October 12, 2009

ေျမစံနစ္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ. . .

ေျမစံနစ္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲခ်င္တယ္

၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၅ ရက္ေန႔
ေတာင္သူလယ္သမားညီလာခံတြင္ ျမြက္ၾကားသည့္မိန္႔ခြန္းကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ မၾကာခင္က ဘိလပ္ကို သြားျပီး ဗမာျပည္ရဲ့ လြတ္လပ္ေရး ရရာရေၾကာင္းကို နည္းလမ္းရွာတဲ့ သေဘာနဲ႔ သြားခဲ့တယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲကိုလဲ လာမည့္ ဧျပီလမွာ လုပ္ဖို႔ရွိတယ္။ ဒီေရြးေကာက္ပဲြကို မဟုတ္ဘဲ၊ ဗမာျပည္ရဲ့ လြတ္လပ္ေရး ကံၾကမၼာကို ဖန္တီးလာမည့္တို္င္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပဲြျဖစ္တယ္။ အဲဒီ တိုင္းျပျပဳလႊတ္ေတာ္မွာ ပါတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ကစဥ့္ကရဲ ျဖစ္လွ်င္ ဗမာ့ျပည္ နစ္နာဖို႔ဘဲ၊ တိုင္းျပည္လြတ္ လပ္ေရး ထိခိုက္ဖို႔ရွိတဲ့အတြက္ အင္မတန္အေရးၾကီးတယ္။လြယ္ေသာ အလုပ္မ်ား

က်ဳပ္တု႔ိက ဘိလပ္က ျပန္လာတဲ့ေနာက္ ရွမ္း၊ ဂ်င္းေဖာ၊ ခ်င္းစတဲ့ ေတာင္တန္းနယ္သားမ်ားႏွင့္ ညီညြတ္ဖို႔လုပ္ခဲ့ ရတယ္။ အဲသည္က ျပန္လာတဲ့အခါ သပိတ္အေရးမ်ားကို ေျဖရွင္းရတယ္။ သပိတ္အတြက္ က်ဳပ္တို႔လုပ္ငန္းေတြ ေႏွာင့္ေႏွးျပီး လုပ္စရာေတြကို သိပ္ျပီး ဂရုမစိုက္ႏိုင္ဘူး။ အေရးၾကီးတဲ့ ကိစၥေတြ ေဆာင္ရြက္ခ်င္သေလာက္ မ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဘူး။

လြတ္လပ္ေရး ရေသာအခါ

ေတာင္သူလယ္သမားေတြဟာ ဗမာျပည္မွာ လူအမ်ားစုျဖစ္တယ္။ လြတ္လပ္ေရး ရတဲ့အခါမွာ ခင္ဗ်ားတို႔႔ရဲ့ လြတ္ လပ္ေရး ပါလာမယ္။ ေတာင္သူ လယ္သမား လူမ်ားစုရဲ့ အခြင့္အေရးမပါတဲ့ လြတ္လပ္ေရးဟာ အဓိပၸါယ္မရွိဘူး လို႔ ယူဆတယ္။

ေငြေရးေၾကးေရး လိုတယ္

အဂၤလိပ္အစိုးရက က်ဳပ္တို႔လက္ထဲကို အာဏာေပးသင့္သေလာက္ ေပးထားေသာ္လဲ အခ်ိဳ ႔မလုပ္ႏိုင္တဲ့ ကိစၥ ေတြလဲရွိတယ္ လုပ္ႏိုင္တာလဲရွိတယ္၊ တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္တယ္ဆိုတာ ေငြေရးေၾကးေရးလိုတယ္။ ဒီေငြေရး ေၾကး ေရးဟာ ခင္ဗ်ားတို႔တိုင္းသူျပည္သားမ်ားထံမွ ေကာက္ခံတဲ့ အခြန္ေတာ္ေတြဘဲ။ ဒီအခြန္ေတြေကာက္တာဟာ မွန္ သလား၊ မွားသလား မစဥ္းစားေသးေတာ့ ဒီအတိုင္း ျဖစ္ေနတယ္။

၀င္ေငြ ထြက္ေငြ မမွ်တ

အစိုးရရဲ့ရံပုံေငြဟာ ကုေဋ ၂၀ သာရွိျပီး အသုံးစရိတ္က ကုေဋ၄၀ျဖစ္ေနတယ္။ စစ္မျဖစ္မွီတုန္းကလို ၀င္ေငြႏွင့္ ထြက္ေငြဟာ မမွ်တေသးဘဲ၊ ခင္ဗ်ားတို႔ကို အမေတာ္ေၾကးေငြ မ်ားမ်ားေပးခ်င္ေပမဲ့ ေငြမရွိလို႔ မေပးႏိုင္ခဲ့ဘူး။ အ မေတာ္ေၾကး ေလွ်ာ္ဖို႔ေျပာတယ္။ ေလွ်ာ္လိုက္ယင္ ခင္ဗ်ားတို႔ကို ထိခိုက္မွာဘဲ၊ သို႔ေသာ္ သက္သာဖို႔ လမ္းကိုရွာ ေနတာဘဲ။

