September 14, 2009

တပ္ထြက္မိန္႔ခြန္း

တပ္ထြက္မိန္႔ခြန္း

ကိုယ့္မင္းကိုယ့္ခ်င္း ကိုယ့္ထီးကိုယ့္နန္းျဖင့္ ခန္႔ခန္႔ညားညား လြတ္လပ္စြာ ေနလာခဲ့ေသာ ျမန္မာတို႔အား နယ္ ခ်ဲ ႔ျဗိတိသွ်တို႔က (၁၈၂၄ - ၂၆) ခုႏွစ္မ်ားတြင္ တၾကိမ္၊ (၁၈၅၂ - ၅၄) ခုႏွစ္မ်ားတြင္တၾကိမ္၊ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ရွာ၍ စစ္မက္ျပဳခဲ့ၾက၏။ ယင္းစစ္ပြဲ ႏွစ္ၾကိမ္တိုက္ခဲ့ျပီးေနာက္ အၾကံသမား ျဗိတိသွ်သည္ ျမန္မာ့နယ္ေျမမ်ားျဖစ္ ေသာ အာသံ၊ မဏိပူရ၊ ရခိုင္၊ တနသၤာရီႏွင့္ ျမန္မာျပည္ေအာက္ပို္င္းတို႔ကို ဇြတ္အတင္း နယ္ခ်ဲ ႔ သိမ္းယူခဲ့ေလသည္ ေနာက္ဆုံးအၾကိမ္ျဖစ္ေသာ တတိယစစ္ပြဲ၌မူကား ဘုံေဘဘားမားသစ္မႈကို အေၾကာင္းျပလ်က္ ျဗိတိသွ်တို႔က ျမန္မာျပည္ကို တိုက္ခိုက္သိမ္းယူရန္ စီစဥ္ေလ၏။ (၁၈၈၅)ခု ဇန္န၀ါရီလ (၁) ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာျပည္ကိုသိမ္းယူလို္က္ေၾကာင္း ျဗိတိသွ်တို႔က ေၾကျငာသည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ ေရး ဆုံးရွဳံးရေလသည္။

သီေပါမင္းႏွင့္ စုဖုရားလတ္တို႔ကို ဖမ္းဆီးသြားေသာအခါ အစပထမ၌ ျမန္မာတို႔သည္ ေညာင္ရမ္းမင္းသားကို နန္းတင္၍ ျဗိတိသွ်တို႔ဆုတ္ခြာသြားလိမ့္မည္ဟု ထင္ထားၾက၏။ ကာနယ္စေလဒင္ႏွင့္ ကင္း၀န္မင္းၾကီး တို႔ ၾကီးမွဴးေသာယာယီ လႊတ္ေတာ္မွ ထုတ္ျပန္သည့္ အမိန္ ့မ်ားကို နားေထာင္ခဲ့ၾက၏။ သို႔ေသာ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အခြန္ေကာက္ခံျခင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ကိစၥမ်ားတြင္ ျဗိတိသွ်တို႔ အလိုက် လုပ္လာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာ့ထီးနန္းကို ျဗိတိသွ်တို႔ သိမ္းယူေၾကာင္း ေမာင္းႏွင္မထုတ္ဘဲႏွင့္ ျဗိတိသွ်တပ္မ်ား ျမန္မာ့နယ္ေျမမွ ထြက္ခြာသြားၾကမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း အျဖစ္မွန္ကို သိရွိလာၾကေလ၏။ ထိုစဥ္က ျမန္မာတို႔ အေျခအေနကို ျဗိတိသွ်စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယ ႏၱရားတြင္ အေရးၾကီးေသာ ၀က္အူတေခ်ာင္းအျဖစ္ ပါ၀င္ခဲ့ရသူ "ဖီးဒင္းေဟာ" ၏ ကိုယ္ေတြ႔အဆိုမွာ ေအာက္ပါ အတိုင္းျဖစ္၏။

" . . .မင္းေျပာင္း မင္းလြဲ လြန္စြာျမန္ျခင္းေၾကာင့္ လူထုသည္ အခိုက္အတန္႔ဘာမွ် မၾကံစည္တတ္ဘဲ ေတြေ၀ ေန၏။ ျမန္မာတို႔၏ အထင္ကား ျဗိတိသွ်တို႔သည္ မၾကာမီ ထြက္ခြာသြား၍ ျမန္မာဘုရင့္အစိုးရအဖြဲ႔သည္ ျပန္ Justify Fullလည္စိုးမိုး အုပ္ခ်ဳပ္လိမ့္မည္ဟု ထင္မွတ္ၾက၏။ ထိုအထင္ေၾကာင့္ သူတို႔သည္ (၁၈၈၅)ခု ႏို၀င္ဘာလမွ (၁၈၈၆) ခု ဇူလုိင္လအထိ သိသိသာသာ ျငိမ္သက္ေနၾက၏။ (၁၈၈၆)ခု ဇူလိုင္လ ေရာက္ေသာအခါ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ ေက်း လက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိစၥမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လာၾကသည္။ ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔သည္ မည္သည့္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈကိုမွ်လည္း အလိုရွိေသာလူမ်ိဳးမဟုတ္၊ တိတိက်က်အားျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္ ျ ခင္းကို နည္းနည္းမွ် လုိလားၾကသူမ်ားမဟုတ္ၾက၊ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာတို႔သည္အတိုက္အခိုက္ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား ကို ေခါင္းေဆာင္တင္ေျမွာက္ကာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ကို စတင္တိုက္ခိုက္ၾကေလေတာ့၏။ ဤနည္းျဖင့္ ျမန္မာျပည္ အထက္ပိုင္း ဗန္းေမာ္မွ အလယ္ပိုင္း မင္းလွျမိဳ ႔အထိ၊ ရွမ္းျပည္မွသည္ ခ်င္းေတာင္တန္းမ်ားအထိ တျပည္လုံး အုံးအုံးကြ်က္ကြ်က္ ဆူပြက္ပုန္ကန္ တိုက္ခိုက္ၾကပါေတာ့သည္။ . . ."

