October 10, 2009

ဘိလပ္ျမန္မာ ေဆြးေႏြးပြဲ

ဘိလပ္ျမန္မာ ေဆြးေႏြးပြဲ


ဘိလပ္သို႔ ေရာက္ရွိေနေသာ ဗို္လ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေခါင္းေဆာင္သည့္ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႔ႏွင့္ မစၥတာအက္္တလီေခါင္းေဆာင္ေသာ ျဗိတိသွ်အစိုးရအဖြဲ႔တို႔သည္ ၁၉၄၇ ခု၊ ဇန္န၀ါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔ တြင္ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးအတြက္ စတင္ေဆြးေႏြးၾကသည္။ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးအတြက္ စတင္ေဆြးေႏြးၾကသည္။ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ “ေအာင္ဆန္း အက္တလီစာခ်ဳပ္” ကို လက္မွတ္ေရးထိုးၾကသည္။ ျမန္ မာ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔သည္ အဂၤလန္မွ ၁၉၄၇ ခု၊ ဇန္န၀ါရီလ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ေလယာဥ္ပ်ံျဖင့္ ျပန္လည္ထြက္ ခြါလာၾကရာ အိႏိၵယတြင္ တေထာက္နားျပီး ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂ ရက္ေန႔ ညေနပို္င္းတြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ ႔ သို႔ျပန္လည္ ေရာက္ရွိလာခဲ့ၾကသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၃ ရက္ေန႔ညေန ၃နာရီ အခ်ိန္ (ဖဆပလ) အဖြဲ႔ခ်ဳပ္တြင္ သတင္းစာကြန္ဖရင့္ က်င္းပ၏။ အဆိုပါ သတင္းစာကြန္ဖရင့္၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေျပာၾကားခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။


ဘိလပ္ - ျမန္မာ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ သေဘာတူညီခ်က္အရ စကၠဴျဖဴ စံနစ္ဟာ လုံးလုံးပ်က္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ လြတ္ လပ္ေရးတိုက္ပြဲဟာ မျပီးေသးပါ။ ခုသေဘာတူခဲ့တဲ့အတိုင္း အစစအရာရာ ေရွာေရွာရွဴရွဴ ျပီးေျမာက္ပါက ေအး ခ်မ္းေသာနည္းျဖင့္ ဗမာျပည္လြတ္လပ္ေရးရႏိုင္ဖြယ္္ ရွိတယ္။

ရခဲ့ေသာ အာဏာမ်ား

ဘိလပ္သို႔ သြားစဥ္က (ဖဆပလ) အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ညႊန္ၾကားလိုက္သည့္အတိုင္း တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္အတြက္ တိုက္ရိုက္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပရန္ႏွင့္ ၾကားျဖတ္အစိုးရ အခြင့္အာဏာမ်ားလဲ ရရွိခဲ့တယ္။

ၾကားျဖတ္အစိုးရ အာဏာအတြက္ ဥပေဒကို ျပင္ေနလွ်င္ ၾကာေနမည္စိုး၍ ဥပေဒအရ တန္ခိုးအာဏာ မရေသာ္ လည္း (Convention) ေခၚ ထုံးတမ္းစဥ္လာ အားျဖင့္ ဆုိပါမူ ဒိုမီနီယံ အစိုးရမ်ား ရရွိေသာ အခြင့္အာဏာမ်ား ရပါတယ္။

သံတမန္လႊတ္ေရးကိစၥ

ႏိုင္ငံျခားေရး ကိစၥမ်ား အတြက္ ဆိုလွ်င္လဲ ျပည္ေထာင္ခ်င္း သံအမတ္ အလဲအလွယ္ လုပ္ဖို႔ သူတို႔(ျဗိတိသွ်အစိုး ရ) လုပ္ေပးပါမယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢတြင္ ပါ၀င္ႏိုင္ဖို႔လဲ ေထာက္ခံမယ္လို႔ေျပာပါတယ္။ သံတ မန္ကိစၥကို ရရွားသံအမတ္ႏွင့္လဲ ေတြ႔ဆုံေျပာခဲ့ပါေသးတယ္။

ျမန္မာျပည္ေလတပ္

ျမန္မာျပည္ ေလတပ္ ကာကြယ္ေရးအတြက္ ေလတပ္ထားရန္ ကိစၥကို ျဗိတိသွ် ေလေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံ ျပီး ေျပာခဲ့ပါတယ္။ မၾကာမီ ေလယာဥ္ပ်ံ ေမာင္းတတ္ျပီးေသာ လူမ်ားႏွင့္ စတင္ဖြဲ႔စည္းဖို႔ စီစဥ္ပါမယ္။

