October 31, 2009

ႏွစ္သစ္ကူးမိန္႔ခြန္း

ႏွစ္သစ္ကူးမိန္႔ခြန္း


၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဧျပီလ ၁၇ ရက္ေန႔ ျမန္မာႏွစ္ဆန္းတြင္ ျမြက္ၾကားခဲ့သည့္
ႏွစ္သစ္ကူးမိန္႔ခြန္းကို ဧျပီလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္
ျမန္မာ့အသံမွ ေကာက္ႏုတ္၍ ထပ္မံအသံလႊင့္ခ်က္

ယခု ဆန္းလာတဲ့ ႏွစ္သစ္ဟာ လြတ္လပ္တဲ့ ဗမာျပည္သစ္ဖန္တီးမယ္လို႔ ယုံၾကည္ ယူဆတယ္။ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲ ေခ်ာေခ်ာေမာေမာ ျပီးသြားျပီ။ ျပီးခဲ့တဲ့ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ တိုင္းျပည္က ဖဆပလ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို စိတ္ေရာကိုယ္ပါ ေထာက္ခံအားေပးတာ အထင္အရွား ေတြ႔ရတယ္။ တတိုင္းတျပည္လုံး အေရြးခံရတဲ့ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္အမတ္ စာရင္း အတိအက် မသိရေသး ေပမဲ့ အမတ္ဦးေရမွာ ဖဆပလ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ အမ်ားဆုံးရတယ္ဆိုတာ အားလုံးအသိဘဲ ျဖစ္တယ္


တိုင္းျပည္လူထုႏွင့္ ဖဆပလ
အမွန္စင္စစ္ ယခုေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဖဆပလ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ စည္းရုံးေရးလုပ္ငန္းေတြဟာ ေကာင္းသင့္သေလာက္ မေကာင္းေသးဘူး။ ခြ်တ္ယြင္းခ်က္မ်ားရွိတယ္။ ဒီထက္စည္းရုံးမႈ အေတာ္အတန္ ေကာင္းေကာင္းလုပ္ႏိုင္လွ်င္ အမတ္စာရင္း ၂၁၀ စလုံး ရႏိုင္တယ္။ တိုင္းျပည္လူထုက ဖဆပလ ကိုေထာက္ခံေနတာဟာ ယခုလုိဘယ္အ ခ်ိန္အခါတုန္းကမွ မရွိခဲ့ဘူး။
တႏွစ္အတြင္းလိုခ်င္လို႔
ဒီလို တိုင္းျပည္က ဖဆပလ ကုိ ၀ိုင္း၀န္းကူညီမဲေပးတာဟာ ပုဂၢိဳလ္သေဘာအေနႏွင့္ မဟုတ္ဘဲ အဖြဲ႔သေဘာ အေနႏွင့္ ေပးျခင္းကို ထူးထူးျခားျခားေတြ႔ရတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုလွ်င္ အခ်ိဳ ႔ ဖဆပလ အမတ္ေလာင္းမ်ား တြင္ ဖဆပလ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က မေထာက္ခံဘဲ အေရြးခံယင္ ဘယ္နည္းႏွင့္မွ မရဘူးဆုိတာ တိုင္းျပည္ကအသိဘဲ။ ေရြးေကာက္ပြဲကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ဗမာျပည္ႏိုင္ငံေရး အဆင့္အတန္းဟာ တိုးတက္မႈထင္ထင္လင္းလင္းရွိ လာတယ္။ တိုင္းျပည္လူထုက ဖဆပလ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို ေထာက္ခံတယ္။ ဘယ္လိုသေဘာလဲလို႔ စီစစ္လိုက္လွ်င္ ဗ မာျပည္လြတ္လပ္ေရး တႏွစ္အတြင္း လိုခ်င္လို႔ဘဲ။