ထိုစဥ္က "ကုလားကြ်န္ ျဖစ္ေနရျခင္းထက္ တိုက္ခိုက္ရင္း ေသရသည္ကျမတ္ေသးသည္" ဟု ၾကိမ္း၀ါး၍ျဗိ တိသွ်တို႔ကို ခုခံတိုက္ခိုက္ေနၾကေသာ ျမန္မာ မ်ိဳးခ်စ္ပုဂၢိဳလ္တို႔၏ လြတ္လပ္ေရး ျမတ္ႏိုးစိတ္ကား အံ့ခ်ီးဖြယ္ပင္ ျဖစ္၏။ တပ္သားေပါင္း (၉,၄၆၇) ေယာက္ျဖင့္ သီေပါမင္းကို ဖမ္းဆီး၍ တိုင္းျပည္ကိုသိမ္းယူခဲ့ေသာ ျဗိတိသွ်တို႔ သည္ မ်ိဳးခ်စ္ သူပုန္မ်ားကိုႏိုင္နင္းေအာင္ မတိုက္ႏိုင္ခဲ့ေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ ျဗိတိသွ် စစ္ေသနာပတိ ဆာဖရက္ဒရစ္ ေရာဘတ္သည္ မိမိ၏ စစ္ဌာနခ်ဳပ္ရုံးကို ျမန္မာျပည္သို႔ ေရႊ ႔ေျပာင္းကာ စစ္သား(၃၂ ၀၀၀)၊ စစ္ရဲ (၈ ၅၀၀)တို႔ ထပ္မံအင္အားျဖည့္တင္း၍ ျမန္မာ့မ်ိဳးခ်စ္ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ားကို ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္မွ် ဆက္လက္ႏွိမ္နင္းခဲ့ရ သည္ဟု ဆိုေလသည္။ ျမန္မာျပည္ကိုလည္း စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျဖင့္ယာယီ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေလသည္။

အထက္က ဆိုခဲ့သည့္အတိုင္း ျဗိတိသွ်တို႔က ျမန္မာႏိုင္ငံကို စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္လာခဲ့ျပီးေနာက္ (၁၈၉၅ - ၁၈၉၇)ခုႏွစ္တြင္ (ဆာဖရက္ဒရစ္ ဖရိုင္ယာ)ကို ဘုရင္ခံခ်ဳပ္ခန္႔ထားျပီး၊ ျမိဳ ႔ျပအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအသြင္သ ႑ာန္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္လာျပန္သည္။ ဘုရင္ခံ၏ အတိုင္ပင္ခံ အျဖစ္ျဖင့္ အမတ္ကိုးဦးကို စိတ္ၾကိဳက္ေရြးေကာက္ ခန္႔ ထားေလသည္။ (၁၉၀၉)ခုႏွစ္တြင္ "မင္တိုေမာ္ေလ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ျပဳျပင္မႈ"ေပၚေပါက္လာရာ၊ ေကာင္စီတြင္ အ မတ္ဦးေရ ကိုးဦးမွ(၁၅)ဦး၊ ထို႔ေနာက္ (၁၇)ဦးအထိ တိုးခ်ဲ ႔ခန္႔ထားလာခဲ့သည္။ (၁၉၂၀) ခုႏွစ္တြင္မူကား ဘုရင္ခံ ၏အၾကံေပးေကာင္စီအမတ္ဦးေရမွာ (၂၈) ဦးအထိ တိုးခ်ဲ ႔ခန္႔ထားလာသည္။

