October 19, 2009

အေရးၾကီးေသာ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ...

အေရးၾကီးေသာ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ျပည္သူပိုင္လုပ္ရန္

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတို႔ ဘိလပ္သြား၍ “ေအာင္ဆန္းအက္တလီစာခ်ဳပ္” ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ခဲ့ျခင္းသည္ လြတ္လပ္ေရးရရွိ ေရးအတြက္ လမ္းစပြင့္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုျပီးေသာအခါတြင္မူကား ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ ျဖစ္လာဖို႔ေသခ်ာေနျပန္သည္။ ဧျပီလတြင္ က်င္းပေတာ့မည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေခါင္း ေဆာင္သည့္ (ဖ ဆ ပ လ) အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အျပတ္အသတ္ အႏိုင္ရဖို႔ မ်ားေနသည္။ အမ်ိဳးသား ၾကားျဖတ္အစိုးရဖြဲ႔ႏိုင္ရန္ ေသခ်ာသည္။ ဤအေျခအေနတြင္ ျမန္မာျပည္ရွိ ျဗိတိသွ် အရင္းရွင္ ကုန္သည္ၾကီးမ်ား သည္ မိမိတို႔စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေပၚ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတုိ႔ကမည္သို႔သေဘာထားေၾကာင္း သိလိုၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျဗိတိသွ်ကုန္သည္ၾကီးမ်ားသည္ ၎တို႔အသင္းအစည္းအေ၀းသို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအားဖိတ္ၾကား ၍ မိန္႔ခြန္းေျပာပါဟု ေမတၱာရပ္ခံလာသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကလည္း ဤအကြက္မ်ိဳးကို ျမင္တတ္ပါသည္။ လူစုံတုန္းသူ ေျပာခ်င္တာေတြ ေျပာဖို႔ အကြက္ဆိုက္လာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းၾကီးမ်ားကို ျပည္သူပိုင္ သိမ္းယူမည္၊ ရွိျပီးသားပေရာဂ်က္ေတြကို မေက်နပ္၊ အလုပ္သမားေတြ သပိတ္ေမွာက္တာ တရားသည္၊ စီးပြား ေရးလုပ္ငန္းေတြ ကေမာက္ကမျဖစ္ေအာင္လုပ္လာလွ်င္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္အေရးယူမည္စသည္ျဖင့္ ေျဗာင္ဖြင့္ခ် လိုက္သည္။

၁၉၄၇ ခု၊ မတ္လ ၁ ရက္ေန႔က ျမန္မာျပည္အဂၤလိပ္ကုန္သည္ၾကီးမ်ား အသင္း၌ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း၏ မိန္႔ခြန္းမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

ကုန္သည္ၾကီးအသင္း ဥကၠ႒ စကားထဲ၌ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ကိစၥတို႔ကို ေျပာသြားရာ ထိုအခ်က္တို႔ကို သိရသျဖင့္ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း၊ ထိုစကားကို ေထာက္ရႈျခင္း အားျဖင့္ အဂၤလိပ္ ကုန္သည္ၾကီးမ်ားအသင္းသည္ ျမန္မာျပည္ စီးပြားေရးဖက္၌ မ်ားစြာ စိတ္၀င္စားသည္ကို ျပလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ပရိုဂ်က္မ်ားႏွင့္ ပက္သက္၍ ဥကၠ႒မွာ ကြ်ႏ္ုပ္ ထက္ပင္ သတင္းစုံစြာ သိရွိေၾကာင္း၊ (ထို႔ေနာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က ျမန္မာျပည္၌ စစ္ႏွစ္ခါျဖစ္၍ ဗမာ့စီးပြားေရး ပ်က္စီး ပုံ၊ လယ္မ်ားပ်က္စီးပုံႏွင့္ ဂ်ပန္ေငြစကၠဴတန္ဖိုးမရွိ ဟု ေၾကညာသျဖင့္ ဂ်ပန္ေငြစကၠဴမ်ားသာ ခ်မ္းသာေသာ ျမန္ မာမ်ား ေန႔ခ်င္းညခ်င္း ဆင္းရဲရပုံတို႔ကုိ ေျပာ၍ ထိုအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္မွာ မျငိမ္မသက္ျဖစ္ရပုံမွာ အံ့ၾသစရာမရွိဟု ေျပာဆိုေၾကာင္း။ ၎ေနာက္မီးရထားလမ္းႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္သတၱဳတြင္းမ်ား ျပန္လည္ လုပ္ ကိုင္ပုံကို ေျပာျပေလသည္။

