August 24, 2009

Jamaica


၁၁၀။ ဂ်ေမကာ(Jamaica)
ေနာက္ခံသမိုင္းအက်ဥ္း
၁၄၉၄ တြင္ ခရစၥတိုဖါကိုလံဘတ္က ဂ်ေမကာကြ်န္းကိုေတြ႔ရွိခဲ့ျပီး (၁၆) ရာစု အေစာပိုင္းတြင္ စပိန္တို႔ အေျခခ်ေနထိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ရာစုႏွစ္မ်ားစြာ ကြ်န္းေပၚတြင္ အေျခခ်ေနထိုင္ခဲ့ၾကေသာ ေဒသခံတိုင္ႏိုအင္ဒီးယန္း လူမိ်ဳးမ်ား တျဖည္္းျဖည္းေပ်ာက္ကြယ္သြားၾကျပီး အာဖရိက မွ လူမည္းကြ်န္းမ်ားကို ေခၚေဆာင္လာခဲ့ၾကသည္။ ၁၆၅၅ တြင္ အဂၤလိပ္တို႔သိမ္းပိုက္ခဲ့ျပီး သၾကား၊ ကိုကိုး ႏွင့္ ေကာ္ဖီ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ စိုက္ခင္းမ်ား လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ ၁၈၃၄ တြင္ ကြ်န္စနစ္ဖ်က္သိမ္းျပီး ကြ်န္ႏွစ္သိန္းခဲြခန္႔လြတ္ေျမာက္ခဲ့သည္။ အမ်ားစုမွာ အေသးစား လယ္ယာလုပ္ကိုင္သူမ်ားျဖစ္လာခဲ့ၾကသည္။ ဂ်ေမကာသည္ ျဗိတိန္ထံမွ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း လြတ္လပ္ေရးရရွိလာခဲ့သည္။ ၁၉၅၈ တြင္ အျခား ျဗိတိ္သွ်ကာေရဘီယံ ကိုလုိနီႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း၍ အေနာက္ အိႏိၵယျပည္ေထာင္စု(Federation of the West Indies) တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ၁၉၆၂ တြင္ ျပည္ေထာင္စုမွခဲြထြက္ျပီးအျပည့္အ၀ လြတ္လပ္ေရးရရွိခဲ့သည္။ ၁၉၇၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ စီးပြားေရးက်ဆင္းခဲ့ျပီး အျပိဳင္အဆိုင္ျဖစ္လာေသာလူဆိုးဂိုဏ္းမ်ားက ထိပ္သီး ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ပူေပါင္းကာ ႏိုင္ငံတကာတြင္ မူးယစ္ေဆးေမွာင္ခိုျခင္း၊ေငြေၾကးခ၀ါခ်ျခင္းမ်ား အၾကီးအက်ယ္ျပဳလုပ္၍ အင္အားလည္း ေတာင့္တင္းလာျခင္း ေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား အဆက္မျပတ္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ အၾကမ္းဖက္ရာဇ၀တ္မႈမ်ား ။ မူးယစ္ေဆး ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္မႈမ်ားႏွင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈမ်ားသည္ ယေန႔လက္ရွိ ဂ်ေမကာအစိုးရအတြက္ၾကီးက်ယ္ေသာ ျပႆနာမ်ားျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္ ေက်းလက္ေဒသအမ်ားအျပားႏွင့္ အပန္းေျဖေဒသမ်ားတြင္ အေတာ္အတန္လံုျခံဳမႈရွိေနသျဖင့္ ႏိုင္ငံစီးပြားေရးအတြက္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစသည္။

ပထ၀ီအေနအထား
တည္ေနရာ
ကာရစ္ဘီယံ ၊ ကာရစ္ဘီယံပင္လယ္အတြင္းရွိကြ်န္း ၊ က်ဴးဘားေတာင္ဘက္။

ေျမပံုအညႊန္း
အေမရိကအလယ္ပိုင္းႏွင့္ ကာရစ္ဘီယံ ။

ဧရိယာ
ကုန္းေျမ - 10,831 sq km
ေရ - 160 sq km
စုစုေပါင္း - 10,991 sq km

ထိစပ္နယ္ေျမ
မရွိ ။

ကမ္းရိုးတန္း
1,022 km

ရာသီဥတု
အပူပိုင္းေဒသရာသီဥတု ၊ ပူ၍စိုစြတ္ ၊ အတြင္းပိုင္းအပူခ်ိန္မွ်တ ။

ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္
ေတာင္ေပါမ်ား ၊ က်ဥ္းေျမာင္းျပတ္ေတာက္ေသာ ကမ္းရိုးတန္း ေျမျပန္႔မ်ား ။
မ်က္ႏွာျပင္အျမင့္ျခားနားခ်က္
အနိမ့္ဆံုးအပိုိင္း ကာရစ္ဘီယန္ပင္လယ္ - 0 m
အျမင့္ဆံုးအပိုင္း ေတာင္ျပာအထြတ္ - 2,256 m

သဘာ၀အရင္းအျမစ္
ေဘာက္ဆိုက္သတၱဳ ၊ ဂ်စ္ပဆင္ေက်ာက္ ၊ ထံုးေက်ာက္။

လူ႔အရင္းအျမစ္
လူဦးေရ 2,825,928 (2009)
လူဦးေရတိုးႏႈန္း 0.755 % (2008)
ေမြးဖြားႏႈန္း 20.04 / 1000 ဦးေရ (2008)
ေသဆံုးႏႈန္း 6.37 / 1000 ဦးေရ (2008)
ပွ်မ္းမွ်အသက္ က်ား - 71.83 ႏွစ္
မ - 75.3 ႏွစ္
စုစုေပါင္း - 73.53 ႏွစ္ (2009)

လူမ်ိဳး
ဂ်ေမကာ

တိုငး္ရင္းသားလူမ်ိဳး
လူမည္း - 91.2 %
ေသြးေႏွာ - 6.2 %
အျခား - 2.6 %

ကိုးကြယ္မႈ
ပရိုတက္စတင့္ - 62.5 %
ရိုမန္ကက္သလစ္ - 2.6 %
အျခား - 14.2 %
ဘာသာမဲ့ - 20.9 %

ဘာသာစကား
အဂၤလိပ္ ၊ အဂၤလိပ္ပါတိြဳတ္ ။

ျမိဳ႕ေတာ္
ကင္စတန္ (Kingston)

0 comments:

Post a Comment

comment ေလးဖတ္ပါရေစ။
စိတ္ရွည္ သည္းခံေပးပါ။

 
ယခုသင္ဖြင့္ၾကည့္ေနေသာ ဘေလာ့ဂ္အား Mozilla Firefox ျဖင့္ဖြင့္ၾကည့္ပါက အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။