ျဗိတိသွ်လက္ေအာက္ ေရာက္ရွိေနေသာ ျမန္မာတို႔သည္ တိုင္းျခားကြ်န္ဘ၀အျဖစ္ေနရျခင္းကို မည္သည့္ အခါကမွ်ေက်နပ္ၾကသည္မဟုတ္။ (၁၉၀၆) ခုႏွစ္တြင္ (၀ိုင္အမ္ဘီေအ) ဗုဒၶဘာသာကလ်ာဏယု၀အသင္းကို စ တင္တည္ေထာင္ျပီး အမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ သာသနာအတြက္ ေဆာင္ရြက္ၾက၏။ (၁၉၁၀)ျပည့္ႏွစ္သို႔ေရာက္ေသာအ ခါ ရန္ကုန္ျမိဳ ႔တြင္သာ မဟုတ္မူဘဲ နယ္အသီးသီးတြင္လည္း (၀ိုင္အမ္ဘီေအ) အသင္းခြဲမ်ားကို ဖြဲ႔စည္းလာၾက သည္။ ျမန္မာျပည္လုံးဆိုင္ရာ (၀ိုင္အမ္ဘီေအ)အသင္းသားမ်ား၏အစည္းအေ၀းကို (၁၉၁၁)ခုႏွစ္၌ ရန္ကုန္ျမိဳ ႔ တြင္ စည္းေ၀းၾက၏။ ယင္းႏုိင္ငံလုံးဆိုင္ရာ အစည္းအေ၀းၾကီးမွပင္ (၀ိုင္အမ္ဘီေအ)အဖြဲ႔မ်ား၏အသင္းခ်ဳပ္ၾကီး ဖြဲ႔စည္းသင့္ေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္ အမွတ္(၈)၌ ဆုံးျဖတ္ ျပ႒ာန္းခဲ့ၾကေလသည္။

သို႔ရာတြင္ "ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ (၀ိုင္အမ္ဘီေအ)ႏွင့္အလားတူ အသင္းမ်ား၏ အသင္းခ်ဳပ္ၾကီး" ဟု ေခၚတြင္ ေနခဲ့ရာမွ " ျမန္မာအမ်ိဳးသားအသင္းအဖြဲ႔မ်ား၏ အသင္းခ်ဳပ္ၾကီး "ဟုေျပာင္းလႊဲ၍ လက္ေတြ႔ေခၚေ၀ၚေဆာင္ရြက္ လာသည္မွာ ဦးေဘဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေသာ (၁၉၂၀)ျပည့္ ေအာက္တိုဘာလ(၂၉)ရက္မွ (၃၁)ရက္ေန႔အ ထိက်င္းပခဲ့သည့္ျပည္ျမိဳ ႔ အစည္းအေ၀းၾကီးမွစတင္ခဲ့၏။ ဤသို႔ေခၚတြင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ယင္းအစည္းအေ၀းၾကီး ၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္အပိုဒ္ (၂၄)တြင္ဆုံးျဖတ္ျပ႒ာန္းလိုက္ျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ (ဂ်ီစီဘီေအ) အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ၾကီး ေပၚေပါက္ လာျခင္းသည္ ျမန္မာ့ ဇာတိမာန္စိတ္ဓါတ္ကို ပိုမိုေတာက္ေျပာင္လာေစေအာင္ ႏိႈးဆြေပးရာေရာက္ခဲ့၏။ ယင္း(၁၉၉၁)ခုႏွစ္မွာပင္ (ဂ်ီစီဘီေအ) အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အတြင္း ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေသာ လူငယ္မ်ားဦးစီးသည့္ သူရိယ သတင္းစာသည္ စတင္ေပၚထြက္လာျပန္သည္။ သူရိယသတင္းစာ၏ ရည္သန္ရင္းမွာ ျဗိတိသွ်တို႔၏ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားကို ေဖာ္ျပခုခံရန္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားတို႔ႏိုးၾကားၾကေစရန္ ရည္သန္ေရးသားရန္ အဓိကဟု ဆိုေလသည္။ ထို(ဂ်ီစီဘီေအ)၀ံသာႏုမ်ား ေခတ္တြင္ အမ်ိဳးသားစိတ္ဓါတ္၊ လြတ္လပ္ေရးစိတ္ဓါတ္မ်ား အလြန္ပြားမ်ား တိုးတက္၍ လာသည္။ ျမန္မာအမ်ိဳးသားတို႔၏ ကိုယ့္မင္းကိုယ့္ခ်င္း လြတ္လပ္ေရး အထိမ္းအမွတ္ျဖစ္ေသာ ေဒါင္း တံဆိပ္ကို ပု၀ါမ်ား၊ လုံခ်ည္မ်ား၊ အလံမ်ားတြင္သုံးစြဲလာၾကသျဖင့္ ေဒါင္းပု၀ါ၊ ေဒါင္းလုံခ်ည္၊ ေဒါင္းအလံမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းျဖစ္ပင္နီမ်ား အေတာ္ပင္ ေခတ္စားလာခဲ့သည္။

