November 13, 2009

မေက်နပ္ယင္ထြက္ေပးမယ္

မေက်နပ္ယင္ထြက္ေပးမယ္

၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၃၀ ရက္ေန႔ သတင္းစာဆရာမ်ား
အစည္းအေ၀းတြင္ ေျပာၾကားခ်က္မ်ား


လြတ္လပ္ေရး ရတဲ့ အခ်ိန္အထိေတာ့ က်ဳပ္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ရအုံးမွာဘဲ။ လြတ္လပ္ေရး ရျပီးလို႔ ပါတီတိုက္ပြဲေတြ ျဖစ္တဲ့အခ်ိန္မွာ က်ဳပ္က မပါခ်င္ဘူး။ ေဘးဖယ္ေနမယ္။ သူမ်ားေတြလုပ္တာထိုင္ ၾကည့္ျပီး စာအုပ္ေရးမယ္။ က်ဳပ္လုပ္ေနတဲ့ အခ်ိန္အတြင္းမွာေတာ့ က်ဳပ္ရဲ့ ယုံၾကည္ခ်က္အတိုင္း အႏိုင္မခံ အရႈံးမေပးဘဲ ေနာက္ဆုံးအထိလုပ္မွာဘဲ။
ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး

ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး ကြန္ဖရင့္ အစည္းအေ၀းကို မၾကာမီ ေခၚယူျပီး လက္ငင္းခ်က္ခ်င္း လုပ္စ ရာရွိသမွ်ကို အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲမယ္။ အစိုးရတို႔ ယခုလုပ္ေနရပုံမွာ ဆန္စဥ္ရာ က်ည္ေပြ႔လိုက္ ဆိုသလို ဟိုကဆူယင္ ဟုိလုိုက္လုပ္၊ ဒီကဆူယင္ ဒီလိုက္လုပ္ဆိုသလို ျဖစ္ေနတဲ့အျပင္ အလုပ္ ေကာင္းေကာင္း လုပ္ဖို႔လဲ အခ်ိန္မရဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ေခြးေဟာင္တိုင္းထမၾကည့္နဲ႔ ေျပာျပန္ေတာ့လဲ မခံခ်င္ဘူး။

၀န္ၾကီးလခေလွ်ာ့ေရးကိစၥ

လက္ရွိအစိုးရ အဖြဲ႔၀ါဒ စည္းမ်ဥ္းအရလုပ္ေနရာ ေအာင္ျမင္တာလဲရွိတယ္။ မေအာင္ျမင္တာလဲရွိ တယ္။ သို႔ေသာ္ အစိုးရက မိမိတို႔မူလကေၾကညာခဲ့တဲ့အတိုင္း လုပ္ခဲ့တဲ့အခ်က္ အေျမာက္အမ်ားရွိိ တယ္။ အစိုးရမွာ ဘ႑ာေရးအေျခအေနမေကာင္းလွသည့္အေၾကာင္းကိုလဲ တိုင္းျပည္အားရွင္းျပ ျပီးပါျပီ။ ေခြ်တာေရး နည္းလမ္း အမ်ိဳးမ်ိဳးကိုလဲ ဘိလပ္အစိုးရထံ အေၾကာင္းၾကားျပီး ျပန္လည္ထူ ေထာင္ေရးကြန္ဖရင့္လုပ္ျပီးတာနဲ႔ တျပိဳင္နက္ အစုိးရ ဌာနမ်ားမွ ေလွ်ာ့တန္တဲ့ ေနရာေလွ်ာ့၊ ပိုတန္ တဲ့ေနရာမွာ ပိုလုပ္ႏိုင္မွာဘဲ။ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းကို စံနစ္တက်လုပ္ႏိုင္မွ တိုင္းျပည္ နားလွန္ထူမွာဘဲ။

အားလုံးလုပ္ေပးမယ္

ေက်ာင္းဆရာ၊ အလုပ္သမား၊ အစိုးရအမႈထမ္းမ်ားအေရးကို သီးျခားမလုပ္ဘဲ အားလုံးျခဳံျပီးလုပ္ရ မွာဘဲ။ ဆိုင္ရာ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားက နညး္လမ္းတက် တရားသျဖင့္ ေတာင္းဆိုၾကမယ္ဆိုလွ်င္ အစိုး ရတို႔က ေသေသခ်ာခ်ာ စဥး္စားျပီးထိုက္သင့္သလို ေဆာင္ရြက္ေပးမွာဘဲ။ ဒီလိုေျပာလို႔လဲေတာင္း သမွ် ေပးမယ္လို႔ မဆိုလိုဘူး။ ဘယ္အစိုးရမွလဲ ေတာင္းတိုင္းေပးႏိုင္မွာမဟုတ္ဘူး။