ေျခလွမ္းမွန္မွန္သြားမယ္
ဖဆပလမွ သတ္မွန္ခ်က္ လမ္းစဥ္အတိုင္း လူထုက ေထာက္ခံတဲ့သေဘာဘဲ။ တိုင္းျပည္က ဖဆပလ စည္းကမ္းကို ယုံၾကည္ လုိက္နာတဲ့သေဘာဘဲ။ အဲဒါကို စဥ္းစားလိုက္လွ်င္ ဖဆပလ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဟာ တိုင္းျပည္ကို သစၥာမေဖာက္ဘူး။ အရမ္းမလုပ္ဘူး။ အမွန္ခ်ည္းေတာ့လဲမဟုတ္ဘူး။ အမွားေတာ့နည္းနည္းရွိမယ္။ သို႔ေသာ္ ေျခလွမ္းမွန္မွန္ႏွင့္လုပ္ကိုင္သြားမယ္။ ဘယ္သူေျခာက္လို႔မွလည္း မေၾကာက္ဘူး။ ဘယ္သူေျမွာက္လို႔မွလည္း မေျမွာက္ဘူး။ ဘယ္သူေခ်ာ့လို႔မွလည္း မေပ်ာ့ဘူး။ အရင္ပါတီ ေဟာင္းသေဘာမ်ိဳးေတြမလိုက္ဘူး။ ကြန္ျမဴနစ္ပါ တီ အနီ အျဖဴ အေခ်ာင္သမားေတြလို ဂမူးရွဴးထိုးလဲ မလုပ္ဘူး။
ဒါေတြလုပ္ကိုင္သြားမယ္
ဖဆပလ လမ္းစဥ္ မွန္ေၾကာင္း ဖဆပလ ကို တိုင္းျပည္က ေထာက္ခံသည့္အတိုင္း က်ဳပ္တို႔ ဖဆပလ ကလဲ ဗ မာျပည္ လြတ္လပ္ေရးကို တႏွစ္အတြင္း ရေအာင္လုပ္မယ္။ ဒီအေတာအတြင္းမွာ ဗမာျပည္ လက္ငင္းျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးလုပ္မယ္။ ေနာင္ထူေထာင္ေရးကိုလဲ လုပ္မယ္။ အခ်ိန္အခါ ၾကည့္ျပီး တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ လုပ္ငန္း၊ အစိုးရ အဖြဲ႔လုပ္ငန္းေတြႏွင့္ ျပင္ဖက္လုပ္ငန္းေတြ၊ ေတာ္လွန္ေရး လုပ္ငန္းေတြကို သင့္ေတာ္သလုိ လုပ္ကိုင္သြားမယ္။
ျဗိတိသွ် အားနည္းလာျပီ
တိုင္းျပည္နစ္နာမဲ့ အက်ိဳးမဲ့သည့္ လုပ္ငန္းမ်ိဳးကို ဘယ္သူ ဘာေျပာေျပာ မလုပ္ႏိုင္ဘူး။ ယခု ရရွိေနတဲ့တိုင္းျပည္ လူထု ညီညြတ္ေရး၊ တိုင္းရင္းသားခ်င္း ညီညြတ္ေရးကို ဆက္လက္လုပ္ကိုင္သြားလွ်င္ လြတ္လပ္ေရးကိုအခက္ အခဲ နည္းနည္းႏွင့္ရႏိုင္မယ္လို႔ ယုံၾကည္တယ္။ ကမာၻ႔အေျခအေန က ေျပာစရာမလုိဘူး။ ဗမာ့ႏိုင္ငံေရး သူငယ္ ႏွပ္စား ဘ၀ကႏိုးၾကားျပီးကိုယ့္တိုင္းျပည္ႏွင့္ႏိုင္ငံျခားဆက္သြယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လာခဲ့တယ္။ ယခုအခါမွာ ျဗိတိသွ် ရဲ့အင္အားလဲ နည္းလာျပီ။
