August 11, 2009

Republic of Guatemala


၈၉။ဂြါတီမာလာ(Guatemala)
Republic of Guatemala

ေနာက္ခံသမိုင္းအက်ဥ္း
ပထမ ေထာင္စုႏွစ္အတြင္း ဂြါတီမာလာ ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ေဒသမ်ားတြင္ မာယာယဥ္ေက်းမႈ ထြန္းကားခဲ့သည္။ စပိန္ ကိုလိုနီ အျဖစ္ႏွစ္ေပါင္း သံုးရာသီနီးပါးၾကာျမင့္ျပီးေနာက္ ၁၈၂၁ တြင္ ဂြါတီမာလာ လြတ္လပ္ေရးရခဲ့သည္။ (၂၀) ရာစု ဒုတိယ ရာစု၀က္အတြင္း စစ္အစိုးရမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္ အစိုးရမ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ျပီး (၃၆) ႏွစ္ၾကာသူပုန္ထမႈမ်ားကို တိုက္ခိုက္ခဲ့ရသည္။ ၁၉၉၆ တြင္ ပဋိိပကၡမ်ား အဆံုးသတ္သြားေစရန္ အစိုးရႏွင့္သူပုန္မ်ား ျငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ပဋိပကၡမ်ားအတြင္း လူေပါင္းတစ္သိန္းေက်ာ္ ေသဆံုးခဲ့ရျပီး တစ္သန္းခန္႔ဒုကၡသည္ ျဖစ္ခဲ့သည္။

ပထ၀ီ အေနအထား
တည္ေနရာ
အေမရိက အလယ္ပိုင္း ။ ေျမာက္ပစိဖိတ္ သမုဒၵရာ ႏွင့္ ထိစပ္။
အယ္ဆယ္ဗါေဒါ ႏွင့္ မကၠဆီကို နိုင္ငံမ်ားၾကား။ဟြန္ဒူးရပ္ ပင္လယ္ေကြ႔ ႏွင့္ထိစပ္။
ဘရာဇီး ႏိုင္ငံမ်ား ၾကား။

ဧရိယာ
ကုန္းေျမ - 108,430 sq km
ေရ - 460 sq km
စုစုေပါင္း - 108,890 sq km

ထိစပ္နယ္ေျမ
ဘယ္လစ္ဇီ - 266 km
အယ္ဆယ္ဗါေဒါ - 203 km
ဟြန္းဒူးရပ္ - 256 km
မကၠဆီကို - 962 km

ကမ္းရိုးတန္း
400 km

ရာသီဥတု
အပူပိုင္းေဒသ ၊ ေျမနိမ့္ပိုင္းတြင္ပူျပင္းစိုစြတ္။ ကုန္းျမင့္ေဒသတြင္ အေအးပို။

ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္
ေတာင္ေပါမ်ား၍က်ဥ္းေျမာင္းေသာ ကမ္းရိုးတန္းေျမျပန္႔။
လႈိင္းထေသာ ထံုေက်ာက္ေျမျပန္႔လြင္ျပင္။

မ်က္ႏွာျပင္ျခားနားခ်က္
အနိမ့္ဆံုးအပိုင္း ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ - 0m
အျမင့္ဆံုးအပိုင္း ဗိုလ္ကန္တာဂ်ဴမူကိုေတာင္ - 4,211 m

သဘာ၀အရင္းအျမစ္
ေရနံ ၊ နီတယ္ ၊ရွားပါးသစ္ ၊ငါး ၊ ပီေကေကာ္ေစး ၊ ေရးအားလွ်ပ္စစ္။

လူ႔အရင္းအျမစ္
လူဦးေရ 13,002,206 (2008)
လူဦးေရတိုးႏႈန္း 2.11 % (2008)
ေမြးဖြားႏႈန္္း 28.55 / 1000 ဦးေရ (2008)
ေသဆံုးႏႈန္း 5.19 / 1000 ဦးေရ (2008)
ပွ်မ္းမွ်အသက္ က်ား - 68.22 ႏွစ္
မ - 71.86 ႏွစ္
စုစုေပါင္း - 69.99 ႏွစ္ (2008)

လူမ်ိဳး
ဂြါတာမာလန္

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး
မကၠဆီကို ႏွင့္ ဥေရာပ - 59.4 %
ေကအိခ်္ - 18.4 %
မမ္ - 7.9 %
က်ဴအက္ခ်ီ - 6.3 %
မာယာ - 8.6 %
မာယာမဟုတ္သာေဒသခံတိုင္းရင္းသား - 0.2 %
အျခား - 0.1 %

ကိုးကြယ္မႈ
ရိုမန္ကက္သလစ္ ၊ပရိုတက္စတင့္ ၊တိုင္းရင္းသားရိုးရာ ၊
မာယာယံုၾကည္ကိုကြယ္မႈမ်ား။

ဘာသာစကား
စပိန္ - 60 %
အေမရင္ဒီးယန္း - 40 %

ျမိဳ႕ေတာ္
ဂြါတာမာလာ (Guatemala)

0 comments:

Post a Comment

comment ေလးဖတ္ပါရေစ။
စိတ္ရွည္ သည္းခံေပးပါ။

 
ယခုသင္ဖြင့္ၾကည့္ေနေသာ ဘေလာ့ဂ္အား Mozilla Firefox ျဖင့္ဖြင့္ၾကည့္ပါက အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။