တဲ့ နယ္ေတြထဲမွာ ဆိုယင္ ဗမာျပည္ေလာက္ ၾကီးတဲ့ နယ္ေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေလာက္ရွိတယ္။ အဲဒီေတာ့ကာ အဲဒီ မဟာရာဂ်ာ ေတြပိုင္တဲ့ နယ္ေတြလဲဘဲ တဖက္ဖက္ပါဖို႔ ေကာင္းတယ္လို႔ အဂၤလိပ္ အစိုးရက ဆိုေပမဲ့ ဒီလူေတြက ဒို႔မပါဘူး။ ဒို႔ဖာသာဒို႔ သီးသန္႔ေနမယ္ဆိုယင္ ေနႏိုင္တဲ့ အေျခအေနမ်ိဳး ရွိတယ္။ အဲဒီောလာက္ အိႏိၵယရဲ့ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနကေတာ့ အင္မတန္ကိုဘဲ ေရွ႕ကို ရႈပ္ေထြးဦးမယ္ဆိုတာ ကြ်န္ေတာ္တို႔က ျမင္ေနပါတယ္။

ဒီေတာ့ကာ အဂၤလိပ္အစိုးရက ဒိုမီနီယံ ေပးထားတာက ဘာ္လိုေပးလိုက္သလဲဆိုေတာ့ မင္းတို႔ ဒိုမီနီယံ ယခုယူထားပါ။ ေနာက္ျပီးေတာ့ကာ မင္းတို႔ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ အသီးသီးကေနျပီး လံုး၀ လြတ္လပ္ေရး လိုခ်င္တယ္ဆိုယင္မင္းတို႔ ဆံုးျဖတ္ယူ။ သေဘာရွိအတို္င္းဘဲ။ သို႔ေသာ္လဲ အခုခ်က္ခ်င္း လက္ငင္းအားျဖင့္ ဒိုမီနီယံဘဲယူထား။ ယူထားျပီးေနာက္ မင္းတို႔ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ကေနျပီးေတာ့ကာ လြတ္လပ္ေရးကို ဒို႔ အဂၤလိပ္(Commonwealth) ကေနျပီးေတာ့ ထြက္သြားခ်င္တယ္ဆိုယင္ မင္းတို႔ ထြက္သြားႏိုင္တယ္ ဆိုျပီးေတာ့ ေျပာထားတယ္. ေျပာထားေပမဲ့ တကယ္ လက္ေတြ႔ မွာေတာ့ အင္မတန္ဘဲ သူတို႔မွာ အဂၤလိပ္ (Commonwealth) က ေနျပီးေတာ့ ထြက္ဖို႔ ခဲယဥ္းတဲ့ အေျခအေနမ်ိဳး ျဖစ္ေနတယ္။ ဘာျပဳလို႔လဲ ဆိုလို႔ရွိယင္ အဂၤလိပ္ အစိုးရက မေပးမွာမို႔လို႔ မဟုတ္ဘူး။ အခ်င္းခ်င္း ဂြက်ေနလို႔ အခက္အခဲ အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိေနလို႔ အဂၤလိပ္ (Commonwealth) က မထြက္ႏို္င္တဲ့ အေျခအေနမ်ိဳး ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ေနာက္ဆုံး တေန႔မွာ အဂၤလိပ္ (Commonwealth) က ထြက္လာႏိုင္တဲ့ အေျခအေနမ်ိဳး ေရာက္လာသည့္တိုင္ေအာင္ ခ်က္ခ်င္း မေရာက္ႏိုင္ေသးဘူး။ ေတာ္ေတာ္ကေလးၾကာမွ အဂၤလိပ္ (Commonwealth) က ထြက္လာတဲ့ အေျခအေနမ်ိဳး ေရာက္လာတယ္။ အဲဒီ အေျခအေနက ဘာျပဳလို႔ဆိုယင္ အခု ပါကစၥတန္ႏွင့္ အိႏိၵယျပည္ဆိုျပီးေတာ့ ႏွစ္ခုခြဲ ျပီးေတာ့ ခြဲထြက္လိုက္မယ္ဆိုိလို႔ရွိယင္ နယ္ေတြကိုလဲ ခြဲရဦးမယ္။

ဥပမာ ဘဂၤလားျပည္ဆိုလို႔ရွိယင္ မူဆလင္ေတြမ်ားတဲ့ အပိုင္းရွိတယ္။ ဟိႏၵဴေတြမ်ားတဲ့ အပိုင္းရွိတယ္။ အဲဒီေတာ့ကာ အဲဒီအပို္င္းေတြလဲ ခြဲရအံုးမယ္။ အာသံျပည္မွာ အခ်ိဳ႕နယ္ ေတြမွာ လူေတြရဲ့ဆႏၵကို ေမးရဦးမယ္။မင္းတို႔ဟာ ပါကစၥတန္ဖက္ ၀င္ခ်င္သလား၊ အိႏိၵယ ဖက္ ေနခ်င္သလား စသျဖင့္ ဒါေတြေမးရမယ္။ ေနာက္ျပီးေတာ့ တခါ ပန္ဂ်ပ္ျပည္ မွာလဲ အဲဒါေတြလုပ္ရ ဦးမယ္။ (North-West Frontier Province)ဟာ မူဆလင္ေတြေနတဲ့ နယ္ျဖစ္ေပမယ့္ ကြန္ဂရက္ကို ေထာက္ခံတဲ့ လူေတြက အစိုးရ ျဖစ္ေန တဲ့နယ္ျဖစ္တယ္။ အဲဒီနယ္ကို အခုျပန္ျပီးေတာ့ကာ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ျပီးေတာ့ကာ မင္းတို႕ဟာ ပါကစၥတန္ ဖက္ပါခင္သလား၊ အိႏိၵယဖက္ပါခ်င္သလားဆိုတယ ေမးရဦးမယ္။ အဲဒီေတာ့ အဲဒါမ်ိဳးေတြ လုပ္တဲ့အခါမွာလဲ ေအးေအးလူလူနဲ႔ ျဖစ္သလား၊ မျဖစ္ဘူးလား ဆိုတာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေစာင့္ၾကည့္ဖို႔ လိုလိမ့္မယ္။ ေတာ္ေတာ့္ကို ရႈပ္ရႈပ္ ေပြေပြ ျဖစ္ႏိုင္စရာ အေၾကာင္းေတြ ရွိတယ္။ သူတို႔ဆီမွာ အခုေနအခါမွာဆိုယင္ လူမ်ိဳးေရး အဓိကရုဏ္းေတြ ျဖစ္ေနတာ ေတြရွိတယ္။ သို႔ေပမဲ့ ဒီတခါက်ေတာ့ကာ ဒီတခါမွာ ကြန္ဂရက္ႏွင့္ မူဆလင္လိ(ခ္) တို႔ သေဘာမတူဘူးဆိုယင္ လူမ်ိဳးေရး အျဖစ္မ်ိဳး မဟုတ္ဘဲနဲ႔ တကယ့္ျပည္တြင္း စစ္သေဘာ ကိုေရာက္ခ်င္ေရာက္သြားႏိုင္တယ္။ အဲဒါတမ်ိဳးရွိတယ္။ ေနာက္ျပီးေတာ့တခါ စစ္တပ္ (အိႏိၵယစစ္တပ္) ဖြဲ႔ရမယ္။ အိႏိၵယစစ္တပ္ကို မူဆလင္လူမ်ိဳးေတြျဖစ္တဲ့ လူေတြကို မူဆလင္ဖက္၊ပါကစၥတန္ဖက္ ပါခ်င္တဲ့ လူေတြကို ပါကစၥတန္ဖက္ကို ခြဲရမယ္။ အိႏိၵယ အစိုးရဖက္မွာ ေနခ်င္တဲ့ လူေတြက္ို အိႏိၵယ အစိုးရဖက္ ခြဲရမယ္။ အဲဒီလို ဟာမ်ိဳးေတြက လုပ္ရမွာ အေျမာက္အျမားရွိတယ္။ အဲဒီလို လုပ္ရမည့္ အလုပ္ေတြက အမ်ားၾကီး ရွိေနေတာ့ အဲဒီလိုလုပ္ေနတဲ့ အခ်ိန္အခါ အေတာအတြင္းမွာ ဆိုယင္ အိႏိၵယျပည္ဟာ ပါကစၥတန္ေရာ၊ အိႏိၵယေရာ ႏွစ္ခုစလံုး ဒိုမီနီယံ အျဖစ္နဲ႔ ေနရမွာဘဲ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ ဆိုယင္ အဂၤလိပ္ ကြန္မြန္၀ဲ(လ္) (Commonwealth) ကေနျပီး တိုးထြက္ႏိုင္တဲ့ အေျခအေနကို ျဖစ္ကိုမျဖစ္ႏိုင္ေသးဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုယင္ ကိုယ့္မွာ စစ္တပ္က က်က် နန မရွိေသးဘူး။ နယ္က်က်နန သတ္မွတ္လို႔ မျပီးေသးဘူး။ စကားမ်ားေနတုန္း၊ တေယာက္နဲ႔ တေယာက္ အဲဒါမ်ိဳးေတြ ျဖစ္ေနတယ္။

အဲဒီေတာ့ အိႏိၵယျပည္မွာ အဲဒီလို အေျခအေနမ်ိဳးေတြ ျဖစ္ေနတယ္။ ျဖစ္ေပမဲ့ ၊ တခု ထူးျခားသြားတာကေတာ့ ဘာထူးျခားသြားသလဲ ဆိုယင္ ခုတင္က ပါကစၥတန္တို႔၊ အိႏိၵယတို႔မွာ ေပၚေပါက္လာတဲ့ ယခုသီးျခား ေပၚေပါက္ၾကမယ့္ တိုင္းျပဳ ျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ေတြဟာ ယခုေတာ့တခုဘဲ ရိွတယ္။ ဒီတခုကလဲဘဲ မူဆလင္လိ(ခ္) မပါဘူး။ မူဆလင္လိ(ခ္)ကအမတ္ေတြက ပါကစၥတန္ ဒိုမီနီယံဖက္မွာ လုပ္ခ်င္တာက တိုင္းျပဳ ျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ လုပ္မယ္နဲ႔တူတယ္။ ဒီေတာ့ အဲဒီလိုလုပ္ျပီး တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတ္ ေပၚေပါက္တဲ့အခါမွာ အဲဒီ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ခုစလံုးဟာ အခ်ဳပ္အခ်ာ အာဏာပိုင္တဲ့ လႊတ္ေတာ္အျဖစ္ ခ်က္ခ်င္းေရာက္သြားမယ္။ ဘာျဖစ္လို႔ ခ်က္ခ်င္း ေရာက္သြားမလဲဆိုယင္ ဒိုမီနီယံဆိုတဲ့ အဓိပၸါယ္ဟာ ဥပေဒသေဘာအားျဖင့္ ေျပာရမယ္ ဆိုယင္ (Semi-sovereign state) အခ်ဳပ္အခ်ာ အာဏာရွိသင့္သေလာက္ရွိတယ္။ သို႔ေသာ္လဲဘဲ ရုပ္ျပအားျဖင့္ မရွိဘူး။ (Formal sovereignty) မရွိဘူး။ (Formal sovereignty) ဆိုတဲ့ အဓိပၸါယ္က ရုပ္ျပအခ်ဳပ္အခ်ာ အာဏာပိုင္ မရွိဘူး။ ဘယ္လို အခ်ဳပ္အခ်ာ အာဏာမရိွဘူးလဲဆိုယင္ ဒီအဂၤလိပ္ ရွင္ဘုရင္ရဲ့ သစၥာကို ေစာင့္သိ ရိုေသရမယ္ဆိုတဲ့ သေဘာမ်ိဳး ရိွတယ္။ အဲဒီသေဘာမ်ိဳးရွိေနတဲ့အတြက္ ရုပ္ျပ အခ်ဳပ္အခ်ာ အာဏာမွရိွဘူးလို႔ ဆိုရမယ္။ အဲဒါေတာင္မွ ဥပမာ အိုင္ယာလန္မွာလို႔ဆိုယင္ အေတာ္ထူးျခားတဲ့ အေျခအေနေရာက္ေနတယ္။ အိုင္ယာလန္ျပည္ဟာ အဂၤလိပ္ ရွင္ဘုရင္ကို သစၥာေစာင့္ရမယ္ဆိုတဲ့ အပိုဒ္ကို ဖ်က္လိုက္တယ္။ ေနာက္ျပီးေတာ့ ဘယ္ ရွင္ဘုရင္မွ မထားေတာ့ဘူး။ သို႔ေသာ္လဲ ႏိုင္ငံျခား ဆက္သြယ္တဲ့ေနရာမွာ တခါ၊ အဂၤလိပ္ ရွင္ဘုရင္ကို အသံုးခ်တယ္။ အသံုးခ်ရံုဘဲ ခ်တယ္။ သို႔ေသာ္လည္း သူတို႔ သစၥာေတာ့ မဆိုဘူး။ ေနာက္ျပီးေတာ့ သူတို႔တိုင္းျပည္မွာလဲ သမၼတလို သေဘာထားမ်ိဳးရွိတယ္။ နန္းရင္း၀န္လို႔ ေခၚတဲ့ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္အျပင္ သမၼတ ဆိုတဲ့ လူစားမ်ိဳးလဲ အိုင္ယာလန္မွာ ရွိတယ္။ သို႔ေသာ္လဲဘဲ သူတို႔တိုင္းျပည္ကို အိုင္ယာလန္လို႔ေခၚတယ္။ ဘာအဓိပၸါယ္လဲ ဆိုတာ ကြ်န္ေတာ္လဲ မေျပာတက္ဘူး။

အဲဒီမယ္ အိုင္ယာလန္လို႔ ေခၚတဲ့အတြက္ သူတို႔ဖြဲ႔စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံ ဥပေဒကို လိုက္ ၾကည့္တဲ့ အခါက်ေတာ့ သူတို႔ဆိုသြားတာေတြကေတာ့ (It is independent, democratic sovereign state) လံုး၀လြတ္လပ္တဲ့ ဒီမိုကေရစီ စံနစ္အရ အခ်ဳပ္အခ်ာ အာဏာႏွင့္ ျပည့္စံုတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ျဖစ္တယ္လို႔ အဲဒီလိုလဲသာမာန္ ဆိုထားတယ္။ သမၼတ ႏိုင္ငံရယ္လို႔ေတာ့ ေသေသခ်ာခ်ာ တိတိလင္းလင္း ဆိုမထားပါဘူး။ အဲဒီလို သမၼတႏိုင္ငံ လို႔ တိတိ လင္းလင္း ဆိုမထားတဲ့ အတြက္ အိုင္ယာလန္ျပည္မွာ ေတာင္မွ အခ်ိဳ႕သူေတြ ဟာ အျငင္းထြက္ေနၾကတယ္။ ဥပေဒ သေဘာအရ သမၼတႏိုင္ငံ မဟုတ္ဘူး။ ဥပေဒ သေဘာအရဆိုလို႔ရွိယင္ အဂၤလိပ္ ျပည္ေထာင္စု အေတာအတြင္းမွာရွိတယ္။ ဘာ၊ညာ အစရွိသျဖင့္ အျငင္းထြက္ေနၾကတယ္။ ဘယ္လိုဘဲ ျဖစ္ျဖစ္ သူတုိ႔ အေျခအေနကေတာ့ အေတာ္ဘဲ ထူးဆန္းတယ္။ အဲဒီေတာ့ကာ ႏိုင္ငံေရး ဆရာတဦးက ေနျပီးေတာ့ အိုင္ယာလန္ျပည္နဲ႔ ပတ္သက္ျပီးေတာ့ ဘယ္လို ေျပာဘူးသလဲ ဆိုယင္၊ ကြ်န္ေတာ္ မွတ္မိ သေလာက္ ေျပာရမယ္ဆိုယင္ (Eire is in the Commonwealth but not of it.) အဲဒါ (Commonwealth) အတြင္းမွာလို႔ ေျပာခ်င္ေျပာႏိုင္ေပမဲ့ (Commonwealth) ရဲ့ ႏိုင္ငံလဲ မဟုတ္ဘူးတဲ့ ၊ေနာက္ျပီးေတာ့က တခါ ဒီဗလီယာက တခါတုန္းကေျပားဘူးတဲ့ စကားရွိတယ္။ သူက ဘယ့္နယ္ေျပာသလဲ ဆိုယင္ အဂၤလိပ္ အစိုးရက ဒို႔အိုင္ယာလန္ တိုင္းျပည္ဟာ အဂၤလိပ္ (Commonwealth) ထဲမွာ ပါတယ္လို႔ သူတို႔ဖာသာ သူတို႔ထင္လို႔ရွိယင္ ထင္ခ်င္တာ ထင္ေစေပါ့တဲ့၊ ဒို႔လဲဘဲ ဒို႔လုပ္ခ်င္တာ လုပ္ေပါ့တဲ့။ အဲဒီလို ဒီဗလီရာက ေျပာတယ္။ အဲဒီတုန္းက အိုင္ယာလန္ရဲ့ အေျခအေနဟာ အင္မတန္ဘဲ ထူးဆန္းတယ္။ သို႔ေပမဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ သိေနၾကတာက သူကို ဒိုမီနီယံလုိ႔ဘဲ သိေနတယ္။