ႏိုင္ငံျခားစစ္တပ္အေရး
ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ဗမာျပည္မွ ႏိုင္ငံျခားစစ္တပ္ေတြကို ၁၉၄၇ ခုႏွစ္မကုန္မီ ဗမာျပည္မွထြက္ခြာသြားဖို႔ စီစဥ္ေနျပီ။ အေျခ အေနေထာက္၍ လြတ္လပ္ေရးကိုတႏွစ္အတြင္း အခက္အခဲမမ်ားဘဲ ရႏိုင္မယ္လို႔ က်ဳပ္ယုံၾကည္တယ္။ လြတ္ လပ္ေရးတြင္ ႏိုင္ငံေရးသေဘာအားျဖင့္ ျဗိတိသွ် ျပည္ေထာင္စုျပင္ဖက္မွ လုံး၀လြတ္လပ္စြာ ေနဖို႔မခဲယဥ္းဘူး။ စီးပြားေရးလုံး၀လြတ္လပ္မႈကို ၾကိဳးစားမွ ခံႏိုင္မယ္။ အခု က်ဳပ္တို႔လက္ထဲမွာ ေငြမရွိဘူး။ အဲဒီေတာ့ ႏိုင္ငံျခားအ ကူအညီ ယူရတယ္။ ဗမာျပည္မွာ ဘယ္အစုိးရဘဲတက္တက္ ႏိုင္ငံျခားအကူအညီ မယူဘဲ မလုပ္ႏိုင္ဘူး။ ႏိုင္ငံ ျခားအကူအညီယူရတဲ့ အစိုးရအဖြဲ႔ဟာလဲ မေကာင္းဘူး။
အာဏာရေအာင္ယူမယ္
က်ဳပ္တို႔ အခု ေျဖရွင္းရမဲ့ လြတ္လပ္ေရး ျပႆနာဟာ လြတ္လပ္ေရးအာဏာ က်ဳပ္တို႔လက္ထဲ အျမန္ဆုံးေရာက္ ေအာင္၊ ရျပီးတဲ့လြတ္လပ္ေရးတည္တံ့ေအာင္၊ လြတ္လပ္ေရးအရသာ ခံစားရေအာင္ လုပ္ထားမွ လြတ္လပ္ေရး တိုက္ပြဲ တိုက္စရာရွိလွ်င္ တိုက္ႏိုင္မယ္။ လြတ္္လပ္ေရးရလွ်င္ လြတ္လပ္ေရးလုပ္ငန္းေတြလုပ္ကိုင္ႏိုင္မယ္။ အဲဒီ ကိစၥေတြအေၾကာင္းေၾကာင္းေထာက္ျပီး ဖဆပလ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ လူထုညီညြတ္မႈ၊ တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္းညီညြတ္ မႈေတြ ဆက္လက္ၾကိဳးစားရမယ္။ လြတ္လပ္ေရးရံပုံေငြေတြ ဆက္လက္ေကာက္ခံရမယ္။ အေရွ ႔အာရွေတာင္ ပိုင္းရွိ ႏိုင္ငံအားလုံးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ေအာင္ အေရွ ႔အာရွ ေတာင္ပိုင္း ႏိုင္ငံေရးေသြးစည္းမႈ လုပ္မယ္။ အိႏၵိယျပည္၊တရုပ္ျပည္ ႏိုင္ငံၾကီးႏွစ္ႏိုင္ငံႏွင့္ မိတ္ေဆြျဖစ္ဖို႔ၾကိဳးစားရမယ္။ လြတ္လပ္တဲ့ဗမာျပည္ႏွင့္ လြတ္လပ္ျပီးတဲ့ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ မိတ္ေဆြျဖစ္ဖို႔ၾကိဳးစားရမယ္။ ဗမာျပည္၏ ကာကြယ္ေရးအေျခခံျဖစ္တဲ့ ဗမာျပည္ စစ္တပ္ ပုလိပ္အဖြဲ႔၊ ရပ္ရြာကာကြယ္ေရးအဖြဲ႔မ်ားကို ျပဳျပင္ဖြဲ႔စည္းရမယ္။ စီးပြားေရးအေျခအေနထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ကိုင္ရမယ္။ အဲဒီ လုပ္ငန္းေတြဟာ ဗမာျပည္၏ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ ေကာင္းစားေရးကို ေဆာင္ ႏိုင္တယ္။