ဂ်ပန္ေခတ္ လစာေဟာင္း

ဂ်ပန္ေခတ္ အတြက္ လစာေဟာင္းမ်ား အေရးဟာလဲ က်ဳပ္တုိ႔ႏွင့္မဆိုင္။ စစ္အတြင္းဘုရင္ခံ ေဒၚ မန္ဆမစ္က စစ္ႏိုင္ေအာင္၀ါဒျဖန္႔တာသာျဖစ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ က်ဳပ္တို႔က လုပ္ႏုိင္သမွ် လုပ္ေပးမယ္ ဆိုျပီး ယခု နဲနဲထုတ္ေပးတယ္။ က်န္ေငြကို စာခ်ဳပ္ ထုတ္ေပမယ္လို႔ စီစဥ္ထားတယ္။ ထုတ္ေပးမဲ့ စာခ်ဳပ္ဟာ ဂ်ပန္ေခတ္က စာခ်ဳပ္မ်ိဳးမဟုတ္ဘူး။ တန္ဖိုးရွိမဲ့စာခ်ုဳပ္ပါဘဲ။ အဲဒါကိုပဲ ၾကံဖန္အျပစ္ ေျပာေနသူက ေျပာေသးတယ္။

ေပးခ်င္ေပတဲ့ မရွိ

လစာ ျပဳျပင္ေရး ေကာ္မီရွင္ ကိစၥကိုလဲ စဥး္စားရမယ္။ ခက္တာက အစုိးရမွာ ေပးခ်င္ေပတဲ့ ပိုက္ ဆံကမရွိ။ အစုိးရရဲ့၀ါဒကေတာ့ေအာက္လူေတြကိုတိုးေပးဖို႔ မူအားျဖင့္ သေဘာတူျပီး၊ ႏိုင္ငံ၀န္ထမ္း ပဌမတန္းေတြဆိုယင္ အခုမေလွ်ာ့ႏိုင္ေသးဘူး။ အဲဒီ ဘိလပ္အတြင္း၀န္က တိုက္ရုိက္ခန္႔တဲ့ရာထူး ေတြဖ်က္ျပီးမွ ေလွ်ာ့ႏိုင္မယ္။ ဖ်က္ဖို႔လဲ စီစဥ္ေနျပီ။ အဲဒီ လူေတြကို မေလွ်ာ့ႏိုင္ခင္ ႏိုင္ငံ၀န္ထမး္ ဒုတိယတန္းမ်ားရဲ့ လစာကိုလဲ မေလွ်ာ့ခ်င္ေသးဘူး။ အားလုံးေဆြးေႏြးလုပ္မယ္။

အဲဒီလို အခက္အခဲမ်ိဳးေတြ ရွိေနေတာ့ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးကြန္ဖရင့္မွာ အားလုံးေဆြးေႏြးစဥ္း စားျပီးလုပ္မယ္။ ကြန္ဖရင့္ကို တက္ဖို႔ အစိုးရဖက္က လူေတြ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ၾကားလူမ်ားကို လဲ ဖိတ္ေခၚျပီး ေန႔စဥ္ရက္ဆက္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျပီးတာနဲ႔ တျပဳိင္နက္ အဲဒီအစီအစဥ္အတိုင္း ေကာက္လုပ္မွာဘဲ။

အလုပ္လုပ္ပါရေစအုံး

အဲဒီလို လုပ္တဲ့အခါမွာ သခြပ္ပင္က မီးတက်ည္က်ည္ လုပ္တာေတာ့လဲ မေကာင္းဘူး။ ေျမွာက္ ေပးတဲ့ အထဲ သတင္းစာေတြလဲ ပါတယ္လို႔ ကြ်န္ေတာ္က ေျပာခ်င္တယ္။ အဲဒီလို ခင္ဗ်ားတို႔ လုပ္ ေနယင္ က်ုဳပ္တို႔ကလဲ၀တ္တရားအတိုင္း အေရးယူလုပ္ရမွာဘဲ။ အဲဒီလို လုပ္ၾကယင္ မီးခိုးမဆုံးမိုး မဆုံးျဖစ္ေနမွာဘဲ။ အဲဒါေတြ ဖယ္ထားျပီး အလုပ္ကေလးလဲေကာင္းေကာင္း လုပ္ပါရေစအုံး။

