August 26, 2009

Republic of Korea


၁၁၈။ေတာင္ကိုရီးယား(South Korea)
Republic of Korea
ေနာက္ခံသမိုင္းအက်ဥ္း
လြတ္လပ္ေသာ ကိုရီးယားႏိုင္ငံအျဖစ္ ေထာင္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာေအာင္ တည္ရွိခဲ့သည္။ (၇)ရာစုတြင္ ေပါင္းစည္းခဲ့ေသာ ယခင္ကိုးရီးယားႏုိင္ငံေတာ္သံုးခုသည္ (၂၀)ရာစုအထ ိႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတည္းအျဖစ္ ေပါင္းစည္းတည္ရွိခဲ့သည္။ ၁၉၀၅ ခုႏွစ္ ကိုရီးယား ဂ်ပန္စစ္ပြဲျပီးေနာက္ ဂ်ပန္ဩဇာခံႏိုင္ငံျဖစ္လာျပီး ၁၉၁၀ တြင္ ကုိလိုနီအျဖစ္ သိမ္းပိုက္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ၁၉၄၅ တြင္ ဂ်ပန္တို႔ အေမရိကန္ကိုစစ္ရႈံးေသာအခါ လြတ္လပ္ေရးျပန္လည္ ရရွိခဲ့သည္။ ဒုတိယကမၻာစစ္ျပီးေနာက္ ကိုရီးယား သမၼတႏိုင္ငံ (Republic of Korea – ROK) ကိုရီးယားကြ်န္းဆြယ္၏ ေတာင္ဘက္အျခမ္းတြင္ေပၚေပါက္လာခဲ့ျပီး ေျမာက္ဘက္အျခမ္းတြင္ ကြန္ျမဴနစ္အစိုးရ (DORK) ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ ၁၉၅၉ - ၅၃ ကိုရီးယားစစ္ပြဲအတြင္း အေမရိကန္ႏွင့္ ကုလသမဂၢတပ္မ်ားက (ROK) ဘက္မွ ေတာင္ကိုရီးယားကို ကာကြယ္တိုက္ခိုက္ေပးခဲ့ျပီး တရုတ္ႏွင့္ဆိုဗီယက္တို႔က (DPRK) ကိုေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၅၃ တြင္ အပစ္အခတ္ရပ္ဆဲေရး စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည္။ ၃၈ လတၱီတြဒ္ခန္႔တြင္ စစ္မဲ့ဇံုထား၍ ကိုရီးယားကြ်န္းဆြယ္ကို ပိုင္းျခားထားခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေတာင္ကိုရီးယားသည္ စီးပြားေရးလွ်င္ျမန္စြာ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္လာခ့ဲျပီး တစ္ဦးခ်င္း၀င္ေငြ တစ္ဆင့္တြင္ ေျမာက္ကိုရီးယားထက္ (၁၄) ဆ သာလြန္ခဲ့သည္။ ၃၂ ႏွစ္ၾကာစစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျပီးေနာက္ ၁၉၉၃ တြင္ ေတာင္ကိုရီးယာ၏ ပထမဆံုး အရပ္သား သမၼတအျဖစ္ ကင္ေရာင္ဆစ္ (Kim Young Sam) ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ယခုအခါ ေခတ္မွီ၍ ဒီမိုကေရစီ အျပည့္အ၀ထြန္းကားေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္လာသည္။ ၂၀၀၀ ဇြန္လတြင္ သမိုင္းတြင္ ပထမဦးဆံုးအၾကိမ္အျဖစ္ ေတာင္ ႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယား ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပ၍ ေတာင္ကိုရီးယား သမၼတ ကင္ေဒးယံု (Kim Dae Jung) ႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီယား သမၼတ ကင္ဂ်ဳံအီ (Kim Jing Il) တို႔ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကသည္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ေအာက္တိုဘာလတြင္ ဒုတိယ အၾကိမ္ေျမာက္ ေတြ႔ဆံုမႈအျဖစ္ ေတာင္ကိုရီးယား သမၼတ ရိုးမူးဟြန္ (Roh Moo hyun) ႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယား ေခါင္းေဆာင္ တို႔ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကသည္။၂၀၀၈ ေဖေဖၚ၀ါရီတြင္ သမၼတ လီေျမာင္ဘက္ (Lee Myung bak) တက္လာျပီးေနာက္ ေျမာက္ကိုရီးယား၏ ျပင္းထန္ေသာ စကားလံုးထိုးႏွက္မႈမ်ားႏွင့္ မႏွစ္ျမိဳ႕မႈမ်ားေၾကာင့္ ေတာင္ႏွင့္ေျမာက္ကိုရီးယားဆက္ဆံေရးခပ္တန္းတန္း ျဖစ္လ်က္ရွိ၏။