အားလုံး၀ိုင္းလုပ္ရမယ္
အဲဒီလုပ္ငန္းေတြကို လုပ္ဖို႔ဟာ ဖဆပလ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကခ်ည္း လုပ္လို႔မျဖစ္ဘူး။ ဖဆပလ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္၊ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္၊ အစိုးရအမႈထမ္း၊ သတင္းစာေတြ၊ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြ၊ တိုင္းျပည္လူထုေတြ ၀ုိင္း၀န္းကူညီ လုပ္ရမယ္။ ခင္ဗ်ားတို႔ကို က်ဳပ္ကေမးခ်င္တယ္။ တိုင္းျပည္၏စားနပ္ရိကၡာျပတ္ေအာင္၊ အခ်င္းခ်င္းမသင့္ ေအာင္လုပ္ရုံႏွင့္ဗမာျပည္လြတ္လပ္ေရးရမယ္ထင္သလား။ အဲဒါျပဳျပင္ျပီး အင္အားၾကီးမားေအာင္လုပ္မွ လြတ္ လပ္ေရးရမလား။ ေတာ္လွန္ေရးလမ္းစဥ္ကို ထိထိေရာက္ေရာက္မလုပ္တတ္ဘဲ ေတာ္လွန္ေရးစကားမ်ားမ်ား ေျပာျပီး ဗမာအခ်င္းခ်င္းဆန္လုတာ၊ လယ္သီးစားမေပးနဲ႔ဆိုတဲ့ကိစၥေတြကို ကြန္ျမဴနစ္အေခ်ာင္သမားေတြလုပ္ ေနတာ ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ငန္းထင္ျပီးလုပ္ေနတယ္။ အဲဒါေတြကို ကန္႔ကြက္ယင္ ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ငန္း ဆန္႔ က်င္ဖက္လုပ္တယ္ဆိုတာ မသိလို႔ေမးခ်င္တယ္။
အမေတာ္ေၾကးျပန္မဆပ္တာ
အခြန္ေတာ္မေပးဖို႔ လယ္သီးစားခမေပးဖို႔ တိုက္တြန္းေနတာဟာ နယ္ခ်ဲ ႔သမားကိုတုိက္တာလား၊ က်ဳပ္တို႔ဖဆပ လကို တုိက္တာလားလို႔ေမးခ်င္တယ္။ ေနာက္အမေတာ္ေၾကးျပန္မေပးႏွင့္လို႔ ဆိုတယ္။ ဒီအမေတာ္ေၾကးဟာ အစိုးရက ထုတ္ေပးတာမဟုတ္ဘူး။ တိုင္းျပည္အခြန္ေတာ္ကထုတ္ေပးတာ။ အမေတာ္ေၾကးျပန္မေပးလွ်င္ အမ ေတာ္ေၾကးနည္းလွ်င္နည္းသေလာက္ ေငြထုတ္မေပးႏိုင္မွာဘဲ။ အမေတာ္ေၾကးဟာ ဘယ္သူ႔ေငြလဲ။ တိုင္းျပည္ ေငြ။ ဒါေၾကာင့္ ဒီနည္းဟာ နယ္ခ်ဲ ႔သမားမထိခိုက္ဘူး။
ငတ္လို႔လုတာမဟုတ္ဘူး