(၀ိုင္အမ္ဘီေအ) အသင္းၾကီးမွ အသင္းခ်ဳပ္ၾကီးမွ(ဂ်ီစီဘီေအ) အသင္းခ်ဳပ္ၾကီးအျဖစ္သို႔ တိုးတက္ကူး ေျပာင္းလာေသာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးသည္ အမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ သာသနာဟူေသာ ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ား တုန္ဟည္းကာ အရွိန္ျပင္းစြာျဖင့္ ထေတာက္ေတာ့မည့္မီးခဲကဲ့သို႔ ရဲရဲညီး၍ေနေလ၏။ ယင္းခရစ္ႏွစ္ (၁၉၂၀)ခုႏွစ္ကား ဤမွ်သာ ထူးျခားေျပာင္းလဲခဲ့သည္ မဟုတ္ေသး။ ထိုႏွစ္၌ ရန္ကုန္ေကာလိပ္ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္တကြ အျခားေက်ာင္း မ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ားတို႔က ယူနီဗာစီတီ အက္ဥပေဒပုဒ္မ(၁)(၂)တို႔ိကုိ အတည္မျပဳရန္ ေတာင္းဆိုၾက၏။ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုက ကန္႔ကြက္ေနၾကသည့္ ၾကားထဲမွပင္ ယူနီဗာစီတီအကဥပေဒကို အတည္ျပဳေၾကာင္း ျမန္မာျပည္ဆိုင္ရာ အတြင္း၀န္မစၥတာ ဘုဂေရဗလီ အမည္ႏွင့္ ႏို၀င္ဘာလ(၃၀)ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာလုိက္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ရန္ကုန္ေကာလိပ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ဒီဇင္ဘာလ(၅)ရက္ေန႔တြင္ ဗဟန္း ဦးအရိယေက်ာင္းတိုက္သို႔သြားျပီး စည္းေ၀းေဆြးေႏြးကာ ယင္းအက္ဥပေဒကို သပိတ္ေမွာက္ရန္ ဆုံး ျဖတ္လိုက္ၾကသည္။ ရန္ကုန္ေကာလိပ္ေက်ာင္းကို သပိတ္ေမွာက္၍ ဆုံးျဖတ္လိုက္ၾကသည္။ ရန္ကုန္ေကာလိပ္ ေက်ာင္းကို သပိတ္ေမွာက္၍ အမ်ိဳးသားတကၠသိုလ္၊ အမ်ိဳးသားေက်ာင္းမ်ား တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၾကသည္။

ယင္းသို႔ ျဗိတိသွ်တို႔၏ ဖိႏွိပ္မႈကို စတင္တြန္းလွန္၍ ကြ်န္ပညာကို ရဲ၀ံ့စြာ သပိတ္ေမွာက္ျခင္းမွာ ထိုေခတ္ ထိုအခါက အေျခအေနျဖင့္ ဆိုလွ်င္ ျမန္မာတမ်ိဳးသားလုံး၏ ဇာတိမာန္စိတ္၊ အမ်ိဳးသား၊ စိတ္ဓါတ္မ်ား တဖြားဖြား တက္ႂကြလာေစခဲ့၏။ (၁၉၂၁) ခုႏွစ္တြင္ မႏၱေလးျမိဳ ႔၌ က်င္းပေသာ (ဂ်ီစီဘီေအ) အသင္းခ်ဳပ္ၾကီး၏ န၀မအ ၾကိမ္ေျမာက္ ကြန္ဖရင့္ၾကီးက ေက်ာင္းသားမ်ား သပိတ္ေမွာက္လာၾကေသာ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေက်ာ္ (၁၀)ရက္ေန႔ကို “အမ်ိဳးသားေန႔” ဟုသတ္မွတ္ရန္ေဆြးေႏြးျပီး တႏိုင္ငံလုံး ႏွစ္စဥ္ က်င္းပေစခဲ့သည္။

ယူနီဗာစီတီေကာလိပ္ကို သပိတ္ေမွာက္ျပီး အမ်ိဳးသားေကာလိပ္တည္ေထာင္ၾကသည္။ အမ်ိဳးသား ေက်ာင္းမ်ား တည္ေထာင္ျပီး မ်ိဳးခ်စ္စိတ္၊ တိုင္းခ်စ္စိတ္ဓါတ္မ်ား၀င္စား လာၾကေစရန္ပုံသြန္းေလာင္းၾကသည္။ ယင္းအမ်ိဳးသားေကာလိပ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားေက်ာင္းမ်ားကပင္လွ်င္ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးေခါင္းေဆာင္ေလာင္း သားေကာင္းရတနာမ်ားကို ေမြးထုတ္ေပးခဲ့ေလသည္။

အရွိန္ေကာင္းေကာင္းႏွင့္ စည္းလုံးညီညြတ္ေနခဲ့ေသာ (ဂ်ီစီဘီေအ) သည္ န၀မကြန္ဖရင့္ႏွင့္ သရက္ျမိဳ ႔ တြင္က်င္းပေသာ ဒသမအၾကိမ္ေျမာက္ ကြန္ဖရင့္မ်ားတြင္ ကြဲဲျပဲရန္အက္သံပါလာေလ၏။ ဤအတြင္းစည္းလုံးညီ ညြတ္ေနေသာ(ဂ်ီစီဘီေအ)အသင္းခ်ဳပ္ၾကီးကို ျဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ ႔သမားက (၁၉၁၉)ခုႏွစ္အိႏိၵယအက္ဥပေဒအရ ဒိုင္အာခီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ရိုက္ခြဲလိုက္ေလရာ အင္အားေကာင္းလွေသာ(ဂ်ီစီဘီေအ)ၾကီးမွာ အစိတ္စိတ္အႁမႊာ ႁမႊာ ကြဲျပားသြားေလ၏။ “ဒိုင္အာခီ” ဆိုေသာ သိုးေဆာင္းတို႔၏ စကားအဓိပၸါယ္မွာ“ႏွစ္ျခမ္းခြဲ၍ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာစ နစ္”ဟုဆိုလိုသည္။

