October 17, 2009

ေတာင္းတဲ့အတိုင္းရလို႔လက္ခံလာတယ္

ေတာင္းတဲ့အတိုင္းရလို႔လက္ခံလာတယ္


ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတို႔ ဘိလပ္ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ သြားျခင္းသည္ (ဖဆပလ) ဗဟိုအလုပ္ အမႈေဆာင္ အဖြဲ႔ႏွင့္ ဦးစီးအဖြဲ႔ ၏သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္အရ သြားၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ဘိလပ္တြင္ ေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္လာခဲ့ေသာ ကိစၥမ်ားကို ဗဟုိ အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႔ႏွင့္ ဦးစီးအဖြဲ႔သို႔ ထုံးတမ္းစဥ္လာအတိုင္း ျပန္လည္တင္ျပရန္ ၀တ္တရားရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေခါင္းေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔က (ဖဆပလ) ဦးစီးအမႈေဆာင္ အဖြဲ႔သို႔ မိမိတို႔ေဆာင္ ရြက္ခ်က္မ်ားကို ၁၉၄၇ ခု၊ ေဖေဖၚ၀ါရီ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ တင္ျပၾကသည္။ ထိုအစည္းအေ၀း၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ တင္ျပခ်က္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္။ယေန႔ ဒီအစည္းအေ၀းႏွင့္ ပက္သက္လို႔ဆိုယင္၊ ဘိလပ္သြား၍ အက္တလီႏွင့္ခ်ဳပ္ဆိုတဲ့စာခ်ဳပ္ႏွင့္တကြျဖစ္ေပၚ လာတဲ့ ကိစၥအရပ္ရပ္ကို အစီရင္ခံျပီး ေရွ ႔ဘယ္လိုျဖစ္၍ ေနာင္ဘယ္လိုျဖစ္မယ္၊ ေနာင္အလားအလာ ဘယ္လို ဆိုတာ အစီခံ ဖို႔ရွိတယ္။

အစိုးရအဖြဲ႔ထဲ၀င္ျပီး တလအၾကာမွာ ဦးစီးအဖြဲ႔ကို ေခၚျပီး အစီရင္ခံရတယ္။ ဒီၾကားမွာ သပိတ္ေမွာက္ကိစၥႏွင့္ ကြန္ ျမဴနစ္ကိစၥ ေျဖရွင္းတာႏွင့္အခ်ိန္ကုန္ခဲ့တယ္။ ေနာက္ႏိုင္၀င္ဘာလႏွင့္ဒီဇင္ဘာလ ႏွစ္လက်မွ က်ဳပ္တို႔ဆက္ လက္ အလုပ္လုပ္ၾကတာ ျပီးတဲ့ ကိစၥလဲျပီး၊ မျပီးျပတ္တဲ့ကိစၥလဲ မျပီးဘူး။ ျပီးတဲ့ကိစၥမွာ ျဖစ္တဲ့ကိစၥေတြကို ပလပ္ဖို႔ ဥပေဒေတြလုပ္၊ လတ္တေလာဥပေဒေတြအျပင္ အေတာ္အတန္ ျပီးစီးခဲ့ပါတယ္။ ဒါအျပင္ စစ္ၾကီးျပီးတဲ့ဥပေဒလဲ လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ဓါးျပ ခိုးသားမ်ားကိစၥ၊ တိုင္းျပည္မွာ ဆူပူထၾကြမႈေတြကိုလဲ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျပဳတဲ့ ေၾကညာစာတန္းေတြ ထုတ္ခဲ့တယ္။

