October 28, 2009

လုပ္ငန္းစဥ္ ေျခာက္ရပ္

ဧျပီလ ၉ ရက္ေန႔က က်င္းပျပီးစီးခဲ့ေသာ အေထြေထြ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ ေရြးေကာက္ပြဲၾကီးတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေခါင္းေဆာင္သည့္ (ဖဆပလ) အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အမ်ားအျပား အေရြးခံခဲ့ရေလသည္။ ျပည္မ၌ ကြန္ျမဴ နစ္ အမတ္ခုနစ္ေနရာမွတပါး က်န္မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ ( ဖ ဆ ပ လ) အဖြဲ႔၀င္မ်ားအေရြးခံရ၏။ ထို႔ေၾကာင့္လႊတ္ေတာ္တြင္ အမတ္ဦးေရအမ်ားဆုံးရရွိေသာ (ဖဆပလ) အဖြဲ႔သည္အမ်ိဳးသားအစိုးရအဖြဲ႔ကိုဖြဲ႔စည္း ႏိုင္ခဲ့ေလသည္။ (ဖဆပလ) အစိုးရအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းျပီးေနာက္ ေရွ ႔တြင္ တိုင္းျပည္လြတ္လပ္ေရး ကိစၥမ်ားကို မည္သို႔ လုပ္ေဆာင္မည္၊ အစီအစဥ္မည္သို႔ရွိသည္၊ အတိုက္အခံအဖြဲ႔ေတြက မည္သို႔ဖ်က္ဆီးေနသည္၊ ေရွ ႔တြင္လည္း မည္သို႔ဖ်က္ဆီးလာၾကမည္။ လြတ္လပ္ေသာ ဗမာျပည္သည္ မည္သို႔ေသာ ပုံသ႑ာန္အေနအထားမ်ိဳးျဖင့္ရပ္ တည္မည္ ... စေသာ ကိစၥမ်ားကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ တိုင္းျပည္သုိ႔ ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။
ေအာက္ပါ ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္မွာ ၁၉၄၇ ခု၊ ဧျပီလ ၁၇ ရက္ေန႔ညတြင္ ျမန္မာႏွစ္သစ္ကူး မိန္႔ခြန္းအျဖစ္ အသံ လႊင့္ရုံမွ တိုင္းျပည္သို႔ အသံလႊင့္ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ မိန္႔ခြန္းျဖစ္သည္။
ယခု ျမန္မာ ႏွစ္ေဟာင္းကုန္လို႔ ျမန္မာႏွစ္ဆန္း လာခဲ့ျပီ။ ဒီလို ႏွစ္ဆန္းလာေတာ့ ေရွ႕ေရး၊ ေနာက္ေရးေတြ ေတြးျပီး ျမန္မာျပည္ေရွ႕စခန္း ဘယ္လိုသြားရမည္ဆိုတာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရဲ့ စိတ္ကူးသစ္ေတြကို ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ့္အျမင္က ယခုဆန္းလာတဲ့ ႏွစ္သစ္ဟာ လြတ္လပ္တဲ့ ဗမာျပည္သစ္ ဖန္တီးဖို႔ အေျခခံရွိတယ္လို႔ ကြ်န္ေတာ္ ယံုၾကည္ယူဆတယ္။ ယခု တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲၾကီးေတာ့ျဖင့္ ေခ်ာေခ်ာေမာေမာ ျပီးသြားျပီ။ ဒီျပီးသြားတဲ့ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲၾကီးကို ၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ က်ဳပ္တို႔ဘာေတြ႔ရလဲ။ တိုင္းျပည္က ဖ၊ဆ၊ပ၊လ ကို စိတ္ေရာကိုယ္ပါ ေထာက္ခံအားေပးေနတယ္ဆိုတာ ထင္ထင္ရွားရွားၾကီး ေတြ႔ရတယ္။ ျမန္မာျပည္တျပည္လံုး အေရြးခံရတဲ့ တိုင္းျပဳ ျပည္ျပဳ အမတ္စာရင္း မသိရေပမယ့္ ဖ၊ဆ၊ပ၊လ အမတ္ဦးေရ အမ်ားဆံုးမယ္ဆိုတာ သိရတယ္။ အမွန္စင္စစ္ ဖ၊ဆ၊ပ၊လ စည္းရံုးေရး လုပ္ငန္းေတြဟာ ေကာင္းသင့္သေလာက္ မေကာင္းေသးဘူး။ အင္မတန္ပဲ ခြ်တ္ယြင္းေနတယ္။ ယခု ဖ၊ဆ၊ပ၊လ စည္းရံုးေရး စံနစ္ထက္ အေတာ္အတန္ ေကာင္းေကာင္းသာ လုပ္ႏိုင္မယ္ဆိုယင္ ဖ၊ဆ။ပ၊လ အမတ္ေနရာ ၁၈၂ ေနရာစလံုး ေတာင္းရႏိုင္တယ္။ တိုင္းျပည္က လူေတြက ဖ၊ဆ။ပ၊လ ကို ေထာက္ခံတာဟာ ျမန္မာျပည္မွာ ဘယ္တုန္းကမွ မျဖစ္ေသးဘဲ အလိုအေလ်ာက္ မိမိတို႔ တာ၀န္သိျပီး ေထာက္ခံမဲ ေပးၾကျခင္းျဖစ္တယ္။ တိုင္းျပည္က ဖ၊ဆ၊ပ၊လ ကို အလိုအေလ်ာက္ ၀ိုင္း၀န္းျပီး မဲေပးၾကတဲ့ေနရာမွာ ပုဂၢဳိလ္ သေဘာမပါဘဲ အဖြဲ႔သေဘာ မဲေပးၾကျခင္းကို ထူးထူးျခားျခား ေတြ႔ရျပန္တယ္။ ဘာျပဳလို႔လဲဆိုယင္ အခ်ိဳ႕ ဖ၊ဆ၊ပ၊လ အမတ္ေလာင္းေတြဟာ ဖ၊ဆ။ပ၊လ ကသာ မေထာက္ခံဘဲ အေရြးခံမယ္ ဆိုယင္ ဘယ္နယ္ကမွ အေရြးခံရမည္ မဟုတ္ဘူး ဆိုတာ တိုင္းျပည္ တျပည္လံုး သိသေလာက္ ျဖစ္ေနတာပဲ။

ယခု ေရြးေကာက္ပြဲဟာ ျမန္မာျပည္သူလူထုရဲ့ ႏိုင္ငံေရး အဆင့္အတန္း တိုးတက္မႈကို ထင္ထင္လင္းလင္း ျပထားတယ္။ တို္င္းျပည္လူထုက ဖ၊ဆ၊ပ၊လ ကို ေထာက္ခံတယ္ ဆိုတာ ဘယ္လို သေဘာနဲ႔ ေထာက္ခံတယ္ ဆိုတာကိုလဲ ကြ်န္ေတာ္တို႔ စိစစ္ဖို႔ လိုလိမ့္မယ္။ တိုင္းျပည္ လူထုက ဖ၊ဆ၊ပ၊လ ကို ေထာက္ခံတဲ့ သေဘာဟာ လြတ္လပ္ေရး တႏွစ္အတြင္း လိုခ်င္တဲ့ သေဘာဘဲ။ ဖ၊ဆ၊ပ၊လ က လြတ္လပ္ေရး ရရန္အတြက္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ လမ္းစဥ္ကို လူထုက ေထာက္ခံတဲ့ သေဘာဘဲ။ တိုင္းျပည္က ဖ၊ဆ၊ပ၊လ ေခါင္းေဆာင္မႈကို ယံုၾကည္လိုက္နာမယ့္ သေဘာဘဲ။ ဘာျဖစ္လို႔ ဖ၊ဆ၊ပ၊လ လမ္းစဥ္ကို ေထာက္ခံ ေနတာလဲ။ ဘာျဖစ္လို႔ ဖ၊ဆ၊ပ။လ ေခါင္းေဆာင္မႈကို လိုက္နာေနသလဲ စဥ္းစားလိုက္ယင္ ဖ။ဆ၊ပ၊လ ဟာ တိုင္းျပည္ကိုလဲ သစၥာမေဖာက္ဘူး။ အရမ္းကားေရာလဲ မလုပ္ဘူး။ အမွားလဲ နည္းတယ္။ ေျခလွန္းမွန္မွန္နဲ႔ လုပ္ငန္း အေကာင္ထည္ ေပၚေအာင္လုပ္ျပႏိုင္တယ္။ ဘယ္သူ႔ကိုမွလဲ မေၾကာက္ဘူး ။ ဘယ္သူမွလဲ မေျမွာက္ဘူး။ ဘယ္သူေျမွာက္လို႔မွလဲ မေျမွာက္ဘူး။ဘယ္သူေခ်ာ့လို႔မွလဲ မေပ်ာ့ဘူး၊ ေပ်ာ့စိစိ အေခ်ာင္သမား စားဖားလမ္းစဥ္လဲ မလိုက္ဘူး။ ဂမူးရွဴးထိုး ရမ္းရမ္းကားကား မလုပ္ၾကဘူး။ လမ္းစဥ္မွန္ေသာၾကာင့္ ဖ၊ဆ၊ပ၊လ ကို တို္င္းျပည္က ေထာက္ခံျခင္းဘဲ။ က်ဳပ္တို႔ ဖ၊ဆ၊ပ၊လ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ျမန္မာျပည္ တႏွစ္အတြင္း လြတ္လပ္ေရး ရေအာင္ၾကိဳးစားမယ္။ အဲဒီ အေတာအတြင္းမွာလဲ ေလာင္စာႏွင့္ ျပာပံုအတိ ျဖစ္ေနတဲ့ ျမန္မာျပည္ကို လက္ငင္း ထူေထာင္ေရးလဲ လုပ္မယ။္ ေနာင္ ထူေထာင္ေရးအတြက္လဲ ျပင္ဆင္သြားမယ္။ လြတ္လပ္ေရး တႏွစ္အတြင္းရ ေအာင္ လုပ္တဲ့ေနရာမွာလဲ က်ဳပ္တို႔ဟာ အခ်ိန္အခါ အေျခအေနကို ခ်င့္တြက္ျပီး တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္တြင္း လုပ္ငန္း၊ အစုိးရအဖြဲ႔တြင္းလုပ္ငန္းေတြႏွင့္ျပင္ဖက္လူထုလုပ္ငန္း ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ငန္းေတြကို သင့္ေတာ္သလို တြဲ ဖက္လုပ္ကိုင္သြားမယ္။ သို႔ေသာ္လည္း တိုင္းျပည္အရမ္းမဲ့ နစ္နာမဲ့လမ္းကိုေတာ့ ဘယ္သူကဘာေျပာေျပာ ဘာထင္ထင္ ဘာျဖစ္ျဖစ္ မလုပ္ႏိုင္ဘူးဆိုတာ တိတိလင္းလင္းေျပာခ်င္တယ္။ အကယ္၍သာယခုကြ်န္ေတာ္တို႔ ရ ထားတဲ့တိုင္းျပည္လူထု ညီညြတ္ေရးနဲ႔ တိုင္းရင္းသား အခ်ငး္ခ်င္း ညီညြတ္ေရးဟာ မပ်က္ျပားဘဲ ဆက္လက္တိုး တက္သြားျပီး က်ဳပ္တို႔လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သြားၾကမယ္ဆိုယင္ လြတ္လပ္ေရးကိုအခက္အခဲနည္းနည္းႏွင့္ ရႏိုင္ လိမ့္မယ္လို႔ယုံၾကည္တယ္။ ယခုအခါမွာ ဆိုလို႔ရွိယင္ ကမာၻ႔အေျခအေနဟာ ေရွးကထက္တိုးတက္လာတယ္ဆိုတာ အထူးရွင္းစရာမလိုဘူး။ ျပီးေတာ့ အာရွတိုက္ ႏိုင္ငံေတြဟာလဲ အထူးဘဲႏိုးၾကားလာျပီဆိုတာ အက်ယ္တ၀င့္ ေျပာေနစရာမလိုဘူး။ ေနာက္ျပီးေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ျမန္မာျပည္ဟာလဲ ႏိုင္ငံေရးသူငယ္ႏွပ္စားဘ၀က လြန္ေျမာက္လာျပီး ကိုယ့္အင္ ကိုယ့္အားနဲ႔ လက္နက္ေတြနဲ႔ ကိုယ့္ႏိုင္ငံျခားအဆက္အသြယ္ေတြနဲ႔ ျဖစ္လာျပီးေတာ့ ျဗိ တိသွ်နယ္ခ်ဲ ႔စနစ္ဟာလဲ အင္မတန္အားနည္းလာျပီ။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ အကုန္ေလာက္မွာ ဆိုလို႔ရွိယင္ ႏိုင္ငံျခားစစ္ တပ္ေတြ အေတာ္မ်ားမ်ားဘဲ ျမန္မာျပည္က ထြက္သြားႏိုင္ေအာင္ အခုစီစဥ္ေနျပီ။ အဲဒီလို အေျခအေနေတြ ေထာက္ျပီးက်ဳပ္တို႔ လုပ္ၾကမယ္ဆိုယင္ေတာ့ျဖင့္ လြတ္လပ္ေရးကို တစ္ႏွစ္အတြင္း အခက္အခဲသိပ္မမ်ားဘဲနဲ႔ ရ ႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ကြ်န္ေတာ္ယုံၾကည္တယ္။