အိုင္ယာလန္လုိ ထူးျခားတဲ့ ဒိုမီနီယံကို အပထားလို႔ရွိယင္ အျခား ဒိုမိီနီယံေတြကေတာ့ အဂၤလိပ္ ဘုရင္ေတြကိုဘဲ သူတို႔ ဘုရင္ေတြ အျဖစ္နဲ႔ထားတယ္။ ဘာျပဳလို႔လဲ ဆိုယင္ အိႏိၵယျပည္အတြက္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ မေျပာလိုဘူး။ ကေနဒါတို႔၊ဩစေၾတးလ်ားတို႔ ေတာင္အာဖရိကတို႔ဆိုတဲ့ ဒိုမီနီယံေတြကေတာ့ ေသြးတူသားတူ ဥေရာပတိုက္သား ေတြကေနျပီးေတာ့ ဆင္းလာတဲ့ လူတမ်ိဳးထဲလို လူစားေတြျဖစ္ေတာ့ အကုန္လံုး မ်က္ႏွာျဖဴ လူမ်ိဳးေတြခ်ည္းဘဲ။ ဥေရာပတိုက္လူမ်ိဳးေတြခ်ည္းဘဲ။ အဲဒီလိုျဖစ္ေနေတာ့ သူတို႔အဖို႔မွာ အဂၤလိပ္ရွင္ဘုရင္ကို ကိုယ့္ရွင္ဘုရင္လို႔ဆိုျပီး ယူဆဖို႔ မခဲယဥ္းဘူး။ မခဲယဥ္း တဲ့အတိုင္း သူတို႔ကို္ယ္တိုင္က ၾကည္ျဖဴျပီးေတာ့ အဂၤလိပ္ရွင္ဘုရင္ကို က်ဳပ္တို႔ ရွင္ဘုရင္အျဖစ္ ထားပါဆိုျပီးေတာ့ သူတို႔က ၾကည္ျဖဴလို႔ထားၾကတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဒိုမီနီယံဆိုတဲ့ သေဘာကေတာ့ အဂၤလိပ္နဲ႔ တသေဘာတည္း၊အဂၤလိပ္နဲ႔ တအိမ္ေထာင္ တည္း သေဘာမ်ိဳးနဲ႔ ေနၾကတာဘဲ။ သို႔ေသာ္လဲဘဲ ဒီဥပေဒ သေဘာအားျဖင့္ ဆိုယင္ သူ႔တိုင္းျပည္သူ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ေနရာမွာ သူ႔ဖာသာသူ အုပ္ခ်ဳပ္တာ၊ အဲဒီလို အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ အခါမွာ အဲဒီလို တိုင္းျပည္မွာရွိတဲ့၊လႊတ္ေတာ္ဟာလဲဘဲ အာဏာရွိတဲ့ လႊတ္ေတာ္ ျဖစ္တယ္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ တိုင္းျပည္မွာေတာ့ အခု ကြ်န္ေတာ္တို႔ ရထားတဲ့ အစိုးရဆိုတာက လက္ေတြ႕အားျဖင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ လုပ္ေနတဲ့ေနရာမွာေတာ့ လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ လဲဘဲ(Status) ဆိုတဲ့ အဆင့္အတန္းမွာေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔က အာဏာရွိတဲ့ အဆင့္ အတန္း မဟုတ္ဘူး။ ဒီေတာ့ ႏိုင္ငံျခားေတြနဲ႔ ဆက္သြယ္တဲ့ေနရာမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ တိုင္းျပည္ကို တျခားႏိုင္ငံေတြက ေမးတဲ့အခါမွာ မင္းတို႔ႏိုင္ငံဟာ သမၼတႏိုင္ငံလား၊ လြတ္လပ္တဲ့ႏို္င္ငံလား၊ဒါမွမဟုတ္ ဒိုမီနီယံ ႏိုင္ငံလားဆိုယင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔က ဘယ္လို ေျဖရမလဲဆိုယင္ က်ုဳပ္တို႔ေတာ့ မသိဘူး။ လုပ္ေတာ့ လုပ္ႏိုင္တယ္။ က်ဳပ္တို႔ တိုင္းျပည္ကို ေတာ္ေတာ္ကေလး အုပ္ခ်ဳပ္လို႔ရတာဘဲ၊ရေပမဲ့ ဘယ္လို ေခၚရမယ္လို႔ေတာ့ က်ဳပ္တို႔လဲ မသိေသးဘူးလို႔ အဲဒီလိုဘဲ ျပန္ေျဖရမယ္။ ဒါဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အခုအစိုးရရဲ့ အေျခ အေနျဖစ္တယ္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ အစိုးရရဲ့ အေျခအေနျဖစ္ေနေတာ့ အိႏိၵယျပည္မွာေတာ့ အခု ဩဂုတ္လမွာ ဆိုယင္ဒိုမီနီယံ အစိုးရ ျဖစ္သြားၾကတဲ့အခါမွာ သူတို႔ရဲ့ အဆင့္အတန္းဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အစိုးရ အဆင့္မတန္းထက္ ျမင့္သြားမယ္။ ျမင့္သြားျပီးေတာ့ အဲဒီဟာထက္ ပိုျပီး အေရးၾကီးတာက ဘာအေရးၾကီးသလဲဆိုယင္ သူတို႔ရဲ့ နယ္ေတြမွာ ေပၚမဲ့ တိုင္းျပဳ ျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ေတြဟာ အခ်ဳပ္အခ်ာ အာဏာနဲ႔ ျပည့္စံုတဲ့ လႊတ္ေတာ္ေတြ ျဖစ္သြားမယ္။ ဘယ္လို အခ်ဳပ္အခ်ာ အာဏာေတြနဲ႔ ျပည့္စံုတဲ့ လႊတ္ေတာ္ေတြ ျဖစ္သြားလဲဆိုယင္ အဲဒီ လႊတ္ေတာ္က ဆြဲတဲ့ ဥပေဒကို ခ်က္ခ်င္း အတည္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္တဲ့ အေျခအေန ရွိတယ္။ အဲဒီေတာ့ကာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ထက္ အိႏိၵယျပည္က တပန္းသာသြားတာလဲ ရွိတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ထက္ ေလ်ာ့သြားတာလဲ ရွိတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔က အဲဒီေနရာမွာ တိုင္းျပဳ ျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္က အခ်ဳပ္အခ်ာ အာဏာမရေသးဘူး။ မရေသးဘူးဆိုတာက ရေအာင္ လုပ္တဲ့နည္းေတြကေတာ့ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိတာေပါ့ေလ။ ေနာက္ ကြ်န္ေတာ္ ေျပာျပ မယ္။ဒီဥပေဒသေဘာ ေျပာရမယ္ဆိုယင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ ဟာ အခ်ဳပ္အခ်ာ အာဏာ မရေသးဘူး။ အခ်ဳပ္အခ်ာ အဖြဲ႔ရဲ့ အဆင့္အတန္းသာ ရေသးတယ္။ (Status) အဆင့္အတန္းကသာလွ်င္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အခ်ဳပ္အခ်ာ လႊတ္ေတာ္ရဲ့ အဆင့္ အတန္းသာ ရတယ္။ သေဘာကေတာ့ ယခု ကြ်န္တာ္တို႔ တိုင္းျပဳ ျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ လုပ္ၾကတယ္ဆိုယင္ ဒီလႊတ္ေတာ္ကို ဘုရင္ခံလာျပီးေတာ့ ရိုးရိုး ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္ လာသလို လာျပီးေတာ့ စကားမေျပာႏိုင္ဘူး။ သူလာျပီးေတာ့ကာ တိုင္းျပဳ ျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ကို နားေထာင္ခ်င္တယ္ဆိုယင္ ဧည့္သည္အျဖစ္နဲ႔ လာနားေထာင္ႏိုင္တယ္။ ဘုရင္ခံ အျဖစ္နဲ႔ လာျပီး ကြ်န္ေတာ္တို႔ကိုဘာလုပ္ပါ။ ဘာလုပ္ပါလို႔ မေျပာႏိုင္ဘူး။ ဒီေတာ့ ရိုးရိုး ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္ဆိုယင္ အဲဒီ ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္ကို လာျပီး စကားေျပာ ႏိုင္တယ္။ အဲဒါမ်ိဳးေတြ ျဖစ္တယ္။

အဲဒီေတာ့ အခ်ဳပ္အခ်ာ အာဏာသေဘာမ်ိဳး အဆင့္အတန္း ဆိုပါေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ တိုင္းျပဳ ျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ သူ႔ဟာသူ လုပ္တဲ့ေနရာမွာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ရွိတယ္။ အဲဒိလို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ရွိတဲ့အတြက္ (Status) အဆင့္အတန္းမွာေတာ့ကာ အခ်ဳပ္အခ်ာ အာဏာအဖြဲ႔ သေဘာမ်ိဳး ျဖစ္တယ္။ သို႔ေသာ္လဲဘဲ ဥပေဒသေဘာနဲ႔ ေျပာမယ္ဆိုယင္ အာဏာေတာ့ မရွိေသးဘူး။ အာဏာရေအာင္ လုပ္တဲ့နည္းကေတာ့ အခုတင္က အစီရင္ခံခဲ့တဲ့အတိုင္း ျဖစ္ေနေတာ့ အိႏိၵယျပည္က တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ ဟာလဲဘဲ လြန္ခဲ့တဲ့ အေျခအေနတုန္းကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ထက္ ဒီလိုဘဲ မျခားနားတဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးရွိတယ္။

ယခုေတာ့ကာ အိႏိၵယျပည္မယ္ရွိတဲ့ ေပၚေပါက္လာမဲ့ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ေတြဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ထက္ ပိုျပီးေတာ့ကာ တဆင့္သာ သြားတယ္။ ဘယ္လိုသာသြားသလဲ ဆိုလို႔ရွိယင္ အခ်ဳပ္အခ်ာလို အာဏာလို အဆင့္အတန္းတြင္ မကဘဲနဲ႔ အာဏာမ်ားပါရတဲ့ အေျခအေနမ်ိဳး ေရာက္သြားတယ္။ အဲဒီေတာ့ကာ အဲဒီလိုသာတဲ့ ဖက္ကလဲ သာတယ္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔ေရွာ္တဲ့ ဖက္ကလဲ ဘယ္လိုေရွာ္သလဲ ဆိုေတာ့ သူတို႔ကို အဂၤလိပ္ အစိုးရက ဒိုမီနီယံေပးလိုက္တဲ့ အခါမွာလဲ အဲဒီ ဒိုမီနီယံအျဖစ္နဲ႔ ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာ ေနရသလဲဆိုယင္ ဟိႏၵဴနဲ႔ မူစလင္ ေစ့စပ္တဲ့ ေနရာမွာ ၾကာလွ်င္ၾကာသေလာက္ ေနရပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုရင္ အဂၤလိပ္အစုိးရက ေနေစခ်င္လို႔ မဟုတ္ဘူး။ သူတို႔ အခ်င္းခ်င္း မတဲ့လို႔ေနရတဲ့ အေျခအေနျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒီေတာ့ကာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဒီလြတ္လပ္ေရး ကိစၥနဲ႔ပတ္သတ္ျပီးေတာ့ ဖ၊ဆ၊ပ၊လ အဖြဲ႔အခ်ဳပ္ၾကီးက ၁၉၄၆ ခု၊ ဇန္န၀ါရီလမွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ ပထမ ဖ၊ဆ၊ပ၊လ ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ညီလာခံၾကီးက ဗမာျပည္ဟာ လံုး၀လြတ္လပ္ေရးကို လိုခ်င္တယ္။ ဘယ္လို ဒိုမီနီယံ စတိတ္ကိုမွ မလိုခ်င္ဘူးဆိုျပီးေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ မျဖစ္နဲ႔ အတိအလင္းေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ ေၾကညာခဲ့တဲ့ အတိုင္းပဲ ကြ်န္ေတာ္တို႔ လြန္ခဲ့တဲ့ ေမလအတြင္းမွာ က်င္းပၾကတဲ့ ဖ၊ဆ၊ပ၊လ ပမာဏ ညီလာခံမွာလဲဘဲ ကြ်န္ေတာ္တို႔ လြန္ခဲ့တဲ့ ေမလအတြင္းမွာ က်င္းပၾကတဲ့ ဖ၊ဆ၊ပ၊လ ပမာဏ ညီလာခံမွာလဲဘဲ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ ဒီဗမာျပည္ၾကီးကို လံုး၀လြတ္လပ္ျပီးေတာ့ အခ်ဳပ္အခ်ာ အာဏာနဲ႔ ျပည့္စံုတဲ့ သမၼတႏိုင္ငံအျဖစ္နဲ႔ တည္ေထာင္မယ္ဆိုျပီးေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဆံုးျဖတ္ ခဲ့တယ္။ ေနာက္ျပီးေတာ့လဲဘဲ ဒီတိုင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ၾကီးမွာလဲ ကြ်န္ေတာ္ ကိုယ္တိုင္ တင္သြင္းခဲ့ျပီးေတာ့ကာ ဒီအခ်ဳပ္အခ်ာ အာဏာနဲ႔ ျပည့္စံုတဲ့ သမၼတ ႏိုင္ငံကို တည္ေထာင္မယ္ ဆိုျပီးေတာ့ကာ အဲဒီ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို တင္သြင္းလို႔ ဆံုးျဖတ္လို႔ေတာင္ျပီးျပီ။

ဒီေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဖ၊ဆ၊ပ၊လ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္လုပ္တဲ့ အလုပ္ဟာ အင္မတန္ရွင္းပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ တိုင္းျပည္ကို ေျပာခဲ့တဲ့အတိုင္း လံုး၀လြတ္လပ္ေရးကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ရေအာင္ လုပ္မယ္ဆိုတဲ့အတိုင္း လံုး၀ လြတ္လပ္ေရးကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့တယ္။ ဒီလံုး၀ လြတ္လပ္ေရးကို ဆံုးျဖတ္ျပီတဲ့ေနာက္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဒီတိုင္းျပည္ကို ေၾကျငာ ထားတဲ့အတိုင္း တႏွစ္အတြင္း လံုး၀လြတ္လပ္ေရး ရေအာင္ လုပ္မယ္ဆိုတာလဲ ကြ်န္ေတာ္တို႔ လုပ္ေနလွ်က္ပါပဲ။ တႏွစ္လဲဘဲ မျပည့္ေသးပါဘူး။ တႏွစ္ေစ့လာတဲ့ အေနမ်ိဳး ၊ သို႔ေသာ္လဲဘဲ ေစ့တယ္။ ျပည့္တယ္ ဆိုတဲ့ သေဘာမ်ိဳးကေတာ့ အေလ်ာ့အေပါ့ နဲနဲပါးပါး ပါခ်င္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လဲဘဲ ဘယ္လိုသေဘာ ျဖစ္ျဖစ္ အဲဲဒီျဖစ္တာတဲ့ အခ်ိန္အခါမ်ိဳးမွာ တိုင္းျပဳ ျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္က ဗမာျပည္ရဲ့ လြတ္လပ္ေရးကို ရေအာင္ မလုပ္ႏိုင္ေသးဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တိုကလဲဘဲ အဲဒီ အခ်ိန္အခါ အထိ လြတ္လပ္ေရးကို ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း ရႏိုင္ေအာင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ၾကိဳးစားမယ္။ အဲဒီလို ၾကိဳးစားမယ္ဆိုျပီးေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ လုပ္ေနတယ္။ ဒီလိုလုပ္ေနတဲ့ အတိုင္း းကြ်န္ေတာ္တို႔ လုပ္တဲ့ လုပ္ငန္းဟာ ေအာင္ျမင္သလား၊ မေအာင္ျမင္ဘူးလား ဆိုတာ အခုေနအခါ ဘယ္သူမွ မေျပာႏိုင္ေသးဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ ဆိုယင္ အခ်ိန္ေတြ လိုပါေသးတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ လုပ္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းေတြဟာ မျပီးေသးဘူး။ ျပီးလာတဲ့ တေန႔ ခင္ဗ်ားတို႔ ျမင္လာတဲ့ တေန႔မွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ လုပ္ငန္းေတြဟာ ေအင္သလား၊ မေအာင္ဘူးလား ဆိုတာ ခင္ဗ်ားတို႔ ျမင္ႏိုင္မွာဘဲ။