ပထ၀ီ အေနအထား
တည္ေနရာ
အေရွ႕အာရွ ။ကိုးရီးယားကြ်န္းဆြယ္ေတာင္ပိုင္း။ ဂ်ပန္ပင္လယ္ႏွင့္ပင္လယ္၀ါၾကား။

ေျမပံုအညႊန္း
အာရွ ။

ဧရိယာ
ကုန္းေျမ - 98,190 sq km
ေရ - 290 sq km
စုစုေပါင္း - 98,480 sq km

ထိစပ္နယ္ေျမ
ေျမာက္ကိုရီးယား - 238 km

ကမ္းရိုးတန္း
2,413 km

ရာသီဥတု
အပူအေအးမွ်တ ။ ေႏြရာသီတြင္ မိုးရာသီထက္ မိုးပိုမို။

ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္
အမ်ားအားျဖင့္ ေတာင္ကုန္းမ်ား ေတာင္တန္းမ်ား အေနာက္ဘက္ႏွင့္ေတာင္ဘက္တြင္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ကမ္းရိုးတန္းလြင္ျပင္မ်ား။

မ်က္ႏွာျပင္အျမင့္ျခားနားခ်က္
အနိမ့္ဆံုးအပိုင္း ဂ်ပန္ပင္လယ္ - 0 m
အျမင့္ဆံုးအပိုင္း ဟာလာ - ဆန္ - 1950 m

သဘာ၀အရင္းအျမစ္
ေက်ာက္မီးေသြး ၊ အျဖိဳက္နက္၊ ဂရပ္ဖိုက္ခဲနက္၊ ေမာ္လစ္ဘဒီနမ္၊ခဲ၊လွ်ပ္စစ္ဓါတ္ထုတ္ယူနုိင္ဖြယ္ေရအရင္းအျမစ္။

လူ႔အရင္းအျမစ္
လူဦးေရ 48,508,972 (2009)
လူဦးေရတိုးႏႈန္း 0.266 % (2009)
ေမြးဖြားႏႈန္း 9.09 / 1000 ဦးေရ (2008)
ေသဆံုးႏႈန္း 5.73 / 1000 ဦးေရ (2008)
ပွ်မ္းမွ်အသက္ က်ား - 75.45 ႏွစ္
မ - 82.22 ႏွစ္
စုစုေပါင္း - 78.72 ႏွစ္ (2009)

လူမ်ိဳး
ကိုရီးယား

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး
မရွိ

ဘာသာစကား
ကိုရီးယား

ကိုးကြယ္မႈ
ခရစ္ယာန္ - 26.3%
ဗုဒၶဘာသာ - 23.2 %
အျခား(သို႔) အမည္မသိ - 1.3 %
ဘာသာမဲ့ - 49.3 %

ျမိဳ႕ေတာ္
ဆိုးလ္ (Seoul)

0 comments:

Post a Comment

comment ေလးဖတ္ပါရေစ။
စိတ္ရွည္ သည္းခံေပးပါ။

 
ယခုသင္ဖြင့္ၾကည့္ေနေသာ ဘေလာ့ဂ္အား Mozilla Firefox ျဖင့္ဖြင့္ၾကည့္ပါက အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။