အေပးအယူလုပ္ပုံ

ေန႔စဥ္ လုပ္ငန္းအျပင္ ဗမာႏိုင္ငံ တခုလုံး၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို ဘိလပ္အစိုးရထံ အက်ယ္တ၀င့္ တင္သြင္းခဲ့ တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္နဲ႔ တျပဳိင္နက္ ဗမာျပည္ အစိုးရ၀န္ၾကီး အဖဲြဲ႔ရဲ့ ေၾကညာစာတန္းမ်ားကို ေၾကညာခဲ့တယ္။ အဲဒီအ ခါမွာ အေျခအေနကိုၾကည့္ျပီး၊ က်ဳပ္တို႔ရဲ့ေတာင္းဆိုခ်က္ႏွင့္ပက္သက္၍ ဇန္န၀ါရီလ ၃၁ ရက္ေန႔မတိုင္မီ အျဖဴ ႏွင့္အမဲ ထင္ရွားေအာင္ ျပန္ၾကားရမယ္၊ မျပန္ၾကားခဲ့လွ်င္ ၃၁ ရက္ေန႔မွာ ၀န္ၾကီးအဖြဲ႔က ႏုတ္ထြက္ဖို႔ ဖ-ဆ-ပ-လ ၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ကို ထုတ္လိုက္တယ္။ အဲဒီအခါ ဘိလပ္အစိုးရႏွင့္ဘုရင္ခံဟာ စာေပးစာယူ အ ေျမာက္အျမားလုပ္၊ ကိုယ္စားလွယ္ေတြလႊတ္ၾကည့္၊ ေနာက္ ဘိလပ္အစိုးရက ေဆြးေႏြးဖို႔ဖိတ္ၾကား၊ က်ဳပ္တို႔က ဖိတ္တိုင္းမလာႏိုင္ဘူး၊ အက်ိဳးအေၾကာင္းစုံစုံလင္လင္သိမွ ခင္ဗ်ားတို႔ရဲ့ပါလီမန္က ေၾကညာသင့္တာေတြေၾက ညာျပီး အေျခခံရမယ္လို႔ ေျပာလိုက္မွ မစၥတာအက္တလီက ဒီဇင္ဘာ၂၀ ရက္ေန႔က အေျခခံေတြ လုပ္တယ္၊ အဲ ဒီအေျခခံေတြရမွ က်ဳပ္တို႔သြားၾကတယ္။ ဇန္န၀ါရီလ တလလုံးမွာဘဲ ဒီကိစၥနဲ႔ ျပီးခဲ့တယ္။

နယ္ခ်ဲ ႔အားနည္းသြားျပီ

အခုျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ အေျခအေနႏွင့္ပက္သက္ျပီး က်ဳပ္တို႔ ေသေသခ်ာခ်ာ နားလည္ဖို႔လိုတယ္၊ နယ္ခဲ် ႔စနစ္အင္ အားဟာ နည္းသြားျပီ၊ သို႔ေသာ္ လုံး၀ အလိုလိုပ်က္ျပားသြားမယ္လို႔ မဟုတ္ဘူး။ ေနာက္သူတို႔ရဲ့နယ္ခ်ဲ ႔အင္ပါယာ ဟာ ကုန္ေတာ့မယ္လို႔ျမင္ေသာ္လဲဘဲ ဇြဲနဲ႔မကုန္ေအာင္ၾကိဳးစားေနတယ္။

ရႈပ္ေထြးေအာင္လုပ္မယ္

အခုနယ္ခ်ဲ ႔သမားဟာ ပရိယာယ္အားျဖင့္ ၾကိဳးစားျငားေသာ္လဲ တကယ္ထိထိေရာက္ေရာက္ျဖစ္ဖို႔ မရွိဘူးလို႔ ယူ ဆတယ္၊ ဘယ္လုိလုပ္မလဲဆိုတာ ဥပမာ ဗမာျပည္ႏွင့္ အိႏိၵယျပည္မွာ တိုင္းျပည္အတြင္းေရး ရႈပ္ေထြးေအာင္ လုပ္မယ္။ နယ္ခ်ဲ ႔ဟာ ဘယ္ကိုမွ လက္မလြတ္ေသးဘူး၊ တတ္ႏိုင္သမွ် ၾကိဳးစား ကုပ္တြယ္ေနတယ္။