လြတ္လပ္ေရးဆုိေပမဲ့ ႏိုင္ငံေရး လြတ္လပ္ေရးေတာ့ျဖင့္ ျဗိတိသွ်ျပည္ေထာင္စုအျပင္ဖက္ လုံး၀လြတ္လပ္ေရးကို ရဖို႔ မခဲယဥ္းဘူးထင္တယ္။ သို႔ေသာ္လဲ ကြ်န္ေတာ္ရွင္းရွင္းဘဲ အခုတည္းက ေျပာထားခ်င္တယ္။ အခု ျဖစ္ေနတဲ့ ျမန္မာျပည္ အေျခအေနအရပ္ရပ္ကို သုံးသပ္ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ စီးပြားေရးအရ လုံး၀လြတ္လပ္ေရး ကိုေတာ့ျဖင့္ က်ဳပ္တို႔ၾကိဳးစားႏိုင္မွ ၾကိဳးစားတတ္မွ တန္ရာက်မယ္လို႔ ကြ်န္ေတာ္ေတာ့ျဖင့္ ျမင္တာဘဲ။ “ ေရႊခါခ်ဥ္မာန္ၾကီးလို႔ ေတာင္ၾကီးကို ျဖိဳမဲ့ၾကံ ခါးကမသန္” ဆိုတာမ်ိဳးလို ျဖစ္ေနမွာ စိုးရတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔မွာ ေငြမရွိဘူး။ တတ္ကြ်မ္း တဲ့လူအလုံအေလာက္မရွိဘူး။ ဒီအခ်က္ႏွစ္ခ်က္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး ဘယ္အစိုးရဘဲ ျမန္မာျပည္မွာ တက္တက္ ႏိုင္ငံျခားအကူအညီမရဘဲ မလုပ္ႏိုင္ဘူး။ ႏိုင္ငံျခားအကူအညီ ယူရတယ္ဆိုတာ အျမဲေကာင္းတာမဟုတ္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ က်ဳပ္တို႔အေျခအေနက ျမန္မာျပည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ဖို႔ဆိုယင္ ႏိုင္ငံျခားအကူအညီ မယူမျဖစ္တဲ့ အေျခအေန ျဖစ္ေနတယ္။ ကြ်န္ေတာ့အျမင္အရျဖင့္ အာရွအေရွ ႔ေတာင္ပိုင္းမွာရွိတဲ့ အင္ဒိုခ်ိဳင္းနားျပည္၊ ယိုးဒယားျပည္၊ မေလးယားကြ်န္းဆြယ္၊ အင္ဒိုေနးရွားအစရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေတြနဲ႔ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေသြးမစည္းႏိုင္သမွ် ကာလပတ္လုံးတိုင္း ျပည္စီးပြားေရးမွာ က်ပ္ျပည့္တင္းျပည့္ ျဖစ္ဖို႔ ေတာ္ေတာ္ဘဲႏွစ္ရွည္လမ်ား ၾကိဳးစားရလိမ့္မယ္ ထင္တယ္။ ဒီကိစၥ မွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔အေျခအေနကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ တကယ္သိမွ တကယ္အေရးၾကီးတဲ့ ကိစၥ ျဖစ္တယ္ဆိုတာ ခင္ဗ်ားတို႔ သိႏိုင္မယ္။ ဒီကိစၥဟာ မိုးလားကဲလားစကားေျပာရုံနဲ႔ ျပီးႏိုင္တဲ့ကိစၥမဟုတ္ဘူး။ စနစ္နဲ႔စည္းကမ္းနဲ႔ အေျမာ္အျမင္ နဲ႔လုပ္တတ္ကိုင္တတ္လုပ္မွ ကိုင္မွ အေတာ္အတန ္ျပီးေျမာက္ႏိုင္တဲ့ ကိစၥျဖစ္တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ လြတ္လပ္ေရးရျပီး ရတဲ့လြတ္လပ္ေရးကို ဆက္လက္ တည္တံ့ေအာင္ လုပ္ႏိုင္ရမယ္။ ရတဲ့ လြတ္လပ္ေရးရဲ့အရသာကို ျမန္ျမန္ခံစားရ ေအာင္လုပ္ရမယ္။ အဲဒီလုိ လြတ္လပ္ေရးကို လုိခ်င္ယင္ က်ဳပ္တို႔ဟာ အေျမာ္အျမင္နဲ႔ စစ္ေရးစစ္ရာမွာလို ပရိယာယ္အရာ ကြ်မ္းက်င္ျပီး ကြ်န္ေတာ္တို႔ ကိုယ္ကိုလဲ လြတ္လပ္ေရးနဲ႔ ထိုက္တန္တဲ့အရည္အခ်င္းမ်ိဳးရွိေအာင္ အခု ကတည္းက စတင္ ပ်ိဳးေထာင္ထားဖို႔လိုတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ေျဖရွင္းမဲ့ လြတ္လပ္ေရး ျပႆနာဟာ လြတ္ လပ္ေရး အာဏာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ လက္ထဲေရာက္ေအာင္ ယူရုံနဲ႔ မျပီးေသးဘဲနဲ႔၊ ရျပီးတဲ့ လြတ္လပ္ေရးကို တည္တံ့ ေအာင္၊ တည္တံ့တဲ့ လြတ္လပ္ေရးရဲ့အရသာကို ခံစားရေအာင္ ဒီလုိအခ်က္ေတြ ျဖည့္ထည့္ျပီး လုပ္သြားႏိုင္မွ လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲ တိုက္စရာရွိတယ္ဆိုယင္လဲ တိုင္ႏိုင္လိမ့္မယ္။ လြတ္လပ္ေရးရတယ္ဆိုယင္လဲ လြတ္လပ္ ေရးနဲ႔ထူေထာင္ေရးကို လုပ္ႏိုင္လိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ့ လြတ္လပ္ေရးျပင္ဆင္မႈလုပ္ငန္းေတြဟာ တိုင္းျပည္ကာကြယ္ေရးႏွင့္စီးပြားေရးအေျခခံေတြကို ယခုကတည္းက အုတ္ျမစ္ခ်ထားရမယ္။ အဲဒီေတာ့ ကြ်န္ ေတာ္တို႔ ဖ၊ ဆ၊ ပ၊ လ က ဒီလိုအေၾကာင္းေၾကာင္းေတြကို ေထာက္ျပီး ဘာေတြလုပ္မလဲ။

၁။ လူထုညီညြတ္ေရးနဲ႔ တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း ညီညီညြတ္ညြတ္ရွိမႈကို ခိုင္ျမဲသည္ထက္ခုိင္ျမဲေအာင္၊ ၾကီးမား သည္ထက္ ၾကီးမားေအာင္ ဆက္လက္ၾကိဳးစားရမယ္။ လြတ္လပ္ေရးရံပုံေငြကိုလဲ ဆက္ေကာက္ရမယ္။

၂။ အေရွ ႔အာရွေတာင္ပိုင္းမွာ ရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေတြအားလုံးနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံၾကီးတစ္ႏိုင္ငံ ေနာက္ဆုံးျဖစ္သြားႏိုင္ ေအာင္ အေရွ ႔အာရွ ေတာင္ပိုင္းႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ေသြးစည္းမႈလုပ္ငန္းေတြကို စတင္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ရမယ္။

၃။ အခု အိႏိၵယႏိုင္ငံႏွင့္ တရုပ္ႏိုင္ငံၾကီး ႏွစ္ႏိုင္ငံနဲ႔လဲ မိတ္ေဆြရင္းခ်ာ ျဖစ္ႏိုင္ေအာင္လဲၾကိဳးစားရမယ္။

၄။ လြတ္လပ္တဲ့ဗမာျပည္နဲ႔ လြတ္လပ္တဲ့အဂၤလန္ျပည္ဟာ မိတ္ေဆြရင္းခ်ာျဖစ္ႏိုင္ေအာင္လဲ ၾကိဳးစားရမယ္။

၅။ ဗမာျပည္ရဲ့ကာကြယ္ေရး အေျခခံ ရေအာင္လဲဘဲ စစ္တပ္အဖြဲ႔ေတြ၊ လက္နက္ကိုင္စစ္တပ္ေတြ Home Guard ေခၚတဲ့ ရပ္ရြာကာကြယ္ေရးအဖြဲ႔ေတြ ဖြဲ႔စည္းရလိမ့္မယ္။

၆။ စီးပြားေရး အေျခခံ ျဖစ္တဲ့ ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းအရပ္ရပ္ကို ေသေသခ်ာခ်ာစီစဥ္ျပီး ေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္ရ မယ္။