အဲဒီလို ျမင္လာတဲ့အခါမွာ၊ ဖ၊ဆ၊ပ၊လ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဟာ ဘယ္လို အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မ်ိဳးလဲ။ အလုပ္လုပ္တဲ့ ေနရာမ်ိဳးမွာ ဘယ္လိုထိေရာက္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္သလဲ ဆိုတာ ခင္ဗ်ားတို႔ ျမင္လာမယ္။ အဲဒီေတာ့ အခုေနအခါမွာ ကြ်န္ေတာ္ဘာမွ သိပ္ျပီးေတာ့ ၾကီးၾကီး က်ယ္က်ယ္ေတြ ေျပာေနဖို႔ မလိုုပါဘူး။ အဲဒီေတာ့ ဖ၊ဆ၊ပ၊လ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ဘာမွ ေသြးဖီျပီး ေတာ့ လုပ္ေနတာ မရိွပါဘူး။ ဒီလြတ္လပ္ေရး ရေအာင္ဆိိုျပီး လုပ္ေနတာပဲ။ သို႔ေသာ္လဲဘဲ အဲဒီလို လြတ္လပ္ေရး ရေအာင္ က်ဳပ္တို႔က လုပ္တဲ့ေနရာမွာ အလြယ္ဆံုး ၊ အေကာင္းဆံုး၊အေအးဆံုးနည္းကို ရွာတယ္။ အဲဒီလိုရွာတာကို က်ဳပ္တို႔တို ဘာအျပစ္ေျပာစရာ ခင္ဗ်ားတို႔ရွိသလဲ။ အလြယ္ဆံုး ၊အေကာင္းဆံုး၊အေအးဆံုး နည္းေတြနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ လြတ္လပ္ေရး ရေအာင္ရွာတဲ့ ေနရာမယ္ ဘယ္သူေတြက ဘာျဖစ္လို႔ က်ဳပ္တို႔ကို အျပစ္တင္ေနရသလဲ၊အဲဒီေတာ့ကာ အဲဒီလို လုပ္တဲ့ ေနရာမယ္ ဒါေတြကို ရွင္းျပေနတဲ့ အထံကေနျပီးေတာ့ က်ဳပ္တို႔ ဖ၊ဆ၊ပ၊လ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ဒိုမီနီ္ယံဘဲ လက္ခံေတာ့မလုိလို ဘာလိုလိုအစရွိသည္ အားျဖင့္ တခ်ိဳ႕ကေနျပီးေတာ့ ဟိုေရး၊ဒီေရး၊ ဟိုေျပာ၊ဒီေျပာ ေျပာတယ္။

က်ဳပ္တို႔ ဂရုမစိုက္ပါဘူး။ ခင္ဗ်ားတို႔တိုင္းျပည္က အဲဒီလိုလူေတြ ေျပာတာေတြကို ယံုခ်င္တယ္ဆိုယင္ ခင္ဗ်ားတို႔ ယံုႏိုင္တယ္ (လက္ခုတ္တီးသံႏွင့္ဩဘာသံမ်ား)။ အဲဒီေတာ့ ဒိုမီနီယံ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ဒိုမီနီယံ ေျပာေနၾကတဲ့ လူေတြကလဲ နားလည္လို႔ ေျပာေနၾကတာ မဟုတ္ဘူး။ အမွန္စင္စစ္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဗမာႏိုင္ငံေရးမွာ ကြ်န္ေတာ္နဲနဲ (Brutal truth) ဆိုမွာေပါ့၊ ေတာ္ေတာ္ကေလး ကိုဘဲ ရက္ရက္ စက္စက္ မွန္တယ္။ သခင္ႏုကေတာ့ ကြ်န္ေတာ့္ကို ခဏခဏ ေျပာတယ္။ ခင္ဗ်ား (painful truth)သိပ္မေျပာပါနဲ႔လို႔။ (painful truth) ဆိုတာ ဘာလဲဆိုယင္ မွန္ေတာ့ မွန္တယ္။ သို႔ေသာ္ မွန္လြန္းအားၾကီးလို႔ မခံႏိုင္ဘူး။ အဲဒီလိုျဖစ္တယ္။ သို႔ေပမဲ့ ဒီတခါလဲ ကြ်န္ေတာ္ ေျပာရအံုးမယ္။ ဘာေျပမလဲဆိုယင္ ယခု ကြ်န္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံမွာ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြ လုပ္ေနၾကတယ္။ သတင္းစာဆရာေတြ လုပ္ေနၾကတယ္။ သူတို႔ ေရးေနတာ သူတို႔၊သူတို႔ ေျပာေနတာ သူတိို႔ နားမလည္တဲ့ သူေတြ အမ်ားၾကီးဘဲ ဆိုတာ ခင္ဗ်ားတို႔ သိေစခ်င္တယ္။(လက္ခုတ္တီးသံ ဩဘာသံမ်ား)။ခံခ်င္မွာေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ဘာျပဳလို႔လဲ ဆိုယင္ နားမလည္ဘူး ေျပာလိုက္တာကိုး၊ခံခ်င္မွာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူးဗ်ာ့။ သို႔ေသာ္လဲဘဲ (It is painful truth) အဲဒါ တခါတည္းကို ေသြးထြက္ေအာင္ မခံခ်င္ေလာက္ေအာင္ မွန္တယ္၊မွန္တယ္ဆိုတာ ကြ်န္ေတာ္ ရဲရဲ ၾကီး ေျပာရဲတယ္။ (လက္ခုတ္တီးသံႏွင့္ ဩဘာသံမ်ား)။

အဲဒီေတာ့ ကိုယ္ေျပာေနတာ ကိုယ္ေရးေနတာ ကိုယ္လုပ္ေနတာ ဘာမွန္းမသိတဲ့ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြ၊သတင္းစာ ဆရာေတြက ေတာ္ေတာ္ကေလး မ်ားတယ္။ အဲဒီလို ျဖစ္ေနေတာ့ ကြ်န္ေတာ္လဲ ႏိုင္ငံေရး အေၾကာင္းနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ႏိုင္ငံေရးဆိုတဲ့ စကားက အစ ကြ်န္ေတာ္တခါတည္း တိုင္းျပည္ကို ေနာင္အခြင္သင့္လို႔ရွိယင္ အပတ္စဥ္ အပတ္စဥ္ျဖစ္ေစ၊တခါတည္း ရက္ဆက္ သေဘာမ်ိဳး ျဖစ္ေစ တခါတည္း အဲဒီလို ရွင္းလင္းျပသြားခ်င္ပါေသးတယ္။ိ အဲဒီအခါက်ယင္ ႏိုင္ငံေရး ဆိုတာ ဘာလဲ၊ ေတာ္လွန္ေရးဆိုတာ ဘာလဲ၊ ေနာက္ျပီးေတာ့ လြတ္လပ္ေရး ဆိုတာ ဘာလဲ၊ ဟိုဟာက ဘာလဲ၊ဒီဟာက ဘာလဲ၊အဲဒါေတြ ကြ်န္ေတာ္ရွင္းျပခ်င္တယ္။ ေခါင္းေဆင္မႈဆိုတာ ဘာလဲ၊ အေခ်ာင္သမားဆိုတာ ဘာလဲ။ အဲဒါေတြ ကြ်န္ေတာ္ ရွင္းျပခ်င္တယ္။ သို႔ေပမယ့္ ၀မ္းထဲမွာေတာ့ အမ်ားၾကီးဘဲ၊ ပံုေနတာဘဲ၊ သို႔ေသာ္လဲဘဲ ကြ်န္ေတာ့္မွာ အခ်ိန္က မရေတာ့ မရွင္းႏိုင္အားဘူး။ အဲဒီေတာ့ သတင္းစာထဲ ေရးခ်င္တာေရး၊ တခ်ိဳ႕ ေျပာခ်င္တာေျပာ၊ ၾကည့္ေနရတာပဲ။ ဘာမွ မတက္ႏိုင္ဘူး။ ခင္ဗ်ားတို႔ ၾကားခ်င္တာ ၾကးျပီး၊ ထင္ခ်င္တာ ထင္ေနတာဘဲ ဆိုတာလဲ ကြ်န္ေတာ္ သိပါတယ္။ (လက္ခုတ္တီးသံႏွင့္ ဩဘာသံမ်ား)။


အဲဒီေတာ့ ခင္ဗ်ားတို႔ ေသေသခ်ာခ်ာ သတိထားၾကည့္ေစခ်င္တာက ဒီ ဖ၊ဆ၊ပ၊လ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဟာ ဘယ္လို ဖ၊ဆ၊ပ၊လ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္လဲဆိုတာ ရာဇ၀င္ႏွင့္ ျပန္ၾကည့္ေစခ်င္တယ္။ လူေတြကိုလဲ ရာဇ၀င္ႏွင့္ ျပန္ၾကည့္ေစခ်င္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဗမာျပည္မွာ ေပၚခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံေရး အဖြဲ႔ေတြ၊ ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္ေတြ အားလံုး တေယာက္စီ တေယာက္စီ ခင္ဗ်ားတို႔ စိတ္ကူးထဲမွာ စဥ္ျပီး၊မာတိကာ စဥ္ျပီး စဥ္းစားၾကည့္စမ္းပါ။ ဘယ္လို လူစားေတြလဲ၊ ဘယ္လို အဖြဲ႔ေတြလဲ ဆိုတာ။ အဲဒီအခါမွာ အေျဖထြက္လာမယ္။ ယခု အခါမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔က အစိုးရ လုပ္ေနတဲ့ အခ်ိန္အခါမ်ိဳး ျဖစ္တယ္။ သို႔ေသာ္လဲဘဲ ကြ်န္ေတာ္တို႔က အစိုးရ လုပ္ေနတဲ့ အခ်ိန္အခါမ်ိဳးမွာ ဆိုယင္ အတိုက္အခံ ဆိုတာ ရွိစျမဲပါဘဲ။

ဘုရားလက္ထက္က ဘုရားကိုယ္တိုင္ အတိုက္အခံႏွင့္ မကင္းလို႔ရွိယင္၊က်ဳပ္တို႔လဲ မလြတ္ကင္းႏိုင္ဘူး။ အဲဒီလို အတုိက္အခံႏွင့္မကင္တဲ့အျပင္ တပ္ပ်ပ္ဗိုလ္လုပ္ရတဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးျဖစ္တယ္။ ဒီလို တပ္ပ်ပ္ဗိုလ္လုပ္ရတဲ့ အေျခအေနမ်ိဳး ျဖစ္ေနေတာ့ ခြ်တ္ယြင္းခ်က္ေတြ အေျမာက္အျမား ရွိတယ္ဆိုတာ က်ဳပ္တို႔ ကိုယ္တိုင္သိတယ္။ ဘယ္အစိုးရမွလဲ ခြ်တ္ယြင္းခ်က္ မရွိတဲ့ အစိုးရ မရွိဘူး။ သို႔ေသာ္လဲဘဲ တိုင္းျပည္ေပၚမွာ ေစတနာ ရွင္းရွင္း ထားျပီးေတာ့ တဆင့္ထက္ တဆင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ လုပ္လာတဲ့ လုပ္ငန္းဟာ တိုးတက္သလား မတိုးတက္ဘူးလား ဆုိတာ ခင္ဗ်ားတို႔ ျပန္ၾကည့္ပါ။ (ဩဘာသံမ်ား) ။ ရက္မၾကာခင္ေလာက္ ဆိုယင္ သခင္ႏုတို႔လဲ ျပန္လာမယ္။ ေနာက္ေတာ္ေတာ္ေလး ၾကာလာယင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ တိုင္းျပည္ကို အတိအလင္း ေၾကျငာႏိုင္တဲ့ စကားမ်ိဳး လုပ္လာႏိုင္ဦးမယ္။ အဲဒီလို လုပ္လာတဲ့ အခါမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ လြတ္လပ္ေရး လုပ္ငန္းမယ္ ဘယ္အထိ ေရာက္ေအာင္ တစခန္း တက္လာျပီး ဘယ္အထိ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမွာ ဘယ္လို တစခန္း တက္လာျပန္ျပီ အစရွိသည္အားျဖင့္ အဲဒီလို အခြင့္အလမ္းေတြကို ခင္ဗ်ားတို႔ ျမင္ရပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီလို တိုင္းျပည္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးမယ္ လုပ္တဲ့ လုပ္ငန္းမွာလဲ တဆင့္တက္လာတာကို ေသာ္၎၊ အခု လြတ္လပ္ေရး လုပ္ငန္းနဲ႔ တဆင့္တက္လာတာကို ေသာ္၎ အဲဒီလို တိုးတက္လာတာကို ခင္ဗ်ားတို႔ ရက္မၾကာမီမွာ ျမင္ရပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီလို ျမင္ရရံု ကဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဒီအစိုးရႏွင့္ အရင္က ရွိတဲ့ အစိုးရေတြႏွင့္ ယွဥ္ၾကည့္လိုက္ယင္ က်ဳပ္ေျပာရဲတယ္။ ယခု အစိုးရထဲမွာ လာဘ္စားတဲ့ လူေတြ မရွိပါဘူးဆိုတာ က်ဳပ္ေျပာရဲတယ္။ (ဩဘာသံမ်ား)။

အရင္အစိုးရေတြတုန္းက က်ဳပ္ အတိအလင္း ေျပာတယ္။ လာဘ္စားတဲ့ လူေတြရွိတယ္။ခင္ဗ်ားတို႔ ဘာေျပာဦးမလဲ။ အဲဒီလို လူေတြက ယခုေန အခါမယ္ တိုင္းျပည္ကို မိမိတို႔ ပါတီ ျပန္အာဏာရေအာင္ ေျခထိုးၾကတဲ့ ကိစၥမွာ ေယာင္ေယာင္ မွားမွား ျဖစ္တဲ့ လူေတြဟာ ေစတနာ ပါသည္ ျဖစ္ေစ ၊မပါသည္ ျဖစ္ေစ တုိင္းျပည္သစၥာေဖာက္တဲ့ ကိစၥမွာ ရန္သူ နံပါတ္ (၁) ေတြ ျဖစ္တယ္။(ဩဘာသံ) ။ အဲဒီ ရန္သူ နံပါတ္ (၁) ေတြကို ခင္ဗ်ားတို႔ ေထာက္ခံ ခ်င္တယ္ဆိုလွ်င္ ခင္ဗ်ားတို႔ လည္ပင္း ခင္ဗ်ားတို႔ ၾကိဳးတပ္ၾကတာဘဲ (ဩဘာသံမ်ား)။ က်ဳပ္တို႔ဟာ ဒီတိုင္းျပည္မွာ အစိုးရ ျဖစ္ေအာင္ အတင္း အဓမၼလုပ္လာလို႔ အစိုးရျဖစ္တာ မဟုတ္ဘူး။ တိုင္းျပည္လူထုရဲ့ ေထာက္ခံမႈနဲ႔ က်ဳပ္တို႔ အစိုးရ ုျဖစ္ေနတာ တိုင္းျပည္က မၾကည္ညိဳဘူးဆိုတာ က်ဳပ္တို႔ သိတဲ့ တေန႔မွာ က်ဳပ္တို႔လဲ မေနဘူး။ တြယ္မေနပါဘူး။ ထြက္မွာပါဘဲ။ သုိ႔ေသာ္လဲဘဲ တႏွစ္ေလာက္ က်ဳပ္တို႔ကို ေစာင့္ၾကည့္တဲ့ အခါမွာ က်ဳပ္တို႔ဟာ ဘယ္လိုလူစားေတြလဲ။ ရာဇ၀င္မွာ အေရးခံမဲ့ လူစားမ်ိဳးေတြလား။ ရာဇ၀င္မွာ အဆဲခံမဲ့ လူစားမ်ိဳးေတြလား ဆိုတာ ခင္ဗ်ားတို႔ ကိုယ္တိုင္ သိပါလိမ့္မယ္။