ျမန္မာ့ဆန္ အေျခအေန

ယခုႏွစ္ ႏြားႏွင့္ လယ္ထြန္ကရိယာ မရွိေသာ္လည္း ျမန္မာ လယ္သမားမ်ား စပါးပိုထြက္ေအာင္ လုပ္ကိုင္သျဖင့္ အစိုးရႏွင့္ ဆန္လိုေနေသာ တိုင္းျပည္မွ လူမ်ားက ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း။ ဆန္တန္ခ်ိန္ တသန္း ႏိုင္ငံျခားသို႔ပို႔ရန္ ခန္႔မွန္းေၾကာင္း။ စစ္မျဖစ္မီက အဆင့္အတန္းကို မွီေသာ ျမန္မာဆန္ရဖို႔ခဲယဥ္းသည္ဟု ေျပာဆိုရာ ၎တို႔မွာ လို အပ္ေသာ ပစၥည္း လိုေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း။ ျမန္မာဆန္သည္ စစ္မျဖစ္မွီကအေျခသို႔ ေရာက္လိမ့္မည္ဟု ေျမွာ္လင့္ေၾကာင္း။

၀ါဂြမ္းႏွင့္ဆီၾကတ္ရန္ ႏွမ္းႏွင့္ ပဲထြက္ျခင္းမွာ မေက်နပ္စရာပင္ ျဖစ္သည္ဟု ဥကၠ႒က ေျပာသြားေၾကာင္း။ ထိုသို႔ ျဖစ္ရျခင္းမွာ ရာသီဥတု မေကာင္းသျဖင့္ ထိုရာသီဥတု သဘာ၀ကို က်ဳပ္တို႔မထိန္းႏိုင္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာျပည္က အိ ႏိၵယျပည္မွ ပဲဆီ တန္ခ်ိန္ ၄၅၀၀၀ ေတာင္းေၾကာင္း၊ ဤသို႔ေတာင္းဆိုျခင္းမွာ ျမန္မာမ်ားမွာ ဆီစားသုံး၍ အင္ အားရွိရန္ အတြက္ပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း။

သစ္ကိုလည္း အစိုးရက ႏိုင္ငံျခားႏွင့္ျပည္တြင္းသုံး အတြက္ လိုသေလာက္ ရေအာင္ႏွင့္ စစ္မျဖစ္မွီက ေရာင္း၀ယ္ ေရး အေျချပန္ေရာက္ေအာင္ၾကိဳးစားလ်က္ရွိေၾကာင္း။

ပရိုဂ်က္ကိုမေက်နပ္

ပရိုဂ်က္မ်ားကို ပ်က္စီးေသာ ျမန္မာျပည္ကို ျပန္လည္ထူေထာင္ရန္ဆင္မလားျမိဳ ႔မွ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎ပရို ဂ်က္ ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ပက္သက္၍အစိုးရက ကိုင္းေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပရိုဂ်က္မ်ားလုပ္ေနပုံကို မေက်နပ္ေၾကာင္း၊ ထိုပရိုဂ်က္ ၀ါဒရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေကာင္းေသာ္လည္း လုပ္ငန္းစဥ္မေကာင္းသျဖင့္ မၾကိဳက္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူ႔ ေထာက္ပံ့ေရးႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးပရိုဂ်က္မ်ားမွာ အလကားေငြျဖဳန္းေနေၾကာင္း၊ ထိုလုပ္ငန္းတြင္စစ္ေဆး ျခင္း မရွိဘဲ လုပ္ေနသည္ဟု သတင္းရရွိေၾကာင္း၊ ဤသို႔ျဖစ္မႈကို လ်စ္လ်ဴမရႈႏိုင္ေၾကာင္း။