အဲဒီ လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ျပီး အဲဒီလုပ္ငန္းေတြကို လုပ္ႏိုင္မွ ဗမာျပည္ရဲ့လြတ္လပ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ေကာင္းစားေရး လုပ္ငန္းေတြကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္မွာဘဲ။ အဲဒီလုပ္ငန္းေတြကို လုပ္ဖို႔ ဖ၊ ဆ၊ ပ၊ လ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ခ်ည္း လုပ္လို႔မျဖစ္ဘူး။ ဖ၊ ဆ၊ ပ၊ လ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကလဲ လုပ္၊ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္ တပ္ဖြဲ႔၀င္ေတြကလဲ လုပ္၊ လူထုကလဲ လုပ္၊ အစိုးရအမႈထမ္းေတြကလဲလုပ္၊ သတင္းစာေတြကလဲလုပ္၊ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြကလဲ လုပ္ ၊ တိုင္းျပည္လူထုက ဘယ္လိုလုပ္ၾကရမလဲဆိုတာ ကြ်န္ေတာ္မေျပာခင္ ခင္ဗ်ားတို႔ကိုကြ်န္ေတာ္ နည္းနည္းေမး ခြန္းထုတ္ခ်င္တယ္။ အခု လက္ရွိအေျခအေနျဖစ္တဲ့ ဗမာျပည္ပ်က္၊ ရြာပ်က္၊ ေက်ာင္းပ်က္၊ အိုးပ်က္၊ အိမ္ပ်က္၊ က်န္းမာေရးပ်က္၊ အက်င့္စာရိတၱပ်က္သထက္ပ်က္ေအာင္ လုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ဗမာျပည္ရဲ့လြတ္လပ္ေရးကို ရႏိုင္ မယ္ထင္သလား။ ဒီလုိမဟုတ္ဘဲနဲ႔ အဲဒါေတြကိုျပင္ျပီး ကြ်န္ေတာ္တို႔အင္အား အေကာင္အထည္ၾကီးမားသည္ ထက္ၾကီးမားေအာင္ လုပ္တဲ့နည္းက လြတ္လပ္ေရးကို ရေအာင္လုပ္ႏိုင္မလား၊ အဲဒီေမးခြန္းႏွစ္ရပ္ကို ကြ်န္ေတာ္ ေမးခ်င္တယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆုိေတာ့ ယခုအခါမွာဆိုယင္ တိုင္းျပည္လုပ္ငန္းေတြကို ဘာမွထိထိေရာက္ေရာက္ မလုပ္တတ္ဘဲနဲ႔၊ ေတာ္လွန္ေရးစကားေတြမ်ားမ်ားေျပာျပီး နယ္ခ်ဲ ႔သမားေတြကို ဘာမွ မထိဘဲ ဗမာအခ်င္းခ်င္း ဆန္လုတဲ့ကိစၥ၊ လယ္သီးစားခ မေပးနဲ႔ဆိုတဲ့ကိစၥ၊ လယ္ခြန္မေပးနဲ႔ဆိုတဲ့ကိစၥ၊ အမေတာ္ေၾကးမေပးနဲ႔ဆိုတဲ့ကိစၥ၊ အဲဒီလိုဟာမ်ိဳးေတြလုပ္ေနတာမွာ ကြန္ျမဴနစ္အျဖဴအနီ အေခ်ာင္သမားေတြ လုပ္ေနၾကတာမွ ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ ငန္းထင္ျပီး၊ အဲဒီဟာေတြမွ ေတာ္လွန္ေရးအစစ္ထင္ျပီး အခ်ိဳ ႔လူေတြထင္ေယာင္ထင္မွား ျဖစ္ေနသလားလို႔ ကြ်န္ ေတာ္မသိလို႔ ေမးရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ္လွန္ေရးကိစၥေတြႏွင့္ပက္သက္ျပီးေတာ့ ေနာက္ကြ်န္ေတာ္ရွမ္းျပည္က ျပန္လာတဲ့အခါက်ယင္ေျပာျပမယ္။ ေတာ္လွန္ေရးဆိုတာ ဘာကိုဆိုလိုသလဲ၊ လူထုဆိုတာ ဘာလဲ၊ ေခါင္းေဆာင္ မႈဆိုတာ ဘာလဲ၊ ဒီမိုကေရစီဆိုတာ ဘာလဲ၊ ဖက္ဆစ္အာဏာရွင္ စနစ္ဆိုတာဟာ ဘယ္လုိဟာမ်ိဳးကို ဆိုလိုသလဲ အစရွိတဲ့ တိုင္းျပည္မွာ သတင္းစာေတြေရာ၊ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြေရာ စမ္းတ၀ါး၀ါးေရးသားေျပာဆိုေနတာကို ကြ်န္ေတာ္ေတြ႔ရလို႔ေျဖရွင္းလိုေသးတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဖ၊ ဆ၊ ပ၊ လ အစိုးရအဖြဲ႔ဟာ ဘယ္လုိအစိုးရဆုိတာကို ကြ်န္ေတာ္ေျပာဖို႔မလိုဘူး။ တိုင္းျပည္လူထုရဲ့ အစိုးရဆိုတာခင္ဗ်ားတို႔သိတယ္။ ဒီေတာ့ကာ အဲဒီလိုျဖစ္တဲ့အခ်ိန္အခါမ်ိဳးမွာ ခင္ဗ်ားတို႔က ေနျပီးေတာ့ကာ အခြန္ မေပးနဲ႔ ဆိုယင္၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔မွာ ေငြမရွိလို႔ ခင္ဗ်ားတို႔အတြက္ ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းေတြကို လုပ္မေပး ႏိုင္လို႔ရွိယင္၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔မွာ မနစ္နာဘဲ၊ ခင္ဗ်ားတို႔မွာသာ နစ္နာမွာဘဲ။ နယ္ခ်ဲ ႔သမားႏွင့္ေတာ့ဘာဆိုင္သလဲ။ နယ္ခ်ဲ ႔သမားနဲ႔ေတာ့ ဘာမွမဆိုင္ဘူး။ ဘာျပဳလို႔လဲဆိုယင္ ခင္ဗ်ားတို႔တေတြေပးတဲ့အခြန္ေငြဟာ သူတို႔ရတာ မဟုတ္ဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကသာ သုံးရတာဘဲ။ အဲဒီေတာ့ကာ ဒီအခြန္မေပးေရးကိစၥဟာလဲ ေရွးအခါတုန္းက နယ္ ခ်ဲ ႔သမား ၾကီးစိုးေနတဲ့အခ်ိန္အခါမွဆိုယင္ တမ်ိဳးတမည္ ယူဆရမယ္ျဖစ္ေပမဲ့ အခုအခ်ိန္အခါမွာ ထင္ေၾကးနဲ႔ မ ကိုက္ေတာ့ဘူး။ ေနာက္ျပီးေတာ့ကာ ဒီလယ္ သီးစားခ မေပးနဲ႔ ဆိုတာလဲ ေရွးတုန္းက ဟုတ္ခ်င္ဟုတ္မယ္။ သို႔ ေသာ္လဲဘဲ အခုကြ်န္ေတာ္တို႔ ဖ၊ ဆ၊ ပ၊ လ အစိုးရတက္လာမွ လယ္သီးစားခဆိုယင္လဲ ခါတိုင္းႏွစ္ေတြ ႏွစ္ေတြ ထက္ေလွ်ာ့ျပီးေတာ့ ဆုံးျဖတ္ေပးတယ္ မဟုတ္လား။ ေနာက္ျပီးေတာ့ အခု ျဖစ္ေနတဲ့ဗမာျပည္ရဲ့အေျခအေနမွာ ဆိုယင္ လယ္ပိုင္ရွင္စံနစ္ဆိုတာ ရွိေနအုံးမွာဘဲ။ သို႔ေသာ္လဲ ဒီလယ္ပိုင္ရွင္စံနစ္ ပယ္ဖ်က္ျပီးယင္ တမ်ိဳးတမည္ ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မယ္။ အဲဒီေတာ့ကာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဒီစီးပြားေရးစနစ္ကို စီစဥ္တဲ့ေနရာမွာ တိုင္းျပည္ အေျခအေန အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေထာက္ဆျပီး လုပ္ရမယ္။ တရုပ္ျပည္ တပိုင္းကို အုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ ကြန္ျမဴနစ္ေခါင္းေဆာင္ ေမာ္စီတုံးကိုယ္ တိုင္က တရုပ္ျပည္ၾကီးဟာ လက္ငင္းအေျခအေနအားျဖင့္ ဆိုရွယ္လစ္ႏိုင္ငံထူေထာင္ႏိုင္တဲ့အေျခအေနမရွိေသး ဘူး။ ဆိုရွယ္လစ္ႏိုင္ငံထူေထာင္ႏိုင္တဲ့အေျခအေနေရာက္ေအာင္ ႏွစ္ရွည္လမ်ားၾကာမွ ေရာက္ႏိုင္မယ္။ အဲဒီလို အေတာအတြင္းမွာဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံသာ ထူေထာင္ျပီး အဲဒီအေျခအေနအတြင္းမွာဆိုယင္ လယ္သီးစားခေပးေရး ဆိုတဲ့ကိစၥမ်ိဳးေတြဟာ ဆက္လက္ တည္ျမဲေနအုံးမွာဘဲ ဆိုတာကို သူကုိယ္တိုင္ေျပာခဲ့တယ္။

ဒီေတာ့ကာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဗမာျပည္မွာလဲ အခု ဆူပြက္ေနၾကတဲ့ ကြန္ျမဴနစ္ေတြ ကိုယ္တိုင္ ဗမာျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ တဲ့အခါမွာလဲ ဆိုရွယ္လစ္၀ါဒကို ဘယ္နည္းႏွင့္မွ ခ်က္ခ်င္းထူေထာင္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ေသးဘူး။ အဲဒီလို ဆိုရွယ္လစ္ ၀ါဒ မထူေထာင္ႏိုင္သမွ် ကာလပတ္လုံး၊ လယ္ရွင္နဲ႔လယ္သမားဆိုတာ ရွိေနအုံးမွာဘဲ။ အဲဒီလိုရွိေနသမွ် လယ္ သီးစားခ ေပးတဲ့ကိစၥမ်ိဳးဟာ ရွိေနဦးမွာဘဲ။ ေပၚေနဦးမွာဘဲ။ အစိုးရက လုပ္ေပးရမွာက အျပင္ဖက္က ေနျပီး ေတာ့ကာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဖ၊ ဆ၊ ပ၊ လ အဖြဲ႔ရဲ့လုပ္ငန္းစဥ္အတိုင္းဘဲ။ အဲဒီ လယ္သမားေတြဖက္က ေနျပီးေတာ့ တတ္ႏိုင္သမွ် ညွာတာျပီး လုပ္ေပးဖို႔ရွိတယ္။ အဲဒီကိစၥမွာလဲ ခါတိုင္းႏွစ္ေတြထက္ လယ္သီးစားခေတြကို ေလွ်ာ့ျပီး ေတာ့ အစိုးရက ဆုံးျဖတ္ေပးခဲ့တာကို ေထာက္ထားျခင္းအားျဖင့္ ဖ၊ ဆ၊ ပ၊ လ အစိုးရဟာ လယ္သမားေတြကို ဘယ္လို ေထာက္ထား ညွာတာခဲ့တယ္ဆိုတာ ေျပာေနဖို႔မလိုဘူး။ သိၾကတဲ့အတိုင္းဘဲ။ အဲဒီလိုျဖစ္ေနလ်က္သားနဲ႔ ဒီဟာေတြကို မေပးေအာင္ တိုက္တြန္းေနတဲ့လူေတြဟာ နယ္ခ်ဲ ႔သမားေတြကို တိုက္ခ်င္တာလား။ ဒီလုိမွမဟုတ္ ယင္ ဖ၊ ဆ၊ ပ၊ လ အစိုးရကို တိုက္ခ်င္တာလားဆိုတာ ရွင္းရွင္းဘဲေမးခ်င္တယ္။ ေနာက္ျပီးေတာ့ကာ ဒီအမေတာ္ ေၾကးမေပးနဲ႔ ဆိုတဲ့ကိစၥ၊ အဲဒီ အမေတာ္ေၾကးျပန္မေပးနဲ႔ဆုိတဲ့ကိစၥေတြဟာလဲ္္္္ိိ ဒီအမေတာ္ေၾကးဟာ ဘယ္က ေန ျပီး ကြ်န္ေတာ္တို႔ အစုိးရက ထုတ္ေပးႏိုင္သလဲ။ ျမန္မာျပည္က လူေတြေပးတဲ့ အခြန္ေတာ္ေတြထဲက ေနျပီးေတာ့ ကာ တိုင္းသူျပည္သားေတြကို ေခ်းရတာဘဲ။ အကယ္၍သာ တိုင္းသူျပည္သားေတြကျပန္မေပးဘဲ၊ ဒီအမေတာ္ ေၾကးေငြေတြ နည္းေနမယ္ဆိုယင္ နည္းသေလာက္ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေနာက္ထပ္ ျပန္ျပီး ေခ်းတဲ့အခါမွာသိပ္မ်ားမ်ား ေခ်းႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူး။ ျပီးေတာ့ကာ ဒီအမေတာ္ေၾကးေငြေတြဟာ စင္စစ္ဘယ္သူ႔ေငြေတြလဲဆိုယင္ တိုင္းသူ ျပည္သားေတြရဲ့ေငြေတြဘဲ။ ဒီတိုင္းသူျပည္သားေတြရဲ့ေငြကို သုံးျဖဳန္းျခင္းအားျဖင့္ နယ္ခ်ဲ ႔သမားကို ဘယ့္ႏွယ္ လုပ္ျပီး ထိခိုက္မလဲ။