ဒီေတာ့ကာ လြတ္လပ္ေရး ဆိုလို႔ ခင္ဗ်ားတို႔ကို ကြ်န္ေတာ္ ေျပာျပဦးမယ္။ လြတ္လပ္ေရး ဆိုတိုင္း ပေဒသာပင္ ေျမက မေပါက္ႏိုင္ဘူး ဆိုတာကို ခင္ဗ်ားတို႔ကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို ရွင္းခဲ့ခ်င္တယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ ဆိုလို႔ရွိယင္ ခင္ဗ်ားတို႔ စိတ္ထဲမွာ လြတ္လပ္ေရး ရေတာ့မယ္ဆိုလို႔ရွိယင္၊စိတ္ကူးက ဘယ္လို စိတ္ကူးၾကသလဲ ဆိုလို႔ယင္ ပေဒသာပင္ၾကီး ခ်က္ခ်င္း ေန႔ခ်င္း၊ညခ်င္းေပါက္လာၾကေတာ့မလို႔ ခင္ဗ်ားတို႔ ထင္ၾကတဲ့ လူေတြ မ်ားၾကတယ္။တခ်ိဳ႕ကလဲဘဲ ဟာ- လြတ္လပ္ေရးရျပီ ဆိုေတာ့ကာ ဟသာၤနယ္ထဲမွာ ကြ်န္ေတာ္ေတြ႔ခဲ့တယ္။ ဘာေတြ႔ခဲ့သလဲ ဆိုယင္ လမ္းေပၚမွာ ေဆးလွန္းတယ္။ ဟာ လြတ္လပ္ေရး ရျပီကြ ဆိုျပီးေတာ့ လူတကာသြားတဲ့ လမ္းေပၚမွာ ထြက္ျပီး ေဆးလွန္းတယ္။ အဲဒီေတာ့ လမ္းသြား လမ္းလာ လုပ္တဲ့ သူေတြက အေတာ္ဂြက်တယ္။ အဲတာဟာ လြတ္လပ္ေရး မဟုတ္ဘူး။ လြတ္လပ္ေရး ဆိုတဲ့ အဓိပၸါယ္က ဘာလဲ။ လြတ္လပ္ေရး ဆိုတာဟာ ကိုယ္တဦး တေယာက္ ေကာင္းစားဖို႔ ျဖစ္ေစ၊ တမ်ိဳးလံုး ေကာင္းစားဖို႔ျဖစ္ေစ လုပ္တဲ့ ေနရာမွာ အျခားတဦး တေယာက္ရဲ့ အက်ိဳးကို မထိခိုက္ဘဲနဲ႔ အျခားလူေတြရဲ့ အက်ိဳးကို မထိခိုက္ဘဲနဲ႔ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ကိုယ့္တိုးတက္မႈ အတြက္ လုပ္ႏိုင္တာဟာ လြတ္လပ္ေရးဘဲ။

ဥပမာ ခင္ဗ်ားစီးပြားေရး ျဖစ္ထြန္းေအာင္ လုပ္တဲ့ေနရာမွာ အေႏွာင့္အရွက္ မရွိေစရဘူး။ အျခားလူေတြရဲ့ အက်ိဳးကို မထိခုိက္လို႔ရွိယင္ အေႏွာက္အရွက္ မရွိေစရဘူး။ တိုင္းျပည္တျပည္လံုးရဲ့ အက်ိဳးကို မထိခိုက္ေစရဘူး။ အျခား လူေတြရဲ့ အက်ိဳးကို မထိခိုက္ေစရဘူး။ ခင္ဗ်ား လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လုပ္ႏိုင္တဲ့ အေျခအေနရွိရမယ္။ သို႔ေသာ္လဲ အျခားႏိုင္ငံရဲ့ လြတ္လပ္ေရးကို သြားေႏွာင့္ရွက္တဲ့ လြတ္လပ္ေရးဟာ လြတ္လပ္ေရးကို မဟုတ္ဘူး။အဲတာက ဘာလဲ ဆိုယင္ (Licence) ေခၚတယ္။ ဒါဟာ ရမ္းကားမႈသာ ျဖစ္တယ္။

ဒီေတာ့ လြတ္လပ္ေရး ဆိုတဲ့ အဓိပၸါယ္ဟာ စည္းမဲ့ ကမ္းမဲ့ သေဘာမ်ိဳး မဟုတ္ဘူး။ စည္းနဲ႔ ကမ္းနဲ႔ သေဘာမ်ိဳးသာ ျဖစ္တယ္။ စည္းနဲ႔ ကမ္းနဲ႔ ရွိမွ သာလွ်င္ လြတ္လပ္ေရး ဆိုတာ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ အဲဒီေတာ့ လြတ္လပ္ေရး ဆိုတာကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ ရတဲ့ အခါမွာလဲ နားလည္ရမွာက ငါတို႔ တိုင္းျပည္ဟာ ပိုျပီး စည္းကမ္းရွိဖို႔လိုတယ္။ ငါတို႔ တိုင္းျပည္ဟာ လြတ္လပ္ေရး ရေအာင္ လဲဘဲ စည္းကမ္းရွိရွိနဲ႔ လုပ္ရမယ္။ အဲဒီလို အားျဖင့္ စည္းကမ္း သေဘာေတြကို နားလည္ျပီး စည္းနဲ႔ ကမ္းနဲ႔ အလုပ္ လုပ္ၾကမွ လြတ္လပ္ေရး ဆိုတာ တကယ္ရမယ္။

ေနာက္ျပီးေတာ့ လြတ္လပ္ေရး ရတဲ့ အခါမွာ လြတ္လပ္ေရး အခြင့္အေရးေတြရတယ္။ လြတ္လပ္ေရးရတဲ့အခါမွာ ခင္ဗ်ားတို႔ အခြင့္အေရးေတြ ပိုရတာလဲ ရွိတယ္။ အခြင့္အေရး ပိုရသလိုဘဲ တာ၀န္ေတြလဲ ပိုလာလိမ့္မယ္။ ဘယ္လို တာ၀န္ေတြ ပိုလာမလဲ ဆိုလွ်င္ ဒီတိုင္းျပည္ကို အ ဂၤလိပ္က အုပ္ခ်ဳပ္ေနတုန္းက ဒီဗမာျပည္ ကာကြယ္ဖို႔ တာ၀န္ဟာ အဂၤလိပ္ရဲ့ တာ၀န္သာျဖစ္တယ္။ သို႔ေသာ္လဲ ဒီဗမာျပည္ကို က်ဳပ္တို႔ လြတ္လပ္ေရးရတဲ့ အခါမွာ က်ဳပ္တို႔ ဗမာေတြကသာလွ်င္ ဗမာျပည္ကို ကာကြယ္မဲ့ တာ၀န္ဟာ အဓိက ျဖစ္တယ္။ ဒီေတာ့ အရင္တုန္းကလို ခင္ဗ်ားတို႔ ေအးေအး ေဆးေဆး ေနလို႔ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ဘူး။ က်ဳပ္တို႔ တိုင္းျပည္ အစိုးရ လုပ္တဲ့ လူေတြ က တိုင္းျပည္ ကာကြယ္ဖို႔အတြက္ ဗမာျပည္မွာ စစ္သားေတြ နည္းေနတယ္ဆိုလို႔ရွိယင္ ဗမာတိုင္း ဗမာတိုင္း အရြယ္ေရာက္တဲ့ လူမွန္သမွ် က်န္းမာတဲ့ လူမွန္သမွ် စစ္မႈ မထမ္းမေနရ ဆိုျပီး ေတာ့ အတင္း ဥပေဒနဲပ စစ္ထဲကို ထည့္ရလိမ့္မယ္။ အဲဒါမ်ိဳးေတြ လုပ္တန္ လုပ္ရလိမ့္မယ္။ ႏွစ္ႏွစ္တန္သည္ ၊သံုးႏွစ္တန္သည္ စစ္ထဲ၀င္ရမယ္။ ၀င္ျပီးေနာက္ စစ္ျဖစ္တဲ့ အခါမွာ ၀င္တိုက္ရမယ္ဆိုတာ ခင္ဗ်ားတို႔ တိုက္ခ်င္ တိုကခ်င္္၊ မတိုက္ခ်င္ မတိုက္ခ်င္ ၀င္တိုက္ရမွာဘဲ။ အဲတာကလဲ တာ၀န္ဘဲ။ ဒါဟာ လြတ္လပ္ေရးရတဲ့ အခါမွာ ျဖစ္ရမဲ့ တာ၀န္မ်ိဳးဘဲ။ လြတ္လပ္ေရးရတဲ့ အခါမွာ ျဖစ္ရမဲ့ တာ၀န္ေတြဘဲ။

အဲဒီအတိုင္းဘဲ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဒီတိုင္းျပည္မွာ လြတ္လပ္တဲ့အခါမွာလဲ ယိုးဒယားျပည္လို ျဖစ္ခ်င္သလား။ တူရကီျပည္လို ျဖစ္ခ်င္သလား၊ အိုင္ယာလန္ျပည္လို ျဖစ္ခ်င္သလား။ ယူႏိုက္တက္စတိတ္ အေမရိကန္လို ျဖစ္ခ်င္သလား။ အဂၤလိပ္ျပည္လို ျဖစ္ခ်င္သလား။ ဆိုဗီယက္ ယူနီယံ လို ျဖစ္ခ်င္သလား။ ျဖစ္ခ်င္တာေတြအေပၚမွာ မွီျပီးေတာ့ ခင္ဗ်ားတို႔ အလုပ္မလုပ္ဘဲနဲ႔ ျဖစ္မွာမဟုတ္ဘူးဆိုတာ ကြ်န္ေတာ္ေျပာျပခ်င္တယ္။ မလုပ္မလုပ္ဘဲနဲ႔ေတာ့ မျဖစ္ဘူး။

အဲဒီေတာ့ ဘိလပ္မွာ အခု ဒီစစ္ၾကီးျပီးတဲ့အခါမွာ အင္မတန္ဘဲ မြဲေနတယ္။ အရင္တုန္းကေတာ့ သူတို႔တိုင္းျပည္က ထြက္တဲ့ကုန္က သူ႔တိုင္းျပည္ကို သြင္းတဲ့ကုန္ထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ ပိုတယ္။ ပိုတဲ့အတြက္လဲဘဲ သူတို႔တိုင္းျပည္မွာ ၀င္ေငြေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ရျပီးေတာ့ သူတို႔တိုင္းသူ ျပည္သားေတြကို ေတာ္ေတာ္ကေလး ေခ်ာင္ေခ်ာင္ခ်ိခ်ိ ျဖစ္ေအာင္ သူတို႔ထားႏိုင္တယ္။ သို႔ေသာ္လဲ ဒီစစ္ၾကီးျပီးတဲ့ေနာက္ အဂၤလိပ္အစိုးရတို႔မွာဆိုရင္ ဒီနိုင္ငံျခားမွာ သူတို႔ရွိေနတဲ့ ေငြပင္ေငြရင္းစိုက္ထားတဲ့ လုပ္ငန္းေတြဟာ အေမရိကန္ကို ေရာင္းပစ္လိုက္ရတာေလာက္ခ်ဥ္းဘဲ ျဖစ္တယ္။ ေနာက္ျပီး ေၾကြးလဲဘဲ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို တင္တယ္။ ကုေဋ ၁,၅၀၀ ေလာက္ကို တင္တယ္။ ေရႊဒဂၤါး ကုေဋ သန္းေပါင္း ၁၅၀၀ ေလာက္တင္ထယ္ခင္ဗ်ာ။ အဲဒါမ်ိဳးအျပင္ ေနာက္ျပီးေတာ့ သူ႔တိုင္းျပည္မွာရွိတဲ့ ပစၥညး္ေတြဟာလဲဘဲ အေတာ္ကေလးဆံုးသြားတယ္။ ဆံုးရံုတင္မ႕ဘူး။ ႏိုင္ငံျခားကို ကုန္ကူးတဲ့ေနရာမွာ ထြက္ကုန္က ၀င္ကုန္ထက္အမ်ားၾကီး နည္းေနတယ္။ အဲဒီေတာ့ ကာ အခုဒီစစ္ၾကီး ျပီးတဲ့အခါမွာ ရွးက နဂိုအေနကို အျမန္ဆံုး ျပန္ရေအာင္ ဆိုျပီးေတာ့ အျမန္ဆံုးျပန္ရေအာင္ဆိုေပမယ့္ တစ္ႏွစ္တည္းမႏွင့္ မရဘူး၊ ႏွစ္ႏွစ္တည္းနဲ႔ မရဘူး၊ ႏွစ္ႏွစ္၊ သံုးႏွစ္၊ ငါးႏွစ္၊ ေျခာက္ႏွစ္၊ ခုနစ္ႏွစ္၊ ရွစ္ႏွစ္၊ကိုးႏွစ္ ္ဆယ္ႏွစ္ အဲဒီလိုသူတို႔ လုပ္ယူရမယ္။

အဲဒီအထဲမွာ ရွင္နည္းေရာ အဂလူထြက္ဆိုတာမ်ိဳးလုိ သူတို႔ တိုင္းျပည္မွာ တေလာတုန္းက ရာသီဥတု ဆိုး၀ါးျပီးေတာ့ကာ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းေတြကလဲ အၾကီးအက်ယ္ ပ်က္စီးသြားတယ္။ ေနာက္ ေက်ာက္မီးေသြး လုပ္ငန္းေတြလဲဘဲ အေတာ္အၾကီးအက်ယ္ ထိခိုက္သြားတယ္။ အဲဒီအေၾကာင္းေတြေၾကာင့္ သူတို႔ အေတာ့္ကိုဘဲ ၾကီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြ ထိခိုက္ေနေတာ့ကာ နဂို အေျခ အေနကို ၄၊၅၊၁၉ ႏွစ္ ဆိုသလိုနဲ႔ အျမန္ဆံုး ျပန္ေရာက္ေအာင္ဆိုျပီးေတာ့ သူတို႔ ဘာၾကိဳးစားေနသလဲ။ အဂၤလိပ္ျပည္မွ ထြက္တဲ့ ပစၥည္း၊ အဂၤလိပ္ျပည္မွ လုပ္တဲ့ ပစၥည္းေတြကို အဂၤလိပ္ေတြ မ၀ယ္ႏိုင္ဘူး။ ဘာျပဳလို႔လဲ။ဥပမာ အ၀တ္အထည္ကို အဂၤလိပ္ျပည္က လုပ္တယ္။ အဲဒီေတာ့ လုပ္တဲ့ အ၀တ္အထည္ကို အဂၤလိပ္ျပည္က လုပ္ေပမဲ့ အဂၤလိပ္လူမ်ိဳး ေတြကို တႏွစ္ကို ႏွစ္ထည္ ၊သံုးထည္ အစရွိသည္အားျဖင့္ လိုသေလာက္ထပ္ ပိုျပီး မ၀တ္ရေအာင္၊ ကူပြန္ဆိုတာေတြ ေပးျပီးေတာ့ ဆိုင္ေတြမယ္ ေရာင္းတယ္။ အဲဒီ ကူပြန္ရမွ ၀ယ္ႏိုင္တယ္။ အဲဒီေတာ့ ဒီလို၀ယ္ႏိုင္ေတာ့ကာ အဲဒီလို ေပးျပီးေတာ့ ေရာင္းတဲ့၊ အ၀ယ္ခိုင္းတဲ့ ပိုတာေတြ မွန္သမွ်ကို ဘာလုပ္သလဲဆိုယင္ ႏိုင္ငံျခားကို ထုတ္ျပီးေရာင္းတယ္။ ႏိုင္ငံျခားက တခါ ဘိလပ္ကို သြင္းတဲ့ ပစၥည္ေတြက်ေတာ့လဲဘဲ အရင္ကလို အတိုင္းမသြင္းပဲနဲ႔ ေလွ်ာ့ေလွ်ာ့ ေပါ့ေပါ့ တင္သြင္းျပီးေနာက္ အဲဒီ ႏိုင္ငံျခားက သြင္းတဲ့ အခ်ိဳ႕ကုန္ ပစၥည္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ေခြ်ေခြ်တာတာ အရင္ကထက္ အမ်ားၾကီး ေလွ်ာ့ေပါ့ျပီး အသံုးခိုင္းတယ္။ သူတို႔ဆီမွာ ဆိုယင္ ေရွးက စားရတဲ့ ေပါင္မုန္႔ နဲ႔ အခုစားရတဲ့ ေပါင္မုန္႔နဲ႔ ဆိုယင္ အခုအခါမွာ အင္မတန္ကို ေလွ်ာ့ျပီး စားရတဲ့ အခ်ိန္အခါမ်ိဳး စားရတယ္။ ဒီလို ေခြ်တာျပီး အခုေနအခါမယ္ လုပ္မွ၊ ေနာက္ ေလး၊ငါးေျခာက္ႏွစ္၊ခုႏွစ္ႏွစ္၊ ဆယ္ႏွစ္အစရွိသျဖင့္ အဲဒီလို ရွိလာတဲ့ အခါက်မွ အဂၤလိပ္ျပည္ဟာ အရင္နဂို အေျခအေနကို ျပန္ေရာက္ႏိုင္မည့္ အေၾကာင္းရွိတယ္။ အဲဒီလို မဟုတ္ဘဲနဲ႔ ေနမယ္ဆိုယင္ေတာ့ သူတို႔မရႏိုင္ဘူး။