ကြဲျပားေနေသာ သမၼတ ဦးစိုးသိမ္း၏ (ဂ်ီစီဘီေအ)တြင္ သာယာ၀တီနယ္မွ ဆရာဦးစံရွားဆိုသူပုဂၢိဳလ္တ ဦးမွာ စည္းရုံးေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ (ဂ်ီစီဘီေအ) ၀ံသာႏုလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တက္ႁကြစြာေဆာင္ရြက္ျခင္းေၾကာင့္ ထင္ရွားလာသည္။ (၁၉၃၀)ျပည့္ႏွစ္တြင္ သာယာ၀တီနယ္မွ လယ္သမားမ်ားက မိုးေခါင္ျပီး သီးႏွံမ်ား ပ်က္စီးသျဖင့္ အခြန္ ေတာ္လြတ္ျငိမ္းခြင့္ကို ေလွ်ာက္ထားၾက၏။ ထိုအခ်ိန္က ေခတၱဘုရင္ခံ ျဖစ္၍ေနေသာ ျမန္မာလူမ်ိဳး“ဆာေဂ်ေအ ဦးေမာင္ၾကီး” က “မည္သို႔မွ်သက္သာခြင့္မေပးႏိုင္”ဟုျငင္းလိုက္၏။ ထို႔ေနာက္ အစိုးရက အခြန္မေပးႏိုင္ေသာ (ဂ်ီစီဘီေအ) အသင္း၀င္ လယ္သမားမ်ား၏ အိမ္ႏွင့္ ပစၥည္းမ်ား၊ လွည္း၊ ႏြား၊ ၾကက္၊၀က္မ်ားကို ဇြတ္အတင္း သိမ္းယူေလသည္။ (ဂ်ီစီဘီေအ)အသင္း၀င္မ်ားကိုဖိႏွိပ္ျခင္း၊ ညွင္းဆဲျခင္း၊ ေထာင္ခ်ျခင္း၊ ရြာမ်ားကိုမီးရွဴိ ႔ျခင္း၊ ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ျခင္းမ်ားကို ျဗိတိသွ်လက္ပါးေစအစိုးရက ဆက္တိုက္ျပဳမူလာေလေတာ့သည္။ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ဦးစံရွားေခၚ ဆရာစံႏွင့္ (ဂ်ီစီဘီေအ) ၀ံသာႏုအသင္း၀င္မ်ားေတာင္သူလယ္သမားမ်ားသည္“ဤသို႔ အငတ္ငတ္ အျပတ္ျပတ္ ျဖစ္ေနရသည့္ၾကားမွ ရက္စက္စြာ အဖိႏွိပ္ခံေနရျခင္းထက္ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ တိုက္ခိုက္ျပီး ေသရတာကျမတ္ေသး၏” ဟု သေဘာထားလာၾက၏။ ထိုသူတို႔သည္ (၁၉၃၀)ျပည့္ႏွစ္ဒီဇင္ဘာလ(၂၂)ရက္ေန႔ တြင္ သာယာ၀တီျမိဳ ႔အေရွ ႔ဖက္ရွိ ေတာင္ညိဳစခန္းမွေနျပီး ျဗိတိသွ်တို႔ကို စစ္ေၾကျငာကာ စတင္တိုက္ခိုက္ၾက ေလသည္။

ေတာင္သူလယ္သမား ေတာ္လွန္မႈၾကီးကို ျဗိတိသွ်အစိုးရကလည္း ရက္စက္စြာ ဖိႏွိပ္ခဲ့ေလသည္။ ျမန္ မာျပည္ရွိ စစ္တပ္မ်ားျဖင့္ႏွိမ္နင္းမရႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အိႏိၵယမွစစ္ဗာရီတပ္မ်ားကို ေခၚယူအင္အားျဖည့္တင္း၍ ႏွိမ္နင္းခဲ့ရ၏။ ရြာမ်ားစြာတို႔ကိုမီးရွဴိ ႔၏။ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ျဗိတိသွ်ေၾကးစားစစ္သားမ်ားက မုဒိမ္းက်င့္ျခင္း၊ ၀ံသာႏုအသင္း၀င္မ်ားကို ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္သတ္ျခင္း၊ ေထာင္ခ်ျခင္းစေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ျဗိ တိသွ်တို႔ မရွက္မေၾကာက္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

ဆရာစံသည္ ျဗိတိသွ်တို႔ိကို လက္နက္ျဖင့္ ေတာ္လွန္တိုက္ခိုက္ရင္း ေနာက္ဆုံး၌ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းရွိ ေက်းရြာတရြာတြင္ ငွက္ဖ်ားမိ၍ အိပ္ရာထဲလဲေနစဥ္ မစၥတာေဟးယက္ခန္း အမည္ရွိပုလိပ္ အင္စပက္ေတာ္တဦး ၏ဖမ္းဆီးျခင္းကို ခံရ၏။ ထို႔ေနာက္ ျဗိတိသွ်တို႔က ခုံအဖြဲ႔ဖြဲ႔စည္း စစ္ေဆးျပီးေနာက္ ဆရာစံကို ႀကိဳးေပးသတ္ ျဖတ္လိုက္ေလသည္။ ဆရာစံ ေတာ္လွန္ေရးသည္ ျဗိတိသွ် လက္ေအာက္ က်ေရာက္ေနေသာ ျမန္မာတို႔အား လြတ္လပ္ေရးကို လက္နက္ျဖင့္ ေတာ္လွန္ပုန္ကန္ယူမွသာ ရႏိုင္မည္ဟူေသာ သင္ခန္းစာကိုေပးအပ္သြားခဲ့ေလ သည္။