အဲဒီေနာက္တခါ ဆန္လုတဲ့ကိစၥ၊ အခုႏွစ္မယ္ ဆိုယင္ ဗမာျပည္မွာရွိတဲ့ လူေတြစားဖို႔ထက္ ဆန္တန္ခ်ိန္ တသန္း ေလာက္ ပိုထြက္လိမ့္မယ္လို႔ ခန္႔မွန္းရတယ္။ အဲဒီလို ဆန္တန္ခ်ိန္တသန္းေလာက္ ပိုထြက္လိမ့္မယ္လို႔ခန္႔မွန္းရ တဲ့ႏွစ္မ်ိဳးမွာ ဗမာျပည္မွာ ဘယ္နညး္ႏွင့္မွ အစားအစာ ငတ္ႏိုင္တဲ့ အေျခအေန မရွိဘူး။ အကယ္၍ တခ်ိဳ ႔ေနရာ ေတြမွာ ဆန္မလုံေလာက္ဘူးဆိုယင္ ဒီဆန္ကိုတင္ခ်ျပီးေတာ့ကာ ေ၀ငွတဲ့စံနစ္ ခြ်တ္ယြင္းတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္သာလွ်င္ ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္ရမယ္။ အဲဒီလုိ ခြ်တ္ယြင္းခ်က္ေတြ ရွိတယ္ဆိုယင္ဘဲ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အစိုးရကို ေျပာခ်င္ၾကတာဘဲ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔တေတြ ဒီကိစၥေတြႏွင့္ ပက္သက္ျပီး ျပင္ဆင္ေပးဖို႔ အဆင္သင့္ဘဲ။ သို႔ေသာ္လဲဘဲ ဒီလိုဆန္ငတ္တာ မရွိဘဲန႔ဲ ဆန္လုတဲ့ကိစၥေတြ လုပ္တဲ့ ေနရာမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေတြ႔ရတာ ဘာေတြ ေတြ႔ရသလဲ ဆိုယင္ အခ်ိဳ ႔အေခ်ာင္သမား ဆန္ပြဲစား၊ ဆန္ကုန္သည္၊ ဆန္သူေဌးေတြဟာ အေခ်ာင္လုိက္ျပီးေတာ့ ဒီဆန္ေြ ၀ယ္ႏိုင္တဲ့ ကိန္း ေရာက္တယ္လို႔ ကြ်န္ေတာ္ၾကားသိရတယ္။ အဲဒီေတာ့ကာ အမွန္စင္စစ္ ဒီလို ဆန္ေတြကို လုျခင္းအားျဖင့္ ကြ်န္ ေတာ္တို႔အစိုးရမွာ ရႈံးမယ္၊ တိုင္းျပည္မွာလဲရႈံးမယ္ ဆိုလုိ႔ရွိယင္ အျပီးသတ္က်ေတာ့တိုင္းျပည္ရႈံးတာဘဲ။ လူထုရႈံး တာဘဲ။ ဘာျပဳလို႔လဲဆိုယင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔အခုေနအခါမယ္ တိုင္းျပည္မွာ ေငြမရွိဘူး။ ေငြရွိမွျဖစ္မယ္။ ဒီေငြရွိ ေအာင္ဆိုတာလဲဘဲ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းေတြလုပ္ဖို႔စက္ကိရိယာ တန္ဆာပလာေတြ၊ ပစၥညး္အမ်ိဳးမ်ိဳးေတြ လိုတယ္။ ဒီပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေတြ၊ စက္ကိရိယာ တန္ဆာပလာအမ်ိဳးမ်ိဳးေတြကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဗမာျပည္မွာ မရွိဘူး။ အဲဒီလို မရွိေတာ့တာ အျခားႏိုင္ငံေတြက ၀ယ္ယူသံုးစြဲရမယ္ဆိုယင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔မွာ ရွိတဲ့ ေငြမ်ိဳးႏွင့္ ၀ယ္လို႔မရဘူး။ အဲဒီလို သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံက ေငြႏွင့္ ၀ယ္မွ ဒီကြ်န္ေတာ္တို႔ လိုခ်င္တဲ့ပစၥည္းေတြကို ရမယ္။ ဒီေတာ့ကာ အခုျဖစ္ေနတဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးမွာဆိုယင္ ဘယ္အစုိးရဘဲတက္တက္၊ အဲဒီ ႏိုင္ငံျခားေတြက ေန ျပီး ေငြေခ်းရမွာဘဲ။ ဒီလိုေငြေခ်းတဲ့ကိစၥမွာလဲဘဲ ဒီလုိေငြမ်ိဳးရေအာင္ ႏိုင္ငံျခားေငြရေအာင္ဆိုယင္ ႏိုင္ငံျခား ႏွင့္ကုန္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးကိစၥမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ျပည္က ထြက္ကုန္နဲ႔ အျခားတိုင္းျပည္ကသြင္းတဲ့၀င္ကုန္၊ အဲဒီလိုထြက္ကုန္နဲ႔ ၀င္ကုန္မွ်တေအာင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ စီစဥ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္မွ ျဖစ္မယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဗမာျပည္က ထြက္သမွ် ထြက္ကုန္အနက္မွာ ဆန္ကိုသာလွ်င္ အမ်ားဆုံးတင္ပို႔ႏိုင္မယ္။ စစ္မျဖစ္ခင္တုန္းကလဲ ဆန္ေရာင္းလို႔ ရတဲ့ေငြက ဗမာျပည္မွာ ၀င္ေငြအမ်ားဆုံးျဖစ္တယ္။ အခုဒီလုိ ဗမာျပည္ရဲ့ ၀င္ေငြကို အမ်ားဆုံး တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေပးႏိုင္မည့္ ပစၥည္းဟာ ဆန္ျဖစ္တယ္။ ေနာင္ကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဗမာျပည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ျပီးလို႔ စက္ရုံ ၾကီးေတြ၊ အလုပ္ရုံၾကီးေတြ၊ ဒိျပင္ ပစၥည္းေတြ လုပ္ျပီးယင္ အေျခက်သြားမွာဘဲ။ သို႔ေသာ္လဲ အရင္ စစ္မျဖစ္ခင္က ႏွင့္ အခု အေျခအေနႏွင့္ ေနာက္ျပီးေတာ့ကာ ေနာက္ႏွစ္ေတာ္ေတာ္ၾကာၾကာ ျဖစ္မည့္ အေျခအေနမွာ ဆိုယင္ ျမန္မာျပည္မွာ ဆန္စပါးထြက္ကုန္ကို အားကိုးအားထားျပီး လုပ္ၾကရမွဘဲ။ ဒီဆန္စပါးကို အားကိုးျပီး လုပ္ၾကရမည့္ အခါမွာ ဒီဆန္စပါးေတြဟာ တိုင္းျပည္မွာလဲ မငတ္ဘဲန႔ဲ အရမး္မဲ့ အဖိတ္အစဥ္မ်ားျပီးေတာ့ကာ ဘာမွ အက်ိဳးမရွိ ေအာင္ လုပ္တဲ့ကိစၥဟာ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားေတြရဲ့ လည္စိကို ညွစ္တာက လြဲလို႔ အျခား ဘာအဓိပၸာယ္မွ မရွိ ဘူး။ နယ္ခ်ဲ ႔သမားကို တိုက္တာ အလ်ဥ္းမဟုတ္ဘူး။

အဲဒီေတာ့ အခုလို အခ်ိန္အခါမ်ိဳးမွာ ဒီလိုဟာမ်ိဳးေတြဟာ မသင့္ေလ်ာ္ပါဘူး ဆိုတာ စဥ္းစားၾကည့္ဖို႔လိုတယ္။ အခု အခ်ိန္အခါမ်ိဳးမွာ ဖ၊ ဆ၊ ပ၊ လ ဟာ အစိုးရအာဏာကို ယူထားတဲ့ အခ်ိန္အခါျဖစ္တယ္။ ဖ၊ ဆ၊ ပ၊ လ ဟာ နယ္ခ်ဲ ႔ သမားေတြကို တိုက္ေနသလား။ မတိုက္ေနဘူးလား။ ဒီ ဖ၊ ဆ၊ ပ၊ လအစိုးရလို တိုင္းျပည္ရဲ့ၾကည္ညိဳမႈကို ရျပီး တိုင္းျပည္ရဲ့အက်ိဳးကို ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ အစိုးရမ်ိဳး ျမန္မာျပည္မွာ မရွိဘူးလို႔သာ မွတ္ထားၾကေစခ်င္တယ္။ ဖ၊ ဆ၊ ပ၊ လ အစိုးရဟာ ခြ်တ္ယြင္းခ်က္ေတြမရွိဘူးလို႔လဲ ကြ်န္ေတာ္မဆိုလိုခ်င္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ ကြ်န္ေတာ္ေျပာျပခ်င္ တာက ဖ၊ ဆ၊ ပ၊ လ အစုိးရဟာ ခြ်န္ယြင္းခ်က္ေတြမရွိဘူးလုိ႔လဲ ကြ်န္ေတာ္မဆိုလိုခ်င္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ ကြ်န္ေတာ္ ေျပာျပခ်င္တာက ဖ၊ ဆ၊ ပ၊ လ အစိုးရေလာက္မွ မလုပ္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ အစိုးရအဖြဲ႔ေတြမွာ လုပ္လာခဲ့တဲ့ လူေတြက ေတာ္လွန္ေရးလုပ္မယ္ဆိုတာ ခင္ဗ်ားတို႔ ယံုၾကလို႔လား။ ခုနက ေျပာျပခဲ့တဲ့ ဆန္လုခိုင္းတာ၊ အခြန္မေပးခုိင္းတာ အစရွိတဲ့လုပ္ငန္းေတြဟာ ဖ၊ ဆ၊ ပ၊ လ ကိုေတာ္လွန္တာဘဲလား၊ နယ္ခ်ဲ ႔သမားကိုေတာ္လွန္တာလား ဖ၊ ဆ၊ ပ၊ လ ကိုေတာ္လွန္တယ္ဆိုယင္ ဖ၊ ဆ၊ ပ၊ လကို တိုင္းျပည္လူထုက ေထာက္ခံေနတယ္ဆိုတာ အခု ျပီးခဲ့တဲ့ ေရြး ေကာက္ပြဲမွာ ထင္ရွားခဲ့တဲ့အတိုင္း ဖ၊ ဆ၊ ပ၊ လ ကို ေတာ္လွန္တဲ့ လူေတြဟာ တိုင္းျပည္နဲ႔လူထုကို ေတာ္လွန္တာ ဘဲ။

ဒါေၾကာင့္ အတိုက္အခံသမားေတြ၊ သတင္းစာေတြ၊ အစိုးရ အမႈထမ္းေတြ၊ ဖ၊ ဆ၊ ပ၊ လ အဖြဲ႔ေတြ၊ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္ တပ္ဖြဲ႔ေတြ၊ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ အမတ္ေတြ၊ လူငယ္ေတြနဲ႔ တိုင္းျပည္ လူထုက ဖ၊ ဆ၊ ပ၊ လ ကို ဘယ္လို ေထာက္ခံျပီး၊ ဗမာျပည္ရဲ့ လြတ္လပ္ေရး ရေအာင္ ၀ိုင္း၀န္းလုပ္ၾကပါဆိုတာ အသီးသီး ဆိုင္ရာ သိသင့္တဲံ အခ်က္ ေတြကို ကြ်န္ေတာ္ေျပာျပျခင္းပါဘဲ။ ဒီ ဖ၊ ဆ၊ ပ၊ လ အဖြဲ႔ အစိုးရ အဖြဲ႔မ်ိဳး ျမန္မာျပည္မွာ မေပၚဘူးေသးဘူးဆိုတာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ သိပ္ျပီး ျငင္းခ်က္ ထုတ္ေနစရာ အခ်က္ေတြ မဟုတ္တဲ့အတိုင္း ကြ်န္ေတာ္ တခု သတိေပးခ်င္တာ က လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေတာ္ေတာ္ၾကာတုန္းက ကြန္ျမဴနစ္ေတြဟာ ကမာၻၾကီးတခုလုံးမွာ ဖက္ဆစ္စနစ္ကို ေတာ္လွန္ဖို႔ ဆိုျပီးေတာ့၊ ဖက္ဆစ္စနစ္ဆန္႔က်င္ေရးတပ္ဦးေတြကို ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံ အသီးသီးေတြမွာ လုပ္ဖို႔ စီစဥ္ၾကတယ္။ အဲဒီတုန္းက ဖြဲ႔စည္းၾကဖို႔ လုပ္တဲ့အခါမွာ ကြန္ျမဴနစ္ေတြရဲ့ ကမၻာ့ႏိုင္ငံ ေပါင္းခ်ဳပ္ၾကီးဆိုတာ ရွိေသးတယ္။ အဲဒီ ကမၻာ့ႏိုင္ငံ ေပါင္းခ်ဳပ္ ကြန္ျမဴနစ္ အသင္းမွာ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႈးျဖစ္တဲ့ ကြန္ျမဴနစ္ ပုဂၢိဳလ္ေက်ာ္ၾကီး တစ္ဦး ကိုယ္တိုင္က အေမရိကန္ျပည္ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ဘာစကားေျပာခဲ့သလဲ။ ဘယ္လိုေျပာခဲ့သလဲ ဆိုယင္ အေမရိကန္မွာ ရူးစဘဲ့က အဲဒီအခ်ိန္အခါတုန္းက နယူးဒီ (New Dela) ေခၚတဲ့ ဒီစီမံကိန္းေတြနဲ႔ သူတို႔တို္္င္ျပည္ကို ထူေထာင္ေနတဲ့ အခ်ိန္အခါ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလို သူတို႔ တိုင္းျပည္ကို ထူေထာင္တဲ့ အခ်ိန္အခါမယ္ ဒီလိုထူေထာင္ႏိုင္ေအာင္လဲ အာဏာ အေျမွာက္အျမားကို တိုင္းျပည္ကေနျပီး ေတာင္းထားၾကတယ္။ အဲဒီဟာကို အပရိကေလာက္ အခ်ိဳ႕ ကြန္ျမဴနစ္ ေတြက ယူဆၾကျပီးေတာ့ ဒီရူးစဘဲ့ကိုဘဲ ဖက္ဆစ္သမားလို႔ ကဲ့ရဲ့ၾကတယ္။ အဲဒီလို ကဲ့ရဲ့သံကို ကြန္ျမဴနစ္ ေခါင္းေဆာင္က သိတဲ့အခါေက်ေတာ့ အေမရိကန္ တိုင္းျပည္က ကြန္ျမဴနစ္ေတြကို ဘယ္လို အျပစ္င္သလဲ ဆိုယင္ မင္းတို႔ လုပ္တာေတြဟာ ဘာမွ အေျခအေနမရွိဘဲ အရမ္း လမ္းစဥ္ေတြကို လိုက္ေနတာပဲ။ အမွန္စင္စစ္ ရူးစဘဲ့ဟာ အစိုးရ အဖြဲ႔ထဲမွာ ပါလို႔ မင္းတို႔ သူ႔ကို ဖက္ဆစ္လို႔ ဆိုေပမဲ့ အစိုးရ အျပင္ဖက္မွာ ေနတဲ့ လူေတြသာ ရူးစဘဲ့ထက္ အဆေပါင္း မ်ားစြာ ဆိုးေနတဲ့ အရင္းရွင္ၾကီးေတြ မင္းတို႔ သတိမူ ၾကမယ္ဆိုတာ ေျပာခဲ့တယ္။ အဲဒီအတိုငး္ဘဲ ဖ၊ဆ၊ပ၊လ အစိုးရ အျပင္ဖက္မွာ ရွိတဲ့ အတုိက္အခံသမားေတြကို ခင္ဗ်ားတို႔ ၾကည့္ပါ။ ဘယ္လို လူစားေတြ ဆိုတာ ခင္ဗ်ားတို႔ သိျပီးတဲ့ေနာက္ ဖ၊ဆ၊ပ၊လ အစိုးရကို တိုက္ခိုက္ျခင္းဟာ နယ္ခ်ဲ့သမားကို တိုက္ခိုက္ျခင္း မဟုတ္ဘဲနဲ႔ နယ္ခ်ဲ့သမားကို အားေပးျခင္း ျဖစ္တယ္ ဆိုတာ သတိျပဳဖို႔ လိုတယ္။