ရဖို႔လက္ခံတယ္

က်ဳပ္တို႔ အစိုးရအဖြဲ႔ထဲ၀င္ကတည္းက ဒါ အမ်ိဳးသား ၾကားျဖတ္အစိုးရမဟုတ္ဘူးေျပာခဲ့တယ္။ ေနာက္ဆုံး ဘိလပ္ အစိုးရႏွင့္ေစ့စပ္ၾကတယ္။ အဲဒီအခါမွာ ဖ-ဆ-ပ-လ ညႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း သြားေတာင္းတယ္။ ဒီအတိုင္းရလို႔ လက္ခံလာတယ္။ အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႔ကလဲ လက္ခံတယ္။ ဒီကိစၥမွာ ေနသူရိန္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္နဲ႔မကိုက္ဘူး စသည္ျဖင့္ ေျပာၾကတယ္။ အဲဒါျပန္ၾကည့္ယင္သိၾကမယ္။ ေနာက္ဆုံးေဆြးေႏြးပဲြပ်က္ယင္လဲ ေ၀ဖန္မႈရွိမွာဘဲ။ ေစ့ စပ္ပြဲမွာ ၁၀၀ မွာ ၁၀၀ ရလဲ (န) နယ္အျမီးတိုတယ္လို႔ ေျပာဦးမယ္။ တိုင္းျပဳျပည္ျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ပက္သက္ လို႔ ၃၅ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ိဳး မလိုခ်င္ဘူး။ ၃၅ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲက ဥပေဒအရ လုပ္လွ်င္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ျဖစ္မယ္။ အမတ္ ၁၃၂ ေယာက္မွာ အိႏိၵယ၊ ဥေရာပႏွင့္ အျခားလူမ်ိဳးပါတယ္။ အဲဒါ ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔ ၊ အဲဒီက ဗမာ ျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဘယ္လိုေရးဆြဲမလဲ စဥ္းစားရမွာ၊ အဲဒီေတာ့ အမ်ိဳးသားလို႔ မေခၚႏိုင္တဲ့လူေတြ ပါေနတယ္။ က်ဳပ္တို႔က ဒါေတြ မၾကိဳက္လို႔ ဥပေဒျပင္လွ်င္ ၾကာမယ္။ ဒါေၾကာင့္ တိုက္ရိုက္တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ဖို႔ ေတာင္းထားရတယ္။

အဲဒီတိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္က က်ဳပ္တို႔ ျမန္ျမန္လုပ္လွ်င္ ျမန္ျမန္ရမယ္။ ျမန္ျမန္လုပ္မွ တႏွစ္အတြင္းရဖို႔ ျဖစ္မယ္။ ဒါ ၃၅ ခုႏွစ္ ဥပေဒႏွင့္ ဘာမွမဆိုင္ဘူး။ တနည္းအားျဖင့္ နည္းအျဖစ္ သုံးျခင္းမွ်သာျဖစ္ပါတယ္။

အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာ

တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ပက္သက္လို႔ အခ်ဳပ္အခ်ာ အာဏာပိုင္ ျပည့္စုံတဲ့ အဖြဲ႔လားေမးယင္ မဟုတ္ဘူး။ ဥ ပေဒသေဘာ ၾကည့္ယင္မဟုတ္ဘူး။ အခ်ဳပ္အခ်ာ အာဏာပိုင္လိုခ်င္လွ်င္ ဘိလပ္သြား ေဆြးေႏြးဖို႔ မလိုဘူး။ ေတာ္လွန္ေရးလုပ္လို႔ၾကားကာလမွာ ေဆြးေႏြးေစ့စပ္ဖို႔ေျပာမွ စာခ်ဳပ္ေပခ်ဳပ္နဲ႔ အသိအမွတ္ျပဳျပီးမွ ရမဲ့ တိုင္းျပဳ ျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္မ်ိဳးမွာ အာဏာပိုင္ လႊတ္ေတာ္ျဖစ္ႏိုင္မယ္။

အယူအဆအမ်ိဳးမ်ိဳး

အခုသြားတာ ေတာ္လွန္ေရးလဲဘာမွ မရွိဘူး။ အခ်ဳပ္အခ်ာ အာဏာပိုင္ဆိုလွ်င္ ပဌမဆုံး အဂၤလိပ္ေတြေမာင္း ထုတ္ရမယ္။ လြတ္လပ္တဲ့ တိုင္းျပည္အျဖစ္ ေၾကညာျပီးမွ ျဖစ္မယ္။ သြားကတည္းက တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ အခ်ဳပ္အခ်ာ အာဏာရွိသလားဆိုတာ လူထုအင္အားေပၚမွာ တည္တယ္ဆိုတာ သိလို႔ အဲဒီအတိုင္းသြားတာဘဲ။ ဒီကိစၥမွာ သူတို႔လဲ ဘာမွမေျပာႏိုင္ဘူး၊ သြားတာက အယူအဆ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိတယ္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမားက အယူအဆတမ်ိဳး၊ ေတာ္လွန္ေရးသမားက အယူအဆတမ်ိဳးရွိတယ္။