က်ပ္တည္းစြာ အုပ္ခ်ဳပ္မည္

ယခုအခါတြင္ ရႏိုင္သမွ် ကုတ္ကတ္ရရွိေသာ ေငြတက်ပ္တိုင္း တိုင္းျပည္အက်ိဳးအတြက္ အသံုးျပဳရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ အစိုးရက ထိုပရိုဂ်က္မ်ားကို က်ပ္က်ပ္တည္းတည္း စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရန္ ၾကံရြယ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း။ ပရိုဂ်က္တို႔ လုပ္ကိုင္ခဲ့ျခင္းမ်ားကို အရာရွိ မဟုတ္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေပါင္း၍ ျပန္လည္ ေ၀ဖန္ စီစစ္ရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း။

ျပည္သူပိုင္ လုပ္မည္

ျမန္မာျပည္၌ အေရးၾကီးေသာ စက္မႈ လုပ္ငန္းအရပ္ရပ္ကို ျပည္သူပိုင္လုပ္ရန္ ကြ်ႏ္ုပ္ၾကံရြယ္ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ ျပဳလုပ္မွသာ လူတို႔စိတ္ေက်နပ္၍ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေနႏိုင္ေသာ အဆင့္အတန္းကို ရရွိမည္ဟု ကြ်ႏ္ုပ္စြဲျမဲစြာ ယုံၾကည္ ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ျပည္သူပိုင္ လုပ္ငန္းလုပ္ျခင္းမွာစိတ္သေဘာျဖဴေျဖာင့္စြာႏွင့္ မွန္ကန္ေသာ အခ်ိန္ေရာက္မွ လုပ္ရမည္ ဆိုခ်က္ကို သိရွိေၾကာင္း။

တိုင္းရင္းသားလုပ္ငန္းမ်ား

ယခုအခါ၌မူ ပရိုဂ်က္မ်ားသည္ ျပည္ပိုင္ လုပ္ငန္းႏွင့္တူသလုိရွိေသာ္လည္း တိုင္းရင္းသားလုပ္ငန္းမ်ားကို အား ေပးမည့္ အစား အေသသတ္ေနပုံရေၾကာင္း၊ ကြ်ႏ္ုပ္၏ ၀ါဒမွာ အမ်ားျပည္သူတို႔အက်ိဳး ပိုရွိလာေအာင္သာ ထို လုပ္ငန္းမ်ားကို ျပည္ပိုင္ လုပ္ငန္း ျဖစ္ေစလိုေၾကာင္း၊ တိုင္းရင္းသားလုပ္ငန္းဌာန ပ်က္စီးေအာင္ လုုပ္ဖို႔ကား ကြ်ႏ္ုပ္သေဘာ မတူႏိုင္ေၾကာင္း၊ တိုင္းရင္းသား လုပ္ငန္းတို႔ကို အစိုးရက အေျခတည္ျမဲရန္အားေပးရန္လိုသည္ ဟု ကြ်ႏ္ုပ္ထင္ျမင္ေၾကာင္း။

အရင္းရွင္၀ါဒ

အရင္းရွင္ ၀ါဒသည္ အခါခပ္သိမ္း လိုလားအပ္သည္ဟု ကြ်ႏ္ုပ္ မထင္ေၾကာင္း၊ အခ်ိန္ကာလအားျဖင့္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ျပည္မွာ ေရွ ႔သို႔ တလွမ္းမတက္ႏိုင္မီထိုအရင္းရွင္ ၀ါဒထဲမွပင္ လုပ္ကိုင္သြားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ အရင္း ရွင္စံနစ္ကို အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားကဲ့သို႔ တရားလြန္ တိုးတက္ ဖြ႔ံျဖိဳးလာရန္ မလုပ္သင့္ေၾကာင္း။

ႏိုင္ငံျခား အကူအညီ

ျမန္မာျပည္သည္ လ်င္ျမန္စြာ တိုးတက္ ဖြ႔ံျဖိဳးလိုလွ်င္ႏိုင္ငံျခား အကူအညီကို လိုလိမ့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တိုးတက္မႈ ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ႏိုင္ငံျခားအကူအညီကို ဖိတ္ေခၚရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ ဖိတ္ေခၚရာ၌ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔စီမံသလို လုပ္ႏိုင္မွသာ ထိုႏိုင္ငံျခား အကူအညီကို လက္ခံႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎ႏိုင္ငံျခား အကူအညီကို ဇက္ၾကိဳး လႊတ္ထားႏိုင္လိမ့္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ထိုက္တန္ေသာ ေစ်းကိုကား ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ၾကီးပြားသည္အလိုက္ ၾကည့္၍ ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း။