စစ္တပ္ရုပ္သိမ္းေရး

ဗမာျပည္ရွိ ႏိုင္ငံျခားစစ္တပ္မ်ားကို ရုပ္သိမ္းရန္ ဆိုတဲ့အခ်က္ႏွင့္ ပက္သက္လို႔ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ကရုပ္ သိ္မ္းေပးပါလို႔ ဆုံးျဖတ္ခဲ့လွ်င္ သူတို႔က ရုပ္သိမ္းေပးပါမယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

ေတာင္တန္းနယ္ကိစၥ


ေတာင္တန္းနယ္မ်ား ကိစၥႏွင့္ ပက္သက္လို႔ေတာ့ သူတို႔ သေဘာတူတယ္ဆိုလွ်င္ လြတ္လပ္ေရးေပးရမယ္လိုိ႔ ေတာင္းတာဘဲ၊ ဒါေပမဲ့ သူတို႔ကုိယ္စားလွယ္လဲ မဟုတ္ေတာ့ ကိုယ္စားလွယ္လို႔လဲ မေျပာရဲ၊ ဒီလိုဆိုလွ်င္ျဖင့္ သူ တို႔ သေဘာတူပါလိမ့္မယ္လို႔ ေျပာရတာဘဲ။

အဂၤလိပ္မေစာင့္ေရွာက္ႏွင့္

ေတာင္တန္းေဒသမ်ားကို ျဗိတိသွ် အစိုးရတို႔က အေစာင့္အေရွာက္ Trusteeship ယူဖို႔ အခြင့္အေရးမရွိ၊ ကြ်န္ ေတာ္တို႔ကလည္းမယူ၊ သူတုိ႔ရဲ့ ျပည္တြင္းအုပ္ခ်ုဳပ္ေရးကိုလဲ ၾကားျဖတ္ အစိုးရက ၀င္မစြက္ဖို႔ေျပာတဲ့အခါ ဘိလပ္ အစိုးရက ေကာင္းျပီ၊ သူတို႔ကို ေမးၾကည့္မယ္၊ သူတို႔သေဘာတူလွ်င္ လုပ္မွာဘဲလို႔ေျပာပါတယ္။

အာဏာပိုင္ အခြင့္အေရး


တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ပက္သက္၍ အာဏာပိုင္ အခြင့္အေရး အတြက္ေတာ့ သိပ္ျပီး အတိုက္အခံ မေျပာ ပါ။ အသင့္အတင့္ေလာက္ေတာ့ ေျပာပါတယ္။ သည္ျပႆနာကို ဖိျပီး မေျပာရန္လဲ ဖဆပလ အလုပ္အမႈ ေဆာင္အဖြဲ႔က ညႊန္ၾကားလိုက္ပါတယ္။ သည္အတိုင္းဆိုလွ်င္ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲကို ဧျပီ လ အတြင္းမွာ က်င္းပႏိုင္ပါမယ္။ ေမလ၊ သို႔မဟုတ္ ဇြန္လေလာက္မွာ တိုင္းျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္က ဗမာျပည္ျဗိတိ သွ်ျပည္ေထာင္စုအတြင္း ေန - မေန ဆုံးျဖတ္ဖို႔ပါဘဲ။

ေရွ ႔လုပ္မည့္အလုပ္မ်ား

ျဗိတိသွ်ျပည္ေထာင္စုအတြင္း ေနမည္ဆိုလွ်င္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ဘိလပ္ပါလီမန္က အတည္ျပဳဖို႔ တင္ျပရပါမယ္။ သို႔မဟုတ္ ျပင္ပမွာ ေနခ်င္တယ္ဆိုလွ်င္ အာဏာလႊဲေျပာင္းေရး စာခ်ဳပ္ျပဳလုပ္ရလိမ့္မယ္။ အဲ သည္အခါမွာ အခ်ိန္ေႏွာင့္ေႏွးေအာင္ လုပ္ခ်င္လုပ္ၾကလိမ့္မယ္။ သို႔ေသာ္ တုိ္င္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္က ဗမာ ျပည္လြတ္လပ္ေရးေၾကညာရန္ အတြက္ အခ်ိန္ကန္႔သတ္ရမွာဘဲ။ အဲဒီ အေရးဟာ လူထု ဆုံးျဖတ္ခ်က္ အေပၚမွာ တည္ပါတယ္။