ထိုအျမင္ႏွင့္ အယူအဆ သင္ခန္းစာကို အဓိကထား၍ (တို႔ဗမာအစည္းအရံုးၾကီး)သည္ ဗမာ့လက္ရုံး တပ္မ်ား၊ ေက်ာင္းသား သံမဏိတပ္မ်ား၊ အေပ်ာ္ထမ္း ရဲတပ္မ်ားကို ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္၍ လက္နက္ကိုင္ေတာ္ လွန္ေရးအတြက္ စိတ္ဓါတ္မ်ား သြင္းေပးခဲ့သည္။

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ျမန္မာျပည္ တျပည္လုံးရွိ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေက်ာင္း သားသမဂၢအသင္းမ်ားကို ဖြဲ႔စည္း၍“ကြ်န္ပညာ အလိုမရွိ” ဟုဟစ္ေအာ္ေႂကြးေၾကာ္စ ျပဳလာၾက၏။ (၁၉၃၆) ခုႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ျဗိတိသွ် ကိုလိုနီပညာေရး အရာရွိၾကီးမ်ား၏ မတရားဖိႏွိပ္မႈ ကို ေတာ္လွန္ေသာအားျဖင့္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွ အစျပဳကာ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားပါ သပိတ္ေမွာက္ၾကျပန္ ၏။ ယင္း (၁၉၃၆)ခုႏွစ္ ေက်ာင္းသား သပိတ္သည္ေက်ာင္းသားေရးရာ ျပႆနာႏွင့္ ပက္သက္၍ သူတို႔၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို တင္းျပည့္က်ပ္ျပည့္ မရရွိေသာ္လည္း အမ်ိဳးသားေရး ရႈေထာင့္မွေန၍ ၾကည့္လွ်င္မူကား မ်ားစြာအျမတ္ထြက္ေသာ သပိတ္ျဖစ္ေပသည္။ လြတ္လပ္ေရး ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ားသည္ လယ္သမား၊ အလုပ္သမား လူတန္းစား ေက်ာင္းသားမ်ား၏ နယ္ပယ္ထဲသို႔အထိ နက္ရွဴိင္းစြာစီး၀င္ လႈပ္ရွားစ ျပဳလာေၾကာင္း ေတြ႔ရွိၾကရ ေလသည္။

ဤအတြင္း (၁၉၃၈)ခု ႏို၀င္ဘာလ (၃၀)ရက္ေန႔တြင္ ေရနံေခ်ာင္း၊ ေခ်ာက္စေသာ ေရနံေျမ ရပ္ကြက္ မ်ားတြင္ ေရနံေျမ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ျဗိတိသွ်အရင္းရွင္တို႔ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ သပိတ္ေမွာက္ေနၾက၏။ အ လုပ္သမားတပ္ၾကီးသည္ ျဗိတိသွ်အရင္းရွင္ ေရနံကုမၸဏီ၏ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားကို ျပည္သူလူထုထံတင္ျပရန္ႏွင့္ အစိုးရထံ ျဖန္ေျဖေပးေရးအတြက္ ေတာင္းဆိုရန္ ရန္ကုန္သို႔ ခ်ီတက္လာခဲ့ၾကသည္။ လယ္သီးစားအက္ဥပေဒကို လႊတ္ေတာ္ကအတည္ျပဳေပးရန္ ဆႏၵျပေသာ အားျဖင့္ ပဲခူးနယ္မွ လယ္သမားေပါင္း(၂၀ ၀၀၀)ႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ တို႔သည္လည္း ရန္ကုန္ျမိဳ ႔သို႔ ဆႏၵျပခ်ီတက္လာလ်က္ရွိ၏။ ေရနံ အလုပ္သမားမ်ား အေရးေၾကာင့္ ေက်ာင္း သားသမဂၢ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို မေကြးျမိဳ ႔တြင္ အစိုးရက ဖမ္းဆီးထား၏။ ယင္းသို႔ ဖမ္းဆီးျခင္းကို ျပန္လည္ လႊတ္ရန္ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုေသာ သေဘာျဖင့္ (၁၉၃ဂ) ခုဒီဇင္ဘာလ (၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား သည္ အစိုးရ အတြင္း၀န္မ်ား ရုံးၾကီးကို ၀ိုင္း၍ အင္အားျပၾကသည္။ ထိုသို႔အင္အားျပေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကို အစိုးရက ျမင္းႏွင့္တိုက္၊ နံပတ္တုတ္ႏွင့္ရိုက္သျဖင့္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုေအာင္ေက်ာ္ေသဆုံးျပီး ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား (၉၈)ဦး ဒဏ္ရာရရွိကာ၊ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေလးဦး၊ သခင္ႏွစ္ဦးအဖမ္းခံရေလ သည္။ လက္နက္ဆို၍အပ္တေခ်ာင္းမွ် မပါရွိေသာ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားကို ျဗိတိသွ်လက္ပါးေစအစိုးရက ဤ သို႔ရက္စက္စြာ ဖိႏွိပ္ျခင္းအတြက္ တတိုင္းတျပည္လုံးက အစိုးရကို မုန္းတီးလာၾကေလသည္။ အျမိဳ ႔ျမိဳ ႔အရြာရြာ တြင္ ညႊန္႔ေပါင္းအစိုးရမသာခ်ပြဲမ်ားကို က်င္းပခဲ့ၾကသည္။