အစြန္းမေထာင္ပါနဲ႔

ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို မၾကိဳက္ဘူးဆိုယင္ ထုံးစံအတိုင္း မၾကိဳက္တဲ့အေၾကာင္းကုိ ေသေသခ်ာခ်ာေျပာ ၾကပါ။ က်ဳပ္တို႔ထြက္သြားရုံဘဲ။ ဟုိဖက္ကအစြန္းေထာင္၊ ဒီဖက္က အစြန္းေထာင္ေအာင္ေတာ့ မ လုပ္ၾကပါနဲ႔။ ဦးစိႏၱာကို အစက ဖမ္းဖို႔မရည္ရြယ္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ သူကတရားလက္လြတ္ေရွာက္လုပ္ ေနလို႔ ဖမ္းရတာဘဲ။

တိုင္းျပည္နာတယ္

ကြ်န္ေတာ္တို႔ယခုအုပ္ခ်ဳပ္ေနလို႔ အခြင့္အေရးသိပ္ယူေနၾကတယ္။ အဂၤလိပ္ဘုရင္ခံသာ တိုက္ရုိက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေနမယ္ဆိုယင္ ဒီလိုလုပ္ရဲမွာလဲမဟုတ္ဘူး။ လုပ္ျပန္ယင္လဲ ဥပေဒအတိုင္း အေရးယူယင္ ျငိမ္ေနမွာဘဲ။ အခြင့္အေရး ေပးထားေတာ့ ပါးစပ္ကေတာ့ နယ္ခ်ဲ ႔သမားတိုက္တယ္။ လုပ္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို တိုက္တာဘဲ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကိုတိုက္တာကအေရးမၾကီးဘူး။ တိုင္းျပည္နာတာက ခက္တယ္။

ထြက္ေပးဖို႔အသင့္

၀တ္တရားအတိုင္းလုပ္တာကို မေက်နပ္လို႔ရွိလွ်င္ တိတိလင္းလင္းေျပာၾကပါ။ ထြက္ေပးဖို႔အဆင္ သင့္ပါဘဲ။ မထိတထိႏွင့္ ဟုိကပြက္ ဒီကဆူတာနဲ႔ဆိုလွ်င္ အေရးမယူဘဲ မေနႏိုင္ဘူး။ တိုင္းျပည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ျငိမ္၀ပ္ပိျပားေရး ကိစၥမ်ားကို လိုသမွ် စီစဥ္လုပ္ကိုင္ထားရမွာဘဲ။ အဲဒီလိုအခါမွာ မေက်နပ္လွ်င္ နည္းလမ္း စည္းကမ္းရွိသမွ် သက္ဆိုင္ ရာ ဌာနမ်ားမွတဆင့္ ေျပာဆိုလုပ္ႏိုင္တယ္။ အဲဒီလို အခြင့္အေရးေပးတိုင္း၊ ေတာင္းတိုင္း ေပးမယ္ မဟုတ္ဘူး။

ႏြဲ႔ဆိုး ဆိုးေနၾကတယ္

ယခုဘာျဖစ္ျဖစ္၊ ဘာကိစၥဘဲရွိရွိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဆီ ေရာက္လာ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လဲ အကုန္လုံးမတတ္ႏိုင္ဘူးဆို တာ ယခုေၾကညာလို္က္ပါတယ္။ ယခုကြ်န္ေတာ့ထံမွာ ရိုးရိုးသားသား လုပ္မဲ့လူေတြကို ေရြးထား တယ္။ ေနာက္ေငြကိစၥႏွင့္ပက္သက္လို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ေစတနာက ဘယ္ေလာက္ေပးခ်င္ေပမဲ့ ေငြမ ရွိယင္ မျဖစ္တဲ့အတြက္မလုပ္တတ္ဘူး။ အခု ကြ်န္ေတာ္တို႔အေပၚမွာ ႏြဲ ႔ဆိုးဆိုးျပီး စမ္းၾကည့္ေနၾက တယ္။ အဲဒီေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကလဲနည္းလမ္း စည္းကမ္းအတိုင္း လုပ္ရမွာဘဲ။