ေတာင္းတယ္ - ရတယ္

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမားက ေစ့စပ္ေရးကို အဓိကလုပ္ထားတယ္။ က်ဳပ္တို႔ကေစ့စပ္တဲ့ကိစၥကို အဓိကအျဖစ္နဲ႔ မလုပ္ဘူး။ က်ဳပ္တို႔က လုပ္ငန္းမွ အကူအပံ့ ဘယ္ေလာက္ေပးႏိုင္တယ္ဆိုတာကို ၾကည့္တယ္။ အစိုးရအဖြဲ႔ထဲ၀င္ တာ လြတ္လပ္ေရးပန္းတိုင္ကို အားေပးႏိုင္သလားၾကည့္ျပီးလုပ္တယ္။ က်ဳပ္တို႔လုပ္တာ ျဖစ္သလား၊ မျဖစ္ဘူး လား၊ ကားခ်ျပမယ္။ ဟုိမွာ ၉၁ ဌာန အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမလိုခ်င္ဘူး၊ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္လိုခ်င္တယ္။ ဒါဘဲ ေတာင္းတယ္၊ ဒါဘဲရတယ္။

ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ရမယ္

အခုဧျပီလ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္မယ္။ က်ဳပ္တို႔၀င္ရမယ္။ အဲဒီမွာ သန္စြမ္းတဲ့လူေကာင္းေတြရေအာင္ လုပ္ရမယ္။ အဲဒီက အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒသစ္ေရးဆြဲမယ္။ အဲတာ အင္မတန္ခက္တယ္လို႔ ဥပေဒသမားပါရဂူမ်ားကေျပာမယ္။ မခဲယဥ္းဘူး။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒေရးဆြဲျပီးလွ်င္ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ဟာ အဂၤလိပ္အစိုးရသေဘာတူျပီးသား ။ သူတို႔သေဘာတူတဲ့ လႊတ္ေတာ္က ေရးဆြဲတာဒီလုိရွိတယ္၊ ၊ အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးဖို႔ ေျပာရမယ္၊ အဲဒီအခါ တ ႏွစ္အတြင္း ေန႔ေကာင္းရက္သာ ေရြးခ်ယ္ယင္ ဦးဘခ်ဳိတို႔ ေရြးၾကေတာ့ (ရယ္သံမ်ား)။

လိုတဲ့ရက္မွာ ရမယ္

အဲဒီအခါ ေဆြးေႏြးဖို႔ ကိစၥရွိမယ္၊ ေဆြးေႏြးလို႔ သေဘာတူၾကတဲ့အခါ သူတို႔က ပါလီမန္တင္တာဟာ သူတို႔ကိစၥဘဲ။ က်ဳပ္တို႔ သတ္မွတ္တဲ့ရက္ခ်ိန္း အတြင္းရယင္ က်ဳပ္တုိ႔ျပီးတာဘဲ၊ စကားမ်ားဖို႔မလိုဘူး၊ သတ္မွတ္တဲ့ေန႔ရက္မွာ မ ရယင္ စကားမ်ားရမယ္၊ က်ဳပ္တို႔အဖို႔ မဆူမပူ မတိုက္မခိုက္ရဘဲရလွ်င္ ပါလီမန္တင္တာ အေရးစိုက္စရာမရွိဘူး၊ မရယင္သာ က်ဳပ္ေျပာတဲ့အတိုင္းလုပ္ၾကဖို႔။ ဒါေၾကာင့္ လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပဲြ မျပီးေသးဘူးလို႔ေျပာတာ၊ ဒါေၾကာင့္ က်ဳပ္တို႔ ျပင္ဆင္မႈေတြဟာ လုပ္ျမဲလုပ္ေနရမယ္။