ထိုစနက္မီးမွတဆင့္ တတိုင္းျပည္လုံးရွိေက်ာင္းသားမ်ားသည္ လွည္းေန ေလွေအာင္း ျမင္းေစာင္းမ က်န္ ေက်ာင္းမ်ားကို သပိတ္ေမွာက္လိုက္ၾကျပီးေသာ္ ျဗိတိသွ်အစိုးရ၏ မတရားမႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္တိုက္ပြဲ၀င္ ၾကေလသည္။ အလုပ္သမားတပ္အေရး၊ လယ္သမားအေရး၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအေရး စသျဖင့္ တတိုင္းျပည္လုံး မွာ ေတာ္လွန္ေရး တိုက္ပြဲမ်ားျဖင့္ ျခိမ့္ျခိမ့္ညံလ်က္ရွိေလ၏။

ျမန္မာတို႔ကား လြတ္လပ္ေရးပန္းတိုင္သို႔ မေမာမပန္းခ်ီတက္လ်က္ပင္ရွိၾကေလသည္။
၁၃၀၀(၁၉၃၈) ျပည့္ႏွစ္ အေရးေတာ္ပုံတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားအရိုက္အႏွက္ ခံရျခင္းသည္၎၊ မႏၱေလး ျမိဳ ႔၌ ရဟန္းေတာ္မ်ား၊ ျပည္သူျပည္သားမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား ေသနတ္ပစ္ခံရျခင္းသည္၎၊ အလုပ္သမား၊ လယ္သမားမ်ား ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈခံရျခင္းသည္၎၊ ထိုဖိႏွိပ္မႈမ်ားသည္ လြတ္လပ္ေရးကို စီတန္းလမ္းေလွ်ာက္ဆ ႏၵျပ ေတာင္းဆို၍ မရႏိုင္။ လက္နက္ကို လက္နက္ျဖင့္ ပုန္ကန္မွသာ ရႏိုင္မည္ဟူေသာ အျမင္အသိ သင္ခန္းစာ ကိုထပ္မံ၍ ႏိႈးေဆာ္ေပးရာေရာက္ေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တို႔ဗမာ အစည္းအရုံး၀င္ သခင္လူငယ္မ်ား၊ ေက်ာင္း သားေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ မ်ိဳးခ်စ္ပုဂၢိဳလ္မ်ားတို႔သည္ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးကို ဆင္ႏႊဲရန္၊ အစီအစဥ္မ်ားကို လွ်ိဳ ႔၀ွက္စြာ လုပ္ကိုင္ၾကေလသည္။

ျပည္တြင္းညီညႊတ္ေရးအတြက္ “ ဗမာ့ထြက္ရပ္ဂိုဏ္း ” ကိုတည္ေထာင္ခဲ့ၾကေလသည္။ ျပည္ပ ႏိုင္ငံတခု ခုႏွင့္ အဆက္အသြယ္ ရွာေဖြရာတြင္ ေနာက္ဆုံး၌ မေရွာင္မလႊဲသာ ဂ်ပန္ျပည္သို႔ ေရာက္ရွိသြားျပီး ျပည္တြင္းပုန္ ကန္ ထႂကြေရးကိုေခါင္းေဆာင္မည့္ လူငယ္မ်ားအား စစ္ပညာ သင္ၾကားေပးရန္ စီစဥ္ခဲ့ၾကေလသည္။ ျပည္တြင္း၌လည္း မ်ိဳးခ်စ္ေတာ္လွန္ေရး အင္အားစုမ်ားသည္ ေတာ္လွန္ေရးအတြင္းသူပုန္အဖြဲ႔မ်ားကို လွ်ိဳ ႔၀ွက္ဖြဲ႔စည္း လႈပ္ရွားလ်က္ရွိေလသည္။ (၁၉၄၁)ခု ဒီဇင္ဘာလ (၂၆)ရက္ေန႔တြင္ ယိုးဒယားျပည္ဘန္ ေကာက္ျမိဳ ႔၌ ထိုျမန္မာလူငယ္မ်ားတို႔သည္ ယိုးဒယားေရာက္ရွိေနေသာ ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔ႏွင့္ပူးေပါင္းကာ ဗမာ့ လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္(ဘီအိုင္ေအ) ကိုစတင္ ဖြဲ႔စည္းလိုက္၏။ ထို႔ေနာက္ ျမန္မာျပည္သို႔ ခ်ီတက္လာၾကျပီး လွ်င္ ဂ်ပန္တပ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ျဗိတိသွ်တို႔အား ျမန္မာ့ေျမေပၚမွ ေမာင္းႏွင္ထုတ္ခဲ့ၾကေလသည္။ ျမန္မာ့ေျမေပၚသို႔ ေရာက္ရွိလွ်င္ အဆိုပါ ဂ်ပန္တပ္မ်ားက ျပည္သူလူထုကို ဖိႏွိပ္ညွဥ္းဆဲ လာၾကျပန္သည္။