အဲဒီေတာ့ကာကြ်န္ေတာ္ အတိိုက္အခံသမားေတြကို ဘာေျပာခ်င္သလဲ ဆိုယင္ က်ဳပ္တို႔ ဖ၊ဆ၊ပ၊လ အစိုးရ အဖြဲ႔ဟာ အရင္တုန္းက အစိုးရ အဖြဲ႔ထဲမွာ လုပ္ခဲ့ဖူးတဲ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြလို မဟုတ္ဘူး ဆိုတာ ကြ်န္ေတာ္ တိတိ လင္းလင္း ေျပာခ်င္တယ္။ အျခား ႏိုင္ငံေရး ပါတီေတြ အစိုးရ အဖြဲ႔ထဲမွာ ရွိျပီး လုပ္ေနၾကတဲ့ အခ်ိန္အခါတုန္းက ဆိုယင္ မိမိတို႔ႏွင့္ အတိုက္အခံ ျဖစ္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြကို မွားမွား မွန္မွန္ တရားတရား မတရားမတရား ႏွိပ္စက္တယ္ ဆိုတာ ကြ်န္ေတာ္ေျပာဖို႔ မလိုဘူး။ သို႔ေသာ္လဲ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဖ၊ဆ၊ပ၊လ အစိုးရဟာ အခုထိ ဘယ္သူ႔ကိုမွ ႏို္င္ငံေရး အတိုက္အခိုက္သမားေတြကို ႏိွပ္စက္ ညွဥ္းပန္းျခင္း မလုပ္ဘူး။ သို႔ေသာ္လဲ ဒီစည္းကမ္းခ်က္ေတြက လြန္လာျပီးေတာ့ ကိုးရိုးကားရား တိုင္းျပည္ အက်ိဳးမဲ့ေအာင္ လုပ္ယင္ ဒါ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ၾကည့္မေနႏိုင္ဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အဖြဲ႔က အတိုက္အခံ သမားေတြကို တရားသျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္ ေရးသားခြင့္ ဆူပူခြင့္ အဲဒီ အခြင့္အေရးေတြ ေပးတာကို အသားယူျပီး မတရား လုပ္ယင္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေသေသခ်ာခ်ာ ခ်ရမွာဘဲ ဆိုတာ ကြ်န္ေတာ္ ေျပာခ်င္တယ္။


ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဖ၊ဆ၊ပ၊လ အစိုးရကုိ အသေရပ်က္မႈ ျဖစ္ေစတဲ့ စကားမ်ိဳးက လြဲလို႔ရွိယင္ ဟုတ္တာ၊ မဟုတ္တာ အပထားလို႔ တရားဥပေဒအတြင္းမွာ ခင္ဗ်ားတို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို ဆဲခ်င္သလို ဆဲႏို္င္တယ္။ခင္ဗ်ားတို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ိကုိ ေ၀ဖန္ခ်င္သလို ေ၀ဖန္ႏိုင္တယ္။ မွန္မွန္ မမွန္မွန္ ၊ သို႔ေသာ္လဲ တရားဥပေဒက လြန္ေျမာက္တဲ့ ကိစၥမ်ိဳး ဆိုယင္ သည္းခံျပီး မေနႏိုင္ဘူး။ ေနာက္ျပီးေတာ့ကာ ရထားတဲ့ အာဏာကို ခင္ဗ်ားတို႔ လက္ထဲ ျပန္ေရာက္ေအာင္ ပရိယာယ္မ်ိဳးေတြကို လုပ္ယင္ေတာ့ ခ်ရဦးမွာဘဲ ဆိုတာ ကြ်န္ေတာေျပာခ်င္တယ္။ အဲဒီေတာ့ အတိုက္အခံ သမားေတြကို ကြ်န္ေတာ္ တိတိ လင္းလင္း ေျပာခ်င္တာက ညစ္ပတ္မယ္ေတာ့ မၾကံပါနဲ႔ တရားသျဖင့္ ကြ်န္တာ္တို႔ လက္က အာဏာကို လုႏိုင္တဲ့ နည္းလမ္း အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေတြ႔ျပီးေတာ့လုႏိုင္ယင္ လု၊ ယူႏိုင္ယင္ယူ၊ ကြန္ေတာ္တို႔ အခြင့္အေရးေပးမယ္။ သို႔ေသာ္လဲ ညစ္ပတ္မယ္ ဆိုျပီးေတာ့ တိုင္းျပည္ေမွာက္မွားေအာင္ မတရား ဘာေတြကို ေရွာက္ျပီး လုပ္ေနမယ္။ လူေတြကို အရမ္းမဲ့ သပုပ္ေလလြင့္ အၾကည္ညိဳပ်က္ေအာင္ အသေရပ်က္ေအာင္ လုပ္မယ္ ဆိုလို႔ရွိယင္ေတာ့ျဖင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ သည္းခံျပီး မေနဘူးဆိုတာ တိတိ လင္းလင္း ေျပာခ်င္တယ္။ ေနာက္ျပီး သတင္းစာေတြကို ကြ်န္ေတာ္ ေျပာခ်င္တယ္။ သတင္းစာေတြဟာ ဒီအစုိးရလက္ထက္နဲ႔ အရင္တုန္းက တျခားအစိုးရလက္ထက္နဲ႔ ေသေသခ်ာခ်ာ ႏႈိင္းယွဥ္ ၾကည့္ေစခ်င္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ ဘယ္လိုအစိုးရဆိုတာလဲ၊ ဘာမွ အထူးေျပာေနစရာ မလိုဘူး။ အဲဒီေတာ့ ကာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကို ေထာက္ခံအားေပးေနတဲ့ သတင္းစာေတြလဲ အားေပးခ်င္ေပးၾက။ ဒီလိုမွ မဟုတ္လို႔ ကြ်န္ ေတာ္တို႔ကို ေ၀ဖန္ျပီးေတာ့ အတိုက္အခံ လုပ္ခ်င္ၾကတဲ့ သတင္းစာေတြ ဆိုယင္လဲ သေဘာအတိုင္းဘဲ။ ဒီလိုမွ မ လုပ္လို႔ ကြ်န္ေတာ္တခါတုန္းကေျပာလို႔ အင္မတန္ဘဲ မေက်မနပ္ ျဖစ္တာလိုဘဲ “ဆိတ္လစိ” လုပ္ခ်င္ၾကတဲ့ သတင္းစာေတြလဲ လုပ္ခ်င္လုပ္ၾကပါ။ သို႔ေပမဲ့ အၾကည္ညိဳ တဦးနဲ႔တဦး ပ်က္ေစတဲ့စကားမ်ိဳး၊ တိုင္းျပည္ဆူပူေအာင္ လႈပ္ရွားေအာင္ လႈံ ႔ေဆာ္တဲ့စကားမ်ိဳး၊ ဖက္ဆစ္ အစီအမံလို လုံး၀ တခါတည္း လိမ္လည္ လွည့္ျဖားျပီး ေရးသား တဲ့ အေရးအသားမ်ိဳး ဆိုယင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ သည္းခံမွာ မဟုတ္ဘူးဆိုတာ တိတိလင္းလင္းဘဲ သတိေပးပါရေစ။

ေနာက္ျပီးေတာ့ အစိုး အမႈထမ္းေတြကိုလဲ ကြ်န္ေတာ္ေျပာလိုတယ္။ အစုိးရအမႈထမ္းေတြဟာ တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူထုအက်ိဳးကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ အစုိးရအဖြဲ႔က ဆုံးျဖတ္တဲ့အတိုင္း တေသြမတိမ္း လုိက္နာေဆာင္ရြက္ပါ။ အခု အစိုးရဟာ အရင္အစိုးရနဲ႔မတူဘူးဆိုတာ တိတိလင္းလင္း ေျပာလိုက္ခ်င္တယ္။ ဘယ္သူကိုမွလဲ ခ, စရာမလိုဘူး။ ဖ၊ ဆ၊ ပ၊ လ ထဲက လူဘဲျဖစ္ျဖစ္၊ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္ဘဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ အဲဒီလူေတြကိုလဲ ေၾကာက္ဖို႔မလိုဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဖ၊ ဆ၊ ပ၊ လ အစိုးရက အရင္အစိုးရလို “ေဖာ္လံဖား” တဲ့ လူေတြ ကို ကြ်န္ေတာ္တို႔မလိုခ်င္ဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဆိုင္ရာ ၀န္ၾကီးေတြကို အသီးသီးေဖာ္လံဖားတဲ့စကားမ်ိဳးေတြ၊ ေဖာ္လံဖားတဲ့ အလုပ္မ်ိဳးေတြကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ မလိုခ်င္ဘူး ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဆုံးျဖတ္ထားတဲ့လုပ္ငန္းေတြ၊ ကြ်န္ေတာ္က ညႊန္ၾကားတဲ့ညႊန္ၾကားခ်က္ေတြ၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔က ေပးတဲ့ ညႊန္ၾကားခ်က္ေတြ၊ အမိန္႔ေတြကို တေသြမတိမ္းလိုက္နာပါ။ လုပ္ပါ။ ဒီလိုမွ မလုပ္ယင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔က ဘယ္ေလာက္ၾကီးတဲ့လူၾကီးဘဲျဖစ္ျဖစ္ ႏွိပ္မွာဘဲ၊ ခ်မွာဘဲဆိုတာေတာ့ ေထာင္မင္းၾကီးကိစၥမွာ အားလုံးဘဲ သိၾက မွာဘဲ။ အဲဒီေတာ့ အစုိးရအမႈထမ္းေတြကို ေသေသခ်ာခ်ာ တိတိလင္းလင္း ေျပာခ်င္တာက ကိုယ့္တာ၀န္ ကိုယ္ ေက်ျပြန္ေအာင္ လုပ္ပါ။ ဖ၊ ဆ၊ ပ၊ လ အစိုးရတက္ေနလို႔ ဖ၊ ဆ၊ ပ၊ လ အဖြဲ႔ထဲမွာ ပါေနတဲ့ ဖ၊ ဆ၊ ပ၊ လ ၀င္ ျပည္ သူ႔ရဲေဘာ္တပ္ဖြဲ႔၀င္ေတြကို အရမး္မဲ့ ေၾကာက္ဖို႔ မလိုပါဘူး။