သေဘာမက်ယင္ ေတာ္လွန္

ၾကားျဖတ္အမ်ိဳးသား အစိုးရႏွင့္ ပက္သက္လို႔ လက္ေတြ႔ေျပာရလွ်င္ ဘယ္သူ႔လက္ေအာက္မွာလဲ၊ ခံခ်င္ယင္ခံ မခံ ခ်င္ယင္ေန က်ဳပ္တို႔ဗမာျပည္ဟာ အဂၤလိပ္အစိုးရလက္ေအာက္မွာ မဟုတ္လား၊ အဲဒါ သေဘာမက်လွ်င္ ေတာ္ လွန္သြားဖို႔ဘဲ၊ လုပ္တဲ့ေနရာမွာသာ လုပ္သြားႏိုင္ယင္ ေက်နပ္ျပီ၊ ဥပေဒအတြင္းမွာ လုပ္လို႔ရလွ်င္ ဘယ္အထိ လုပ္ႏိုင္သလဲဆိုလွ်င္ ဒိုမီနီယံအဆင့္အတန္းသာ လုပ္ၾကဖို႔ ေျပာလိုက္တယ္၊ က်ဳပ္တို႔လိုခ်င္တာနဲ႔ နီးစပ္တယ္ဆို တာနဲ႔ လက္ခံလာျခင္းဘဲ၊ ဒီထက္လဲပိုမရႏိုင္ဘဲကိုး၊ က်ဳပ္တို႔လက္ေတြ႔ အေျခအေနၾကည့္လွ်င္ အင္ဒိုနီးရွားတို႔လို သံအမတ္ေတြ မလႊတ္ႏိုင္ေသးဘူး။

ဘုရင္ခံလား - သမၼတလား

တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ထားျပီးသည့္ေနာက္ ဘုရင္ခံ ထားမလား သမၼတထားမလား မေျပာႏိုင္ေသးဘူး၊ သ တင္းစာတေစာင္က အဂၤလိပ္ေဆြးေႏြးပြဲမွာ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ မရဘူးေရးတယ္၊ ေနာက္ရလာေတာ့တ မ်ိဳးျပန္ေရးတယ္၊ အဲဒါေတြဟာ ရာဇ၀င္ ျပန္ၾကည့္ဖို႔လိုတယ္၊ ရာဇ၀င္ေရးတဲ့ေနရာမွာ က်ဳပ္သစၥာေဖာက္ မျဖစ္ ႏို္င္ဘူးဆိုတာ ယုံၾကည္တယ္။

သူတို႔က ေပါင္းခ်င္ေအာင္လုပ္ျပမွ ျဖစ္မယ္။

ေနာက္ ဖ-ဆ-ပ-လ အဖြဲ႔ထဲ ကြန္ျမဴနစ္ေတြရွိတုန္းက အေရးမယူဘူးလား ေရးတယ္၊ မျဖစ္ႏိုင္လို႔ ထုတ္ပစ္ေတာ့ ေျမြမေသ တုန္မက်ိဳး ျပန္ေပါင္းဖို႔ေရးၾကတယ္၊ အဲဒါ မရိုးဘူးလို႔ယူဆတယ္၊ ျပန္ေပါင္းဖို႔က ျပန္ေပါင္းေအာင္လုပ္ ယင္ေကာင္းတယ္၊ က်ဳပ္ေျပာလုိက္မယ္၊ ေပါင္းခ်င္ယင္ အျခားအဖြဲ႔ေတြကိုေတာ့ က်ုဳပ္မေပါင္းခ်င္ဘူး၊ အဲဒီ သိန္း - သန္းထြန္း ကြန္ျမဴနစ္ေတာ့ေပါင္းႏိုင္တယ္၊ သို႔ေသာ္ သူတို႔က ေပါင္းခ်င္ေအာင္လုပ္ျပမွ ျဖစ္မယ္။ ပါးစပ္ကေျပာ ေနာက္ေက်ာ ဓားနဲ႔ လွည့္ထိုးတာ မခံႏိုင္ဘူး၊ မေပါင္းခ်င္ယင္ မလိမ္မာရာက်တယ္ေလးနဲ႔၊ ဘာမလိမ္မာတာလဲ (စားပြဲကိုထုသည္) ၾကိဳက္ယင္ေထာက္ခံ၊ မၾကိဳက္ယင္ မေထာက္ခံနဲ႔။ ။

0 comments:

Post a Comment

comment ေလးဖတ္ပါရေစ။
စိတ္ရွည္ သည္းခံေပးပါ။

 
ယခုသင္ဖြင့္ၾကည့္ေနေသာ ဘေလာ့ဂ္အား Mozilla Firefox ျဖင့္ဖြင့္ၾကည့္ပါက အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။