ဆန္လုတဲ့ကိစၥဟာ ဗမာျပည္မွာ ဒီႏွစ္ဆန္တန္ခ်ိန္ တသန္းေလာက္ဗမာျပည္ စားဖို႔ထက္ ပိုထြက္မယ္ ဆိုတာ ခန္႔မွန္းရတယ္။ ဒီလုိ ခန္႔မွန္းရတာဟာ ဗမာျပည္မွာ ဘယ္နည္းႏွင့္မွ ငတ္ဖို႔မရွိဘူး။ အခု ဆန္လုတာဟာ အ ေခ်ာင္သမား၊ ဆန္ပြဲစား၊ ဆန္ကုန္သည္ေတြ ေကာင္းစားဖို႔ႏွင့္ ဆန္ေတြအလဟႆ လစ္ဟင္းဖို႔ျဖစ္တယ္။ အဲဒီ လိုဆန္လုတာဟာ တိုင္းျပည္လူထုႏွင့္အစိုးရမွာသာ ဆုံးရႈံးနစ္နာတာ။ အခု ဗမာျပည္မွာ ေငြမရွိဘူး။ ေငြမရွိလွ်င္ အျခားတိုင္းျပည္အကူအညီလိုတယ္။ အကူအညီရဖို႔က တိုင္းျပည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ ပစၥည္းလိုတယ္။ အျခား တိုင္းျပည္က ပစၥည္းရဖို႔ရန္ ဗမာျပည္ေငြႏွင့္ ၀ယ္မရဘူး။ သူ႔သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံျခားေငြႏွင့္မွ ရတယ္။ အဲဒီေငြရဖို႔ ရာ ထြက္ကုန္၀င္ကုန္ ပစၥည္းခ်င္းမွ်တေအာင္လုပ္ရမယ္။ ဗမာျပည္ထြက္ကုန္ေတြမွာ ဆန္ကိုသာ အေျမာက္အ ျမားတင္ပို႔ႏိုင္တယ္။
တိုင္းျပည္လူထုကို
ဆန္အလုခိုင္းတာ၊ အခြန္မေဆာင္ခိုင္းတာဟာ ဖဆပလ ေတာ္လွန္တာလား နယ္ခ်ဲ ႔သမားေတာ္လွန္တာလား၊ ဖဆပလ ေတာ္လွန္တာဆိုလွ်င္ ဖဆပလ အစိုးရဟာ တိုင္းျပည္လူထုေထာက္ခံထားျပီးတဲ့အစုိးရဆိုတာ ေရြး ေကာက္ပြဲမွာအထင္အရွားေတြ႔ႏိုင္တယ္။ အဲဒီေတာ့တိုင္းျပည္ႏွင့္လူထုကို ေတာ္လွန္တာဘဲ။ ေနာက္က်ဳပ္သတိ ေပးခဲ့ခ်င္တယ္။ အတိုက္အခံသမားေတြကို က်ဳပ္တို႔ ဖဆပလ အစိုးရဟာ အရင္အစုိးရအဖြဲ႔ထဲမွာလုပ္ခဲ့တဲ့ႏိုင္ငံ ေရးပါတီလိုမ်ိဳးမဟုတ္ဘူးဆိုတာ က်ဳပ္တည့္တည့္လင္းလင္းေျပာခ်င္တယ္။ အျခားႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ အစုိးရအ ဖြဲ႔ထဲလုပ္တာလို၊ အတိုက္အခံႏိုင္ငံေရးသမားေတြကို မွားမွားမွန္မွန္၊ တရား တရား မတရား မတရား ႏွိပ္စက္ ညွင္းပန္းတာ အထူးအေထြေျပာဖို႔မလိုဘူး။ ဖဆပလ အစိုးရဟာ ဘယ္သူ႔ကိုမွႏိုင္ငံေရးအတိုက္အခံသမားေတြ ကို ႏိွပ္စက္ညွင္းပန္းမႈမလုပ္ဘူး။ စည္းကမး္မဲ့ တရားလြန္ တိုင္းျပည္အက်ိဳးမဲ့ ဆူပူေအာင္လုပ္လွ်င္ ၾကည့္မေန ႏိုင္ဘူး၊ ႏွိပ္ကြပ္ရမယ္။ အတိုက္အခံသမားေတြကို လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုခြင့္၊ ေရးသားခြင့္၊ ဆူပူခြင့္ေပးမယ္။ တရားသျဖင့္ ေပးတာကိုအသာယူ၍ မတရားတာလုပ္မယ္ ၾကံလွ်င္ ခ်မယ္။ အေရးယူမယ္။
အတိုက္အခံသမားမ်ားကို ေျပာခ်င္တယ္