ေနာက္ျပီးေတာ့ကာ ဖ၊ ဆ၊ ပ၊ လ အဖြဲ႔ေတြ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္ အစရွိတဲ့ ဒီအဖြဲ႔အစည္းေတြကိုလဲ က်ဳပ္ေျပာလိုတယ္။ အခုေနအခါမွာ ဖ၊ ဆ၊ ပ၊ လ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ေတြက အစုိးရအဖြဲ႔ထဲမွာ ေရာက္ေနလို႔ ဖ၊ ဆ၊ ပ၊ လ အဖြဲ႔ေတြဟာ၊ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္ တပ္ဖြဲ႔၀င္ေတြဟာ ငါတို႔လဲ အစိုးရဘဲလို႔ အစုိးရအာဏာကို အစုိးရကိုယ္စား ယူျပီး ကိုယ္လုပ္ခ်င္ရာ မလုပ္ႏိုင္ဘူးဆိုတာ သတိျပဳေစခ်င္တယ္။ ေနာက္ျပီးေတာ့ကာ ဖ၊ ဆ၊ ပ၊ လ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ေတြ အစိုးရအဖြဲ႔ထဲ ေရာက္ေနလို႔ ဖ၊ ဆ၊ ပ၊ လ အဖြဲ႔ေတြဟာ၊ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္တပ္ဖြဲ႔ေတြဟာ ဒိျပင္လူေတြထက္ ေတာ့ အခြင့္အေရးပိုရမယ္ဆိုယင္ ရႏိုင္စရာရွိတယ္။ အဲဒီလို ဖ၊ ဆ၊ ပ၊ လ ေခါင္းေဆာင္ေတြ အစိုးရအဖြဲ႔ထဲမွာ ရွိ ေနလို႔ ဖ၊ ဆ၊ ပ၊ လ ၀င္မွန္တိုင္း ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္တပ္ဖြဲ႔၀င္မွန္တိုင္း မဟုတ္မတရားတာ လုပ္လို႔ရမယ္လို႔ေတာ့ မ ထင္နဲ႔။ ဒီလို လုပ္မရဘူးဆိုတာ သိဖို႔အေရးၾကီးတယ္။ အခုေနအခါမွာ အခ်ိဳ ႔ေနရာမ်ိဳးမွာ ငါတို႔ ဖ၊ ဆ၊ ပ၊ လ ေခါင္း ေဆာင္ေတြ အစိုးရအဖြဲ႔ထဲ ေရာက္ေနျပီဆိုျပီး မာန္တက္ျပီးေတာ့ကာ လုပ္ခ်င္ရာလုပ္ေနၾကတဲ့ ဖ၊ ဆ၊ ပ၊ လ အဖြဲ႔ ေတြ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္ တပ္ဖြဲ႔ေတြရွိတယ္ဆိုတာ က်ဳပ္သိရတယ္။ အဲဒီေတာ့ခါတုိင္း အစိုးရတက္တုန္းက သူတို႔ ေနာက္လိုက္ေတြက တိုင္းျပည္ အေပၚမယ္ ငါတို႔ေခါင္းေဆာင္ေတြ အစုိးရအဖြဲ႔ထဲ ေရာက္ေနျပီဆိုျပီး သူတို႔လုပ္ သလိုမလုပ္ဘဲ ဖ၊ ဆ၊ ပ၊ လ ေခါင္းေဆာင္ေတြ အစိုးရအဖြဲ႔ထဲ ေရာက္ေနတဲ့အခ်ိန္အခါမွာ ဖ၊ ဆ၊ ပ၊ လ ကိုေသ ေသခ်ာခ်ာ ေလးစားေသာအားျဖင့္ ဖ၊ ဆ၊ ပ၊ လ ရဲ့ဂုဏ္ကို ေလးစားေသာအားျဖင့္ ဖ၊ ဆ၊ ပ၊ လ ရဲ့လုပ္ငန္းစဥ္ ေတြကို ေလးစားေသာအားျဖင့္ ဖ၊ ဆ၊ ပ၊ လ ရဲ့၀ါဒကို ယံုၾကည္ေလးစားေသာအားျဖင့္ ဖ၊ ဆ၊ ပ၊ လ ၀င္ေတြ ဟာ၊ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္တပ္ဖြဲ႔၀င္ေတြဟာ အခြင့္အေရးကို မတရားမယူဘဲႏွင့္ ထင္ရာမလုပ္ၾကဖို႔ အေရးၾကီးတယ္။ အဲဒီလို ထင္ရာလုပ္လို႔ မတရားတာ လုပ္တယ္ ဆိုယင္လဲ ဖ၊ ဆ၊ ပ၊ လ အဖြဲ႔၀င္ဘဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္ တပ္ဖြဲ႔၀င္ဘဲျဖစ္ျဖစ္ က်ဳပ္တို႔ ဖမ္းရဆီးရ ႏွိပ္ကြပ္ရမွဘဲ။
ဖ၊ ဆ၊ ပ၊ လ အဖြဲ႔၀င္ေတြနဲ႔ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္ေတြဟာ တျခားလူေတြနဲ႔ အတူတူဆိုယင္ အခြင့္အေရးပိုရမယ္ဆို တာ ဘာမွယံုမွားစရာမရွိဘူး။ သို႔ေသာ္လဲ မထိုက္တန္ဘဲနဲ႔ ရသင့္တဲ့ အခြင့္အေရးေတြကိုေတာ့ မရႏိုင္ဘူးဆို တာ ေသေသခ်ာခ်ာသိေစခ်င္တယ္။ ေနာက္ျပီးေတာ့ကာ ဖ၊ ဆ၊ ပ၊ လ အဖြဲ႔၀င္ေတြဟာ၊ ျပည္သူ႔ ရဲေဘာ္တပ္ ဖြဲ႔ေတြဟာ မိမိတို႔ တာ၀န္က်ေရာက္တာေတြကို ဒိထက္လုပ္ျပီးေတာ့ကာ တိုင္းသူျပည္သား လူထုရဲ့ အားကိုး အားထားကို ဒိထက္ ပိုရွိေအာင္ လုပ္ဖို႔လိုတယ္။ ဒီအခုလို ဖ၊ ဆ၊ ပ၊ လ ေခါင္းေဆာင္ေတြအစိုးရအဖြဲ႔ထဲေရာက္ ေနတဲ့ အခ်ိန္အခါမွာ ဖ၊ ဆ၊ ပ၊ လ အဖြဲ႔က လူေတြနဲ႔ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္တပ္ဖြဲ႔ေတြဟာ ဗမာျပည္ၾကီးကို ဘယ္ ေလာက္ခ်စ္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ျပဖို႔လိုတယ္။ ဒီလို အခါမ်ိဳးျပမွလဲ တိုင္းျပည္က ေရွ ႔ဆက္လက္ ျပီး ေထာက္ခံမွာဘဲ။ အဲဒီေတာ့ကာ အခု ဖ၊ ဆ၊ ပ၊ လ အဖြဲ႔ေတြဟာ စည္းရုံးေရးလုပ္ငန္းအေျခအေနမွာဆိုယင္ သိပ္ဟန္မက်ေသးဘူး။ ေနာက္ျပီးေတာ့ေငြေကာက္ခံတဲ့ကိစၥေတြနဲ႔ ပက္သက္ျပီး စာရင္းေတြအေတာ္ရႈပ္ေန တယ္လို႔ၾကားသိရတယ္။ အဲဒီကိစၥေတြကို ဖ၊ ဆ၊ ပ၊ လ ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္က စစ္ေဆးျပီးေတာ့ အျပစ္ရွိတာ ေတြ႔တဲ့ လူမွန္သမွ်၊ အဖြဲ႔မွန္သမွ် အေရးယူရမွာဘဲ။ ေနာက္ျပီးေတာ့ကာ စည္းကမ္းေသ၀ပ္မႈ ေကာင္းေကာင္းရွိဖို႔လုိ တယ္။ ဒီစညး္ကမ္း ေသ၀ပ္မႈမရွိတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြဟာ ဘာဘဲလုပ္ခ်င္လုပ္ခ်င္ ထိထိေရာက္ေရာက္မလုပ္ ႏိုင္ဘူးဆိုတာအထူးေျပာစရာမလုိဘူး။ အဲဒီေတာ့ ျပီးခဲ့တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အခ်ိဳ ႔နယ္ေတြမွာ အခ်ိဳ ႔အဖြဲ႔အ စည္းေတြဟာ ကိုးယိုးကားယား အေတာ္ျဖစ္ခဲ့တယ္။ အခ်ိဳ ႔ ဖ၊ ဆ၊ ပ၊ လ အဖြဲ႔၀င္ေတြဟာလဲ ကိုးယိုးကားယား ျဖစ္ခဲ့တယ္။ အဲဒီလို ကိစၥေတြကို အားလုံး ဆက္လက္ျပီးေတာ့၊ စုံစမ္းစစ္ေဆးျပီးေတာ့ အေရးယူသင့္တာကို ယူ ရမွာဘဲ။

ေနာက္ျပီး ဖ၊ ဆ၊ ပ၊ လ အဖြဲ႔ႏွင့္ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္ တပ္ဖြဲ႔ေတြက အခုေနအခါမွာ တိုင္းသူျပည္သားလူထုကို အစိုး ရက ဘာေတြ လုပ္ေနတယ္ဆိုတာ ၀ါဒျဖန္႔ေပးဖို႔လိုတယ္။ နားရည္၀ေအာင္ လုပ္ေပးဖို႔လိုတယ္။ ေနာက္ျပီး ေတာ့ တိုင္းျပည္မွာ ဘာေတြ ျဖစ္ပ်က္ေနတယ္ ဆိုတာ အစိုးရကို သိေအာင္ အေၾကာင္းၾကားဖို႔လိုတယ္။ ေနာက္ျပီးေတာ့ကာ တိုင္းသူျပည္သားေတြရဲ့ နစ္နာခ်က္ေတြရွိယင္ အဲဒီနစ္နာခ်က္ေတြကို ျမန္ျမန္ ေျဖရွင္းႏိုင္ ေအာင္ၾကိဳးစားေပးရမယ္။ သူတို႔ရဲ့ နစ္နာခ်က္ေတြကို အစိုးရက ျမန္ျမန္ျပီးေျမာက္ေအာင္ၾကိဳးစားရမယ္။ ေနာက္ျပီးေတာ့လဲ အစိုးရအဖြဲ႔ကေနျပီး တိုင္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းထက္ စီစဥ္ေရးလုပ္ငန္းေတြ၊ အဲဒီလုိလုပ္ငန္းေတြမွာ ဆိုယင္လဲ တုိင္းျပည္ရဲ့အကူအညီရေအာင္ ေရွ ႔ေဆာင္ေခါင္းရြက္ အလုပ္လုပ္ဖို႔လို တယ္။ ေနာက္ျပီးေတာ့ကာ အစိုးရက လုပ္တဲ့ကိစၥေတြမွာ တိုင္းသူျပည္သားေတြ အက်ိဳးအတြက္ လုပ္ထားတဲ့ လုပ္ငန္းေတြ ရွိတယ္။ အဲဒီလုပ္ငန္းေတြအရ တိုင္းသူျပည္သားေတြအက်ိဳးခံစားႏိုင္တယ္။ ဒီခံစားႏိုင္တဲ့အတိုင္း အက်ိဳးခံစားရေအာင္ ဖ၊ ဆ၊ ပ၊ လ အဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္တပ္ဖြဲ႔ေတြက စီမံေဆာင္ရြက္ဖို႔လိုတယ္။

ေနာက္ျပီးေတာ့ ဖ၊ ဆ၊ ပ၊ လ က တိုင္းျပဳ ျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ အမတ္ေတြကို ကြ်န္ေတာ္စကားေျပာခ်င္တယ္။ ဖ၊ ဆ၊ ပ၊ လ ကတိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြဟာ ယခုေရြးေကာက္ပြဲမွာ အေရြးခံရတာ မိမိတို႔ေတာ္လို႔ မဟုတ္ဘဲ၊ အစြမ္းေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ “နားေတာင္းေရာင္ေၾကာင့္ ပါးေျပာင္” ဆိုတာလို ဖ၊ ဆ၊ ပ၊ လ ရဲ့တန္ခိုး ေၾကာင့္ ရၾကတယ္ဆိုတာ အျမဲသတိရၾကပါ။ အဲဒီလို အေရြးခံရတဲ့ေနရာမွာလဲ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဖ၊ ဆ၊ ပ၊ လ အဖြဲ႔ စည္းရုံးေရးလုပ္ငန္းက ေကာင္းလြန္လြန္းလို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရတာမဟုတ္ဘူး။ တိုင္းျပည္လူထုက မဲေပးလို႔ရတာ ဘဲ။ အမွန္စင္စစ္ က်ဳပ္ဗမာျပည္တျပည္လုံး လုိက္ၾကည့္တဲ့အခါမွာ ဖ၊ ဆ၊ ပ၊ လ ရဲ့စည္းရုံးေရးလုပ္ငန္းေတြ ဟာအေတာ္ဘဲ ေလ်ာ့ရဲရဲျဖစ္ေနတာကို ေတြ႔ရတယ္။ အဲဒီလိုေတြ႔ရတဲ့အခါ အကယ္၍သာ တကယ့္အတိုက္အ ခံ အက်ိတ္အနယ္ အေရြးခံရမယ္ဆိုယင္ ယခုရတဲ့အမတ္ဦးေရဟာ ရမွာမဟုတ္ဘူး။ အကယ္၍သာ စည္းရုံးေရး လုပ္ငန္းဟာဒိထက္ပိုျပီးေကာင္းမယ္ဆိုယင္ အမတ္ ၁၈၂ ေနရာစလုံးကို ေတာင္မွ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရႏိုင္တယ္။ ဘယ္ေနရာမွာမဆို ဖ၊ ဆ၊ ပ၊ လ ကို လူထုက မေထာက္ခံတဲ့ေနရာမရွိဘူးဆိုတာ ကြ်န္ေတာ္အတိအလင္း ေျပာရဲတယ္။ အဲဒီေတာ့ကာ အခုေနအခါမွာ ငါတို႔ ဖ၊ ဆ၊ ပ၊ လ အမတ္ဦးေရအမ်ားဆုံးရတယ္ဆိုျပီးေတာ့ ဖ၊ ဆ၊ ပ၊ လ အမတ္ေတြဘဲျဖစ္ျဖစ္ ဖ၊ ဆ၊ ပ၊ လ အဖြဲ႔ေတြဘဲျဖစ္ျဖစ္ ေသြးနထင္မေရာက္ဘဲ ငါတို႔ေတာ္လို႔ရတာ မဟုတ္ဘူး၊ တိုင္းျပည္ကအားေပးလို႔ရတာ ဆိုတာသိဖို႔လိုတယ္။