အဲဒီေတာ့ကာ ဒီလို တိုင္းျပည္က်က်နန ျဖစ္ေအာင္၊ထူေထာင္ႏိုင္ေအာင္ ဆိုယင္ အဂၤလိပ္ေတြဟာလဲ လြတ္လပ္တဲ့ တိုင္းျပည္ ျဖစ္ပင္ ျဖစ္ျငားေသာ္လည္း အလုပ္လုပ္ရတဲ့ ဆိုတာကို ခင္ဗ်ားတို႔ သိေစခ်င္တယ္။ အဲဒီအတိုင္းဘဲ ဆိုဗီယက္ ယူနီယံဆိုတဲ့ တုိင္းျပည္ၾကီးဟာ ေတာ္လွန္ေရးေတြ ျဖစ္ျပီးတဲ့ေနာက္ ၊ပဌမ ေရွးဦးစြာ စစ္အေတာအတြင္းမွာေတာ့ ၀ါးကြန္ျမဴနစ္ဇင္ (war communism) ဆိုတာ ဒီ အေတာအတြင္းမွာ လုပ္တဲ့ ကြန္ျမဴနစ္ ဆိုျပီးေတာ့ လုပ္တယ္။ အဲဒီ ျပီးတဲ့ေနာက္ စစ္ျပီးတဲ့အခါမွာလ (New Economic policy) ေခၚတဲ့ စီးပြာေရးစံနစ္ သေဘာမ်ိဳးဘဲ လုပ္ရတယ္။ အဲဒီလို လုပ္ျပီးတဲ့ ေနာက္မွ တခါ ငါးႏွစ္ စီမံကိန္းေတြဆိုျပီးေတာ့ ငါးႏွစ္ စီမံကိန္းေတြ ဆိုဗီယက္ ယူနီယံမွာ လုပ္ခဲ့တယ္။အဲဒီလို ငါးႏွစ္ စီမံကိန္းေတြ လုပ္စဥ္ အခါတုန္းက ဒီတႏိုင္ငံလံုးရဲ့ အေျခအေနအားလံုးကို ျခံဳၾကည့္ျပီးေတာ့ တတိုင္း တျပည္လံုးေကာင္းဖို႔၊အျမဲတမ္းေကာင္းဖို႔ကို ေရွ႕ရႈၾကည့္ျပီေတာ့ လုပ္ရတဲ့ အခါျဖစ္တဲ့အတြက္ လူေတြဟာ စားခ်င္တိုင္း ပဌမ မစားရဘူး။ ၀တ္ခ်င္တိုင္း မ၀တ္ရဘူး။ ေနခ်င္တိုင္း မေနရဘူး။ အဲဒီလို ျဖစ္ရတယ္။ ဒီေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ တိုင္းျပည္ကို ျပန္လည္ ထူေထာင္ ၾကမယ္ဆိုလို႔ ရွိယင္လဲ (National Planning) ေခၚတဲ့ အဲဒီ စီမံကိန္းမ်ိဳးေတြနဲ႔ မလုပ္ဘဲနဲ႔ ဘယ္နည္းနဲ႔မွ ကြ်န္ေတာ္တို႔ တုိင္းျပည္ဟာ မၾကီးပြားႏိုင္ဘူး။ မထူေထာင္ႏိုင္ဘူးဆိုတာ ခင္ဗ်ားတို႔ သတိရွိေစခ်င္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ပေဒသာပင္ဟာ ေျမက ေပါက္လာမွာ မဟုတ္ပါဘူး။

ပေဒသာပင္ ေပါက္ေအာင္ဆိုယင္၊ကြ်န္ေတာ္တို႔ အလုပ္လုပ္မွ ျဖစ္မယ္ဆိုတာ နားလည္ေစခ်င္တယ္။ အဲဒီေတာ့ လြတ္လပ္ေရးရပင္ ရေသာ္ျငားလည္း၊ လြတ္လပ္ေရးရဲ့ တာ၀န္ေတြကို ကြ်န္ေတာ္တို႔က မထမ္းေဆာင္ခ်င္ဘူး ဆိုယင္ ခင္ဗ်ားတို႔ ရတဲ့ လြတ္လပ္ေရးဟာ ဒီကေန႔ ရျပီး မနက္ျဖန္ခါ တျခားလက္ ျပန္ပါသြားမွာဘဲ ဆိုတာ ခင္ဗ်ားတို႔ သိေစခ်င္တယ္။

ဒီေတာ့ အဲဒီ လြတ္လပ္ေရးရတဲ့ အခါမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အခုတင္က စီမံကိန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ လုပ္ေတာင္မွ အႏွစ္ ၂၀ ေလာက္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ စကားခပ္ရိုင္းရိုင္း ေျပာရယင္၊ စကား ခပ္ရိုင္းရိုင္း ေျပာရယင္ဆိုတာ စကား ခပ္ရိုင္းရိုင္း ေျပာမွ လူေတြက မွတ္မိတယ္။ စကား ခပ္ရိုင္းရိုင္း ဆိုယင္ အေတာ့ကို ျပဲေအာင္ ၾကိဳးစားႏိုင္မွ၊ လုပ္ႏိုင္မွ အဲဒါအေတာ့ကို ကုန္းလုပ္ႏိုင္မွ၊ အႏွစ္ ၂၀ ေလာက္ရွိတဲ့ အခါမွာ ေတာ္ကာက်မယ္။ အဲဒီလို မဟုတ္ဘဲ ခင္ဗ်ားတို႔ အလုပ္ အလုပ္မလုပ္ဘဲ ေနမယ္ဆိုလို႔ရွိယင္ ယိုးဒယားျပည္ရဲ့ အဆင့္အတန္းေတာင္ မွီမွာ မဟုတ္ဘူး။ ယိုးဒယား ျပည္ဆိုလို႔ရွိယင္ လြတ္လပ္တဲ့ႏိုင္ငံထဲမွာ ညံ့ညံ့ဘဲ၊ ညံ့ညံ့ပင္ျဖစ္ေပမဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဗမာျပည္နဲ႔ စာလိုက္ယင္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဗမာျပည္ လြတ္လပ္ယင္ လြတ္လပ္ခ်င္းဘဲ၊ယိုးဒယားျပည္က ကြ်န္ေတာ္တို႔ ထက္ေတာ့ သာတာဘဲ။ ဘယ္လိုသာမလဲဆိုယင္ စစ္တပ္ေတြ ဆိုလို႔ရွိယင္လဲ ေကာင္းေကာင္းရွိတယ္။ေရတပ္ ေတြလဲ ရွိတယ္။ ေလတပ္ေတြလဲ ရွိတယ္။ အျခား စစ္တပ္ေတြလဲ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရွိတယ္။ အဲဒီလိုအားျဖင့္ ယိုးဒယားက ရွိတာ ရွိတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔မွာ အဲဒီလို မရွိေသးပါဘူး။

ဒီေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ တကယ္ဘဲ သုညကစျပီး အကုန္လံုး ျပန္ျပီးေတာ့ အုတ္ျမစ္ခ်ျပီး အလုပ္လုပ္ရမွာဆိုေတာ့ အျခားႏိုင္ငံေတြက ေျခလွမ္း တလွမ္း လွမ္းယင္၊ တျခားလြတ္လပ္တဲ့ ႏိုင္ငံေတြက ေျခလွမ္းတလွမ္း လွမ္းယင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔က ေျခလွမ္း ၄၊၅၊၁၀ လွမ္း လွမ္းလိုက္ႏိုင္မွ၊ အဲဒီလို လိုက္ႏိုင္တဲ့အခါက်မွ ေနာက္ ၁၀ ႏွစ္ ၊ အႏွစ္ ၂၀ တန္သည္အားျဖင့္ အဲဒီလို တန္းတူ ညီမတူ ျဖစ္သြားမယ္။ တန္းတူ ညီတူ မျဖစ္သမွ် ကာလပတ္လံုး ဒီတိုင္းျပည္ၾကီးဟာ လြတ္လပ္တယ္ ဆိုေပမဲ့ ဟိုလူ႔ျမင္တဲ့အခါမွာ မ်က္ႏွာခ်ိဳေသြးရ၊ ဒီလူ႔ျမင္တဲ့ အခါ မ်က္ႏွာခ်ိဳ ေသြးရနဲပ ဖာသယ္လို ႏိုင္ငံမ်ိဳး ျဖစ္ေနမွာဘဲ ဆိုတာ ခင္ဗ်ားတို႔ အတိအလင္း နားလည္ထားေစခ်င္တယ္ (ဩဘာသံမ်ား)။ အားမွ မွရွိေသးေတာ့ အဲဒီလိုဘဲ ျဖစ္ေနမွာဘဲ။ အဲဒီေတာ့ကာ အင္မတန္ကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ တခါထဲ ကြ်န္ေတာ္တို႔ တိုင္းျပည္မွာရွိတဲ့ လူေတြ စည္းစည္း ရံုးရံုးနဲ႔ ရွိပါမွ ဖာသယ္သေဘာမ်ိဳး၊ ႏိုင္ငံမ်ိဳး မျဖစ္ဘဲ ေနမွာ။

အဲဒီေတာ့ တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္ေရး၊ တိုင္းရင္းသား လူထု ညီညြတ္ေရး၊စားဖားသမားေတြ ညီညြတ္တာ ကြ်န္ေတာ္ မလိုခ်င္ပါဘူး။ တိုင္းရင္းသား အခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္ေရး၊တိုင္းသူျပည္သား လူထု ညီညြတ္ေရး။အဲဒီညီညြတ္ေရး ႏွစ္ခု မရွိသမွ် ကာလပတ္လံုး၊ဒီတိုင္းျပည္ဟာ လြတ္လပ္ပင္ လြတ္လပ္ေသာ္ျငားလဲ ဘယ္ပါတီ တက္တက္၊ ဘယ္အစိုးရ လုပ္လုပ္၊ ဖာသယ္တိုင္းျပည္ ျဖစ္ေနမွာဘဲလို႔ ကြ်န္ေတာ္ ေျပာခ်င္တယ္။ အဲဒီေတာ့ကာ ဒီႏွစ္ခုကို ခင္ဗ်ားတို႔ မပ်က္ျပားေစန႔ဲ။ ဘယ္သူကဘာလုပ္လုပ္ မပ်က္ပါေစနဲ႔။ အဲဒါ အင္မတန္ အေရးၾကီးပါတယ္။

ဒီေတာ့ ယခုျဖစ္ေနတဲ့ အေျခအေနမွာဆိုယင္၊လြတ္လပ္ေရးကိစၥနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျမင္တာ ေျပာရမယ္ဆိုယင္၊ လြတ္လပ္ေရးဟာ ရဖို႔ အေျခအေနေတာ့ ေတာ္ေတာ္ကေလးမ်ားပါတယ္ ဆိုတာ ကြ်န္ေတာ္ေျပာခ်င္တယ္။ သို႔ေပမဲ့လဲ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဗမာစကားလဲရွိတယ္။ အဂၤလိပ္စကားလဲရွိတယ္။ အဂၤလိပ္စကားကေတာ့ (Don't halloo till you are out of the wood) အရင္တခါလဲ ကြ်န္ေတာ္ေျပာသြားျပီးပါျပီ။စစ္ပြဲၾကီးအတြင္းက ေတာၾကီးမ်က္မဲအတြင္းက မထြက္မိခင္ ငါေတာ့ ေဘးလြတ္ျပီလို႔ မေအာ္ပါနဲ႔ဆိုတဲ့ သေဘာမ်ိဳးဘဲ။ အဲဒီအတိုင္းဘဲ။ ကြ်န္ေတာ္က တခါ ျခေသၤ့မင္း ဥပမာကို ေျပာရမယ္ဆိုယင္ ျခေသ့ၤမင္းမ်ားဟာ ေတာေကာင္ကို လိုက္တဲ့ ေနရာမွာ ၾကီးတာငယ္တာ ပဓာနမထားဘဲနဲ႔၊ ၾကီးၾကီးငယ္ငယ္ လံု႔လစိုက္တဲ့ေနရာမွာ အဲဒီအတုိင္းဘဲ လံု႔လစိုက္သြားတယ္။ အဲဒီလို ထံုးအတိုင္းဘဲ ကြ်န္ေတာ္တို႔က ပန္းတိုင္ေရာက္တဲ့အထိ ေအာင္ျမင္လာတဲ့ တိုင္ေအာင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔က ၾကိဳးစားမႈ ၊အားထုတ္မႈကို ေလွ်ာ့လို႔မျဖစ္ဘူး။လံု႔လ ၀ိရိယကိုေလွ်ာ့လို႔ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ ဆထက္ထမ္ပိုးသာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ လုပ္ဖို႔လိုတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ဗမာေတြမွာ ေစာက္က်င့္တခုရွိတယ္။ ဘာေစာက္က်င့္ တခုရွိသလဲဆိုယင္၊ဒါကလဲဘဲ ကြ်န္ေတာ္ တို႔ ကြ်န္ျဖစ္ခဲ့ၾကရတဲ့အတြက္ ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မယ္။။ဘာလဲဆိုေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ ဂ်ပန္ေခတ္တုန္းက ပုသိ္မ္ဖက္ကို သြားတဲ့အခါ ေလွျပိဳင္ပြဲတခုရွိတယ္။ ေလွျပိဳင္ပြဲလုပ္ခဲ့တယ္။ေလွျပိဳင္ပြဲလုပ္တဲ့အခါမွာ ဘာျဖစ္သလဲဆိုေတာ့ ေလွေတြျပိဳင္လိုက္တာ ႏွစ္စင္းျပိဳင္တဲ့အခါမွာ ႏိုင္တဲ့အစင္းက ပန္းတိုင္မေရာက္ေသးဘူး၊ေရွ႕ကို နဲနဲေရာက္တယ္ ဆိုယင္ဘဲ တက္ေထာင္တယ္။ ၾကြားတယ္။ တခါရႈံးတဲ့ေနာက္က ေနတဲ့ေလွကလဲဘဲ ပန္းတိုင္မေရာက္ေသးဘူး. ၾကိဳးစားခ်င္ ၾကိဳးစားႏိုင္ေသးတယ္။ မၾကိဳးစားခ်င္ေတာ့ဘူး။ ရႈံးေတာ့မွာပါဘဲကြာဆိုျပီး ေျခပစ္လက္ပစ္နဲ႔ တယ္မခတ္ခ်င္ေတာ့ဘူး။ဒါဟာ ဘာလဲဆိုယင္ တကယ့္တိုင္းျပည္ထူေထာင္တဲ့ေနရာမွာ လြတ္လပ္တဲ့ လူမ်ိဳးနဲ႔ ထိုက္တန္တဲ့ စိ္တ္ဓါတ္မ်ိဳး မဟုတ္ဘူး။ အဲဒီစိတ္ဓါတ္မ်ိဳးဟာ ကြ်န္ျဖစ္မဲံ စိတ္ဓာတ္မ်ိဳး၊ ကြ်န္ရဲ့ စိိတ္ဓာတ္မ်ိဳး၊ ဒီစိတ္ဓာတ္မ်ိဳး ရွိေနသမွ်ကာလပတ္လံုး က်ဳပ္တို႔ဗမာေတြ ကြ်န္ျဖစ္ေနမွာဘဲ. လြတ္လပ္ေရးရယင္လဲ ျမန္ျမန္ ျပန္ကြ်န္ျဖစ္မွာပါဘဲ။ ေနာက္ဆံုးတေန႔ မရႈံးတဲ့ တိုင္ေအာင္ ကြ်န္မျဖစ္တဲ့တိုင္ေအာင္ ခုနကလို ဖာသယ္ လြတ္လပ္ေရး ျဖစ္ေနမွာဘဲ။ ဘယ္လိုလဲဆိုယင္ အက်င့္က အဲဒီလိုနဲနဲေလး ႏိုင္လာတယ္။ ေရွ႕က သာလာတယ္ဆိုယင္ တက္ေထာင္ခ်င္တဲ့ အက်င့္ရွိတယ္။ ေလွတစင္းဟာ အဲဒီလို ေရွ႕ကသာလာလို႔ တက္ေထာင္မိတာနဲ႔ ပြဲတပြဲမွာ ရႈံးကိုရႈံးသြားတယ္။ အဲဒီလိုျဖစ္တယ္။