အသေရပ်က္မႈျဖစ္ေစတဲ့ စကားမ်ိဳးကလြဲလွ်င္ တရားဥပေဒအတြင္း ဟုတ္ဟုတ္ မဟုတ္ဟုတ္ ဆဲခ်င္တာဆဲႏိုင္ တယ္။ ေ၀ဖန္ခ်င္တာ ေ၀ဖန္ႏိုင္တယ္။ အသေရပ်က္မဲ့ စကားမ်ိဳးကို မခံႏိုင္ဘူး။ က်ဳပ္တို႔ ရထားတဲ့ အာဏာေတြ ကို ခင္ဗ်ားတို႔လက္ထဲ ေရာက္ေအာင္ ဘာပရိယာယ္ႏွင့္သုံးသံုး၊ သုံးႏိုင္တယ္။ တိုင္းျပည္ႏွင့္လူထုကို ထိခိုက္မဲ့ ပရိယာယ္သုံးလွ်င္ ခ်ရလိမ့္မယ္။ အတိုက္အခံသမားမ်ားကို ေျပာခ်င္တယ္။ ညစ္ပတ္တဲ့အၾကံကလြဲလွ်င္ တရား သျဖင့္ ဘယ္လိုနည္းႏွင့္ျဖစ္ျဖစ္ အာဏာကိုလုဖို႔ ေတြး၍ လုပ္ႏိုင္တယ္။ ဆူပူႏိုင္တယ္။ မတရားသျဖင့္ ဆူပူလုပ္ ကိုင္ခိုင္းလွ်င္ သည္းခံႏိုင္မယ္မဟုတ္ဘူး။
သတင္းစာေတြလဲေျပာလိုက္မယ္
သတင္းစာေတြကိုလဲ ေျပာလိုက္မယ္။ ဒီအစိုးရ လက္ထက္ႏွင့္ အျခားအစိုးရ လက္ထက္ ေသေသခ်ာခ်ာ ႏိႈင္း ယွဥ္ ၾကည့္ေစခ်င္တယ္။ က်ဳပ္တို႔ဘယ္လုိအစိုးရလဲဆိုတာ သိေစခ်င္တယ္။ က်ဳပ္တို႔ကို ေထာက္ခံခ်င္ ေထာက္ ခံ၊ အားေပးခ်င္လဲအားေပး၊ အတိုက္အခံ ေ၀ဖန္ခ်င္တဲ့ သတင္းစာကလဲ ေ၀ဖန္၊ သေဘာအတိုင္းဘဲ။ ဆိတ္ လ ေစ့၊ သတင္းစာလဲ လုပ္ခ်င္လုပ္ၾက။ သို႔ေသာ္ အစိုးရကို အၾကည္ညိဳပ်က္ေစခ်င္တဲ့ စကားမ်ိဳး၊ တိုင္းျပည္ဆူပူ လႈပ္ရွားေစမဲ့ စကားမ်ိဳး၊ မဟုတ္မမွန္ လိမ္လည္ လွည့္ဖ်ားေရးတဲ့ဟာမ်ိဳးေတြကို သည္းခံမယ္မဟုတ္ဘူး။
အမႈထမ္းေတြကိုလဲ ေျပာခ်င္တယ္
အစုိးရ အမႈထမ္းေတြကိုလဲ ေျပာျပလိုတယ္။ အစိုးရအမႈထမ္းေတြဟာ တိုင္းျပည္ႏွင့္လူထုအက်ိဳးကိုၾကည့္၍ က်ဳပ္တို႔အစိုးရအဖြဲ႔က ဆုံးျဖတ္ညႊတ္ၾကားတဲ့အတိုင္း တေသြမတိမ္း လုိက္နာပါ။ အစိုးရအမႈထမ္းေတြကအခု ဖဆပလ အစိုးရအဖြဲ႔ဟာ ဟုိတုန္းက အစိုးရအဖြဲ႔မ်ိဳးလို မဟုတ္ဘူးဆိုတာ သတိျပဳဖို႔လိုတယ္။ ဖဆပလ အစိုးရအ ဖြဲ႔ဟာ တိုင္းျပည္လူထုအစိုးရျဖစ္တဲ့အတိုင္း တိုင္းျပည္ႏွင့္လူထုအက်ိဳးကိုၾကည့္၍ ဆုံးျဖတ္တဲ့လုပ္ငန္းစဥ္ကို တေသြမတိမ္း တာ၀န္ေက်ပြန္စြာ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္လွ်င္ ဘယ္သူ႔မွ ေၾကာက္စရာမလိုဘူး။ ဖဆပလ အဖြဲ႔၊ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္အဖြဲ႔က လူေတြလဲ ေၾကာက္စရာ မလိုဘူး။ ဖဆပလ အဖြဲ႔၊ အစိုးရဖြဲ႔ထားေပမဲ့ ကိုယ္တာ၀န္ကိုယ္ ေက်ျပြန္ေအာင္လုပ္ပါ။ ဖဆပလ အစိုးရဆိုျပီးျပည္သူ႔ရဲေဘာ္ကိုလဲ အရမ္းေၾကာက္စရာမလိုဘူး။ ဖဆပလ အဖြဲ႔ ၀င္ေတြ၊ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္ေတြကလဲ ငါတို႔ အဖြဲ႔ အစိုးရဆိုျပီး အစုိးရအာဏာယူျပီးသုံးဖို႔၊ အစိုးရကိုယ္စားလုပ္ဖို႔လဲ မဟုတ္ဘူး။ အခြင့္အေရးလဲမရွိဘူးဆိုတာသတိျပဳပါ။ သို႔ေသာ္ ဖဆပလ အဖြဲ႔၀င္ႏွင့္ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္ေတြဟာ ဒီ့ျပင္လူေတြထက္ေတာ့ အခြင့္အေရးပိုရမွဘဲ။ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္ေတြလဲ လုပ္ခ်င္တာလုပ္လို႔မရဘူးဆိုတာ သိဖို႔ အ ေရးၾကီးတယ္။
ဖ-ဆ-ပ-လ အစိုးရေအာက္မွာ
အခု ဖဆပလ အစိုးရအဖြဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့အခ်ိန္မွာ ဖဆပလ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အားရိုေသေသာ အားျဖင့္၎၊ ဖဆပလ လုပ္ ငန္းစဥ္ကို ေလးစားေသာအားျဖင့္၎၊ ဖဆပလ ၀ါဒကုိ ရိုေသေသာအားျဖင့္၎ ဖဆပလ အဖြဲ႔၀င္ႏွင့္ ျပည္သူ႔ ရဲ ေဘာ္မ်ားသည္ အခြင့္အေရးမ်ားကို အရမ္းမဲ့မျပဳဘဲေစာင့္ထိန္းဖို႔အေရးၾကီးတယ္။ အရမး္မဲ့လုပ္လွ်င္ ဖဆပလ ေရာ၊ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္ေရာ ဖမ္းဆီးရလိမ့္မယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ဘယ္ေနရာမဆို စည္းကမ္းေသ၀ပ္မႈဟာ အဓိကအေရး ၾကီးတယ္ဆိုတာ သတိျပဳဖို႔လိုတယ္။ ဖဆပလ အစိုးရအဖြဲ႔၏ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖင့္ တိုင္းျပည္လူထုႏွင့္တကြဗမာျပည္ ၏အိမ္နီးနားခ်င္းတိုင္းျပည္မ်ား၊ အေရွ ႔ဖက္ရွိေတာင္ပိုင္းႏိုင္ငံမ်ားပူးေပါင္းလ်က္ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး စခန္းသို႔ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ လူထုကလဲ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲျပီးေပမဲ့ လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲမျပီးေသး ဘူးဆိုတာ မွတ္ထားျပီး ဆက္လက္၍ ညီညြတ္စြာ ေတာင့္ထားရန္ေနာက္ဆုံးေျပာလိုပါတယ္။ ။

0 comments:

Post a Comment

comment ေလးဖတ္ပါရေစ။
စိတ္ရွည္ သည္းခံေပးပါ။

 
ယခုသင္ဖြင့္ၾကည့္ေနေသာ ဘေလာ့ဂ္အား Mozilla Firefox ျဖင့္ဖြင့္ၾကည့္ပါက အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။