တိုင္းျပည္၏အေျခအေနကားခ်ည့္နဲ႔ဆိုးရြားလွသည္။ “ကင္ေပတိုင္” ဟုေခၚေသာ ဂ်ပန္စစ္ပုလိပ္တို႔ႏွင့္ ဂ်ပန္စစ္သားတို႔၏ ရမ္းကားယုတ္မာမႈမ်ား ဒဏ္ကို မရႈမလွ အံၾကိတ္ကာ ခံေနၾကရဆဲျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္အရင္းရွင္ မ်ား ျဖစ္ေသာ ကာနီဘို၊ ဂိုရိႈ၊ မစ္ဆုဘီရွီ စေသာ ဂ်ပန္ ကုမၸဏီၾကီးမ်ားကလည္း ဗမာ့စီးပြားေရးကို ေသြးစုပ္လ်က္ ရွိၾကသည္။ ဆီ၊ ၀ါဂြမ္း၊ ေရနံ၊ ေရာ္ဘာႏွင့္ ဆန္စပါးမ်ားကို ၎ကုမၸဏီၾကီးတို႔က လက္၀ါးၾကီးအုပ္ထားၾကသည္။ ဂ်ပန္ကေပးေသာ လြတ္လပ္ေရးကလည္း အတုအေယာင္၊ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားကိုပင္မေရွာင္၊ ရက္စက္ယုတ္မာမႈမ်ားကလည္း တင္းက်မ္း၊ ဗမာ့စီးပြားေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွန္သမွ် ဂ်ပန္တို႔ ျပဳသမွ် ႏု၍ေနၾက ရေလေသာ ဘ၀ကို ဗမာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ မ်ိဳးခ်စ္ပုဂၢိဳလ္ မွန္သမွ်က မခံမရပ္ႏိုင္ ျဖစ္လာၾကသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ ဆန္း ၾကီးမွဴးေသာ ဗမာ့တပ္မေတာ္သည္ အထက္ျမန္မာျပည္သို႔ထုိးေဖာက္၀င္ေရာက္၍လာေသာ ျဗိတိသွ်ႏွင့္ မဟာမိတ္တပ္မ်ားကို ခ်ီတက္ တိုက္ခိုက္မည္ဟု နည္းပရိယာယ္အသုံးျပဳ၍ ဂ်ပန္စစ္ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ေဆြး ေႏြးၾကသည္။ ဂ်ပန္ စစ္အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ အစီအစဥ္ကို ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ လက္ခံ လိုက္ေလရာ စစ္ေျမျပင္သို႔ တပ္မ်ားခ်ီတက္မည့္ တပ္ထြက္အခမ္းအနား က်င္းပရန္စီစဥ္လုိက္ေလသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ (၁၉၄၅) ခု၊ မတ္လ(၁၇)ရက္ေန႔၌ ဗမာ့တပ္မေတာ္သည္ ရန္ကုန္ျမိဳ ႔ ေရႊတိဂုံဘုရား အ ေနာက္ေျမာက္ဖက္ရွိ ကြင္းျပင္ၾကီး(ယခုေတာ္လွန္ေရး ပန္းျခံေနရာ) တြင္ စစ္ေရးျပအခမ္းအနားႏွင့္ တပ္ထြက္ ပြဲ အခမ္းအနားကို က်င္းပၾကေလသည္။ ယင္းတပ္ထြက္အခမ္းအနားပြဲတြင္ အတိုဆုံးႏွင့္ အရွင္းလင္း အထိ ေရာက္ဆုံး ေျပာၾကားသြားသည့္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ မိန္႔ခြန္းမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္။

“ ရဲေဘာ္တို႔ . . . .

အက်ယ္ခ်ဲ ႔ျပီး ေရွေရွမေျပာခ်င္ဘူး။ အခု စစ္ေျမျပင္ကို ထြက္ရမယ္။ ဆင္းရဲမယ္၊ ငတ္မယ္၊ အခက္အခဲေတြနဲ႔ရင္ ဆိုင္ရမယ္။ ဗမာပီပီ ဗမာ့ေသြးကို ျပပါ။ အထက္ဗိုလ္မ်ားရဲ့အမိန္႔ကို နာခံၾကပါ။ အထက္ဗိုလ္ေတြကလဲ သာတူညီ မွ် ရဲေဘာစိတ္ထားပါ။ ရဲေဘာ္တို႔ကို ကတိေပးထားတဲ့အတိုင္း က်ဳပ္ကိုယ္တိုင္ ရဲေဘာ္တို႔နဲ႔အတူ ခ်ီတက္မယ္။
ဗမာ့ရန္သူကို ေခ်မႈန္းၾက။
အနီးကပ္ဆုံး ရန္သူကိုရွာျပီးတိုက္ၾက။
ဒါဘဲ . . . .။ ”

0 comments:

Post a Comment

comment ေလးဖတ္ပါရေစ။
စိတ္ရွည္ သည္းခံေပးပါ။

 
ယခုသင္ဖြင့္ၾကည့္ေနေသာ ဘေလာ့ဂ္အား Mozilla Firefox ျဖင့္ဖြင့္ၾကည့္ပါက အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။