August 19, 2009

Republic of India


၁၀၁။အိႏိၵယ(India)
Republic of Iadia
ေနာက္ခံသမိုင္းအက်ဥ္း
ဘီစီ ၁၅၀၀ ခန္႔က အေနာက္ေျမာက္ဘက္မွ အာရိယန္လူမ်ိဳးမ်ား အိႏိၵယတိုက္ငယ္အတြင္း စိမ့္၀င္လာခဲ့ျပီးဌါေနဒရာဗစ္ဒီးယန္း လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ေရာေႏွာသြားျပီး ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈမ်ား စတင္ထြန္းကားလာခဲ့သည္။ ဘီစီ(၃) ႏွင့္ (၄) ရာစုမ်ားတြင္ ေမာရိယ (Maurya) အင္ပါယာ ေပၚေပါက္လာခဲ့ျပီး အာေသာကဘုရင္လက္ထက္တြင္ အာရွႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားကို စုစည္း၍ အထြဋ္အထိပ္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ေအဒီ (၄) ႏွင့္ (၆) ရာစုအတြင္း ဂုပၸတမင္းဆက္တြင္အိႏိၵယ၏ ၀ိဇၨါ ၊ သိပၸံ ၊ အႏုပညာ ႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈမ်ားထြန္းကားလာခဲ့ျပီး ေရႊေခတ္သို႔ေရာက္ရွိခဲ့သည္။(၈) ရာစုတြင္ အာရပ္တို႔သည္ လည္းေကာင္း ၊ (၁၂) ရာစုတြင္ တူရကီတို႔သည္လည္ေကာင္း ၊ ထို႔ေနာက္ (၁၅) ရာစု ေႏွာင္ပိုင္းတြင္ ဥေရာပ ကုန္သည္တို႔သည္လည္းေကာင္း အသီးသီး၀င္ေရာက္လာၾကသည္။ (၁၉) ရာစုတြင္အိႏိၵယ နယ္ေျမအားလံုးကို ျဗိတိသွ်တို႔ထိန္းခ်ဳပ္ထားခဲ့သည္။ ကမၻာစစ္ၾကီး ႏွစ္ခုစလံုးတြင္ ျဗိတိသွ်စစ္တပ္ အတြင္းရွိ အိႏိၵယ တပ္မ်ား အေရးပါေသာက႑မွ ပါ၀င္ခဲ့ၾကသည္။ မဟတၱမဂႏီၵ ႏွင့္ ဂ်၀ါဟလာေနရူးတို႔၏ ဦးေဆာင္မႈုျဖင့္အ ၾကမ္းမဖက္ေသာနည္းျဖင့္ အဂၤလိပ္တို႔ကို ေတာ္လွန္၍ ၁၉၄၇ တြင္ လြတ္လပ္ေရးရရွိခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ေလာကီ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ အိႏိၵယ ႏွင့္ အစၥလာမ္ဘာသာေရး အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ပါကစၥတန္ ႏုိင္ငံငယ္ ဟူ၍ ကြဲျပား သြားခဲ့သည္။၁၉၇၁ ခုတြင္ အိႏိၵယ ႏွင့္ ပါကစၥတန္ ႏွစ္နိုင္ငံ တတိယအၾကိမ္ စစ္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ျပီး အေရွ႕ပါကစၥတန္သည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အမည္ျဖင့္ခဲြထြက္ခဲ့သည္။ ၁၉၉၈ တြင္ အိႏိၵယ က ႏူကလီးယား စမ္းသပ္မႈျပဳလုပ္ေသာအခါ ပါကစၥတန္ကလည္း ယင္းႏွစ္ထဲ၌ပင္ အလားတူျပဳလုပ္ခဲ့၏ စီးပြားေရးရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈတို႔တြင္ အၾကီးအက်ယ္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိေသာ္လည္း အိႏိၵယ ႏိုင္ငံသည္ လူဦးေရအဆမတန္ မ်ားျပားျခင္း သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ဆုတ္ယုတ္ပ်က္စီးျခင္း ၊ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ႏႈန္းျမင့္မားျခင္း ၊အက်င့္ပ်က္ခ်စားျခင္း စသည့္ ျပသနာေပါင္းစံုႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရလ်က္ ရွိသည္။