ျပီးေတာ့ ေဘာလံုးပြဲကိုၾကည့္၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဗမာေတြ ေဘာလံုးပြဲမွာ ကန္ၾကတဲ့ အခါမွာဆိုယင္ ကိုယ္က ပဌမ စဂိုးသြင္းရတယ္ ဆိုယင္ အေတာ္ အားတက္လာတယ္။ အားတက္လာတာနဲ႔ ၊ကန္တာနဲ႔၊ျပဳတာနဲ႔ ေနာက္တခါ အဲဒီလိုျဖစ္တဲ့ အခါမွာ ေတာ္ေတာ္ေလး ဂိုးေလးမ်ားလာတယ္ ဆိုယင္ ေလွ်ာ့ေလွ်ာ့ ေပါ့ေပါ့ ကန္ခ်င္လာတယ္။ ငါႏိုင္မွာဘဲ ဆိုျပီး အဲဒါနဲ႔ေနျပီး တဖက္ကေနျပီး ေနာက္ဆံုး အျပီးသတ္မွာ ကပ္ျပီး ျပန္ျပီးေတာ့ ဂိုးသြင္းသြားလို႔ သေရ ျဖစ္ျဖစ္၊ရႈံးတာျဖစ္ျဖစ္၊ျဖစ္သြားတာမ်ိဳးလဲ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေဘာလံုးပြဲ ရာဇ၀င္မွာ ခင္ဗ်ားတို႔ ျပန္စဥ္းစားယင္ေတာ့ ေတြ႔မွာဘဲ။ ဒါတင္ မကေသးဘူး ဒီရံႈးသြားတဲ့ လူကလဲ ေဘာလံုးကန္လို႔ရွိယင္ ပဌမအပိုင္း နာရီ၀က္မွာ ရံႈးသြားယင္ေတာ့ ေတာ္ေသးရဲ့။ က်န္ေသးတဲ့ ဒုတိယ နာရီ၀က္မွာ ကန္လို႔ ၁၀ မိနစ္ေလာက္ၾကာေတာ့ ကိုယ့္ဖက္က ဂိုးမသြင္းႏိုင္ဘူးဆိုယင္ အဲဒီအခါက်ယင္ လူကိုခ်တယ္။ ဒါ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဗမာေဘာလံုးကန္တဲ့ ေဘာလံုးပြဲ အက်င့္ဘဲ။ အဲဒါ (sporting spirit )မရွိဘူး။ ဒါဘာလဲ ဆိ္ုလို႔ွရိွယင္ ဗမာေတြ စိတ္ထဲမွာ ဗမာေတြဟာ စိတ္ဓါတ္ထက္တယ္။ ဘာညာနဲ႔ တလြဲဆံပင္ေကာင္းေနတယ္ ဆိုတာနဲ႔ အတူတူဘဲ။ ဒီစကားဟာ ဒီေနရာမွာ သံုးဖို႔ဟာေတြဘဲ။ ဗမာေတြ စိတ္ဓါတ္က မဟုတ္တဲ့ ေနရာမွာ သြားျပီးေကာင္းေနတယ္။ တကယ့္ေနရာေတြက်ေတာ့ အသံုးမက်ဘူး။ ဗမာျပည္ လြတ္လပ္ေရးရေအာင္ ဆိုတာမ်ိဳးမွာ အသံုးမခ်တက္ဘူး။ ဗမာျပည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္တဲ့ေနရာမ်ိဳးမွာ အသံုးမခ်တက္ဘူး။ ဗမာ ဗမာခ်င္း ခ်ဖို႔ လုပ္ခ်င္တယ္။ အဲဒါမ်ိဳးေတြ လုပ္ခ်င္တယ္။ဒါမ်ိဳးေတြ လုပ္ခ်င္လို႔ ဘယ္ေတာ့မွ အက်ိဳးမရွိဘူး။ ဒီတိုင္းျပည္ ဘယ္ေတာ့မွ ျပန္လည္ မထူေထာင္ႏိုင္ဘူး။ ဒီတိုင္းျပည္ ဘယ္ေတာ့မွ မလြတ္လပ္ႏိုင္ဘူး။ လြတ္လပ္ယင္လဲ ဘယ္ေတာ့မွ က်က် နန လြတ္လပ္ေရး မျဖစ္ဘူး။

အဲဒီေတာ့ကာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အဲဒီ စိတ္ဓါတ္မ်ိဳးကို လံုး၀ ေဖ်ာက္ပစ္ဖို႔လိုတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ ဘာအလုပ္ ဘဲလုပ္လုပ္ ၊ေနာက္ဆံုးတေန႔ျပီးတဲ့အခ်ိန္မွာ ရံႈးမယ္ထင္တယ္ ျဖစ္ေစ၊ႏိုင္မယ္ထင္တယ္ ျဖစ္ေစ၊မေလွ်ာ့တမ္း ဇြဲနဲ႔လုပ္သြားရတယ္။ စစ္တိုက္တဲ့ ေနရာမွာလဲ အဲဒီ အတိုင္းသြားရမယ္။

အဂၤလိပ္ေတြကိုၾကည့္။ အဂၤလိပ္ေတြဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အေပၚမွာ အုပ္ခ်ဴပ္ေနလို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႕ မုန္းေပမဲ့ အဂၤလိပ္ေတြမွာ ခ်ီးမြမ္းစရာေတြ အမ်ားၾကီးရွိတယ္။ ခုျပီးခဲ့တဲ့ စစ္ၾကီးမွာ သူတို႔ ဘယ္ေလာက္ အက်ဥ္းအက်ပ္ ေရာက္သလဲ။အဲဒီအက်ဥ္းအက်ပ္ထဲက ေနျပီးေတာ့ကာ တခါတည္းကို လြတ္ေျမာက္လာေအာင္ ဘယ္ေလာက္ တခါတည္းကို အံၾကိတ္ျပီးေတာ့၊ခါးေတာင္းက်ိဳက္ျပီးေတာ့ ၾကိဳးစားလာသလဲ။ ဒီမူေတြကို ၾကည့္ပါ အခုလဲဘဲ သူ႔တိုင္းျပည္မွာ ေနတာေတြကိုၾကည့္။သူတို႔တိုင္းျပည္လဲဘဲ အခုလို က်ပ္က်ပ္တည္းတည္းေနရတာ လူေတြ မညည္းဘူးလားဆိုေတာ့ ပုထုဇဥ္ဘ၀ ညည္းေတာ့ညည္းၾကမွာပါဘဲ၊ညည္းၾကတယ္၊ညည္းျငားေသာ္လဲဘဲ စည္းနဲ႔ ကမ္းနဲ႔ ညည္းၾကတယ္။ စည္းနဲ႔ကမ္းနဲ႔ အလုပ္လုပ္ၾကတယ္။ အဲဒီလို လုပ္ေနၾကတယ္။ကြ်န္ေတာ္တို႔ တိုင္းျပည္မွာေတာ့ ၊စည္းကမ္းကို ယခုအခါမွာ မွရိွဘဲ ျဖစ္ေနတယ္။ စည္းကမ္းမရွိေတာ့ကာယခု ႏိုင္ငံေရးလုပ္တဲ့ ေနရာေတြမွာ ယခုအခါမွာ၊နယ္ခ်ဲ႕သမားသေဘာက်မဲ့ အလုပ္မ်ိဳးကို လုပ္ေနတယ္။ ယခု ကြ်န္ေတာ္ တိတိ လင္းလင္း ေျပာထားစမ္းမယ္။ ဗမာျပည္မွာ လူထုညီညြတ္ေရး၊ တိုင္းရင္းသား ညီညြတ္ေရးေတြဟာ မျပိဳကြဲဘဲနဲ႔ ဘယ္သူမွ ေဖာက္ထြင္းလို႔ မရလို႔ရွိယင္၊ေနာက္ျပီးေတာ့ကာ လက္၀ဲသမားဆိုတဲ့ လူငယ္ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြ ညီညြတ္သည္ထက္ ညီညြတ္ယင္ အဲဒီ အင္အားဟာ ၾကီးၾကီးသေလာက္ ခင္ဗ်ားတို႔ရဲ့ လြတ္လပ္ေရးဟာ ပိုေကာင္းလာမယ္။အဲဒီ အင္အားဟယ ငယ္ ငယ္သေလာက္ ခင္ဗ်ားတို႔ လြတ္လပ္ေရးဟာ ရတယ္ဆိုေပမဲ့ နည္းေနမယ္။ အခြင့္အေရး နည္းေနမယ္။ ေနာက္တခါ အဲဒီလို ေနရာမွာ ႏိုင္ငံေရးသမားတခ်ိုဳ႕ ေျခထိုးတာကို ခင္ဗ်ားတို႔ ေယာင္မွားလို႔ အင္မတန္ ဖရိုဖရဲ ျဖစ္ၾကယင္ေတာ့ျဖင့္ယင္ အဲဒါ ခင္ဗ်ားတို႔ လြတ္လပ္ေရး ရမွာမဟုတ္ဘူး။အဲဒါ အဂၤလိပ္က ေပးခ်င္တာ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ အိႏိၵယမွာဆိုယင္ မယူမျဖစ္တဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးကို ေရာက္ပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီေတာ့ အဲဒါမ်ိဳးေတြကိုလဲ သတိထားဖို႔ရွိပါတယ္။

အဲဒါေတြကို အားလံုးကုန္ သတိထားျပီး ၊ယခုတိုင္းျပည္ ျပည္လည္ထူေထာင္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ကြ်န္ေတာ္ အနည္းငယ္ ေျပာျပခ်င္ပါေသးတယ္။ ဒီတိုင္းျပည ျပည္လည္ ထူေထင္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ျပီးေတာ့ကာ ယခု ကြ်န္ေတာ္တို႔ရွိေနၾကတဲ့ အေျခအေနမွာ အင္မတန္ဘဲ ဆိုးေနတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဗမာျပည္ဟာ ဒီစစ္ၾကိီး ျပီးတဲ့ေနာက္ ကမၻာေပၚမွာရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေတြထဲမွာ မေအးႏွစ္ခါနာျဖစ္တဲ့ ဗမာႏိုင္ငံလို ႏိုင္ငံ မရွိေသးပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ တိုင္းျပည္ဟာ ဂ်ပန္၀င္လာတုန္းကလဲ စစ္ေျမျပင္ဘဲ၊ အဂၤလိပ္ျပန္၀င္လာတုန္းကလဲ စစ္ေျမျပင္ဘဲ။ အဲဒီလို မိေအး ႏွစ္ခါနာျဖစ္တဲ့ ဗမာျပည္ဟာ အင္မတန္ဘဲ စီးပြားေရးမွာ ပ်က္စီးတယ္။ အဂၤလန္ျပည္မွာလဲဘဲ စီးပြားေရး ပ်က္စီးတယ္။ အဂၤလန္ျပည္မွာ စီးပြားေရး ပ်က္စီးေတာ့ အဂၤလိပ္လူမ်ိဳးေတြ ကေတာ့ စီမံကိန္းေတြ ဘာေတြနဲ႔ သိပ္ျပီးေတာ့ က်က် နနေတာ့ မဟုတ္ဘူးေပါ့ေလ။ ဒါေပမဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ တိုင္းျပည္နဲ႔စာယင္ အင္မတန္ကို စံနစ္ပိုေကာင္းတယ္။ အဲဒါေတြလုပ္ျပီး ၊ ေခြ်ေခြ်တာတာနဲ႔ ေနာင္ ၄၊၅၊၁၉ ႏွစ္ၾကာတဲ့အခါ က်လို႔ရွိယင္ တကယ္ေခ်ာင္လည္လာေအာင္ဆိုျပီး ၾကိဳးစားေနၾကတယ္။ အဆင့္အတန္း ျမင့္သထက္ ျမင့္ေအာင္ ၾကိဳးစားေနၾကတယ္။ ဆိုဗီယက္ယူနီယံမွာ ဆိုယင္ စစ္ၾကီးျပီးယင္ ျပီးခ်င္း ငါးႏွစ္ စီမံကိန္းဆိုတာ လုပ္ျပီးေတာ့ကာ တခါထဲ ယခု ျခိဳးျခံမႈေတြ လုပ္ေနတယ္။ ဆိုဗီယက္ ယူနီယံမွာ ေရွးကလို စားရ၊ေသာက္ရ၊ေနရ၊ထိုင္ရတာ မွရွိေတာ့ဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုယင္ စစ္ေၾကာင့္ အင္မတန္ဘဲ ပ်က္စီးတဲ့ အတြက္၊ျပန္ျပီးေတာ့ ေခြ်တာရတဲ့ အေျခအေနမ်ဳိး ျပန္ေရာက္လာတယ္။ အဲဒီလို ျဖစ္ေနတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဗမာျပည္မွာေတာ့ ဒါ ႏိုင္ငံျခားထြက္ၾကည့္မွာ ခင္ဗ်ားတို႔သိမယ္။ စစ္ျဖစ္ေနတုန္းက ကြ်န္ေတာ္ ဂ်ပန္ျပည္ေရာက္ဘူးတယ္။ ဂ်ပန္ျပည္ ေရာက္ဘူးလို႔ ဂ်ပန္ျပည္က လူေတြဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဗမာျပည္လို ၀၀လင္လင္၊ေပါေပါမ်ားမ်ား မစားရဘူး။ အ၀တ္အထည္ေတြမွာလဲ ေပါေပါမ်ားမ်ား မ၀တ္ရဘူး။ အစားစားတဲ့ ေနရာမွာလဲ၊၀၀လင္လင္ မစားရရဘူး။ ေနရတဲ့ ေနရာမွာေတာ့ သပ္သပ္ရပ္ရပ္ ေနရတယ္။ ဒါေတာ့ မွန္တယ္။ ဒါေတာ့ ႏွစ္ရွည္လမ်ား လုပ္ထားတဲ့အတြက္ သပ္သပ္ရပ္ရပ္ ေနရတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျပည္ကေတာ့ အဲသည္လို မဟုတ္ဘူး။ ပံုေပါလေအာ စားေသာက္ ေနထုိင္ၾကတာဘဲ။ က်ပ္က်ပ္ တည္းတည္းဆိုတဲ့ အထဲကေနျပီးေတာ့ အဲဒီလိုေနၾကတာဘဲ။ ဟိုတုန္းက ဂ်ပန္ျပည္ဟာ စံနစ္မေကာင္းလို႔ ဒီလို က်ပ္တည္းေနရတယ္ ထင္တယ္လို႔ ကြ်န္ေတာ္စိတ္ထဲမွာ ေအာက္ေမ့ေနတယ္။ အခု ဒီစစ္ၾကီးျပီးေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ လုိက္ၾကည့္တယ္။ စာထဲမွာလဲ ဖတ္ရတယ္။ကိုယ္တိုင္လဲ ျမင္ရတဲ့ ႏိုင္ငံေတြလဲရွိတယ္။ အိႏိၵယျပည္ကို သြားၾကည့္ပါ။ ဥပမာ ေဟာ္တယ္ေတြ သြားယင္ ကုိယ့္မိတ္ေဆြေတြ ေခၚျပီး ေကြ်းခ်င္တိုင္း မေကြ်းႏိုင္ဘူး။ တခါကို ၂၄ ေယာက္ထက္ ပိုျပီး မေကြ်းႏိုင္ဘူး။ ေပါင္မုံ႔မရဘူး၊အာလူးတခုတည္းရတယ္။ ထမင္းအလွ်င္းမရဘူး။ ေနာက္ျပီးေတာ့ တခါတည္းဟင္းလဲ တမယ္ထက္မပိုရ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဆန္းကေဖးတို႔ သြားစားတဲ့ လူေတြက ဟင္းတမယ္မကဘူး။ ႏွစ္မယ္မကဘူး၊သံုးမယ္မကဘူး၊ေလးမယ္မကဘူး၊ စားခ်င္သေလာက္စား၊ ဘာအကန္႔အသက္မွမရွိဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ တိုင္းျပည္မွာ ျဖစ္ေနတယ္။ အဂၤလန္ျပည္မွာ အဲဒါမရဘူး။ ဆန္မရဘူး။ ေပါင္မုန္႔ဆိုရင္ အရင္ကထက္ ေလွ်ာ့ရတယ္။ တျခားတိင္းျပည္ေတြမွာ အဲဒီလို ေခြ်ေခြ်တာတာ ၾကိဳးပမ္းျပီးေတာ့ အခုေနအခါမယ္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေၾကတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔တိုင္းျပည္က က်ပ္က်ပ္တည္းတည္းေနရတဲ့ အထဲက ဒီလိုေပါလေအာ သံုးၾကတုန္း စြဲၾကတုန္းဘဲ။

အဲဒီေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဗမာေတြက ဆီမရွိ မစားႏိုင္ဘူးလို႔ေျပာတယ္။ ဆီမရွိမစားႏိုင္တာကေတာ့မွန္တယ္။ သို႔ေသာ္ အဲဒီဆီေတြဟာ ဘာအတြက္ သံုးေနၾကတာလဲ။ ပံုေပါလေအာ သံုးသလား၊ မသံုးဘူးလား၊ တျခားတိုင္းျပည္ေတြ သြားၾကည့္ပါ။ ဆီကိုဒီလို ပံုေပါလေအာ သံုးႏိုင္သလား၊ မသံုးႏိုင္ဘူးလား၊ ခင္ဗ်ားတို႔ဆီေတြကို ပံုေပါလေအာ သံုးေနတာ ခင္ဗ်ားတို႔စိတ္ထဲမွာ ဘာမွ အေရးမၾကီးဘူးလို႔ ထင္တယ္။ အဲဒီလို ပံုေပါလေအာ သံုးတဲ့အတြက္ ကုလားျပည္ကေနျပီးေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ တိုင္းျပည္ေၾကာင့္ ခင္ဗ်ားတို႔ေစ်းၾကီးတယ္။ ၾကီးတယ္ဆိုတာ အေၾကာင္းျပခ်က္မွာ ခင္ဗ်ားတို႔ ပံုေပါလေအာသံုးေနလို႔ ဒီဆီေတြကို တျခားႏိုင္ငံက သြင္းေနရတဲ့အတြက္၊ အပိုသြင္းေနရတဲ့အတြက္ ေစ်းၾကီးတယ္။ ၾကီးတယ္ဆိုတာ အေၾကာင္းျပခ်က္မွာ ခင္ဗ်ားတို႔ ပံုေပါလေအာသံုးေနလို႔ ဒီဆီေတြကို တျခားႏိုင္ငံက သြင္းေနရတဲ့အတြက္၊ အပိုသြင္းေနရတဲ့အတြက္ ေစ်းၾကီးတဲ့ ေနရာမွာ အေၾကာင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာ တစ္ခု၊ အေၾကာင္းတစ္ရပ္ကိုေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ေျပာျပမယ္။ ငရုတ္၊ ၾကက္သြန္ၾကည့္။ ဗမာျပည္မွ ငရုတ္၊ ၾကက္သြန္က ကိုယ့္ဖာသာကိုယ္ စိုက္ယင္ မရင္ႏိုင္ဘူးလား။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ့္အိမ္ေဘးမွာ ကြ်န္ေတာ္စိုက္တားတယ္။ အဲဒီ ကိုယ့္ဖာသာ ကိုယ္အိမ္ရာကြက္လပ္ ရွိတဲ့လူေတြက၊ စိုက္ၾကပါလား။ မစိုက္ၾကဘူး။ ေစ်းမွာ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ေတြက ၀ယ္စားခ်င္ၾကတယ္။ ေစ်းမွာ ၀ယ္စားေတာ့ အဲဒီငရုတ္၊ ၾကက္သြန္ေတြက ဘယ္ကလာတယ္မွတ္သလဲ။ အိႏိၵယျပည္က လာတယ္။ အိႏိၵယ ျပည္ကလာေတာ့ ခင္ဗ်ားတို႔ အိႏိၵယျပည္ကို ခင္ဗ်ားတို႔ ပိုက္ဆံေပးေနရတယ္။ အဲဒီလိုေပးေနရတဲ့အတြက္ ဒီတိုင္းျပည္မွာ ရနိုင္တဲ့ပစၥည္းကို တျခားႏိုင္ငံက ၀ယ္ေနရတဲ့အတြက္ ခင္ဗ်ားတိုပမွာ အခုေစ်းၾကီးတယ္။ ၾကီးတယ္ဆိုတာ ဒါေတြျဖစ္တာဘဲ။ အေၾကာင္းတစ္ရပ္က ဆန္စားတဲ့ေနရာမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဆန္စားတဲ့အေနနဲ႔ ဒီအဟာရဓာတ္က်မ္းေတြကို နားလည္တဲ့ လူေတြနဲ႔ ေသေသခ်ာခ်ာ ၾကည့္မယ္ဆိုရင္၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔တိုင္းျပည္မွာ စားရတဲ့ အဟာရ အကုန္ပ်မ္းမွ်ျခင္း တြက္ၾကည့္မည္ဆိုရင္ တျခားႏိုင္ငံေတြထက္ ပိုေနတယ္။ ပိုေနေတာ့ အခုကြ်န္ေတာ္တို႔ ျပည္မွာ ဆန္ကေတာ့ လံုေလာက္တယ္။ လံုေလာက္ရံုတင္မကဘူး။ ပိုေနတယ္။ ႏိုင္ငံျခား တင္ရတယ္။ တင္ေရာင္းရတယ္။ ႏိုင္ငံျခား တင္ေရာင္းရေပမယ့္ ကြ်န္ေတာတ္ို႔ စစ္မျဖစ္ခင္ကေလာက္ မပိုဘူး။ ပိုပို လွ်ံလွ်ံ မရွိဘူး။ အဲဒီမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ကုန္ေတြ စားတာကလဲ ေရွးကထက္ ေလွ်ာ့လဲမစားဘူး။ အရင္က လိုဘဲ ပံုေပါလေအာ စားတုန္းဘဲ၊ အပိုေတြ အမ်ားၾကီးရွိတုန္းပဲ။

အဲဒီေတာ့ေကာ ယခုျဖစ္ေနတာက စစ္မျဖစ္ခင္ကေလာက္ ဆန္မထြက္ဘူး။ ဆန္မထြက္တဲ့အထဲမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေလွ်ာ့စားၾကသလားဆိုေတာ့ ေလွ်ာ့မစားဘဲ ပံုေပါလေအာင္ စားေနၾကတုန္းဘဲ။ အဲဒီအထဲမွာ ဆန္လွဴတဲ့အတြက္ ေငြတစ္ကုေဋေက်ာ္ဖိုးလဲ ဆံုးေသးတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔တိုင္းျပည္က ၀င္ကုန္နဲ႔ ထြက္ကုန္မွာ အရင္စစ္မျဖစ္ခင္တုန္းက မ်ားတယ္။ အဲဒီမ်ားတဲ့ ေနရာမွာလဲ ဆန္ကုန္ကူးတဲ့အတြက္ အျမတ္အမ်ားဆံုးရတယ္။ ယခု ဆန္ကိုသာလွ်င္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အမ်ားဆံုး အားကိုးရတယ္။ အဲဒီလို ဗမာေတြရဲ ႔ အသက္မေသခင္ျဖစ္တဲ့ ကိစၥမွာ စစ္ျပီးေတာ့ ပ်က္စီးေနတဲ့အတြက္ ႏြားေတြလုသြား၊ ေနာက္ျပီးေတာ့ သူခိုး ဓားျပေဟာင္းေတြ ေသာင္းက်န္းမႈေတြေၾကာင့္ လယ္ယာေတြ ေကာင္းေကာင္း မလုပ္ရတဲ့အတြက္ေၾကာင့္၊ ေရွးကလဲ မထြက္ဘူး။ ေရွးကလဲ မလုပ္ႏိုင္ဘူး။ အဲဒီမထဲမွာ ခင္ဗ်ားတို႕ ပံုေပါလေအာ စားတုန္းဘဲ။ အဲဒီအထဲမွာ ဆန္လုတဲ့လူက လုၾကတယ္။ ေငြတစ္ကုေဋေက်ာ္ဖိုး ဆံုးသြားတယ္။ အဲဒီလိုျဖစ္ေတာ့ကာ ဒီလိုျဖစ္ေနတာေတြ ခင္ဗ်ားတို႔ က်ပ္တယ္၊ က်ပ္တယ္ဆိုတာ၊ ဒါဘာအံ့ၾသစရာ ရွိသလဲ၊ က်ပ္မွာဘဲလို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔က ေျပာခ်င္တယ္။

အဲဒီေတာ့ ယခုတိုင္းျပည္မွာ မျငိမ္အသက္ျဖစ္ေနတဲ့ကိစၥ ဆူဆူပူပူ ျဖစ္ေနတဲ့ ကိစၥေတြဟာ တိုင္းျပည္အတြက္ အက်ိဳးရွိသလာ။ အက်ိဳးမရွိဘူးလား ဆိုတာ ခင္ဗ်ားတို႔ ထပ္မစဥ္းစားၾကည့္။ ခင္ဗ်ားတို႔ အက်ိဳးရွိတယ္၊ မရွိဘူးဆိုတာ ခင္ဗ်ားတို႔ စဥ္းစားဖို႔လိုတယ္။ ဖ၊ဆ၊ပ၊လ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က တစ္ခါတေလ အေျပာအဆိုမွားတာရွိရင္ ရွိမယ္။ သို႔ေသာ္လဲဘဲ ေစတနာကေတာ့ သန္႔ရွင္းလ်က္ပါဘဲ။ ဒါကြ်န္ေတာ္ေသေသခ်ာခ်ာ ၀န္ခံရဲပါတယ္။ ဖ၊ဆ၊ပ၊လ ဖြဲ႔က ပုဂိဳလ္တစ္ဦး တစ္ေယာက္တည္းက ေဖာက္ျပန္သြားတဲ့လူရွိခ်င္ ရွိမယ္။ သို႔ေသာ္လည္း အဖြဲ႔အေနအားျဖင့္ ဘယ္ေတာ့မွ မေဖာက္ျပန္ဘူးဆိုတာ ခင္ဗ်ားတို႔ သိေစခ်င္တယ္။ အဲဒီအတိုင္းဘဲ မေဖာက္ျပန္တဲ့ သန္႔ရွင္းတဲ့ေစတနာနဲ႔ ေျခလွမ္းမွန္မွန္နဲ႔ ေနျပီးဗမာျပည္ လြတ္လပ္ေရးရေအာင္ဆိုျပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေအာင္ တစ္စတစ္စ ရုပ္လံုးလဲ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေပၚေပၚလာခဲ့ျပီ။ ေနာက္ရက္မ်ားမၾကာမွီမွာဆိုရင္ တစ္ဆင့္တက္ျပီး ခင္ဗ်ားတို႔ အဲဒီ ရုပ္လံုးေပၚလာတာကို ျမင္ရမွာဘဲ။

တိုင္းျပည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမွာလဲဘဲ အဲဒီလိုဘဲ တစ္ဆင့္တက္ျပီး ရုပ္လံုးေပၚလာတာ ျမင္ရအံုးမွာဘဲ။ အဲဒီလိုေပၚလာျပီးေတာ့ တစ္ဆင့္ထက္တစ္ဆင့္ လုပ္ေနရာမွာ အေကာင္းဆံုး၊ အလြယ္ဆံုး၊ အေအးဆုံးဆိုတဲ့နည္းကို ကြ်န္ေတာ္တို႔က ပထမဦးစြာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရွာျပီး လုပ္မွာဘဲ။ သို႔ေသာ္လဲပဲ အဲဒီလိုလုပ္လို႔ မရဘူးဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေရွးကလဲေျပာလာခဲ့တာေတြ ရွိပါတယ္။ "ခင္ဗ်ားတို႔ျပန္ျပီး စဥ္းစားၾကည့္။ ေအးေအးနဲ႔ မရရင္ရႏိုင္တဲ့နည္းနဲ႔ လုပ္ရမွာဘဲ။ ဒီေတာ့ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ကို အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာနဲ႔ ျပည့္စံုတဲ့ လႊတ္ေတာ္ မဟုတ္ဘူးလို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အဆီးအတား အာဏာလႊဲေျပာင္းယူႏိုင္ေအာင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ပထမေရွးဦးစြာ ဒီသေဘာကို ထားျခင္း သတ္မွတ္ထားတဲ့ အခ်ိန္အခါေရာကလို႔ အၾကည္အသာဆိုတဲ့ ကိစၥမ်ိဳး မျဖစ္လို႔ရွိရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔က အတင္းလုပ္မွာဘဲ ဆိုတာေတာ့ ဒါေျပာထားျပီးသား။ ဘာမွ ကြ်န္ေတာ္ ထပ္ေျပာေနစရာ မလိုပါဘူး။

ဒီေတာ့ အတင္းလုပ္တဲ့အခါမွာလဲ ခင္ဗ်ားတို႔ အဆင္သင့္ ရွိေနရမယ္။ ဆယ္ေရး တစ္ေရး၊ ကိုးေရး တစ္ရာ ရွိေနရမယ္။ ယခုအခါမွာလဲဘဲ ကိစၥမျပီးေသးေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ သိပ္အားမေလွ်ာ့ရေသးဘူး။ ကြ်န္ေတာ္ အရင္တစ္ခါ ေျပာခဲ့သလိုဘဲ နိုင္ငံေရးဖက္က ေအးေနျပီးေတာ့ကာ၊ မဟုတ္တဲ့ေနရာမွာ ဆူတဲ့ပူတဲ့ဖက္က ပိုလာသလို ျဖစ္ေနပါတယ္လို႔ ကြ်န္ေတာ္ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဲဒီေတာ့ကာ အဲဒီလို မဟုတ္တဲ့ေနရာမွာ ဆူပူေသာင္းက်န္းမႈေတြကို ဗမာျပည္ခ်စ္တဲ့ လူေတြမွန္သမွ် ၀ိုင္း၀န္းကူညီႏွိမ္ႏွင္းဖို႔ လိုတယ္။ ဘယ္သူ႔ကိုမွ အားေပးဖို႔ မလိုဘူး။ သို႔ေသာ္လည္းဘဲ ဗမာျပည္ရဲ ႔ လြတ္လပ္ေရးကို ထူေထာင္ေရး၊ ဗမာျပည္တုိင္းသူ ျပည္သား ညီညြတ္ေရး၊ လူထုရဲ ႔ညီညြတ္ေရး ထက္ထမ္းပိုးတိုးျပီး လုပ္ၾကဖို႔လိုတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဖ၊ဆ၊ပ၊လ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကလဲ ဒီေနရာမွာဆိုရင္ လုပ္လာတဲ့ေနရာမွာ လိုေသးတယ္။ ကြ်န္ေတာ္လဲ သိပ္မေက်နပ္ေသးဘူး။ အဲဒီေတာ့ကာ ဒါေတြအားလံု အလုပ္လုပ္ၾကဖို႔လိုတယ္။ အဲဒီလို လုပ္ႏိုင္ၾကမွသာလွ်င္ လြတ္လပ္ေရးဆိုတာလဲဘဲ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေရွ ႔ဆက္ျပီးေတာ့ကာ အားလံုး နင္းကန္ျပီးေတာ့ အလုပ္လုပ္ႏိုင္မွ အႏွစ္၂၀ ေလာက္ၾကာရင္ တန္ကာက်မယ္။