အဲဒီေတာ့ကာ ဖ၊ ဆ၊ ပ၊ လ အမတ္ေတြကို တိုင္းျပည္ကေနျပီးေတာ့ ဖ၊ ဆ၊ ပ၊ လ ကို ၾကည္ညိဳလို႔ ေရြး ေကာက္တင္ေျမွာက္လုိက္တာကို အခုတိုင္းျပဳ ျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းေရာက္တဲ့အခါမယ္ အစည္း အေ၀းတိုင္းကို လုံေလာက္တဲ့အေၾကာင္းမရွိလို႔ရွိယင္ မတက္ဘဲ မေနဖို႔ကို က်ဳပ္တို႔ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ရလိမ့္ မယ္။ ေနာက္ျပီးေတာ့ကာ လုပ္စရာတာ၀န္ေတြကိုလဲ ေက်ျပြန္ေအာင္လဲလုပ္ရမယ္။ က်ဳပ္တို႔ရဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ ေတြကိုလဲ ေက်ျပြန္ေအာင္ စည္းကမ္းခ်ရလိမ့္မယ္။ ဖ၊ ဆ၊ ပ၊ လ အမတ္ေတြ ျဖစ္လာလို႔ အရင္တုန္းက အ ျခားပါတီေတြမွာ ျဖစ္လာတဲ့အမတ္ေတြလို ကုိယ္ထင္ရာ ကိုယ္ေန ကိုယ္လုပ္ခ်င္ရာ ကိုယ္လုပ္ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး၊ အထူးသျဖင့္ နယ္က အမတ္ေတြဟာ ရန္ကုန္ေရာက္တဲ့အခါ ေပါက္လႊတ္ပဲစား ျဖစ္တဲ့အခါမ်ိဳး က်ဳပ္တို႔ ဘယ္ နည္းနဲ႔မွ ခြင့္မျပဳႏိုင္ဘူး ဆိုတာ ေျပာခ်င္တယ္။ ေနာက္ျပီး ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဗမာျပည္ဟာ ဒီမိုကေရစီ စံနစ္အရ ဗမာျပည္ကို ျပန္လည္ ထူေထာင္ခ်င္တယ္ဆိုယင္ ဒီမိုကေရစီ စံနစ္ ထူေထာင္မႈလုပ္ငန္းေတြကို ေကာင္း ေကာင္းနားလည္ေအာင္ လုပ္ရမယ္။ အခုဗမာျပည္မွာ အမတ္ေတြကိုေရြးေကာက္ပြဲက တင္ေျမွာက္လိုက္ တယ္ ဆိုယင္ဘဲ အဲဒီေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္လိုက္တဲ့အမတ္ေတြဟာ ေနာက္ကိုယ့္ဆိုင္ရာနယ္ေတြ နယ္ေတြနဲ႔ အ ဆက္ျပတ္ျပီးေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွ ျပန္မသြားဘူး။ ေရြးေကာက္ပြဲ အခ်ိန္က်ေတာ့မွ ျပန္သြားေတာ့တာဘဲ။

အခု က်ဳပ္တို႔ ဖ၊ ဆ၊ ပ၊ လ အဖြဲ႔က အမတ္ေတြဟာ ေရြးေကာက္ပြဲျပီးေပမဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ေနာက္ ၀င္တာမ၀င္ တာ အပထားျပီး ကိုယ့္ဆိုင္ရာ ဆိုင္ရာနယ္ေတြကို အဆက္မျပတ္ သြားႏိုင္သမွ် သြားျပီးေတာ့ကာ ကိုယ့္နယ္နဲ႔ ဆိုင္ရာ သိသင့္တဲ့ကိစၥေတြ၊ သိသင့္တဲ့အခ်က္ေတြ အစိုးရကိုလဲ အေၾကာင္းၾကားရမယ္။ တိုင္းသူျပည္သားေတြ ကိုလဲ နားလည္ေအာင္ ရွင္းျပရမယ္။

အဂၤလန္ျပည္မွာ ဆိုလို႔ရွိယင္ ပါလီမန္ အမတ္ျဖစ္တဲ့ လူေတြဟာ အမတ္မျဖစ္ခင္လဲ ဆိုင္ရာ ဆိုင္ရာနယ္ေတြ နဲ႔ အဆက္ရွိတယ္။ အမတ္ျဖစ္တဲ့အခါမွာလဲ ခဏ ခဏ ကိုယ့္နယ္အေၾကာင္း ကိုယ္စုံစမ္းစစ္ေဆးျပီးေတာ့ လုပ္ သင့္တဲ့ကိစၥကို အျမဲလုပ္ကိုင္ေပးတယ္။ အဲဒီေတာ့ကာ အဲဒီလုိ လုပ္ႏိုင္မွဗမာျပည္မွာ ဒီမိုကေရစီ စံနစ္ထူ ေထာင္လို႔ ျပီးမွဘဲ။ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အမတ္အေရြးခံရျပီးလို႔ အမတ္ျဖစ္တဲ့အခါ ေအးေအးေဆးေဆးနဲ႔ ေနာက္ တခါ နယ္ဘာျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာ ျပန္မၾကည့္ဘဲ၊ အေရးမစိုက္ဘဲ ေနတဲ့အေလ့အက်င့္မ်ိဳးကို ေရွးကလို အ ေလ့အက်င့္မ်ိဳးကို ေဖ်ာက္ျပီး ကြ်န္ေတာ္တို႔ နညး္သစ္နမူနာသစ္ကို တိုင္းျပည္ကုိ ျပဖို႔လိုတယ္။ အဲတာ အခုက တည္းက ျပဖို႔လိုတယ္။

ေနာက္ျပီးေတာ့ကာ တိုင္းျပည္မွာရွိတဲ့ လူငယ္စုကို ကြ်န္ေတာ္စကားေျပျပလိုတယ္။ ဒီလူငယ္စုေတြဟာ ေတာ္ လွန္ေရးစကားေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားေျပာျပီးေနၾကတယ္။ ေတာ္လွန္ေရးဆိုတာ ဘယ္ဟာကို ေတာ္လွန္ေရး ဆိုတာ ေသေသခ်ာခ်ာ ေလ့လာဖို႔လိုတယ္။ အခုလို အခါမ်ိဳးမွာ ဗမာျပည္လို တိုင္းျပည္မ်ိဳးမွာမို႔လို႔ လူငယ္ေတြဟာ ေတာ္ေတာ္တိုးတက္ ေနႏိုင္တာဘဲ။ အိႏိၵယမွာဆိုယင္ လူငယ္ေတြဟာ ဒီလို အေျခအေနမ်ိဳးေရာက္ဖို႔ အင္မတန္ ခဲယဥ္းတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔ လူၾကီးေတြက လူငယ္ေတြထက္ အရည္အခ်င္း အေတာ္အတန္ရွိေနေတာ့ တိုးမေပါက္ႏိုင္တဲ့ အေျခအေနရွိတယ္။ အခု လူငယ္ေတြ ျမန္မာျပည္ရဲ့ ႏိုင္ငံေရးမွာ ထိပ္သီး ထိပ္တန္း ေရာက္ေနတယ္ဆိုတာ၊ လူငယ္ေတြ သိပ္ေတာ္လို႔ မဟုတ္ဘဲ လူၾကီးေတြ သိပ္ညံ့လို႔ ဆိုတာကို သိဖို႔ိုလိုတယ္။

အဲဒီေတာ့ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ သိပ္အထင္ၾကီးဖို႔ မလိုဘူး။ အခုေန အခါမ်ိဳးမွာ က်ဳပ္တို႔ နားမလည္တဲ့ ကိစၥေတြ အမ်ားၾကီးရွိေနတယ္။ အဲဒီေတာ့ နားမလည္တာေတြကို နားလည္ေအာင္ လုပ္ပါ။ တတ္ေယာင္ကားနဲ႔ ေတာ္လွန္ေရးစကားေတြခ်ည္း တြင္တြင္သံုးျပီး ေနာက္ဆံုးေတာ္လွန္ေရးလဲ ဘာမွမျဖစ္ဘူး။ ဒီေတာ့ ဒါမ်ိဳး ေရွာင္ဖို႔လုိတယ္။ ဒီေတာ့ကာ အခု တိုင္းျပည္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးနဲ႔ လြတ္လပ္ေရးေတြကို လုပ္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြမွာ စကား သိပ္မ်ားမ်ား မေျပာဘဲနဲ႔ အလုပ္တြင္တြင္ က်ယ္က်ယ္ လုပ္ႏိုင္ေအာင္ ၾကိဳးစားဖို႔ လိုတယ္။

ဗမာျပည္မွာဆိုယင္ လူငယ္ေတြဟာ တေယာက္ထဲ အေျပျပိဳင္ေနရတဲ့ လူေတြကို ျပိဳင္ဖက္မရွိဘဲ အေျပးျပိဳင္ ေနရတာဘဲ။ အဲဒီလို ျပိဳင္ဖက္မရွိဘဲ အေျပးျပိဳင္ေနရတဲ့ အထဲက ပန္းတိုင္ကို မေရာက္လို႔ရွိယင္ ငါတို႔တေတြကို ရန္သူက ထျခထိုးလို႔ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ ငါတို႔ေရွာ္လို႔ဆိုတာ သိရမယ္။ ေနာက္ျပီးေတာ့ကာ အခု ျမန္မာျပည္မွာ ျဖစ္ေနတဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးမယ္ နယ္ခ်ဲ့သမားေတြ ပရိယာယ္ကို သတိျပဳဖို႔ လိုတယ္။ နယ္ခ်ဲ့သမားေတြဟာ လူငယ္ေတြကို ေသြးခြဲျပီး အမ်ိဳးမ်ိဳး လႈံ႕ေဆာ္မယ္။ အမ်ိဳးမိ်ဳး သူတို႔ရဲ့ သူလွ်ိဳ၊ဒလံေတြကို ထည့္ေပးမယ္။ အမ်ိဳးမ်ိဳး တခါထံ မဟုတ္တဲ့ သတင္းေတြ လႊင့္မယ္။ အဲဒီလို ကိစၥေတြဟာ ရမည္းသင္းနယ္မွာ ကြ်န္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ ၾကားသိရတယ္။ ရမညး္သင္းနယ္မွာ အစမူလတုန္းက လူငယ္အခ်င္းခ်င္း သတ္ျဖတ္တဲ့ လုပ္ငန္းကို ပုလိပ္က စျပီး ဆြေပးတယ္လို႔ ၾကားရတယ္။ ပုလိပ္ ဆိုေပမယ့္လို႔ နယ္ခ်ဲ့သမားရဲ့ပုလိပ္၊ နယ္ခ်ဲ့သမားက ေျမွာက္ေပးတဲ့ ပုလိပ္၊ အဲဒီလို ေျမွာက္ေပးလို႔၊ ဆြေပးလို႔ ျဖစ္တယ္လို႔ၾကားခဲ့ရတယ္။ ေနာက္ကိုလဲ သတိျပဳရဦးမယ္။ နယ္ခ်ဲ့သမားရဲ့ သူလွ်ိဳ၊ဒလံေတြဟာ က်ဳပ္တို႔အထဲမွာ အေျမာက္အျမား ရွိဦးမွာဘဲဆိုတာ က်ဳပ္တို႔ သတိျပဳဖို႔လို တယ္။ အဲဒီေတာ့ကာ ဒီကိစၥေတြနဲ႔ပက္သက္ျပီး ဆင္ဆင္ျခင္ျခင္လုပ္ဖို႔ အေရးၾကီးတယ္။ လူငယ္ေတြဟာ ခုေန အခါမွာ ခုနကေျပာခဲ့တဲ့အတိုင္း တေယာက္တည္း အေျပးျပိဳင္ရတဲ့လူေတြလို အေျပးျပိဳင္ေနရတဲ့အခါမယ္ ကြ်န္ ေတာ္ အခုေျပာျပရျခင္းဘဲ။

ကြ်န္ေတာ္တာေတြကို ေျပာေနရတာကလဲဘဲ ေရွ ႔ကို ဗမာျပည္ရဲ့ အေရးကို လုိလားလို႔ ေျပာေနရျခင္းျဖစ္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ့ အဖို႔မွာ ဆိုယင္၊ ဗမာျပည္လြတ္လပ္ေရးရတဲ့တေန႔မွာ ကြ်န္ေတာ္ႏိုင္ငံေရးက ထြက္ခ်င္ထြက္ မွာဘဲ။ ထြက္ဖို႔လဲ စိတ္ကူးေနတယ္။ အဲဒီေတာ့ ကြ်န္ေတာ္အတိအလင္းေျပာခ်င္တာက ဗမာျပည္က လုူငယ္ ေတြဟာ အရမ္းမဲ့ အထင္ၾကီးျပီးေတာ့ကာ ကိုယ့္တာ၀န္ေတြကို မလုပ္ဘဲနဲ႔၊ စကားမ်ား မေနဘဲနဲ႔ မိမိတို႔ေနာင္ ေရးကို ေျမာ္ေတြးျပီး၊ ဗမာျပည္ရဲ့အက်ိဳးကို တကယ္လိုလားတယ္ဆိုယင္၊ လူငယ္ေတြဟာ ေတာ္လွန္ေရး စကား ေျပာတာ ေလွ်ာ့ျပီးေတာ့ကာ ေတာ္လွန္ေရးရဲ့ တကယ့္အလုပ္ကို လုပ္ၾကစမ္းပါဆိုတာ ေျပာခဲ့ခ်င္တယ္။