လြတ္လပ္ေရးအမွန္ရမယ္


အမွန္ကေတာ့ လြတ္လပ္ေရးဟာ ရမွာဘဲ။ အခ်ိန္ကန္႔သတ္လို႔ ဘယ္ေလာက္ျမန္ျမန္ရႏိုင္တယ္ဆိုတာ အာဏာ လႊဲေျပာင္းရန္အတြက္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္တဲ့ အခါမွာ အေရးၾကီးပါတယ္။ ဗမာျပည္ႏွင့္ ျဗိတိသွ်အစိုးရတို႔ စာခ်ဳပ္မွာ အ ေပးအယူ သင့္ျမတ္ဖို႔လိုသလို၊ ရဖို႔မွာ ေနာက္က ေထာက္ခံအားေပးတဲ့ လူထုအင္အားရွိမွ ကြ်န္ေတာ္တို႔ လြတ္ လပ္ေရးကို ရမွာ။

တို္က္ပြဲမျပီးေသးဘူး

ဒါေၾကာင့္မို႔ လြတ္လပ္ေရး တုိက္ပြဲဟာ မျပီးေသးဘူး။ သို႔ေသာ္တိုက္ပြဲ အေျခအေန တမ်ိဳးေျပာင္းသြားတယ္။ သည္အတို္င္းသာ အေျခအေန တိုးတက္ေကာင္းမြန္သြားမယ္ ဆိုလွ်င္ ေအးခ်မ္းသာယာတဲ့ နည္းႏွင့္ ဗမာျပည္ လြတ္လပ္ေရး ရႏိုင္ဖြယ္ ရွိတယ္။

အားလုံးအသင့္ျပင္ထားၾကပါ


သတင္းစာ ဆရာမ်ားက အကယ္၍သာ အာဏာ လႊဲေျပာင္းေရး အတြက္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရာတြင္ ျဗိတိသွ်အစိုးရ တို႔က တမ်ိဳးတမည္ ျပဳလုပ္ပါက မည္သို႔ လုပ္ပါမည္နည္းဟု ေမးျမန္းရာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက .... ဒါေၾကာင့္ မို႔ လြတ္လပ္ေရး တိုက္ပြဲ မျပီးေသးပါဘူးလို႔ ကြ်န္ေတာ္ ေျပာတာေပါ့။ က်ဳပ္တို႔အားလုံး အသင့္ျပင္ထားၾကမယ္။ အဲ သည္အခါက်ေတာ့ သူတို႔ျပင္လုပ္ဖို႔ အေတာ္ခက္ပါလ္ိိမ္႔မယ္။

အိႏိၵယထက္သာမယ္


ၾကားျဖတ္အစိုးရ ရရွိမည့္ အာဏာမွာ အိႏိၵယၾကားျဖတ္ အစုိးရထက္သာလွ်င္သာ သာမည္၊ မေလ်ာ့ဆိုသည္ကို အိႏိၵယျပည္ကို ေရာက္ခဲ့သည့္အတြက္ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ ေျပာႏိုင္တယ္။

စကၠျဖဴစံနစ္ပ်က္ျပီ

ယခု သေဘာတူညီခ်က္အရ စကၠျဖဴစံနစ္ ပ်က္ပါသည္။ စကၠဴျဖဴစနစ္အရမွာ အခြင့္အေရး ဘာမွ်မရခဲ့ေၾကာင္း။ ျမန္မာျပည္ စစ္တပ္ဆိုရာတြင္ တိုင္းရင္းသားစစ္တပ္၊ ဗမာျပည္ ေရတပ္စသည္တို႔မွာ ဗမာျပည္ ၾကားျဖတ္အစိုးရ လက္ေအာက္ေရာက္မည့္ျပင္ စစ္တပ္အသစ္မ်ားကို ထူေထာင္ႏုိင္ရန္ အခြင့္အေရးလည္း ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း။

0 comments:

Post a Comment

comment ေလးဖတ္ပါရေစ။
စိတ္ရွည္ သည္းခံေပးပါ။

 
ယခုသင္ဖြင့္ၾကည့္ေနေသာ ဘေလာ့ဂ္အား Mozilla Firefox ျဖင့္ဖြင့္ၾကည့္ပါက အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။