အႏွစ္ ၂၀ ေလာက္ၾကာရင္ တန္ကာၾကမယ္ဆိုတာက ကြ်န္ေတာ္ နည္းနည္း ထပ္ရွင္းျပခ်င္ေသးတယ္။ ဥပမာနဲ႔ ေျပာခဲ့ခ်င္တယ္။ ဥပမာ ပညာေရး ၾကည့္မယ္။ ပညာေရးမယ္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဗမာျပည္မယ္ အရင္စစ္မျဖစ္ခင္ တုန္းကထက္ အင္မတန္ေအာက္က် ေနာက္က် ျဖစ္ေနတယ္။ အင္မတန္ ေအာက္က် ေနာက္က် ျဖစ္ေနေတာ့ကာ အခမဲ့ မူလတန္းပညာ မသင္မေနရ ဥပေဒ လုပ္ေပးပါလို႔ ေျပာတယ္။ ဥပေဒသာလုပ္ေပမဲ့၊ ဘယ္ေလာက္ၾကိဳးစား၊ ဘယ္ေလာက္အလုပ္လုပ္မွ၊ ဘယ္ေလာက္ၾကာမွ အဲဒီအခမဲ့ မူလတန္း မသင္မေနရ ပညာဆိုတာ ဗမာျပည္တစ္ျပည္လံုး၊ ရြာတိုင္း၊ ျမိဳ ႔တိုင္းမွာျဖစ္မလဲဆိုတာက အႏွစ္ ၂၀ ၾကာေလာက္မွ ျဖစ္လိမ့္မယ္။ ယခုရွိတဲ့ ဆရာေတြက အင္မတန္နည္းေနတယ္။ အဲဒီေက်ာင္းေတြမွာ သံုးမဲ့ပစၥည္းကိရိယာ တန္ဆာပလာ၊ စာအုပ္ခဲတံ၊ ေက်ာက္သင္ပုန္း၊ ဘီဒိုအကုန္လံုးရွိရမယ္။ ဒါေတြလဲ စံုစံုလင္လင္ ရွိရမယ္။ အဲဒီဟာေတြအတြက္ ကုနမာ့္ေငြေတြဟာ ဘယ္ေလာက္ကုနမလဲဆိုရင္၊ ကုေဋေပါင္းအမ်ားၾကိး ခ်ီျပီးေတာ့ကုန္မယ္။ အႏွစ္ ၂၀ ေလာက္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ကုန္လုပ္ပါမွ အႏွစ္ ၂၀ ေလာက္ရွိမွ ခင္ဗ်ားတို႔ ဗမာျပည္တစ္ျပည္လံုး အခမဲ့ မူလတန္း မသင္မေနရ ပညာဆိုတာ တစ္တိုင္းတစ္ျပည္လံုး ရြာတိုင္း၊ ျမိဳ ႔တိုင္းမွာ ျဖစ္မယ္။

ေနာက္ျပီးေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ကာကြယ္ေရးဖက္ၾကည့္၊ စစ္တပ္ေတြ အခု ကြ်န္ေတာ္တို႔ရွိတဲ့ စစ္တပ္ဘာရွိသလဲ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရွိတဲ့ စစ္တပ္ ဗမာျပည္မွာ ဆူတာပူတာ ႏွိမ္ဖို႔ေတာ့ လံုေလာက္တယ္။ဘာျဖစ္လို႔လဲ။ အဲဒီ ဆူတာပူတာရွိတဲ့အတြက္ စစ္တပ္ေရာ။ ပုလိပ္တပ္ေရာ ခါတိုင္းထက္ ႏွစ္ဆ အခုပိုထားေနရတယ္။ အဲဒီလို ႏ်စ္ဆပိုထားရတဲ့အတြက္ ႏွစ္ဆ ပိုစရိတ္ကုန္တယ္။ ႏွစ္ဆပို စရိတ္ကုန္တယ္ဆိုတာ ဘယ္သူဆီကလဲ၊ ခင္ဗ်ား တို႔ ေပးတဲ့အခြန္ေတြဆီက ႏွစ္ဆပိုစရိတ္ကုန္တယ္။ အဲဒီေတာ့ ခင္ဗ်ားဆို႔မွာ အခုျပန္ေစ်းၾကီးတယ္။ ေစ်းေတြၾကီးတယ္။ ၾကီးတယ္ဆိုတာ ဒီလိုအေၾကာင္းေတြဘဲ။ တိုင္းျပည္ ကာကြယ္ဖုိ႔ကိစၥမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ စစ္တပ္ေတြက မလံုေလာက္ေသးဘူး။ ကုန္းတပ္ဆိုတဲ့ ကုန္းတပ္ စစ္တပ္ကလဲ ဘာမွ မျဖစ္ေလာက္ေသးဘူး။ သံခ်ပ္ကာ ကားတပ္ဆိုတာေတြ ရွိေသးဘူး။ ဒီတပ္မ်ိဳးဟာ အခုလိုေခတ္မွာျဖစ္တဲ့ စစ္ၾကီးမ်ိဳးမွာဆိုရင္ ေတာ္ေတာ္တန္တန္ ၾကီးမားတဲ့ ရန္သူနဲ႔ အင္အားေကာင္းေကာင္းနဲ႔ လက္နက္ေကာင္းေကာင္းနဲ႔ တိုက္ခုိက္တယ္ဆိုရင္ နာရီပိုင္းအတြင္း ျပဳတ္မယ္။ အခု ကြ်န္ေတာ္တို႔မွာ ရွိတဲ့ေရတပ္ဆိုတာက ဟန္ျပေရတပ္ဘဲ ရွိေသးတယ္။ တကယ့္တကယ္ ဘာမွတိင္းျပည္ကို တကယ္မကာကြယ္ႏိုင္ေသးဘူး။ ေလတပ္ဆိုတာ အခုမွ စတုန္းရွိေသးတယ္။ အဲဒီေတာ့ကာေ လတပ္ကိုဘဲ ကြ်န္ေတာ္စဥ္းစားျပမယ္။ တျခားဟာေတြ မစသ္းစားနဲ႔။ ေလတပ္ဆိုလို႔ရွိရင္ ဒီတိုင္းျပည္လို ေလတပ္မ်ိဳးဟာ အဖ်င္းဆံုး ေလယာဥ္ပ်ံ ၅၀၀ ေလာက္ေရွ ႔တန္း ေလယာဥ္ပ်ံေခၚပါတယ္။ Firt line Plane အဖ်င္းဆံုးစစ္ျဖစ္ျဖစ္ခ်င္း ေလယာဥ္ပ်ံ ၅၀၀ ေလာက္ရွိမွ၊ ဒါေတာင္မွ လံုေလာက္တယ္လို႔ မေခၚႏိုင္ေသးဘူး။ သို႔ေသာ္လဲ တူတူတန္တန္ကေလး တိုက္ႏိုင္တယ္လို႔ မေခၚနိုင္ေသးဘူး။ သို႔ေသာ္လဲ တူတူတန္တန္ကေလး တိုက္ႏိုင္တယ္။ ေလယာဥ္ပ်ံတစ္စင္းတစ္စင္း ဘယ္ေလာက္က်တယ္၊ ငါးသိန္း၊ တစ္သန္းစသည္ျဖင့္ က်တယ္။ အဲဒီေတာ့ ေလယာဥ္ပ်ံအစင္း ၅၀၀ ဆိုရင္ ခင္ဗ်ားတို႔ တြက္ၾကည့္ပါေတာ့။ ကုေဋ ၅၀ ကုန္မယ္။ ကုေဋ ၅၀ ကုန္ျပီး၊ အဲဒီေလယာဥ္ပ်ံေတြ ၅၀၀ က ေရွ ႔မွာတိုက္တဲ့အခါ ေနာက္မွာက ေလယာဥ္ပ်ံတစ္စင္းကို သံုး၊ ေလးစင္း အရံထားရမယ္။ အဲဒီေနာက္မွာက အဖ်င္းဆံုးေလယာဥ္ပ်ံ ၅၀၀ ထပ္ျဖည့္မွျဖစ္မယ္။

အဲဒီဟာ ကုေဋ၅၀၊ ကုေဋ ၁၀၀ သြားေရာ၊ အဲဒီမွာ ပ်က္တဲ့ေလယာဥ္ပ်ံေတြကို ျပင္ဖို႔ အလုပ္ရံုေတြ၊ ဘာေတြ၊ ညာေတြ ရွိရမယ္။ စက္ကိရိယာ တန္ဆာပလာ နားလည္တဲ့လူေတြ ရွိရမယ္။ အဲဒီလို လုပ္ေပးရမဲ့ လူေတြရွိရမယ္။ အဲဒါမ်ိဳးေတြေပါ့ဗ်ာ။ ေရွာက္ျပီး တြက္လိုက္မယ္ ဆိုလို႔ရွိရင္ အေျမာက္အျမားကို ကုန္မယ္။ ကုေဋေပါင္း အမ်ားၾကီး ခ်ီကုန္မယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔င္းျပည္က တစ္ႏွစ္ တစ္ႏွစ္ တစ္ႏွစ္ကို ရမဲ့၀င္ေငြက တိုင္းျပည္ဆီက ရတဲ့အခြန္ေငြက ဘယ္ေလာက္ ရမလဲ။ စစ္မျဖစ္ခင္က အလြန္ဆံုး ကုေဋ၂၀ပဲ ရတယ္။ အခုီစစ္ျပီးတာနဲ႔ ကုေဋ ၂၂ ကုေဋရတယ္။ ေနာင္ကို ကြ်န္ေတာ္တို႔က ဖ်စ္ဖ်စ္ညွစ္ညွစ္ရေအာင္ အမ်ိဳးမ်ိဳး စီမံကိန္းေတြနဲ ႔ လုပ္မယ္ဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္စဥ္ရဖို႔ ကုေဋ၃၀ ဆိုတာ လြန္ေရာ ကြ်ံေရာဘဲ။

ဒါဟာ အင္မတန္ ပိုပိုၾကိဳၾကိဳ တြက္ထားတာဘဲ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ စီမံကိန္းေတြလုပ္တဲ့ အခါမွာ အျမတ္အစြန္ရမယ္ဆိုတာက ခ်က္ခ်င္းရမခ်င္မွရမယ္။ အဲဒီေတာ့ကာ အဲဒီလို ဒီေလာက္တိုင္းျပည္ရဲ ႔၀င္ေငြက်ေတာ့ နည္းေနျပီးေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ကုန္ရမဲ့ ဟာေတြကေတာ့ ေလယာဥ္ပ်ံတပ္ဘဲ ၾကည့္မယ္လိုက္မယ္ဆိုရင္ ကုေဋ အဖ်င္းဆံုး ၁၅၀-၂၀၀ ေလာက္က်မဲ့ဟာမ်ိဳးျဖစ္ေနတယ္။ အကုန္လံုးျခံဳျပီး ၾကည့္လိုက္မယ္ဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ တိုင္းျပည္ဟာ တကယ့္တကယ္ေတာ့ စစ္တိုက္တဲ့ အခ်ိန္မ်ိဳးမွာ လူတစ္သန္း စစ္တပ္အင္အားရွိမွ ေကာင္းမယ္ဆိုေတာ့၊ အဲဒီေတာ့ အခုကြ်န္ေတာ္တို႔ ရွိေနတဲ့ စစ္တပ္ေတြဟာ အခုႏွစ္ေသာင္းေလာင္ဘဲရွိတယ္။ ႏွစ္ေသာင္းေလာက္ရွိတဲ့ စစ္ပတ္ကို ႏွစ္ေသာင္းေလာက္ဆိုတာ ကြ်န္ေတာ္ Army တင္ေျပာတာ၊ Navy တို႔၊ Air Force တို႔ မပါေသးဘူး၊ အဲဒီေတာ့ ႏွစ္ေသာင္းေလာ္ကရွိတဲ့၊ အဲဒီ ႏွစ္ေသာင္းေလာက္ဆိုတဲ့ စစ္တပ္ေတာင္မွ ေငြဘယ္ေလာက္ ကုန္သလဲဆိုရင္ ရွိစ္ကုေဋေလာက္ကုန္တယ္။ အဲဒီ ႏွစ္ေသာင္းေလာက္ရွိတဲ့ စစ္တပ္ကို ရွစ္ကုေဋကုန္ရင္၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔ တိုင္းျပည္ ကာကြယ္ေ၇းအတြက္ အဖ်င္းဆံုး တစ္သန္းေလာက္ စစ္ျဖစ္လွ်င္ျဖစ္ခ်င္း လိုေတာ့တာဘဲ။ ဒီေတာ့ သန္းေပါင္းဘယ္ေလာက္ ကုန္မလဲဆိုတာ ခင္ဗ်ားတို႔ဘဲ တြက္ၾကည့္ပါေတာ့ဗ်ာ။ အဲဒီလို ကုန္တဲ့ေငြမ်ိဳး၊ လူေတြ၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔က ေနာက္တစ္ခါ စစ္ၾကီးမျဖစ္ခင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔က အျမန္ဆံုးရေအာင္ လုပ္ရမယ္။

ဒီအေနာအတြင္းမွာလဲဘဲ၊ ဟိုေနရာက မထိတထိစတာ၊ ဒီေနရာက မထိတထိ စတာကိုလဲ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျပန္ျပီးေတာ့ လုပ္ရဲရမယ္။ ဲဒိလို လုပ္ႏိုင္ေအာင္က ကြ်န္ေတာ္တို႔ လုပ္ရမယ္ဆိုရင္၊ ခင္ဗ်ားတို႔ ျပဲေအာင္ အလုပ္လုပ္ရမယ္။ အလုပ္ မလုပ္ဘဲနဲ႔ေတာ့ လြတ္လပ္ေရးရေပမဲ့ ဘယ္နည္းနဲ႔မွ ခင္ဗ်ားတို႔ လြတ္လပ္ေရး အရသာကို က်ပ္ျပည့္တင္းျပည့္ ခံစား စံစားရမွာ မဟုတ္ဘူးဆိုတာ ဘယ္လို အစိုးရဘဲ တက္တက္၊ ကြန္ျမဴနစ္ အစိုးရဘဲ တက္ကတ္၊ ဆိုရွယ္လစ္ အစိုးရဘဲတက္တက္။ ဘာအစိုးရဘဲတက္တက္ အဲဒီ အလုပ္မလုပ္ဘဲနဲ႔ေတာ့ ခင္ဗ်ားတို႔ မျဖစ္ဘူးဆိုတာကို ကြ်န္ေတာ္တစ္ထစ္ခ် ရဲရဲၾကီးေျပာရဲတယ္။

အဲဒီေတာ့ကာ ခင္ဗ်ားတို႔ဟာ လြတ္လပ္ေရးကို လိုခ်င္ရင္၊ လြတ္လပ္ေရး ရႏိုင္ေလာက္တဲ့ စည္းကမ္းကိုရွိၾကပါ။ လြတ္လပ္ေရးကို လိုခ်င္လို႔ရွိရင္ လြတ္လပ္ေရးကို ရနိုင္တဲ့ ညီညြတ္မႈကို ထိန္သမ္းထားပါ။ လြတ္လပ္ေရးကို လိုခ်င္ရင္ လြတ္လပ္ေရးကို ရႏိုင္တဲ့ ထူေထာင္မႈကို လုပ္ၾကပါ။ အဲဒီလို လုပ္ျပီးတဲ့ေနာက္ ေရွ ႔ကို လြတ္လပ္ေရး အရသာကို ခံစားစံစားခ်င္တယ္ဆိုရင္၊ အလုပ္လုပ္ၾကဖို႔၊ စည္းကမ္း ရွိၾကဖို႔၊ ယခုကတည္းက ခင္ဗ်ားတို႔ ကိုယ္ကို အက်င့္ဆိုးေတြ၊ အက်င့္ေဟာင္းေတြ၊ ေစာက်င့္ေတြကို ျပင္ၾကဖို႔လိုျပီဆိုတာ ကြ်န္ေတာ္ကေန႔ေျပာခဲ့ခ်င္တယ္။

 
ယခုသင္ဖြင့္ၾကည့္ေနေသာ ဘေလာ့ဂ္အား Mozilla Firefox ျဖင့္ဖြင့္ၾကည့္ပါက အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။