ဦးေက်ာ္ျငိမ္း ကိစၥ

ေနာက္ျပီး ျပည္ထဲေရးဌာနႏွင့္ ပက္သက္လို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔က ဦးေက်ာ္ျငိမ္းကို တာ၀န္အကုန္လႊဲ ထားတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဦးေက်ာ္ျငိမ္းလုပ္တာဟာလဲ ကြ်န္ေတာ္တို႔ လုပ္တာဘဲ။ ဦးေက်ာ္ျငိမ္းလုပ္ တာကို မၾကိဳက္ယင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔လုပ္တာကို မၾကိဳက္တာနဲ႔အတူတူဘဲ။ အခု ဦးေက်ာ္ျငိမ္းလုပ္သ မွ်ဟာ မွန္တယ္လို႔ယူဆတယ္။ မွားတာလဲနည္းနည္းပါးပါးေတာ့ပါတာဘဲ။ ဒါေပမဲ့အခုဦးေက်ာ္ျငိမ္း လုပ္တာဟာ ကြ်န္ေတာ့္သေဘာျဖင့္ ေပ်ာ့ေသးတယ္။ ဒီထက္မာဖို႔ေကာင္းတယ္။ ဘာ့ေၾကာင့္လဲ ဆိုလွ်င္ ကြ်န္ေတာ္တို႔က ဘယ္သူဘာလုပ္မယ္ဆိုတာ ၾကိဳတင္သိရတဲ့အတြက္ အတြင္းေရးေတြ အကုန္ထုတ္ေျပာလို႔လဲ မသင့္ဘူး။ သိတာေတြမွာလဲ အခ်ိဳ ႔ကိုမသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနရတယ္။ အေရးမယူတဲ႔ေနရာမွာလဲ အေရးမယူဘဲ ေနခဲ့ရတယ္။ ယခု ဦးေက်ာ္ျငိမ္း ပုလိပ္ကိစၥကို လုပ္တာ ကြ်န္ေတာ္တို႔က လုံး၀သေဘာတူတယ္။ ဦးေက်ာ္ျငိမ္းကို ခင္ဗ်ားတို႔ အျပဳတ္လုပ္လဲ ေနာက္ဆုံးဌာ နေျပာင္းရုံဘဲ ရွိတယ္။ ဌာနေျပာင္းဖို႔ဟာလဲ ကြ်န္ေတာ္တို႔က စိတ္ထဲမွာ ဒီလူဟာ ဌာနေျပာင္းသင့္ တယ္လို႔ သေဘာေပါက္ေလာက္မွေျပာင္းမွာဘဲ။ ယခု ဦးေက်ာ္ျငိမ္း လုပ္သမွ်ကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ လုံး ၀ေထာက္ခံတယ္။ အဲဒါကို ခင္ဗ်ားတို႔ ေျပာခ်င္တာေျပာ၊ ေရးခ်င္တာေရး၊ ဦးေက်ာ္ျငိမ္း လုပ္တာ ကို က်ဳပ္ လုံး၀ ေထာက္ခံတယ္။

ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ ယံုၾကည္တဲ့အတိုင္း လုပ္မွာဘဲ။ ထိန္းလို႔ ရယင္ရ၊ မရယင္ ကြ်န္ေတာ္ရဲ့ေခါင္း ေဆာင္မႈ ရႈံးတာဘဲ။ ကြ်န္ေတာ္လိုလူမ်ိဳးဟာ ႏိုင္ငံေရးသမားေတာ့ျဖစ္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ႏိုင္ငံေရး သမားဆိုတာက ၀မ္းထဲမွာ ဘယ္ေလာက္စိတ္ဆိုးေပတဲ့ ဖုံးထားႏိုင္ရမယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔က စိတ္ဆိုးလွ်င္ ဆိုးတဲ့အလိုက္ဖုံးလို႔မရဘူး။ ။


0 comments:

Post a Comment

comment ေလးဖတ္ပါရေစ။
စိတ္ရွည္ သည္းခံေပးပါ။

 
ယခုသင္ဖြင့္ၾကည့္ေနေသာ ဘေလာ့ဂ္အား Mozilla Firefox ျဖင့္ဖြင့္ၾကည့္ပါက အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။