ေနာက္ တိုင္းသူျပည္သား လူထုကို အစီရင္ခံခ်င္တယ္။ တိုင္းသူျပည္သားလူထုကို ကြ်န္ေတာ္ေျပာျပခ်င္တဲ့ အ ခ်က္က လြတ္လပ္ေရး တိုက္ပြဲဟာ မျပီးေသးဘူး။ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲျပီးေပမဲ့ ဗမာျပည္ရဲ့ လြတ္လပ္ေရးလုပ္ငန္းဟာ မျပီးေသးဘူး။ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲ ျပီးဆုံးျခင္းဟာ ဗမာျပည္ လြတ္လပ္ေရးလုပ္ငန္းျပီးတာမဟုတ္ေသးဘူး။ ဗမာျပည္လြတ္လပ္ေရးလုပ္ငန္းအစသာ ျဖစ္ေသးတယ္။ ဗမာ ျပည္ရဲ့လြတ္လပ္ေရး အေျခခံအစမွ်သာ ျဖစ္ေနေသးေတာ့ကာ ဗမာျပည္မွာရွိတဲ့ တိုင္းသူျပည္သားေတြဟာ ဆက္လက္ျပီး ေတာင့္ထားၾကဖို႔ လိုတယ္။ တိုင္းျပည္လူထုဟာ မိမိတို႔လူထုရဲ့ ညီညြတ္ေရးကို မပ်က္ျပားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျပီး ဆက္လက္ေတာင့္ထားဖို႔လုိတယ္။ တိုင္းျပည္လူူထုဟာ တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္းနဲ႔အျမဲညီညြတ္ ေအာင္ၾကိဳးစားဖို႔လိုတယ္။ တိုင္းရင္းသားလူထုဟာ ဒီလုိလူထုညီညြတ္မႈနဲ႔ တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္းညီညြတ္ဖို႔လို တယ္။ ဖ၊ ဆ၊ ပ၊ လ က ညႊန္ၾကားတဲ့အခ်က္ေတြကို လုိုက္နာျပီး မမွိတ္မသုန္ ယုံယံုၾကည္ၾကည္လိုက္နာဖို႔လို တယ္။ တိုင္းသူျပည္သားရဲ့အင္အားကို ၾကီးမားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔လိုတယ္။ အဲဒီေတာ့ကာ ဒီတိုင္းသူျပည္ သားလူထုကို ေသေသခ်ာခ်ာ ကြ်န္ေတာ္ေျပာခ်င္တာက ကြ်န္ေတာ္ဟာ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ပက္သက္ျပီး ခြ်တ္ ယြင္းခ်က္ရွိမယ္။ သို႔ေသာ္လဲဘဲ တိုင္းျပည္ကို ခ်စ္တယ္ဆိုတဲ့ လူထဲမွာ ကြ်န္ေတာ္ဟာ ယွဥ္ျပိဳင္ရဲပါတယ္။ တိုင္း ျပည္ ခ်စ္တယ္ဆိုတဲ့ေနရာမွာ ကြ်န္ေတာ့ထက္ ပိုုျပီးခ်စ္တယ္ဆိုတာကို ကြ်န္ေတာ္လက္မခံႏိုင္ဘူး။ အဲဒီေတာ့ ကာ ကြ်န္ေတာ္ဟာ ဘယ္နည္းႏွင့္မွ ဗမာျပည္ရဲ့ လြတ္လပ္ေရးအတြက္နဲ႔ ပက္သက္ျပီး သစၥာ မေဖာက္ဘူးဆုိ တာ ခင္ဗ်ားတို႔ အျမဲယုံၾကည္ျပီးေတာ့ကာ ဖ၊ ဆ၊ ပ၊ လ ေနာက္မွာေနျပီးေတာ့ ဗမာျပည္ရဲ့လြတ္လပ္ေရး၊ ဗမာ ျပည္ရဲ့ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးကို လုပ္ႏိုင္ေအာင္၊ ခင္ဗ်ားတို႔ အင္အားရွိေအာင္ ခင္ဗ်ားတို႔ရဲ့ ညီညြတ္ေရးကို အ ျမဲေဆာက္တည္ျပီး အျမဲေစာင့္ထိန္းၾကပါဆိုတာ ကြ်န္ေတာ္ေျပာလိုတယ္။

ျပီးေတာ့လဲ ဖ၊ ဆ၊ ပ၊ လ က အခုေကာက္ခံေနတဲ့ လြတ္လပ္ေရး ရံပုံေငြကိုလဲ ဆက္လက္ထည့္ၾကဖို႔ ကြ်န္ ေတာ္ ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္။ ေနာက္ျပီးေတာ့ကာ အခြန္ေပးႏိုင္တဲ့လူေတြ၊ သီးစားခေပးႏိုင္တဲ့လူေတြ၊ အမေတာ္ ေၾကးေပးႏိုင္တဲ့လူေတြလဲ ေပးၾကပါလို႔ ကြ်န္ေတာ္ေမတၱာရပ္ခံခ်င္ပါတယ္။ တကယ္လို႔မေပးႏိုင္လို႔ရွိယင္လာ ေျပာပါ။ သို႔ေသာ္လဲ ေပးႏိုင္လ်က္သားနဲ႔ကိုယ့္လူျဖစ္ေနလို႔ဆိုျပီး အခြင့္အေရးယူျပီး လာျပီးမေျပာပါနဲ႔။ ေနာက္ ျပီးေတာ့ကာ အခု ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းေတြ၊ တိုင္းျပည္ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းေတြ အမ်ားၾကီးလုပ္ရ လိမ့္မယ္။ ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းေတြ ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းေတြကုိ လုပ္တဲ့အခါမွာ တိုင္းသူျပည္သားလူထုနဲ႔ခ်ီ ျပီးေတာ့လုပ္ငန္းကိုလုပ္မွ ေအာင္ျမင္လိမ့္မယ္။ အဲဒီအတြက္ေၾကာင့္ ဒီထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္း၊ ကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ပက္သက္ျပီး အစုိးရကေနျပီးေတာ့ တိုင္းျပည္ကုိေၾကျငာတဲ့အခါမွာ လိုတဲ့အကူအညီကို ေပးဖို႔ ခင္ဗ်ားတို႔မွာ အဆင္သင့္ရွိရမယ္။ အခု ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ ဥပမာဆိုယင္“ပီ၊ ဒဗလ်ဴ၊ ဒီ” က လမ္း ေတြပ်က္လို႔ ျပင္ေနတာကို ၾကည့္ေနရုံနဲ႔ မျပီးေသးဘူး။ ခင္ဗ်ားတို႔ပါ ၀င္ျပီးလုပ္ႏိုင္ေအာင္ၾကိဳးစားရမယ္။ အဲဒီလိုလုပ္မွ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဗမာျပည္မွာ ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္း ပိုမိုတြင္က်ယ္ျပီး ခရီးေရာက္မယ္။ အဲဒီေတာ့ နိဂုံးခ်ဳပ္ ကြ်န္ေတာ္ေျပာခ်င္တာက အခုျဖစ္ေနတဲ့ ဗမာျပည္ရ့ဲအလားအလာနဲ႔ ဗမာျပည္ဟာ တႏွစ္အတြင္း လြတ္လပ္ေရးရႏိုင္တဲ့ အေျခအေနရွိတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔လုပ္ႏိုင္ယင္ရမယ္၊ မလုပ္ႏိုင္ယင္မရဘူး။ အဲဒီလို ရ ေအာင္လုပ္တဲ့ေနရာမွာလဲ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ အေျမာ္အျမင္ၾကီးၾကီးနဲ႔ အလုပ္လုပ္ရမယ္။ အေျမာ္အျမင္ၾကီးၾကီး နဲ႔လုပ္တဲ့ေနရာမွာလဲ လြတ္လပ္တဲ့အဂၤလိပ္ေတြနဲ႔ လြတ္လပ္တဲ့ဗမာေတြဟာမိတ္ေဆြရင္းခ်ာျဖစ္ဖို႔ အေရးၾကီး တယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုယင္ အခုျဖစ္ေနတဲ့ကမာၻၾကီးမွာ ဘယ္ႏိုင္ငံဘဲျဖစ္ျဖစ္ လြတ္လပ္ေရးရတဲ့အခါမယ္ မ ဟာမိတ္မရွိဘဲ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဘာမွ မလုပ္ႏိုင္ဘူး။ အဲဒီေတာ့ကာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဘယ္ႏိုင္ငံေတြကို မဟာမိတ္အ ျဖစ္နဲ႔ သေဘာထားရမလဲဆိုတာ အခုလြတ္လပ္ေရးရဖို႔ စီစဥ္ေနတဲ့အခါမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔စဥ္းစားထားဖို႔လိုတယ္ ။ ဒီလိုစဥ္းစားတဲ့အခါမယ္ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဗမာျပည္နဲ႔နီးစပ္တဲ့အေရွ ႔အာရွ ေတာင္ပိုင္းနယ္ေတြျဖစ္တဲ့ အင္ဒိုေနး ရွား၊ ယိုးဒယား၊ မေလးယား၊ အင္ဒိုခ်ိဳင္းနား ဒီတိုင္းျပည္ေတြကိုေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ညီရင္းအကိုေတြလို သ ေဘာထားရမယ္။ ေသြးခ်င္းသားခ်င္းလို သေဘာထားရမယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔သေဘာအရဆိုရင္ ေနာက္ဆုံးတစ္ ေန႔ အခုခ်က္ခ်င္းမျဖစ္ေပမဲ့ ဒီႏိုင္ငံေတြအားလုံးဟာ တေပါင္းတညး္ျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမယ္။ ေနာက္ျပီးေတာ့ ကာ ကြ်န္ေတာ္တို႔လက္ငင္းၾကည့္မယ္ဆိုလို႔ရွိယင္ အဂၤလိပ္နဲ႔ကြ်န္ေတာ္တို႔ မကင္းႏိုင္ေသးဘူး။ အဂၤလိပ္ရဲ့အ ကူအညီကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ယူခ်င္ယူ၊ အေမရိကန္ဆီက အကူအညီကိုယူခ်င္ယူ၊ ဒီ တနည္းနည္းဘဲရွိတယ္။ တ ရုပ္ျပည္မွာဆိုတာေတာ့ သူတို႔အခ်င္းခ်င္းျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ေနေတာ့ ဘယ္နည္းနဲ႔မွ ဒီလိုအကူအညီမ်ိဳးမရဘူး။ အဲဒီႏိုင္ငံသုံးႏိုင္ငံအနက္ကဘယ္ႏိုင္ငံဟာ ေကာင္းတယ္ဆိုတာ စဥ္းစားၾကည့္ဖို႔လိုတယ္။ အဲဒီေတာ့ကာ ကြ်န္နဲ႔ သခင္ ျဖစ္ေနတဲ့အခါမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ အဂၤလိပ္ကုိမလိုလားဘူး၊ သို႔ေသာ္လဲ သခင္ သခင္ခ်င္းျဖစ္တဲ့အခါ မွာဆိုယင္ေတာ့ အဂၤလိပ္ႏွင့္ မိတ္ေဆြျဖစ္ဖို႔လိုတယ္လို႔ ကြ်န္ေတာ္ထင္တယ္။ အဲဒီေတာ့ကာ ဒီကိစၥေတြကို အခုကတည္းက စဥ္းစားထားျပီးေတာ့ကာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ေရွ ႔ကို ျမန္မာျပည္ရဲ့လြတ္လပ္ေရးကို တႏွစ္အတြင္းရ ေအာင္ တိုင္းျပည္ကေရာ ၊ ဖ၊ ဆ၊ ပ၊ လ ကေရာ၊ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္တပ္ဖြဲ႔ေတြကေရာ၊ အစိုးရအမႈထမ္းေတြက ေရာ အားလုံး၀ိုင္း၀န္းကူညီျပီးလုပ္မွ ကြ်န္ေတာ္တို႔ လုိရင္းကို ေရာက္မယ္ဆိုတာကို ကြ်န္ေတာ္ေျပာခ်င္တယ္။

0 comments:

Post a Comment

comment ေလးဖတ္ပါရေစ။
စိတ္ရွည္ သည္းခံေပးပါ။

 
ယခုသင္ဖြင့္ၾကည့္ေနေသာ ဘေလာ့ဂ္အား Mozilla Firefox ျဖင့္ဖြင့္ၾကည့္ပါက အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။