လြတ္လပ္သင့္ေသာအခါ

လန္ဒန္စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ ထိုးျပီးသျဖင့္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ အနာဂတ္ႏိုင္ငံေရးမွာ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ လြတ္လပ္သင့္ေသာအခါ လြတ္လပ္ေသာ ျပည္ျဖစ္ႏိုင္ရန္ စဥ္းစားဖို႔မွာ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ပင္ျဖစ္သည္မွာ ပိုမို ေသခ်ာလာေၾကာင္း၊ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ႏိုင္ ငံေရးေရာဂါမွာ ေဆးခ်က္မွန္ျပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း စီးပြားေရးမွာကား ကုသရန္ က်န္ေပေသးသည္။ စီးပြားေရး မ ေကာင္းသမွ် ကာလပတ္လုံး ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ျမန္ျမန္ ျဖစ္ေစခ်င္ေသ ျငိမ္းခ်မ္းသာယာေရး မရႏိုင္။ ထိုကိစၥမ်ားျဖစ္ရန္ ကိုယ့္အစိုးရက အထူးဂရုစိုက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေၾကာင္း။

အလုပ္သမားအေရး

ယခုအခါမူ အလုပ္သမား မျငိမ္သက္မႈမ်ား ရွိလ်က္ သပိတ္ေမွာက္ေနၾကေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ သပိတ္ေမွာက္ျခင္းမွာ အရင္းရွင္၀ါဒ၌ မလႊဲမေရွာင္သာဘဲ ျဖစ္ပြားရမည္ပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အလုပ္သမားမ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္အမ်ား ပင္ တရားမွ်တေၾကာင္း၊ ျမန္မာျပည္ရွိ အလုပ္သမားအေျခအေနမွာ အျခားတိုးတက္ေသာ တုိင္းျပည္ရွိ အလုပ္သ မားအေျခအေနႏွင့္ ႏႈိင္းစာလွ်င္ မ်ားစြာ ေက်နပ္ဖြယ္မရွိေၾကာင္း၊ အလုပ္သမားမ်ားမွာ အေျခစိုက္ရန္မရွိ၊ ပင္စင္ မရွိ၊ လုံျခံဳေရးလဲမရွိေၾကာင္း၊ အလုပ္သမားမ်ားႏိုးၾကားလာျပီျဖစ္၍ ၎တို႔လိုလားခ်က္ကို ေတာင္းရာ ပဌမအ ၾကိမ္ျဖစ္၍ ၎တို႔လိုိလားခ်က္ကို ေတာင္းရာ ပဌမအၾကိမ္ျဖစ္၍မွားတာပိုတာေတြရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အလုပ္သ မား အေရးကို အျပစ္တင္ရႈတ္ခ်ဖို႔ မသင့္ေၾကာင္း၊ ကူးသန္းေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကလက္ရွိအလုပ္သမား သပိတ္ေျဖရွင္းရာ၌ သေဘာတူျပီး အခ်က္မ်ားကို စိတ္ေရာကိုယ္ပါ လုိက္ေလ်ာသင့္ေၾကာင္း၊ အစိုးရကလည္း သ ပိတ္အေရးျပီးေအာင္ အစြမ္းကုန္ၾကိဳးစားေနေၾကာင္း၊ ေျဖရွင္းသေဘာတူျပီး အခ်က္မ်ားႏွင့္ ပက္သက္၍ မလိုက္ နာလွ်င္ စက္မႈ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေအးျငိမ္းရန္ အစိုးရက က်ပ္တည္းေသာ အေရးယူမႈကို ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း။ ။

0 comments:

Post a Comment

comment ေလးဖတ္ပါရေစ။
စိတ္ရွည္ သည္းခံေပးပါ။

 
ယခုသင္ဖြင့္ၾကည့္ေနေသာ ဘေလာ့ဂ္အား Mozilla Firefox ျဖင့္ဖြင့္ၾကည့္ပါက အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။