ပထ၀ီအေနအထား
တည္ေနရာ
အေရွ႕ေတာင္အာရွ ။ အာေရဗ် ပင္လယ္ ၊ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တို႔ႏွင့္ထိစပ္။
ျမန္မာ ႏွင့္ ပါကစၥတန္ ႏိုင္ငံတို႔ၾကား။

ေျမပံုအညႊန္း
ကုန္းေျမ - 2,973,190 sq km
ေရ - 314,400 sq km
စုစုေပါင္း - 3,287,570 sq km

ထိစပ္နယ္ေျမ
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ - 4,053 km
ဘူတန္ - 650 km
ျမန္မာ - 1,463 km
တရုတ္ - 3,380 km
နီေပါ - 1,690 km
ပါကစၥတန္ - 2,912 km

ကမ္းရိုးတန္း
7,000 m

ရာသီဥတု
ေတာင္ပိုင္းတြင္ အပူပိုင္းမုတ္သံုရာသီဥတု။ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ အပူအေအးမွ်တ။

ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္
ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ကုန္းျမင့္လြင္ျပင္။ ဂဂၤါျမစ္တေလွ်ာက္တြင္ လႈိင္းတြန္႔ေသာေျမျပန္႔
ႏွင့္ ညီညာေသာေျမျပန္႔ရွိ။ အေနာက္ဘက္တြင္သဲကႏၱာရ၊
ေျမာက္ဘက္တြင္ ဟိမ၀ႏၱာေတာင္မ်ား။

မ်က္ႏွာျပင္အျမင့္ျခားနားခ်က္
အနိမ့္ဆံုးအပိုင္း အိႏိၵယသမုဒၵရာ - 0 m
အျမင့္ဆံုးအပိုင္း ကန္းခ်န္းဂ်န္ဂါ - 8,598 m

သဘာ၀အရင္းအျမစ္
ေက်ာက္မီးေသြး (ကမၻာေပၚတြင္ စတုတၳေျမာက္အၾကီးဆံုး) ၊သံရိုင္း ။
မန္ဂနိ ၊ လေခ်း ၊ ေဘာက္ဇိုက္သတၱဳ ၊ တိုက္ေတနီယံအရိုင္း၊ စရိုမိုက္၊
သဘယ၀ဓါတ္ေငြ႔ ၊ စိန္ ၊ ေရနံ ၊ ထံုးေက်ာက္ ၊ စိုက္ပ်ိဳးေျမ။

လူ႔အရင္းအျမစ္
လူဦးေရ 1,147,995,904 (2008)
လူဦးေရတိုးႏႈန္း 1.578 % (2008)
ေမြးဖြားႏႈန္း 22.22 / 1000 ဦးေရ (2008)
ေသဆံုးႏႈန္း 6.4 / 1000 ဦးေရ (2008)
ပွ်မ္းမွ်အသက္
က်ား - 66.87 ႏွစ္
မ - 71.9 ႏွစ္
စုစုေပါင္း - 69.25 ႏွစ္ (2008)

လူမ်ိဳး
အင္ဒီယန္း

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး
အင္ဒို - အာရိယန္ - 72 %
ဒရာဗစ္ဒီးယန္း - 25 %
မြန္ဂို အျခား - 3 %

ကိုးကြယ္မႈ
ဟိႏၵဴ - 80.5 %
မြတ္စလင္ - 13.4 %
ခရစ္ယာန္ - 2.3 %
ဆစ္ - 1.9 %
အျခား - 1.8 %
အမည္မသိ - 0.1 %

ဘာသာစကား
ဟင္ဒီ - 41 %
ဘဂၤလီ - 8.1 %
တယ္လူဂူ - 7.2 %
မာရသီ - 7 %
တမီလ္ - 5.9 %
အူရဒူ - 5 %
ဂူဂ်ာရတီ - 4.5 %
ကန္နဒါ - 3.7 %
မာလာယာလမ္း - 3.2 %
ေအာ္ရီယာ - 3.2 %
ပန္ခ်ာပီ - 2.8 %
အာသံ - 1.3 %
မိုင္သီလီ - 1.2 %
အျခား - 5.9 %

ျမိဳ႕ေတာ္
နယူးေဒလီ (New Delhi)

0 comments:

Post a Comment

comment ေလးဖတ္ပါရေစ။
စိတ္ရွည္ သည္းခံေပးပါ။

 
ယခုသင္ဖြင့္ၾကည့္ေနေသာ ဘေလာ့ဂ္အား Mozilla Firefox ျဖင့္ဖြင့္ၾကည့္ပါက အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။