မေပးဘဲ ေနလို႔ရတယ္

စစ္အစိုးရ လက္ထက္ ဂ်ပန္စကၠဴေတြ တန္ဖိုး မရွိလို႔အဂၤလိပ္က ေၾကညာစဥ္က ထုတ္ေခ်းခဲ့တဲ့ အမေတာ္ေၾကး ေတြ ေလွ်ာ္ပစ္ဖို႔ က်ဳပ္တို႔အေရးဆိုထားတယ္။ ရစရာလမ္းရွိတယ္။ မရလို႔ရွိယင္လဲ ခင္ဗ်ားတို႔မေပးဘဲ ေနလို႔ရပါ တယ္။ မတတ္ႏိုင္ပါဘူး(ၾသဘာသံမ်ား)။

တႏွစ္အတြင္း ျမင္တယ္

သပိတ္ကိစၥ၊ လယ္သမားကိစၥ၊ အလုပ္သမားကိစၥ၊ တိုင္းျပည္ကိစၥေတြနဲ႔ ဟုိေျပးဒီလႊားနဲ႔ အင္မတန္ ေခါင္းၾကိမ္း တယ္။ တိုင္းျပည္ေခါင္းေဆာင္ လုပ္တာ ခင္ဗ်ားတို႔က သိပ္ျပီး စည္းစိမ္ရွိတယ္ထင္တယ္။ က်ဳပ္အဖို႔ က်ားျမီးဆြဲမိ လို႔သာ ဆက္လုပ္ေနရတယ္။ သို႔ေသာ္ လြတ္လပ္ေရးရတဲ့အထိ ဆက္လုပ္ျပီး လြတ္လပ္ေရး ရျပီးတဲ့ေနာက္ အ နားယူရမလား မေျပာတတ္ေသးဘူး။ တႏွစ္အတြင္း လြတ္လပ္ေရး ရဖို႔ အေၾကာင္းျမင္တယ္။ အိႏိၵယျပည္ကိုယ္ ေတြ႔၊ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ၊ ဇြန္လမွာ အာဏာလႊဲဖို႔ အဂၤလိပ္ အစိုးရက ေၾကညာတယ္

လြတ္လပ္ေရး သတ္မွတ္ရန္

က်ဳပ္တို႔ ဗမာျပည္မွာလဲ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ျပီးတဲ့ေနာက္ ေမလမွာ ဖ-ဆ-ပ-လ အဖြဲ႔ညီလာခံကို က်င္းပ ျဖစ္မယ္ထင္တယ္။ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ ေနာက္ သုံးေလးလၾကာမွာ လြတ္လပ္ေရး သတ္မွတ္ႏိုင္ဖို႔ အ ေၾကာင္းရွိတယ္။ အဲသည္လို တႏွစ္အတြင္း လြတ္လပ္ေရးရခဲ့လို႔ရွိလွ်င္ ခင္ဗ်ားတို႔ရဲ့ အေျခအေနကို ဒီထက္ ေကာင္းေအာင္ လုပ္ေပးႏိုင္မယ္။

အေျခအေနကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲခ်င္တယ္

ခုအခါမွာေတာ့ ဆင့္ပါးစပ္ - ႏွမ္းပက္သလို ျဖစ္ေနတယ္။ လုပ္ခ်င္သလို မလုပ္ႏိုင္ဘူး။ ခင္ဗ်ားတို႔လိုခ်င္ၾကသလို ေျမစံနစ္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲခ်င္တယ္။ လယ္ပိုင္ရွင္ စံနစ္ကို ျဖဳတ္ပစ္ႏိုင္ဖို႔ဘဲ။ အဲသည္လို လုပ္ခ်င္ေပတဲ့မျဖစ္ႏိုင္ ေသးဘူး။ ေဇာ္ဂ်ီ၀ိဇၨာေတြလို ခင္ဗ်ားတို႔ လိုခ်င္တာ တမုဟုတ္ျခင္း လုပ္မေပးႏိုင္ဘူး။ ခင္ဗ်ားတို႔ အေရးကို က်ဳပ္ ထက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္တဲ့ လူရွိယင္ က်ဳပ္ဖယ္ေပးဖို႔အသင့္ဘဲ။ ခင္ဗ်ားတို႔ အေရးေတြကို ေျပာခ်င္လွ်င္ ဆိုင္ရာအဖြဲ႔ က တဆင့္က်ဳပ္တို႔ အစိုးရအဖြဲ႔ကို ေျပာလွ်င္ တတ္ႏိုင္သလုိ ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ မခဲယဥ္းပါဘူး။

ေနာက္ဆုံးေျပာလိုတာက၊ ခုလာမဲ့တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္မွာ တကယ္ေဆာင္ရြက္မဲ့လူေတြကို ဖ-ဆ-ပ-လ မွ ေရြးခယ္ေပးမယ္။ အဲဒီအမတ္ေတြကို ခင္ဗ်ားတို႔က ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္တဲ့အခါမွာ ခရီးပန္းတာကို ဂရုမစိုက္ဘဲ အ ခက္အခဲမ်ားကို သည္းခံျပီး ဖ-ဆ-ပ-လ ရဲ့ အမတ္ေလာင္းမ်ားကိုဘဲ မဲေပးၾကမယ္ဆိုယင္၊ ဗမာျပည္ၾကီးဟာ တ ႏွစ္အတြင္း လြတ္လပ္ေရး ရမွာဘဲ (တခဲနက္ ၾသဘာသံမ်ား) ။ ။

0 comments:

Post a Comment

comment ေလးဖတ္ပါရေစ။
စိတ္ရွည္ သည္းခံေပးပါ။

 
ယခုသင္ဖြင့္ၾကည့္ေနေသာ ဘေလာ့ဂ္အား Mozilla Firefox ျဖင့္ဖြင့္ၾကည့္ပါက အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။